Biała księga techniczna 1byone Vp 736a

Biała księga techniczna 1byone Vp 736a jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy chcą uzyskać pełną wiedzę na temat projektowania i implementacji systemów audio-wideo. Książka zawiera podstawowe informacje na temat systemów audio-wideo, w tym wszelkie wymagania techniczne, technologie, protokoły, oprogramowanie i konfiguracje. Zawiera również szczegółowe informacje na temat projektowania i instalacji systemu, w tym zalecenia dotyczące projektowania systemu, instalacji sprzętu i konfiguracji oprogramowania. Książka zawiera również przydatne wskazówki dotyczące optymalizacji systemu i konserwacji sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Biała księga techniczna 1byone Vp 736a

Whitepaper (biała księga) to formalny dokument napisany w celu wyjaśnienia celu i technologii stojących za danym projektem. Whitepaper można uznać za manifest projektu. Zazwyczaj zawiera on szczegółowe wyjaśnienie kwestii technicznych i zarys przyszłych planów. Jego celem jest przekonanie potencjalnych inwestorów o wartości przedsięwzięcia.

Dlaczego whitepaper (biała księga) jest tak ważna?

Biała księga i dokładne zapoznanie się z nią jest ważne z dwóch głównych powodów:

Aby zrozumieć wizję i cel blockchainowego projektu

Technologia blockchain jest wysoce skomplikowaną dziedziną wiedzy. Jednak whitepaper jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dla deweloperów, aby przedstawić wartość swojego projektu. Whitepaper jest niezbędny dla nowych projektów. Zwłaszcza tych, które chcą rozpocząć pierwszą ofertę monet (ICO). Dlaczego? Ponieważ można go wykorzystać do wyjaśnienia nowych technologii, rozwiązań lub innych informacji. Dzięki temu inwestorzy mogą być bardziej skłonni do inwestycji pieniędzy. Przykładowo, whitepaper Bitcoina (BTC) zawiera zarówno zarys wizji projektu Satoshiego Nakamoto, jak i szczegółową historię i wyjaśnienie algorytmu proof-of-work oraz mechanizmów motywacyjnych.

Zapewnienie wiarygodności projektu dla inwestorów

Whitepaper służy również jako ważny element analizy dla potencjalnych inwestorów i powinien być obowiązkową lekturą przed zainwestowaniem w dany projekt. Dobrze napisane i kompletne whitepapery mogą wskazywać na doświadczenie lub wiarygodność zespołu, podczas gdy niekompletna biała księga może być ostrzeżeniem.


Jak czytać whitepaper?

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie whitepaper są napisane tak samo. Niektóre z nich, w zależności od projektu mogą wymagać od czytelników pewnego poziomu zrozumienia. Większość projektów zdecentralizowanych finansów (DeFi), zwłaszcza tych, które wykorzystują złożoność sieci Ethereum (ETH), dostarcza jedynie podstawowych informacji na temat interakcji innych projektów z ich własnymi. Większość whitepaperów jest napisana bardzo technicznym językiem, zawierającym skomplikowane opisy i rysunki opisywanych technologii.

Przykład danych technicznych często spotykanych w białej księdze (Źródło: Solana)

Inwestorzy prawdopodobnie będą musieli przeczytać kilka whitepaperów, aby uzyskać holistyczne zrozumienie tego, jak różne projekty nakładają się na siebie. Na przykład, zanim zrozumiesz działanie stablecoinów takich jak Tether (USDT) i DAI, musisz najpierw zrozumieć standard ERC-20. Whitepaper jest również o wiele mniej konieczny w przypadku innych rodzajów projektów blockchain. Przykładowo, niewymienne tokeny (NFT) reprezentują aktywa kolekcjonerskie. Są on zróżnicowane głównie ze względu na styl i estetykę, a nie technologię lub koncepcje.

8 istotnych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas czytania białej księgi (whitepaper)

Białe księgi są ostatecznie narzędziami wykorzystywanymi do przedstawiania wartości konkretnego tokena lub rozwiązania potencjalnym inwestorom. Dlatego należy je czytać i analizować w sposób bardzo szczegółowy. Potencjalni inwestorzy powinni rozważyć, czy treść whitepaperu ma sens. Co więcej, powinni porównać ją z artykułami, opiniami analityków, podobnymi projektami i innymi źródłami informacji. Czytając whitepaper, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jaki problem rozwiązuje projekt?

