Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799 jest ważnym krokiem w celu zapewnienia, że drukarka Epson Wf M5799 jest zawsze w pełni zoptymalizowana. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może pomóc w zwiększeniu wydajności drukarki, poprawić funkcjonalność i działanie systemu oraz dostosować urządzenie do nowych technologii. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799 może również zwiększyć bezpieczeństwo drukarki, zapobiegając wyciekowi danych i nieautoryzowanym dostępom. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Epson Wf M5799, należy uruchomić Epson Printer Software Updater i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

Epson
Pobieranie sterowników


Kroki, aby ręcznie zaktualizować sterowniki Epson:

Podstawowe sterowniki Epson można uzyskać za pośrednictwem systemu%%os%% lub przeprowadzając aktualizację systemu Windows®. Wbudowane sterowniki będą obsługiwać podstawową funkcjonalność Device, ale zazwyczaj nie są bardziej zaawansowane funkcje.Postępuj zgodnie z naszym pełnym przewodnikiem krok po kroku, aby zaktualizować sterowniki urządzeń Epson.

Jak automatycznie zaktualizować sterowniki Epson:

Sugestia: Zalecamy skorzystanie z takiego narzędzia, jak DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft], jeśli nie masz doświadczenia w aktualizacji sterowników urządzeń typu Epson. Nasze narzędzie do aktualizacji sterowników automatycznie zajmuje się pobieraniem i aktualizacją prawidłowych sterowników Epson.

Gdy używasz DriverDoc do aktualizacji sterowników, możesz również automatycznie zaktualizować wszystkie inne sterowniki urządzeń na swoim komputerze. Zapewniając dostęp do bazy danych z ponad 2 150 000 sterowników urządzeń (rozwijanej każdego dnia), aplikacja zapewnia, że otrzymasz odpowiednie sterowniki za każdym razem.


Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji Epson


Co to jest zgodność systemu operacyjnego dla sterowników Epson?

Epson posiada obecnie sterowniki urządzeń dla Windows.

Jaka jest rola sterowników Epson?

System operacyjny wymaga kanału bezpośredniej komunikacji z Epson, a te niewielkie programy spełniają zasadniczo tę rolę. org/Question">

Kiedy jest odpowiedni czas na aktualizację sterowników Epson?

Zazwyczaj należy zaktualizować sterowniki urządzeń Epson po głównych aktualizacjach systemu Windows. org/Question">

Jaki jest powód aktualizacji sterowników Epson?

Zaktualizowanie sterowników może poprawić wydajność komputera, odblokować nowe funkcje sprzętu i naprawić wszelkie problemy z kompatybilnością. Ryzyko płynące z zainstalowania błędnych sterowników Epson obejmuje awarie oprogramowania, spadek funkcjonalności urządzeń, zawieszanie się komputera i niestabilność systemu.Problemy z aktualizowaniem sterowników

Epson firmy Epson podlegają uszkodzeniom i nieaktualnym sterownikom urządzeń. Sterowniki urządzeń mogą funkcjonować jeden dzień, a następnie przestać działać następnego dnia z wielu przyczyn. Dobrą wiadomością jest to, że często można zaktualizować sterownik urządzenia, aby naprawić problem z Urządzenie.

Znalezienie dokładnych sterowników zgodnych z Twoim urządzeniem Epson może być trudne. Chociaż możesz mieć duże doświadczenie w obsłudze sterowników Epson, proces aktualizacji nadal jest dużo czasu. Korzystanie z wadliwych lub niefunkcjonalnych sterowników spowoduje więcej uszkodzeń i błędów na komputerze.

Korzystanie z programu aktualizującego sterowniki może pozwolić sterownikom na aktualizację bez trudności, więc Narzędzie do aktualizacji sterowników zapewnia prawidłowe wersje sterowników dla sprzętu, a także tworzy kopię zapasową bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Dzięki kopii zapasowej sterownika można wycofać oprogramowanie dowolnego sterownika do wcześniejszej wersji, jeśli wystąpi awaria.Przeglądaj Epson kategorie sterowników


 • Urządzenie wielofunkcyjne
 • Napęd CD-DVD
 • Komputer stacjonarny
 • Cyfrowy aparat fotograficzny
 • Telefaks
 • Firewire
 • Napęd dyskietek
 • Karta graficzna
 • Laptop
 • Modem
 • Monitor
 • Drukarka
 • Projektor
 • Skaner
 • SCSI
 • USB
 • Kamerka internetowa
 • Napęd ZIP

Suma stron: 1Suma pozycji: 18

(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki Epson jednym kliknięciem w DriverDoc:Pobieranie sterowników
Epson Drukarka


Jak ręcznie zaktualizować sterowniki urządzeń Epson Printer:

Podstawowe wersje sterowników Epson Printer są dołączone do systemu%%os%% lub poprzez zainstalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows®. Korzystanie z tych wstępnie zainstalowanych sterowników może obsługiwać główne funkcje Printer.Ten przewodnik poprowadzi Cię przez aktualizowanie sterowników Epson.

