Instrukcja szybkiego startu w środku Frigidaire Fdb2000rfc0

Instrukcja szybkiego startu w środku Frigidaire Fdb2000rfc0 jest przydatna dla każdego, kto chce szybko i łatwo uruchomić swoje nowe urządzenie. Instrukcja zawiera informacje na temat dostępnych funkcji i ustawień, a także krok po kroku instrukcje użytkowania. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję szybkiego startu, aby zapoznać się z jego funkcjami i ustawieniami. Instrukcja szybkiego startu jest również świetnym wyborem dla osób, które chcą szybko i łatwo uzyskać informacje na temat swojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego startu w środku Frigidaire Fdb2000rfc0

Ogólne zasady pracy - szybki start


 1. Przyciski z podstawowymi oknami - ewidencje dla wybranej firmy:

  •  księga handlowa

  •  ewidencja środków trwałych

  •  ewidencja wyposażenia

  •  rozliczenie kosztów przejazdów

  •  raporty kasowe i bankowe

  •  windykacja należności

  •  ewidencja przelewów bankowych

  •  plan kont

  •  lista kontrahentów.

Dostęp do wszystkich funkcji wywoływanych w programie jest możliwy zarówno z klawiatury, jak i przy pomocy myszy. Działanie i wywoływanie podstawowych funkcji jest podobne w większości okien programu:

 • F1- wywołanie pomocy kontekstowej związanej z danym oknem

 • F12- określenie okresu pracy, czyli przeglądania, wprowadzania i drukowania danych

 • F3- lista wszystkich funkcji związanych z danym oknem, dostępna również po kliknięciu prawym klawiszem myszy w oknie

 •  Ins, F7- wprowadzanie nowej pozycji (np. nowy wpis w księdze, nowy kontrahent)

 •  F6, Enter- modyfikowanie pozycji

 •  Del, F8- usuwanie pozycji

 •  Ctrl Ins- kopiowanie pozycji do bufora w celu wstawienia  podobnej pozycji z bufora klawiszami Shift Ins

 •  Ctrl F5- odświeżanie zawartości okna przydatne przy pracy sieciowej

 •  Ctrl F4- wybór kolumn widocznych w oknie

 •  Ctrl Enter- podsumowanie kolumn w oknie

 •  Ctrl F7- wyszukiwanie pozycji w oknie, dostępne również po bezpośednim rozpoczęciu pisania,Ctrl L wyszukuje następną pozycję

 •  F2- wydruki związane z danym oknem (np. wydruk księgi, ewidencji, dokumentów)

 •  F4- właściwości, czyli uporządkowanie i zakres widocznych danych widocznych,szybkie przełączanie niektórych zakresów umożliwia Shift F4(np. kontrahentów stałych, właścicieli danej firmy)

 •  +/- z klawiatury numerycznej- wybór pozycji o zadanych kryteriach

 • - praca na wybranych (podświetlonych) pozycjach

 • eksport zawartości okna w wybranych formatach.

  W każdym oknie dostępne są również dodatkowe funkcje właściwe dla danego okna (np. w księdze import faktur,w środkach trwałych automatyczna amortyzacja), jak również wywołanie okien podrzędnychShift Ctrl W(np. w środkach trwałych wywołanie ewidencji dokumentów, operacji, części składowych i planu amortyzacji).

 • Główne okno programu składa się z następujących elementów:

  1. Ikona programu - nazwa i numer wersji programu.

  2. Ikona modułu programu - przycisk do zmiany modułów programu R2firma.

  3. Przyciski do minimalizacji i zamknięcia programu - tymczasowe opuszczenie i zakończenie pracy.

  4. Numer seryjny - nadany przy zakupie.

  5. Licencja - właściciel licencji na użytkowanie.

  6. Menu główne - wywołanie głównych funkcji.

  7. Okres pracy - wprowadzania i przeglądania danych.

  8. Bieżąca data - aktualna data w programie.

  9. Wybór  użytkownika - z możliwością wywołania bibliotek użytkowników.

  10. Lista właścicieli i współwłaścicieli - z wszystkich lub wybranej firmy.

  11. Wybór aktualnej  firmy - z możliwością wywołania listy obsługiwanych firm.

  Identyfikator artykułu: 00107053 / Ostatnia modyfikacja: 05. 05. 2017

  Drukowanie

  Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

  Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?


  Odpowiedzi

  Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

  • Są w opakowaniu, w wypełniaczach zabezpieczających. W sekcji „Zawartość opakowania” w Podręczniku szybkiego startu zamieszczono listę części, które powinny znajdować się w kartonie.

  Uwaga: Podręcznik szybkiego startu jest dostarczany z produktem; można go też pobrać ze strony pomocy technicznej Sony.
  Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?

  • Zalecamy zabezpieczyć telewizor przed zarysowaniami i uszkodzeniami za pomocą miękkiego materiału, np. ręcznika lub koca. Można też przeprowadzić montaż na miękkim dywanie.
  • Ważne: Nie należy używać worka ochronnego, w który telewizor jest zapakowany na czas transportu.

   • Społeczność Sony

    Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

   Czy te informacje były pomocne?

   Jaka jest jakość języka?
   Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

   Dziękujemy za opinię!

   ×

  Instrukcja szybkiego startu w środku Frigidaire Fdb2000rfc0

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego startu w środku Frigidaire Fdb2000rfc0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego startu w środku Frigidaire Fdb2000rfc0