Whitepaper powinien zawierać jasny zarys problemów, które projekt ma rozwiązać, istotę jego celów oraz długoterminową wizję. Podczas gdy eksplozja zainteresowania technologiami blockchain stworzyła mnóstwo miejsca na innowacje, wiele aplikacji ma wątpliwe przypadki użycia. Potencjalni inwestorzy powinni ocenić, czy wizja projektu jest w stanie rozwiązać problemy przedstawione w whitepaperze. Jest to bowiem kluczowy fundament dla jego nieodłącznej wartości. Na przykład, Ethereum było pierwszym projektem, który umożliwił wprowadzenie smart kontraktów za pośrednictwem maszyny wirtualnej Ethereum (EVM). W ten sposób rozwiązano problem braku programowalności Bitcoina. Analogicznie, rosnące ceny gazu spowodowane zatorami w sieci Ethereum stały się bodźcem dla szerokiej gamy projektów skupionych na skalowalności. Należą do nich m. in. Solana (SOL), Zilliqa (ZIL) i Polkadot (DOT).

Jak funkcjonuje projekt?

Potencjalni inwestorzy powinni rozważyć technologie i koncepcje wyjaśnione w whitepaperze. Należy sprawdzić jak każdy komponent współdziała ze sobą na blockchainie. Projekty DeFi, takie jak yEarn Finance (YFI), powinny jasno wyjaśniać, w jaki sposób dostarczana jest płynność do protokołu oraz metody, w jaki generowane są zyski. Z drugiej strony, projekty tokenów użytkowych, takich jak Filecoin (FIL), powinny opisać swój konkretny przypadek użycia, zastosowane mechanizmy motywacyjne oraz sposób, w jaki zamierzają zmienić tradycyjne rozwiązania. Uzyskując jasne zrozumienie funkcjonalności projektu, potencjalni inwestorzy mogą lepiej zdefiniować potencjalnych konkurentów oraz unikalne wartości projektu (jeśli takie istnieją).

Dlaczego projekt funkcjonuje na blockchainie?

Niektóre projekty mogą po prostu próbować replikować istniejące produkty lub rozwiązania na blockchainie, aby wykorzystać zainteresowanie rynku lub, co gorsza, brak regulacji. Whitepaper, który nie określa jasno przypadku użycia lub powodu, dla którego projekt korzysta z technologii blockchain, może wskazywać na brak doświadczenia lub nawet wiarygodności zespołu. Przykładem projektów, które muszą istnieć na blockchainie, są tokeny prywatności, takie jak Monero (XMR) i Pirate Chain (ARRR). Dlaczego muszą? Ponieważ wykorzystują one technologie kryptograficzne, aby zapewnić wyższy poziom prywatności niż tradycyjne rozwiązania bankowe i cyfrowe finanse. Dotyczy to przede wszystkim tokenów użytkowych, ponieważ zdecentralizowane aplikacje DeFi (DApps) i zdecentralizowane giełdy (DEXs) ze swej natury nie byłyby w stanie egzystować poza blockchainem.

Jaka jest tokenomia projektu?

Ponieważ większość projektów kryptowalutowych wprowadza również własny token, whitepaper powinien zawierać informacje o czynnikach takich jak maksymalna podaż, stopa inflacji i sposób wydobywania tokena. Ta sekcja powinna również uwzględniać ogólny zarys sposobu obliczania opłat, wraz z mechanizmami, w których różne strony są motywowane do wnoszenia swoich zasobów do sieci. Potencjalni inwestorzy powinni rozważyć sugerowaną funkcję tokena, ponieważ wartość pochodząca z zarządzania i różnych tokenów użytkowych różni się. Przykładowo, ponieważ token Ren jest używany tylko do zabezpieczania darknodów, rzeczywista użyteczność projektu będzie miała mniejszy wpływ na cenę tokena.

Jak wyglądają finanse projektu?

Whitepaper powinien zawierać sekcję, która dostarcza jasnych informacji na temat takich aspektów, jak wydobycie wstępne, przedsprzedaż i całkowita podaż posiadana przez członków zespołu. W przypadku przedsprzedaży lub ICO, sekcja ta powinna również nakreślać, w jaki sposób wykorzystane zostaną zebrane fundusze. Ocena tego, czy projekt ma dostęp do odpowiedniego finansowania lub czy zespół projektowy kontroluje nieproporcjonalnie dużą część podaży tokena, może pomóc potencjalnym inwestorom uniknąć niepewnych projektów.

Czy projekt jest prowadzony przez wiarygodny zespół?

Weź pod uwagę pochodzenie, dotychczasowe doświadczenie i wiedzę kryptowalutową zespołu i doradców projektu. Czy zespół pracował wcześniej nad innymi projektami kryptowalutowymi, a jeśli tak, to czy tamte projekty nadal działają? Czy zespół składa się głównie z ekspertów w dziedzinie blockchain czy marketerów? Chociaż anonimowe zespoły niekoniecznie oznaczają, że projekt nie jest wiarygodny, fakt, że inwestorzy nie mogą ocenić ich referencji, należy uznać za czynnik ryzyka. Anonimowe zespoły są również w znacznie mniejszym stopniu odpowiedzialne w przypadku niepowodzenia projektu lub oszustwa. Jest to cecha, która dotyczcy rug pullów DeFi.

Jak zarządzany jest projekt?

Whitepaper powinien również zawierać zarys wyjaśniający, w jaki sposób zarządzany jest projekt. Czy jest to model centralny zarządzany przez zespół, czy też poprzez tokeny zarządzania i zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO). Podczas gdy oba modele mają swoje zalety, ważne jest, aby wziąć pod uwagę poziom kontroli zespołu nad projektem. Potencjalni inwestorzy powinni być podejrzliwi wobec projektów, które twierdzą, że są o wiele bardziej zdecentralizowane niż są w rzeczywistości.

Czy whitepaper ma jakąkolwiek merytoryczną zawartość?

Upewnienie się, że whitepaper zawiera merytoryczne i rzeczowe informacje, to długa droga do oceny wiarygodności projektu. Whitepaper, który jest wypełniony językiem reklamowym, słowami kluczowymi lub w inny sposób pozbawiony merytorycznych informacji może być sygnałem ostrzegawcztm. Białe księgi meme coinów, takich jak Safemoon i Shiba Inu (SHIB), są tego dobitnym przykładem. Potencjalni inwestorzy powinni upewnić się, że rozumieją podstawowe technologie. Ważne jest też, aby sprawdzić czy projekt ma wartość, która nie jest związana jedynie ze spekulacją.

Podsumowanie

Chociaż techniczny język i złożoność whitepaper może wydawać się trudna do zrozumienia, wiele informacji o projekcie można wydobyć poprzez skupienie się i przeprowadzenie szczegółowej analizy podstawowych koncepcji. Wiarygodne zespoły powinny być w stanie nakreślić problemy, które zamierzają rozwiązać. Powinny posiadać też przejrzysty zestaw rozwiązań blockchain do rozwiązania tych problemów, przejrzyste wyjaśnienie tokenomiki projektu oraz wyszczególnienie, w jaki sposób zostaną wydane fundusze.

Należy zauważyć, że whitepaper zwykle reprezentuje wizję i plany dla projektu w jego stanie początkowym. Podczas gdy podstawowa technologia zwykle pozostaje niezmienna, inne szczegóły, takie jak tokenomika, członkowie zespołu i ogólna wizja projektu mogą się zmieniać z czasem i mogą nie być odzwierciedlone w białej księdze. Potencjalni inwestorzy powinni zatem korzystać z innych źródeł, takich jak oficjalna strona internetowa i kanał informacyjny projektu, a także serwisy informacyjne o kryptowalutach i scentralizowane giełdy (CEX).

Wiele nowszych projektów kryptowalutowych czerpie swoją funkcjonalność z fundamentów kluczowych projektów, takich jak Bitcoin, Ethereum i Tether. W związku z tym, ich odpowiednie whitepapery mogą zapewnić potencjalnym inwestorom więcej zrozumienia w zakresie podstawowych koncepcji kryptowalutowych, takich jak stablecoiny, proof of work, staking i wiele innych. Chociaż whitepaper nie jest ostateczną kwestią, która powinna decydować o tym czy inwestować czy nie, przeczytanie ich pomaga w podjęciu decyzji inwestycyjnej i działa jako podstawa do podejmowania decyzji w przyszłości.

Wspólne podejście europejskie do sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (SI), będąca „zbiorem technologii łączących dane, algorytmy i moc obliczeniową”,  ma potencjał oddziaływania na życie społeczeństw oraz jednostek, niosąc ze sobą korzyści dla obywateli, rozwoju przedsiębiorstw oraz usług interesu publicznego. Konieczne jest jednak wypracowanie wspólnego podejścia europejskiego do rozwijania godnej zaufania sztucznej inteligencji, by zapewnić spójne ramy prawne, zaufanie obywateli oraz wykorzystać potencjał tej technologii w transformacji cyfrowej gospodarki UE opartej na danych i jej zastosowaniach.

"Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji" (plik PDF; Bruksela, 19. 2. 2020 r. ) wskazuje na planowane działania Komisji Europejskiej (KE), w tym o charakterze regulacyjnym, z których część adresowana jest wprost do administracji publicznej.

Promowanie SI w sektorze publicznym

KE dostrzega potrzebę szybkiego wprowadzania produktów i usług opierających się na SI w administracji publicznej oraz przez podmioty działające w różnych obszarach interesu publicznego. W szczególności wskazywane są opieka zdrowotna (szpitale), administracje wiejskie oraz operatorzy usług publicznych, dla których zainicjowane zostaną otwarte dialogi sektorowe. W ich wyniku opracowany zostanie plan działań mający ułatwić rozwój, testy i wprowadzanie SI oraz program wspierania zamówień publicznych na systemy SI.

Inne obszary życia publicznego, dla których KE wskazuje na potencjalne zastosowanie SI, to m. in. egzekwowanie prawa i sądownictwa, transport publiczny oraz nadzór finansowy.

Ustanowienie ram regulacyjnych

KE planuje przygotowanie wspólnych ram regulacyjnych w celu zminimalizowania różnego rodzaju ryzyk, jakie stwarzają systemy sztucznej inteligencji jeśli chodzi m. in o: szkody materialne (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi), szkody niematerialne (m. naruszenie ochrony danych osobowych, prywatności, prawa niedyskryminacji) oraz ustalenia odpowiedzialności za naruszenie prawa.

Ramy regulacyjne mają stosować się do produktów i usług, dla których analiza ryzyka potwierdzi, że sektor, jak i planowane zastosowanie SI wiążą się z wysokim ryzykiem, głównie z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa, praw konsumentów i praw podstawowych. Potencjalne sektory objęte tymi regulacjami to opieka zdrowotna, transport, energetyka i części sektora publicznego (m. in polityka azylowa, migracja, kontrole graniczne, sądownictwo, zabezpieczenie społeczne i służby zatrudnienia).

Wymogi regulacyjne dotyczyłyby m. :

  • zbiorów danych wykorzystywanych do szkolenia systemów SI;
  • przechowywania danych i prowadzenia rejestrów w odniesieniu do tworzenia algorytmu, danych szkoleniowych oraz, w niektórych przypadkach, przechowywania samych danych;
  • dostarczania informacji nt. stosowanych systemów SI;
  • zapewnienia solidności technicznej (robustness) i dokładności (accuracy) systemów SI;
  • sprawowania odpowiedniego nadzoru przez człowieka;
  • a także szczególnych wymogów dotyczących zdalnej identyfikacji biometrycznej.

Powyższe wymogi mają obowiązywać wszystkie podmioty gospodarcze, które dostarczają produkty lub świadczą usługi oparte na SI na terytorium UE, niezależnie od tego, gdzie jest ich siedziba.

Jednocześnie planowane jest utworzenie europejskiej struktury zarządzania w zakresie sztucznej inteligencji w formie ram współpracy właściwych organów krajowych, sieci sektorowych i organów regulacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym.

Jakie znaczenie mają białe księgi we współczesnym świecie gospodarczym?

Białe księgi istnieją od lat 60-tych, kiedy to po raz pierwszy zostały wykorzystane przez firmy jako ważne narzędzie autopromocji. Obecnie definicja tego, co składa się na białą księgę, zmieniła się wraz z wprowadzeniem technologii i nowych formatów. Ogólnie rzecz biorąc, biała księga to termin używany do opisania opublikowanych propozycji nowych lub ulepszonych technologii, pomysłów na produkty i modeli biznesowych.

Ten artykuł omawia najlepsze sposoby tworzenia skutecznych whitepapers, niektóre z ich głównych cech oraz ich rolę w dzisiejszym biznesie.

Czym jest biała księga?

Biała księga to dokument informacyjny, który jest tworzony przez organizację, aby edukować czytelników na temat cech i korzyści produktu lub usługi. Białe księgi wymagają formalnego tonu i są pisane z myślą o jasnym celu, takim jak przekonanie ludzi do zakupu określonego produktu lub przekonanie ich do zmiany dostawcy usług na innego.

Białe księgi bardzo często służą jako zaawansowany przewodnik prezentujący rozwiązanie konkretnego rodzaju problemu. Bardzo często prezentują również wyniki badań w danym obszarze. Dlatego też często pisane są przez ekspertów w danej dziedzinie lub przedstawicieli firm.

Białe księgi są również wykorzystywane jako narzędzie wspomagające generowanie leadów sprzedażowych, budowanie wiarygodności, pozyskiwanie nowych klientów czy prezentację produktu firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, celem whitepaper jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy na dany temat i pomoc w podjęciu decyzji.

Stwórz unikalny biała księga z Publuu

Kiedy zaczniesz używać Publuu’s flipbook maker, nigdy nie wrócisz do standardowego formatu PDF swojej białej księgi.

Publuu oferuje Ci możliwość przekształcenia pliku PDF w interaktywny flipbook, biuletyn firmowy lub stworzenie oszałamiającego magazynu cyfrowego. Twoi odbiorcy będą zaskoczeni formą Twojego dokumentu i niesamowitym efektem przewracania stron, który przypomina prawdziwe doświadczenie czytania. Wszystko, co musisz zrobić, to przygotować plik PDF, a następnie przesłać go do Publuu; Twój dokument przekształci się we flipbook w ciągu zaledwie kilku sekund. Ale to nie koniec! Możesz dostosować swój flipbook, dodając logotyp swojej marki i pasujące kolory tła, urozmaicając go kilkoma grafikami i zdjęciami lub włączając kilka interaktywnych linków w formie hotspotów, które pomogą Ci zaangażować Twoich odbiorców!

Przykład biała księga Publuu

Zobacz więcej przykładów flipbooków online

MAKE YOUR OWN

Nawet jeśli biała księgas mają zazwyczaj długą formę, nie musisz się martwić o rozmiar swojego cyfrowego dokumentu. Publuu ułatwia wysłanie go jako bezpośredni link, bez żadnych załączników w e-mailu. Następnie oferuje zaawansowane narzędzie do śledzenia, które pomoże Ci zobaczyć, jak Twój biała księga radzi sobie w czasie rzeczywistym. Korzystając z tej funkcji, będziesz miał wgląd w statystyki, takie jak ilość czasu, jaką Twój czytelnik spędził na każdej stronie i ilość interakcji, jakie podejmuje z Twoim biała księga.

Publuu dba o przejrzystość Twojego biała księga. Używa czcionek wektorowych, które można powiększać i pomniejszać bez utraty jakości, co znacznie ułatwia czytanie Twoich biała księgaów na urządzeniach mobilnych.

Tak więc, jeśli chcesz, aby Twój biała księga wyróżniał się z tłumu, powinieneś zdecydowanie wypróbować Publuu!

Jakie jest pochodzenie białej księgi?

Termin „biała księga” został po raz pierwszy użyty pod koniec lat 60-tych, kiedy to firma o nazwie Memorex wyprodukowała film edukacyjny na temat przechowywania danych na taśmie magnetycznej. Aby zademonstrować, jak niezawodna była ta technologia, zleciła jednemu ze swoich inżynierów napisanie pracy wyjaśniającej, jak dane mogą być przechowywane na taśmie, a następnie bezbłędnie odzyskiwane. Tego rodzaju przewodnik został później uznany za jedną z pierwszych białych ksiąg.

Inna popularna biała księga została napisana przez IBM i zatytułowana „An Introduction to General Systems Thinking”. Dokument ten został zaprojektowany jako sposób, w jaki IBM przedstawił swoją wizję przyszłości i jak mógł pomóc innym organizacjom w myśleniu o ich własnych przyszłych wyzwaniach i możliwościach. net/wp-content/uploads/2022/12/company-document-768x447. png" alt="pochodzenie whitepaper" width="992" height="577" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/company-document-576x335. net/wp-content/uploads/2022/12/company-document-1536x894. net/wp-content/uploads/2022/12/company-document-992x577. net/wp-content/uploads/2022/12/company-document. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Mówi się, że termin „biała księga” został oficjalnie zdefiniowany w 1972 roku. Obecnie białe księgi są nadal szeroko stosowane przez korporacje na całym świecie jako sposób na edukowanie potencjalnych klientów na temat produktów lub usług, które mogą ich zainteresować. Stały się one również popularnym narzędziem dla start-upów i mniejszych firm, ponieważ pozwalają tym firmom promować swój produkt lub usługę bez wydawania dużych pieniędzy na tradycyjną reklamę.

Jakie są główne rodzaje białych ksiąg?

Istnieje wiele rodzajów białych ksiąg, z których każdy ma swoje zalety i wady. Na przykład, niektóre białe księgi mogą być bardziej informacyjne, podczas gdy inne mogą być bardziej promocyjne.

Najpopularniejsze rodzaje białych ksiąg to tła, listy i zaawansowane przewodniki rozwiązywania problemów. Na przykład, informator dostarcza czytelnikowi informacji istotnych dla produktu, usługi lub metodologii sprzedawcy. Jest to najmniej wymagający typ opracowania, dlatego jego treść jest łatwo dostępna jako materiał wewnętrzny. Z kolei listy numerowane prezentują zestaw wskazówek lub pytań dotyczących konkretnego zagadnienia. Poniżej znajdziesz jeszcze kilka przykładów biała księga. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1-768x406. png" alt="biała księga firmy" width="768" height="406" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1-576x305. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1-1536x813. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1-992x525. net/wp-content/uploads/2022/12/company-white-paper-1. webp 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/>

Biała księga przywództwa myśli

Ten szczególny rodzaj biała księga to dokument, który powstaje w celu przekonania czytelników do przyjęcia określonej perspektywy lub kierunku działania. Przedstawia on argumenty przemawiające za danym stanowiskiem, a następnie popiera je dowodami.

Celem białej księgi jest przekonanie czytelników, że proponowane rozwiązanie jest lepsze niż jakakolwiek inna opcja rozwiązania problemu. Robi to poprzez przedstawienie przekonującego argumentu popartego dowodami i danymi.

Biała księga techniczna

Białe księgi techniczne są często wykorzystywane do dostarczania informacji technicznych i promowania innowacji w nauce lub inżynierii, lub do opisywania konkretnego produktu i jego cech technicznych.

Techniczne białe księgi są zwykle tworzone przez ekspertów w danej dziedzinie. Są one przeznaczone do czytania przez innych ekspertów w tej samej dziedzinie. Często nie są pisane z myślą o tym, że będą czytane przez osoby, które nie posiadają wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-1-768x422. png" alt="biała księga" width="992" height="545" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-1-576x317. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-1-1536x844. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-1-992x545. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-1. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Biała księga rozwiązywania problemów

Biała księga rozwiązywania problemów jest rodzajem dokumentu, który służy do pomocy w znalezieniu rozwiązania konkretnego problemu. Treść powinna być zwięzła i informacyjna, ale powinna być też łatwa do odczytania. Powinna być również zaprojektowana w taki sposób, aby czytelnik mógł szybko zrozumieć rozwiązanie swojego problemu.

Ten typ dokumentu jest zwykle pisany przez eksperta, który posiada wiedzę w dziedzinie rozwiązywanego problemu. Może być również napisany przez kogoś, kto ma doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych problemów w przeszłości. Osoba ta powinna posiadać wiedzę na temat tego, jak zaproponować ulepszone rozwiązanie tego typu problemu, a także jak skutecznie pisać na dany temat.

Dobrym przykładem tego, jak wyglądałby tego typu dokument, jest sytuacja, gdy ktoś tworzy go dla działu kadr firmy na temat tego, jak może on zmniejszyć wskaźnik rotacji pracowników.

White paper a prace naukowe – jaka jest różnica?

W teorii, komercyjne biała księgas i prace naukowe są bardzo podobne. Oba kładą nacisk na treść, a nie na design i żaden z nich nie będzie miał dodatkowych grafik czy zdjęć.

Co więcej, obie mają mniej więcej taką samą długość – od 6 do 12 stron. Oba mają przypisy lub przypisy końcowe, które powołują się na szanowane czasopisma i ekspertów w zakresie prezentowanych informacji. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ich formatowanie jest podobne, istnieje co najmniej jedna ważna różnica między biała księga a pracą naukową. net/wp-content/uploads/2022/12/academic-papers-and-white-papers-768x434. png" alt="academic papers and biała księgas" width="992" height="560" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/academic-papers-and-white-papers-576x325. net/wp-content/uploads/2022/12/academic-papers-and-white-papers-1536x867. net/wp-content/uploads/2022/12/academic-papers-and-white-papers-992x560. net/wp-content/uploads/2022/12/academic-papers-and-white-papers. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Biała księga to dokument, który dostarcza informacji na temat konkretnego produktu lub usługi. Jest on zazwyczaj używany do promowania lub sprzedaży produktu lub usługi. Z drugiej strony, artykuł naukowy jest dokumentem, który dostarcza informacji na temat badań lub wyników eksperymentów. Prace naukowe przedstawiają wyniki badań w streszczeniu lub wstępie, natomiast białe księgi zawierają je głębiej w dokumencie.

Główna różnica polega więc na tym, że prace naukowe zazwyczaj nie mają celu promocyjnego. Podstawowym celem pracy naukowej jest przedstawienie nowych wyników badań, zarówno eksperymentalnych, jak i teoretycznych.

Tak więc biała księga, w przeciwieństwie do publikacji naukowej, jest zazwyczaj długa i obszerna, z sekcjami zawierającymi streszczenie, informacje ogólne, analizę danych, wnioski i zalecenia.

Jakie są korzyści z białych ksiąg dla Twojej firmy?

Białe księgi świetnie nadają się do przekazywania złożonych idei w dość prostym języku, dlatego też są często wykorzystywane w procesie marketingu i sprzedaży. Mogą być wykorzystywane jako część kampanii edukacyjnej, aby pomóc klientom zrozumieć, w jaki sposób Twój produkt lub usługa przyniesie im korzyści. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1-768x409. png" alt="co to jest biała księga" width="768" height="409" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1-576x307. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1-1536x818. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1-992x529. net/wp-content/uploads/2022/12/what-is-a-white-paper-1. webp 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/>

Korzyści z białych ksiąg obejmują na przykład zwiększony ruch na stronie internetowej, więcej leadów sprzedażowych, poprawę pozycji w wyszukiwarkach i wreszcie lepsze zaangażowanie klientów.

Białe księgi zawierają informacje, których nie można znaleźć nigdzie indziej w sieci, co czyni je bardzo wartościowymi dla celów SEO. Są one również świetne do generowania leadów, ponieważ dają potencjalnym klientom coś, co mogą zabrać ze sobą, gdy opuszczą Twoją stronę.

Biała księga jest pomocna dla tych, którzy chcą pomocy w rozwijaniu ich skoku sprzedaży do potencjalnych klientów. Podsumowując, niektóre firmy używają ich jako części procesu sprzedaży, podczas gdy inne używają ich do promowania siebie i swoich produktów.

Pisanie białych ksiąg

Biała księga to długi i szczegółowy raport, który jest zwykle tworzony przez ekspertów. Dostarcza on czytelnikom kompleksowy przegląd określonego tematu, dogłębne analizy i dane. Biała księga jest zazwyczaj tworzona w formacie PDF. Zwykle ma około 10-20 stron, ale może być krótszy lub dłuższy w zależności od złożoności tematu.

Istnieją dwa sposoby na napisanie białej księgi:

1) Zatrudnienie kogoś do napisania jej dla Ciebie lub

2) Napisanie jej samodzielnie.

Zatrudnienie kogoś do napisania białej księgi dla Ciebie może być drogie, ale zaoszczędzi Ci czasu i wysiłku w dłuższej perspektywie. W ten sposób nie będziesz musiał martwić się o napisanie eseju o długości 1500 słów lub znalezienie odpowiednich źródeł.

Jeśli zdecydujesz się napisać własny biały papier, to pierwszym krokiem jest burza mózgów pomysłów i tematów. Musisz wiedzieć, czego chce Twoja konkretna publiczność, abyś mógł dostarczyć jej to, czego potrzebuje. Jeśli nie jesteś pewien od czego zacząć, użyj Google Trends lub Google Keyword Planner i wyszukaj słowa kluczowe związane z Twoją branżą.

Drugim krokiem do napisania białej księgi jest określenie grupy docelowej. Biała księga powinna być skierowana do osób, które są zainteresowane tematem, o którym piszesz. Pomoże to zdecydować, jakie informacje należy zawrzeć i jaki kąt należy przyjąć podczas ich prezentacji.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badań nad tematem białej księgi poprzez czytanie innych odpowiednich dokumentów, książek, artykułów i danych. Ostatnim krokiem jest stworzenie swojej białej księgi, która zostanie opublikowana w Internecie. net/wp-content/uploads/2022/12/writing-white-paper-768x346. png" alt="writing biała księga" width="992" height="447" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/writing-white-paper-576x260. net/wp-content/uploads/2022/12/writing-white-paper-1536x692. net/wp-content/uploads/2022/12/writing-white-paper-992x447. net/wp-content/uploads/2022/12/writing-white-paper. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Istnieją cztery główne składniki skutecznego biała księga:

Wprowadzenie

Wstęp białej księgi powinien być akapitem przyciągającym uwagę, który zmusza czytelników do dalszego czytania. Powinien również zawierać zarys tego, co jest zawarte w dokumencie, jak również wszelkie korzyści, które są zawarte w dokumencie. Można zacząć od anegdoty lub cytatu, który przyciągnie uwagę czytelnika.

Główna część pracy

Ciało powinno zawierać 3-5 sekcji, z których każda skupia się na konkretnym aspekcie Twojego tematu. Treść białej księgi zwykle zawiera opisy korzyści płynących z używania sprzedawanego produktu lub usługi, listę cech i korzyści, szczegóły dotyczące tego, jak działa i ile kosztuje jego zakup lub używanie, referencje klientów oraz studia przypadków, jeśli to możliwe.

Wniosek

Konkluzja powinna podsumowywać główne punkty Twojego wywodu i pozostawić czytelnika z poczuciem satysfakcji z tego, co przeczytał. Na końcu możesz zamieścić załącznik, który dostarczy dodatkowych informacji dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Twoim temacie.

Co z formatem białej księgi? Białe księgi są zazwyczaj pisane w standardowym formacie dokumentu. Są one bardziej podobne do pracy badawczej niż do tradycyjnych raportów.

Białe księgi w strategii content marketingu

Wysokiej jakości biała księga może służyć jako potężne narzędzie content marketingu dla firm. Jest to skuteczny sposób na zaprezentowanie wiedzy specjalistycznej firmy i ustanowienie jej pozycji lidera myśli na rynku. Pomaga również generować leady i docierać do szerszej grupy odbiorców.

Biała księga jest bardzo popularną formą marketingu cyfrowego, ponieważ dostarcza czytelnikowi wartościową usługę, a następnie prosi go o podjęcie akcji na końcu. Dzięki temu firmy łatwiej konwertują leady na klientów. Marketerzy firmowi często tworzą tego rodzaju dogłębny raport na temat konkretnego zagadnienia, lub konkretnej metodologii, aby nauczyć czytelnika, rozwiązać jego problemy, a w rezultacie wygenerować leady. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-in-content-marketing-768x351. png" alt="biała księga in content marketing" width="992" height="454" srcset="https://d3vpszern3jgjo. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-in-content-marketing-576x263. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-in-content-marketing-1536x702. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-in-content-marketing-992x454. net/wp-content/uploads/2022/12/white-paper-in-content-marketing. webp 1920w" sizes="(max-width: 992px) 100vw, 992px"/>

Biała księga business-to-business (B2B) ma na celu dostarczenie czytelnikowi szczegółowych informacji i istotnych treści, aby mógł podjąć świadomą decyzję. Celem tego typu marketingu cyfrowego jest edukacja czytelnika i zachęcenie go do zakupu produktów lub usług od firmy, która stworzyła dokument. W ten sposób białe papiery są doskonałym narzędziem do generowania leadów i wyszukiwania potencjalnych klientów.

Tak więc, w marketingu treści, białe księgi są wykorzystywane głównie do:

– tworzenia świadomości Twojej firmy lub produktu wśród klientów,

– przekonywania klientów do zakupu Twojego produktu lub usługi,

– dostarczania materiałów edukacyjnych dla Twoich klientów.

Biała księga może być dystrybuowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i innych kanałów cyfrowych. Może być również dystrybuowana poprzez kanały fizyczne, takie jak direct mail lub poprzez rozdawanie ich na targach i konferencjach.

Czym jest biała księga – podsumowanie

Białe księgi są zazwyczaj wykorzystywane przez firmy, instytucje finansowe lub organizacje rządowe do generowania zainteresowania swoim produktem lub usługą i mogą być w tym zakresie bardzo skuteczne. Są one poświęcone konkretnej grupie odbiorców i bardzo często służą do budowania zaufania i znalezienia rozwiązania konkretnego problemu.

Tradycyjny biała księga omawia pewne informacje techniczne lub prezentuje oryginalne badania na dany temat. Jest to również świetne narzędzie content marketingu – marketerzy wykorzystują białe księgi jako narzędzie do generowania leadów, aby zainteresować potencjalnych klientów swoją działalnością.

You may be also interested in:Jak stworzyć skuteczną prezentację biznesową?
Porady dotyczące dobrej prezentacji firmowej
Najlepsze darmowe oprogramowanie do tworzenia interaktywnych prezentacji w 2021 r

Biała księga techniczna 1byone Vp 736a

Bezpośredni link do pobrania Biała księga techniczna 1byone Vp 736a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biała księga techniczna 1byone Vp 736a