Użyj narzędzia automatycznego do aktualizacji sterowników Epson Printer:

Sugestia: Zalecamy skorzystanie z takiego narzędzia, jak DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft], jeśli nie masz doświadczenia w aktualizacji sterowników urządzeń typu Epson Drukarka. DriverDoc usuwa wszystkie kłopoty i bóle głowy podczas aktualizacji sterowników Epson, pobierając i instalując je automatycznie.

Ponadto, będziesz mieć dostęp do bazy danych DriverDoc zawierającej ponad 2 150 000 unikalnych sterowników, co zapewni, że wszystkie sterowniki na Twoim komputerze będą automatycznie aktualizowane.


Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji Epson


Co to jest zgodność systemu operacyjnego dla sterowników Epson?

Epson posiada obecnie sterowniki urządzeń dla Windows.

Jaka jest rola sterowników Drukarka Epson?

System operacyjny wymaga kanału bezpośredniej komunikacji z Epson, a te niewielkie programy spełniają zasadniczo tę rolę. org/Question">

Kiedy jest odpowiedni czas na aktualizację sterowników Epson?

Zazwyczaj należy zaktualizować sterowniki urządzeń Epson po głównych aktualizacjach systemu Windows. org/Question">

Jaki jest powód aktualizacji sterowników Epson?

Zaktualizowanie sterowników Drukarka może poprawić wydajność komputera, odblokować nowe funkcje sprzętu i naprawić wszelkie problemy z kompatybilnością. Ryzyko płynące z zainstalowania błędnych sterowników Epson obejmuje awarie oprogramowania, spadek funkcjonalności urządzeń, zawieszanie się komputera i niestabilność systemu.Trudności w utrzymaniu kierowcy

Epson Printer jest podatny na błędy systemowe związane z uszkodzonymi lub przestarzałymi sterownikami urządzeń. Sterowniki urządzeń mogą się zepsuć w niewytłumaczalny sposób, z różnych powodów. Dobrą wiadomością jest to, że sterownik systemu Drukarka zawsze można zmodyfikować, aby rozwiązać problem laptopa.

Znalezienie właściwego sterownika Drukarka bezpośrednio na stronie producenta dla twojego sprzętu może wydawać się daremne. Pomimo doświadczenia w lokalizowaniu, instalowaniu i ręcznym uaktualnianiu sterowników Epson Printer, zadanie będzie czasochłonne i bardzo uciążliwe. Niedokładne wersje sterowników mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność komputera, często stwarzając więcej problemów.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi niezbędnymi nowymi funkcjami sterowników, proponujemy skorzystanie z programu aktualizacji sterowników. Te aktualizacje zapewnią, że zawsze masz odpowiednie sterowniki dla sprzętu i że są one zawsze kopiowane do momentu uaktualnienia do nowych wersji. Utrzymanie pliku kopii zapasowej sterownika jest doskonałą funkcją, która pozwala przywrócić dowolny sterownik z powrotem do poprzedniej wersji, w przypadku wystąpienia czegoś katastrofalnego.


Przeglądaj Epson Drukarka modele


 • 1. 02235
 • 1000 ICS
 • 1000 ICS Version 2. 54A
 • 1000 ICS Version 3. 0a
 • 1000 ICS Version 5. 2aA
 • 1000 ICS Version 6. 10
 • 1050
 • 1070+
 • 1200 photo
 • 123213
 • 1394. 3 Device
 • 1394. 3 Printer
 • 1500
 • 1520
 • 1700s
 • 1800
 • 1RV0
 • 2. 2ees
 • 200
 • 200, esc /p2, 300, 400, 440etc
 • 21
 • 220 Colour Printer
 • 24 pin ESC+
 • 24 pin printer
 • 2JM1
 • 3. 1 / 95 / 98 & 98SE
 • 3. 72 mb
 • 300
 • 300, Stylus Color 300
 • 300 stylus, stylus colour 300

Suma stron: 20Suma pozycji: 1837


najpopularniejsze sterownika do Epson DrukarkaZainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Pobierz nowe sterowniki Epson Drukarka (Aktualizacja oprogramowania)

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj

(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki Epson Printer jednym kliknięciem w DriverDoc:Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Wf M5799

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje