Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204

Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204 jest łatwa w użyciu i dostarcza użytkownikom wszystkich niezbędnych informacji, aby zacząć natychmiast korzystać z zamka. Instrukcja zawiera informacje na temat wszystkich funkcji, możliwości i ustawień zamka, w tym kodów dostępu, czasu trwania, czasu blokady i innych. Instrukcja zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, wymiany baterii i przywracania ustawień fabrycznych. Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204 jest doskonałym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą zacząć korzystać z zamka bez zbędnego czasu i trudu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204

Instrukcja obs3ugi
Klasa C

Serdeczne gratulacje z okazji nabycia
nowego Mercedesa!

W przypadku dalszych pytan prosimy
zwróciae sie do ASO Mercedes-Benz.

Przed odbyciem pierwszej jazdy nale? y
poznaae budowe i funkcje samochodu
marki Mercedes-Benz oraz przeczytaae
instrukcje obs3ugi. Zapewni to przyjemniejsze u? ytkowanie samochodu i pomo? e
zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.
Wyposa? enie dodatkowe zosta3o
oznaczone gwiazdk1 *. W zale? nooeci od
modelu i wariantu wyposa? enie pojazdu
mo? e sie ró? niae od opisanego. Firma
DaimlerChrysler stale dostosowuje swoje
pojazdy do najnowszych osi1gnieae
techniki i dlatego zastrzega sobie prawo
do zmiany wygl1du, wyposa? enia i rozwi1zan technicznych. Z tego powodu
dane, ilustracje i opisy zamieszczone
w instrukcji nie mog1 stanowiae podstawy
do jakichkolwiek roszczen.

? yczymy szerokiej drogi
DaimlerChrysler AG
i DaimlerChrysler Automotive Polska.

,, Instrukcja obs3ugi",,, Skrócona instrukcja
obs3ugi" oraz,, Ksi1? ka obs3ugi" stanowi1
wyposa? enie pojazdu. Nale? y je przechowywaae w samochodzie, a w razie sprzeda? y pojazdu - przekazaae nowemu
w3aoecicielowi.

i Najwa? niejsze informacje na temat Klasy C
oraz interaktywna instrukcja obs3ugi znajduj1
sie w internecie na stronach:

www. mercedes-benz. de/
betriebsanleitungen

Spis treoeci
Spis treoeci
Indeks.......................... 3
Wprowadzenie.................. 17
Na pierwszy rzut oka............ 21
Bezpieczenstwo................. 45
Obs3uga w szczegó3ach.......... 73
Eksploatacja.................. 191
Porady praktyczne............. 221
Dane techniczne............... 317

Indeks
1, 2, 3
7G-TRONIC....................... 112

A
ABS.............................. 67
komunikaty na wyoewietlaczu........ 248
komunikaty na wyoewietlaczu
(wersja z kierownic1
wielofunkcyjn1).............. 226, 228
(wersja z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1).................. 248
lampka ostrzegawcza............. 262
Adaptacyjne oewiat3a stop............ 67
Aktywne dooewietlanie zakretów..... 100
Akumulator
demonta? / monta?............... 308
wielofunkcyjn1).............. 239, 245
wielofunkcyjn1).............. 249, 257
konserwacja (pojazd).............. 307
lampka kontrolna (w kluczyku
KEYLESS-GO)..................... 77
z pilotem)....................... 75
3adowanie...................... 308
od31czanie...................... 308
pod31czanie..................... 309

sprawdzanie stanu (kluczyk
z pilotem)........................ 75
wymiana baterii (w kluczyku)........ 288
Akumulator pojazdu................ 307
Akustyczny sygna3 ostrzegawczy...... 268
Apteczka.......................... 222
ASSYST PLUS...................... 215
Audio
Komputer pok3adowy
wielofunkcyjn1)................... 131
Autoalarm......................... 70
wy31czenie alarmu.............. 71, 268
Automatyczna skrzynia biegów
impulsowa zmiana biegów.......... 112
jazda z przyczep1.................. 114
manewrowanie................... 114
manualna zmiana biegów........... 112
po3o? enia dYwigni wybierania
biegów......................... 110
poziom oleju..................... 199
prace przy pojeYdzie............... 114
przycisk wyboru programów......... 113
reczne wy31czanie blokady
parkowania...................... 286
tryb awaryjny..................... 274
usterki.......................... 274
wskazówki dotycz1ce jazdy.......... 114
zakresy prze3o? en................. 112
Awaryjne blokowanie
pojazdu......................... 285

Awaryjne odblokowanie
baga? nik........................
pojazdu.........................
pokrywy wlewu paliwa.............
Awaryjne uruchamianie silnika........
przewody rozruchowe..............
Awaryjny tryb pracy
automatyczna skrzynia biegów.......

286
285
310
275

B
Baga? nik
awaryjne odblokowanie............ 286
otwieranie od wewn1trz (automatyczne) 80
reczne otwieranie i zamykanie......... 79
Baga? nik dachowy................. 178
Baga? nik na narty.................. 178
BAS............................... 67
Bezpieczniki....................... 314
wymiana........................ 315
Bieg wsteczny
w31czanie (automatyczna
skrzynia biegów).................. 111
w31czanie (mechaniczna
skrzynia biegów).................. 110
Biodiesel.......................... 195
Blokada parkingowa
reczne wy31czanie (automatyczna
skrzynia biegów).................. 286
Blokada rozruchu................... 70

3

Blokowanie zamków pojazdu
automatyczne.................... 78
od wewn1trz (przycisk zamka
centralnego)...................... 78
Boczne poduszki powietrzne.......... 53

C
Centralne blokowanie
KEYLESS-GO.................... 76-77
automatyczne (komputer pok3adowy,
wersja z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1).................. 138
Centralne odblokowanie
kluczyk.......................... 74
Ch3odzenie z osuszaniem powietrza
THERMATIC..................... 159
THERMOTRONIC.................. 168
Cioenienie powietrza w ogumieniu
wielofunkcyjn1).................. 231
wielofunkcyjn1).................. 237
patrz cioenienie w oponach
tabela wartooeci................... 325
Cyfrowy predkooeciomierz........... 129
Cyrkulacja powietrza
THERMATIC..................... 158
THERMOTRONIC.................. 167

4

Czestotliwooeci
telefon......................... 321
Czujnik deszczu
wycieraczki...................... 103

D
Dane techniczne
ko3a...........................
masa pojazdu....................
masa przyczepy..................
opony..........................
predkooeae.......................
przyspieszenie...................
silnika..........................
wymiary pojazdu.................
Data
wprowadzanie (komputer
pok3adowy, wersja z kierownic1
wielofunkcyjn1)..................
ustawianie (komputer pok3adowy,
Dodatkowe kierunkowskazy
(w lusterkach zewnetrznych)........
Dodatkowy predkooeciomierz
w31czanie / wy31czanie (komputer
pok3adowy, wersja z komfortow1
kierownic1 wielofunkcyjn1).........
Dojazdowe ko3o zapasowe " Minispare "
dane techniczne..................
Dokumenty COC (EC-CERTIFICATE
OF CONFORMITY)..................

325
331
333
323
324
322
330

123

136
290

329
334

Dooewietlanie zakretów........... 99-100
wielofunkcyjn1).................. 241
wielofunkcyjn1).................. 252
Drzwi
automatyczne blokowanie........... 78
wielofunkcyjn1).............. 232, 239
wielofunkcyjn1).............. 247, 258
otwieranie od wewn1trz............ 77
Drzwi po stronie kierowcy
odblokowanie (KEYLESS-GO)......... 77
DVD-audio / wideo
obs3uga (komputer pok3adowy,
wielofunkcyjn1).................. 131
Dysze z ty3u pojazdu
THERMOTRONIC.................. 169
Dzieci
urz1dzenia zabezpieczaj1ce przed skutkami
wypadków....................... 57
w pojeYdzie...................... 56
DYwignia wybierania biegów
wielofunkcyjn1).................. 230

wielofunkcyjn1).................. 236
po3o? enia....................... 111

E
EBV.............................. 70
wielofunkcyjn1).................. 228
wielofunkcyjn1).................. 250
Eksploatacja zimowa........... 206-207
ESP.............................. 68
wielofunkcyjn1).............. 235, 248
lampka ostrzegawcza.......... 68, 263
stabilizowanie przyczepy............ 68
w31czanie / wy31czanie.............. 69
ETS.............................. 69
Etylina
jakooeae minimalna................. 193
zu? ycie......................... 334

F
Filtr paliwa
wielofunkcyjn1)................... 230
Filtr powietrza
wielofunkcyjn1)................... 245
wielofunkcyjn1)................... 256
Fotele
ustawianie..................... 82-83
wprowadzanie ustawien do pamieci.... 91
Fotelik dzieciecy
automatyczne rozpoznawanie......... 62
ISOFIX........................... 63
wielofunkcyjn1)................... 233
wielofunkcyjn1)................... 238
uk3ad rozpoznawania (usterka)....... 261
w3aoeciwe po3o? enie................. 58
zalecenia......................... 60
Funkcja mono
THERMATIC...................... 157
THERMOTRONIC.................. 165
Funkcja pamieci po3o? en.............. 91

Funkcja wspomagania ruszania na
wzniesieniach..................... 146

G
Gaoenica........................... 223
Gniazdko elektryczne
kokpit.......................... 186
z ty3u........................... 187

H
Hak holowniczy....................
Hamulec pomocniczy...............
wielofunkcyjn1)...................
Holowanie........................
Holowanie - awaryjne uruchamianie
silnika............................

211
109

240

250
313
313

I
Impulsowa zmiana biegów...........
Intelligent Light System.............
komputer pok3adowy (wersja
z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1)...................

112
100

137

230

5

wielofunkcyjn1).................. 255
Intensywnooeae nawiewu
regulacja (THERMATIC)............. 157
regulacja (THERMOTRONIC)......... 165
ISOFIX
mocowanie fotelika dzieciecego....... 63

J
Jazda z przyczep1
automatyczna skrzynia biegów...... 114
ESP............................. 68
PARKTRONIC..................... 149
usterki......................... 284
wskazówki dotycz1ce jazdy......... 212
wymiary monta? owe.............. 332
Jezyk
wielofunkcyjn1).................. 135

K
KEYLESS-GO....................... 75
wielofunkcyjn1).............. 232, 245
wielofunkcyjn1).................. 257
sprawdzanie stanu baterii........... 77
uruchamianie silnika............... 107

6

ustawienia fabryczne............... 76
usterki......................... 282
utrata kluczyka................... 283
wy31czanie silnika................. 109
zmiana zaprogramowanych
ustawien........................ 77
Kickdown.................... 114, 116
Kierownica
przyciski (komputer pok3adowy,
wersja z kierownic1
wielofunkcyjn1).................. 119
wielofunkcyjn1).................. 124
regulacja......................... 86
regulacja elektryczna............... 87
zapisywanie ustawien
w pamieci....................... 91
Kierownica wielofunkcyjna....... 36, 119
Kierownica wielofunkcyjna
(z 12 przyciskami)
patrz komfortowa kierownica
wielofunkcyjna
Kierunkowskazy.................... 98
wielofunkcyjn1).................. 242
wielofunkcyjn1).................. 253
wymiana z przodu............ 291, 293
z przodu........................ 290

z ty3u.......................... 290
Kluczyk........................... 74
wielofunkcyjn1).............. 233, 246
sprawdzanie stanu baterii........... 75
ustawienia fabryczne............. 74-75
usterki......................... 280
wy31czanie silnika................ 109
wymiana baterii.................. 288
ustawien........................ 74
Kluczyk awaryjny
utrata.......................... 280
Kod lakieru....................... 321
Kokpit
przegl1d................... 16, 24, 26
Ko3a
dane techniczne.................. 325
wskazówki ogólne................ 200
zamiana........................ 205
Ko3o zapasowe
dane techniczne.................. 329
miejsce przechowywania........... 223
monta?........................ 303
Komfortowa kierownica
wielofunkcyjna................. 37, 124
Komfortowe otwieranie / zamykanie
cyrkulacja powietrza (THERMATIC).... 159

cyrkulacja powietrza
(THERMOTRONIC)................
Komfortowe zamykanie............
Komora silnika
czyszczenie.....................
komputer pok3adowy
Komputer pok3adowy (wersja
z kierownic1 wielofunkcyjn1)........
komunikaty na wyoewietlaczu........
menu Komputer pok3adowy........
menu Ustawianie czasu / daty.......
menu Wskazania standardowe......
obs3uga........................
przegl1d........................
wywo3anie menu Komunikaty.......
menu Audio.....................
menu Nawigacja.................
menu Service....................
menu Telefon....................
menu Ustawienia.................

167
105
218

122

128
119
225
122
123
120
124
131
129
134
132
125

podmenu Czas / data............... 136
podmenu Komfort................. 138
podmenu Pojazd.................. 138
podmenu OEwiat3a................. 137
podmenu Ustawienia fabryczne...... 139
podmenu Wskazania standardowe.... 128
podmenu Zestaw wskaYników........ 135
przegl1d........................ 125
Komunikaty na wyoewietlaczu......... 225
Konserwacja...................... 217
akumulator...................... 307
myjnia samochodowa.............. 217
ok3adziny z tworzywa sztucznego..... 219
PARKTRONIC..................... 219
reflektory........................ 218
szyba tylna....................... 218
szyby boczne..................... 218
wysokocioenieniowy agregat myj1cy.... 218
Konsola oerodkowa
dolna............................ 39
górna............................ 38
Koncówka haka holowniczego
rozk3adanie...................... 211
sk3adanie........................ 214
Korektor ustawienia oewiate3........... 98

L
Lampka do czytania................ 102
Lampka kontrolna diagnostyki
silnika............................ 266
Lampka kontrolna LIM.............. 140
Lampki kontrolne i ostrzegawcze...... 262

ABS (? ó3ta)....................... 262
diagnostyki silnika................. 266
ESP......................... 68, 262
hamulców (czerwona).............. 263
LIM............................ 140
p3ynu ch3odz1cego................ 264
PASSENGER AIRBAG OFF......... 62, 261
pasów bezpieczenstwa............. 266
rezerwy paliwa................... 267
SRS......................... 48, 266
Lampki w drzwiach................. 102
Licznik przebiegu dziennego......... 122
zerowanie................... 117, 122
Lusterka zewnetrzne
dodatkowe kierunkowskazy......... 290
po3o? enie parkingowe............... 90
przyciemnianie (automatyczne)........ 89
regulacja......................... 89
sk3adanie (komputer pok3adowy,
wielofunkcyjn1)................... 139
sk3adanie / rozk3adanie
(automatyczne).................... 89
sk3adanie / rozk3adanie (elektrycznie)... 89
ustawianie........................ 88
usterki.......................... 279
zapisywanie w pamieci po3o? enia
parkingowego..................... 91
zapisywanie ustawien w pamieci....... 91
Lusterko wsteczne
mechaniczne zapobieganie
ooelepianiu........................ 88

7

przyciemnianie (automatyczne)....... 89
ustawianie....................... 88

GBP
GBPancuchy przeciwoenie? ne........... 207

M
Masa ca3kowita, dopuszczalna....... 331
Masa pojazdu..................... 331
Masa przyczepy
dane techniczne.................. 333
Masa w3asna...................... 331
Materia3y eksploatacyjne............ 333
olej przek3adniowy................ 338
olej silnikowy.................... 336
p3yn ch3odz1cy................... 338
p3yn do spryskiwaczy.............. 339
p3yn hamulcowy.................. 339
zbiornik paliwa................... 334
Maty pod3ogowe.................. 190
Mechaniczna skrzynia biegów........ 110
Menu (wersja z kierownic1 wielofunkcyjn1)
komputer pok3adowy.............. 122
komunikaty standardowe........... 122
ustawianie czasu / daty............ 123
wywo3anie komunikatów na
wyoewietlaczu.................... 123
zestawienie menu................ 120
Menu (wersja z komfortow1
kierownic1 wielofunkcyjn1)..............
audio.......................... 131
komputer pok3adowy.............. 128

8

nawigacja....................... 129
service......................... 134
telefon......................... 132
ustawienia...................... 134
zestawienie menu................ 125
Metylo-estrowy olej rooelinny......... 195
Moc nadajnika (maksymalna)
telefon / krótkofalówka............ 320
Moc silnika....................... 323
Mocowanie baga? u................ 179
Moment dokrecania................ 305
Mo? liwooeae obustronnego rozmieszczenia
baga? u.......................... 180
MP3
Myjnia samochodowa.............. 217

N
Nadokienne poduszki powietrzne..... 55
wielofunkcyjn1).................. 233
wielofunkcyjn1).................. 259
Napinacze pasów bezpieczenstwa
aktywacja........................ 49
Nawigacja
z komfortow1 kierownic1

wielofunkcyjn1).................. 129
Numer identyfikacyjny
pojazdu (FIN)..................... 321
Numer silnika..................... 322

O
Obci1? enie baga? nika,
dopuszczalne..................... 331
Obci1? enie dachu, maksymalne...... 331
Obci1? enie osi, dopuszczalne........ 331
Obrotomierz...................... 118
Odblokowanie
Odszranianie
THERMATIC..................... 157
Odtwarzacz CD / zmieniarka CD
Ograniczanie predkooeci
SPEEDTRONIC.................... 142
Ogranicznik si3y naci1gu pasa
bezpieczenstwa
Ogrzewanie
patrz THERMATIC
patrz THERMOTRONIC
Ogrzewanie ciep3em resztkowym /
wentylacja podczas postoju
THERMOTRONIC.................. 168

Ogrzewanie foteli.................. 85
Ogrzewanie tylnej szyby............ 170
Ogumienie
kierunek obrotów................ 202
Ok3adziny z tworzywa sztucznego
czyszczenie..................... 219
Okno dachowe przesuwno-uchylne... 171
regulacja....................... 173
samoczynne zamykanie podczas
deszczu........................ 172
Olej napedowy
niskie temperatury zewnetrzne...... 195
zu? ycie......................... 334
Olej przek3adniowy
pojemnooeci..................... 338
Olej rooelinny...................... 195
Olej silnikowy
dolewanie...................... 198
wielofunkcyjn1).................. 245
kontrola poziomu oleju (automatyczna
skrzynia biegów)................. 199
kontrola poziomu oleju (miarka)..... 197
otwór wlewowy................... 198
pojemnooeci..................... 336
zu? ycie......................... 197

Oparcie tylne
wielofunkcyjn1)................... 232
wielofunkcyjn1)................... 258
sk3adanie / rozk3adanie............. 180
Opony zimowe..................... 206
ograniczanie predkooeci (komputer
pok3adowy, wersja z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1)................... 145
OpóYnione wy31czanie ooewietlenia
wewnetrznego
wielofunkcyjn1)................... 138
Oryginalne czeoeci zamienne.......... 319
Os3ony przeciws3oneczne............ 184
Ostrze? enie o pasie bezpieczenstwa.... 94
Ooewietlanie otoczenia
wielofunkcyjn1)................... 137
Ooewietlenie tablicy rejestracyjnej...... 290
wielofunkcyjn1)................... 244
wielofunkcyjn1)................... 255

Ooewietlenie wewnetrzne............
automatyczne w31czanie............
reczne w31czanie..................
Ooewietlenie zewnetrzne
kierunkowskazy...................
ooewietlenie tablicy rejestracyjnej......
oewiat3a drogowe..................
oewiat3a mijania...................
oewiat3a parkingowe................
Otwieranie latem...................

101
101

138
290
105

P
Pakiet ADVANCED AGILITY z trybem jazdy
sportowej......................... 146
lampka kontrolna................. 260
Paliwo........................... 334
etylina.......................... 193
wielofunkcyjn1)................... 250
metylo-estrowy olej rooelinny......... 195
olej napedowy.................... 194
utrata.......................... 271
Panel obs3ugi w dachu
przegl1d......................... 40
Panel obs3ugi w drzwiach
przegl1d......................... 41
Panoramiczne okno dachowe......... 173
regulacja........................ 176

9

deszczu........................ 176
Parkowanie....................... 108
PARKTRONIC...................... 147
jazda z przyczep1................. 150
usterki......................... 275
w31czanie / wy31czanie............. 150
wskaYnik ostrzegawczy............ 148
zasieg czujników................. 148
Pas bezpieczenstwa.............. 47, 92
komunikaty na wyoewietlaczu......... 95
lampka ostrzegawcza........... 94, 266
regulacja wysokooeci................ 94
PASSENGER AIRBAG OFF,
lampka kontrolna............... 62, 261
Pilotowanie do celu
P3yn ch3odz1cy.................... 199
wielofunkcyjn1).............. 230, 240
wielofunkcyjn1).................. 251
lampka ostrzegawcza.............. 264
sk3ad........................... 338
sprawdzanie poziomu............. 199
wskaYnik temperatury............. 117
P3yn do spryskiwaczy............... 339
dolewanie...................... 199

10

P3yn do spryskiwaczy
wielofunkcyjn1).................. 247
P3yn hamulcowy................... 339
Podmenu (wersja z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1)
czas / data...................... 136
komunikaty standardowe........... 128
podmenu Komfort................ 138
pojazd......................... 138
oewiat3a......................... 137
ustawienia fabryczne.............. 139
zestaw wskaYników............... 135
Podnooenik samochodowy........... 223
Podnooeniki szyb
patrz - szyba boczna
Podparcie kregos3upa............... 85
Podró? e za granice................. 210
Podoewietlenie wskaYników.......... 117
Poduszka powietrzna chroni1ca
kolana kierowcy.................... 53
Poduszka powietrzna kierowcy........ 53

Poduszka powietrzna pasa? era........ 53
Poduszki powietrzne................ 47
boczne poduszki powietrzne......... 53
chroni1ca kolana kierowcy........... 53
kierowcy........................ 53
lampka kontrolna PASSENGER
AIRBAG OFF..................... 261
modu3 steruj1cy................... 49
nadokienne poduszki powietrzne..... 55
pasa? era......................... 53
przednia......................... 53
sposób dzia3ania.................. 52
system.......................... 51
Poduszki powietrzne z przodu........ 53
Pojazd
awaryjne blokowanie.............. 285
awaryjne odblokowanie............ 285
holowanie...................... 313
holowanie - awaryjne
uruchamianie silnika.............. 313
transportowanie................. 313
ustawienia indywidualne........... 134
wy31czenie z eksploatacji........... 284
Pojemnooeae zbiornika paliwa......... 334
sprawdzanie (komputer pok3adowy,
wielofunkcyjn1).................. 128
Pokrywa baga? nika
wielofunkcyjn1).................. 239

Pokrywa komory silnika
dYwignia zwalniania blokady....... 196
wielofunkcyjn1).................. 239
otwieranie / zamykanie............ 196
Pokrywa wlewu paliwa
Po3o? enia kluczyka w stacyjce
KEYLESS-GO...................... 81
kluczyk.......................... 80
Po3o? enie do parkowania
lusterka zewnetrzne................ 90
Popielniczka...................... 185
PRE-SAFE......................... 56
Predkooeciomierz
cyfrowy (komputer pok3adowy,
segmenty....................... 118

ustawianie jednostek (komputer
kierownic1 wielofunkcyjn1).......... 135
Predkooeae
dane techniczne................... 323
Predkooeae maksymalna
Profil bie? nika..................... 202
Program manualnej zmiany
biegów........................... 115
Program zmiany biegów
manualny........................ 115
Przednie lampy zespolone....... 289-290
Przednie oewiat3a
przeciwmgielne................. 97, 290
wielofunkcyjn1)................... 255
Przegl1d techniczny
wielofunkcyjn1)................... 134
wyoewietlanie terminu (komputer
pok3adowy)...................... 216
Przejazd przez wode................ 210
Prze31cznik oewiate3.................. 95
Prze31cznik zespolony................ 97
Prze31czniki biegów na kierownicy..... 114

Przerywany tryb pracy
wycieraczki...................... 103
Przewód paliwowy
usterki.......................... 271
Przycisk wyboru programów
automatyczna skrzynia biegów....... 113
Przycisk zamka centralnego........... 78
Przyczepa
komunikaty na wyoewietlaczu (wersja z
kierownic1 wielofunkcyjn1)...... 227, 242
wielofunkcyjn1)............... 249, 253
zasilanie napieciem................ 214
ze z31czem 7-stykowym............ 215
Przyczepnooeae opon................. 209
Przyrz1d do wyjmowania
bezpieczników..................... 315
Przyspieszenie
dane techniczne.................. 324

R
Radio
patrz - osobna instrukcja obs3ugi
ustawianie stacji (komputer pok3adowy,
Reflektory
czyszczenie...................... 218
uk3ad zmywania................... 99
zaparowane...................... 276

11

Regulacja wysokooeci pasa
bezpieczenstwa.................... 94
Rezerwa
w zbiorniku paliwa................ 334
Rezerwa paliwa................... 334
lampka ostrzegawcza.............. 267
Roleta przeciws3oneczna
odsuwanie i zasuwanie............ 173
Roleta szyby tylnej................. 185
Rozdzia3 nawiewu
Ruszanie z miejsca................. 108

S
Samoczynne zamykanie podczas deszczu
okno dachowe przesuwno-uchylne... 172
panoramiczne okno dachowe....... 176
Schemat przyporz1dkowania
bezpieczników.................... 315
Schowki......................... 182
kokpit (na górze)................. 183
pod pod3okietnikiem.............. 184
przegl1d......................... 42
w konsoli oerodkowej............... 183
w pod3okietniku z ty3u............. 184

12

w tablicy rozdzielczej.............. 182
Siatka na baga?
we wnece na nogi pasa? era......... 178
Sidemarker....................... 290
Silnik
dane techniczne.................. 322
nierównomierna praca............. 273
problemy z rozruchem............. 273
uruchamianie za pomoc1
KEYLESS-GO..................... 107
uruchamianie za pomoc1 kluczyka.... 106
wy31czanie za pomoc1 KEYLESS-GO... 109
wy31czanie za pomoc1 kluczyka...... 109
Silnik wysokopre? ny
eksploatacja zimowa.............. 195
Sk3adane ko3o zapasowe
Skrzynka bezpieczników
baga? nik....................... 316
kokpit.......................... 315
w komorze silnika................ 315
SPEEDTRONIC..................... 142
wielofunkcyjn1).................. 234
wielofunkcyjn1).................. 238
sta3e ograniczenie predkooeci........ 145
tymczasowe..................... 143
SRS.............................. 48
komunikaty na wyoewietlaczu

wielofunkcyjn1).................. 246
wielofunkcyjn1).................. 258
lampka ostrzegawcza........... 48, 266
Sta3e wskazania
wielofunkcyjn1).................. 136
Ste? enie oerodka zabezpieczaj1cego przed
zamarzaniem..................... 339
Sygna3 ostrzegawczy
akustyczny...................... 268
Sygna3 oewietlny.................... 98
System MOExtended........... 202, 306
System prewencyjnej ochrony
pasa? erów........................ 56
System zabezpieczaj1cy przed
skutkami wypadków................ 46
lampka ostrzegawcza.............. 266
pasy bezpieczenstwa............... 47
poduszki powietrzne............... 47
System u3atwiaj1cy parkowanie....... 90
PARKTRONIC.................... 147
Szyba przednia
Szyba tylna
Szyby
czyszczenie szyby przedniej......... 218

szyby boczne....................
zaparowane (THERMATIC)..........
zaparowane (THERMOTRONIC)......
Szyby boczne
otwieranie i zamykanie............

104
158
166
218
104

OE
OEruby mocuj1ce ko3a
moment dokrecenia............... 305
OEwiat3a.......................... 95
wielofunkcyjn1).............. 230, 245
wielofunkcyjn1).................. 256
lampki w drzwiach................ 102
OEwiat3a autostradowe.............. 100
OEwiat3a awaryjne................... 98
OEwiat3a cofania................... 290
OEwiat3a drogowe................... 243
wielofunkcyjn1)................... 254
w31czanie......................... 97
wymiana.................... 292, 294
OEwiat3a dzienne..................... 96
OEwiat3a mijania................. 96, 290
wielofunkcyjn1)................... 241
wielofunkcyjn1)................... 252
symetryczne...................... 210
wymiana? arówek................. 292

OEwiat3a parkingowe................ 290
OEwiat3a pozycyjne
OEwiat3a przeciwmgielne
(zaawansowane)................... 100
OEwiat3a stop....................... 290
adaptacyjne....................... 67
OEwiat3a tylne
wymiana? arówek................. 294
OEwiat3a tylne.................. 289-290
OEwiat3a - funkcja AUTO
wielofunkcyjn1)................... 242
wielofunkcyjn1)................... 253

13

T
Tabliczki znamionowe.............. 321
Tankowanie...................... 193
metyloestrowe oleje rooelinne
(paliwa PME).................... 195
Telefon komórkowy................. 187
wielofunkcyjn1).................. 132
monta?......................... 320
uchwyt......................... 188
Temperatura
regulacja (THERMATIC)............. 156
regulacja (THERMOTRONIC)......... 164
temperatura zewnetrzna........... 118
ustawianie we wnetrzu
(panel obs3ugi z ty3u).............. 169
Temperatura zewnetrzna
wyoewietlanie (komputer
pok3adowy)..................... 118
TEMPOMAT....................... 139
THERMATIC....................... 154
ch3odzenie z osuszaniem powietrza... 159
cyrkulacja powietrza............... 158
intensywnooeae nawiewu............ 157

14

kokpit.......................... 151
odszranianie..................... 157
rozdzia3 nawiewu................. 157
temperatura..................... 156
w31czanie / wy31czanie............. 156
wskazówki dotycz1ce obs3ugi....... 155
zaparowane szyby................ 158
THERMOTRONIC................... 162
ch3odzenie z osuszaniem powietrza... 168
cyrkulacja powietrza.............. 167
dysze z ty3u pojazdu............... 169
intensywnooeae nawiewu............ 165
odszranianie..................... 165
ogrzewanie ciep3em resztkowym /
wentylacja podczas postoju......... 168
rozdzia3 nawiewu................. 165
temperatura..................... 164
uk3ad klimatyzacji z ty3u............ 169
w31czanie / wy31czanie............. 164
wskazówki dotycz1ce obs3ugi....... 163
zaparowane szyby................ 166
TopTether......................... 65
Transportowanie pojazdu........... 313
Trójk1t ostrzegawczy............... 222
Trzecie oewiat3o stop................ 290
Tylne oewiat3a pozycyjne
wielofunkcyjn1).............. 243, 245

wielofunkcyjn1).............. 254, 256
Tylne oewiat3o przeciwmgielne..... 97, 290
wielofunkcyjn1).................. 244
wielofunkcyjn1).................. 255

U
Uchwyt do napojów...............
Uk3ad hamulcowy
hamulec pomocniczy..............
lampka ostrzegawcza..............
Uk3ad klimatyzacji
Uk3ad klimatyzacji z ty3u
THERMOTRONIC..................
Uk3ad ostrzegania o spadku
cioenienia w ogumieniu.............

177
249
263

169
204

Uk3ad pomocy przy wsiadaniu........ 87
Uk3ad pomocy przy wysiadaniu....... 87
Uk3ad spryskiwaczy szyb........ 103, 339
Uk3ady bezpieczenstwa jazdy......... 66
ABS............................ 67
adaptacyjne oewiat3a stop............ 67
BAS............................ 67
EBV............................ 70
Uk3ady elektroniczne pojazdu........ 320
Uk3ady elektroniczne silnika......... 320
usterki......................... 274
Uk3ady u3atwiaj1ce jazde........... 139
funkcja wspomagania ruszania na
wzniesieniach................... 146
pakiet ADVANCED AGILITY z trybem
jazdy sportowej.................. 146
TEMPOMAT..................... 139
Urz1dzenia elektryczne / elektroniczne
monta? w terminie póYniejszym..... 320
Urz1dzenia zabezpieczaj1ce przed skutkami
wypadków
dla dzieci........................ 57
Urz1dzenie krótkofalowe
monta?........................ 320

Ustawienia
ustawienia fabryczne (KEYLESS-GO).... 76
ustawienia fabryczne (kluczyka)..... 74-75
ustawienia fabryczne (komputer
kierownic1 wielofunkcyjn1).......... 139
wywo3ywanie ustawien z pamieci...... 91
Uszkodzenie opony
przygotowanie pojazdu............. 296
system MOExtended............... 306
zestaw TIREFIT.................... 297

W
W31czanie oewiate3 do jazdy
(automatyczne)..................... 96
Wskazania standardowe
z kierownic1 wielofunkcyjn1)......... 122
wielofunkcyjn1)................... 128
Wskazania zegara
ustawianie....................... 123
wielofunkcyjn1)................... 136
wprowadzanie (komputer pok3adowy,
wersja z kierownic1 wielofunkcyjn1)... 123

Wskazówki dotycz1ce jazdy
automatyczna skrzynia biegów....... 114
eksploatacja zimowa............... 207
hamowanie..................... 208
jazda na mokrej nawierzchni......... 209
jazda z przyczep1................. 212
podró? e za granice................ 210
przejazd przez wode............... 210
WskaYnik serwisowy................ 215
WskaYnik statusu pasów bezpieczenstwa
z ty3u............................. 95
Wycieraczki....................... 102
usterki.......................... 277
Wygl1d zewnetrzny
przegl1d......................... 22
Wy31czanie alarmu
autoalarm........................ 71
Wymiary pojazdu.................. 330
Wypadek
wskazówki....................... 270
Wysokocioenieniowy agregat myj1cy... 218
Wyoewietlacz wielofunkcyjny
aktywacja....................... 117
kierownica wielofunkcyjna.......... 120
komfortowa kierownica wielofunkcyjna 125

Z
Zabezpieczenie przed dzieaemi
szyby boczne (z ty3u)................ 66
tylne drzwi........................ 65
Zabezpieczenie przed kradzie? 1........ 70

15

Zabezpieczenie przed odholowaniem.. 71
Zabezpieczenie wnetrza pojazdu...... 72
Zaczep holowniczy
demonta?....................... 313
monta?......................... 312
Zaczepy do mocowania baga? u...... 179
Zag3ówek
cofanie uruchomionych............ 287
demonta? (z ty3u).................. 85
NECK-PRO........................ 56
ustawianie (z przodu)............. 83-84
ustawianie (z ty3u)................. 84
Zag3ówki typu NECK-PRO............ 56
Zakresy prze3o? en
automatyczna skrzynia biegów...... 112
Zapalniczka....................... 186
Zaparowane szyby
THERMOTRONIC.................. 166
Zapasowe bezpieczniki............. 315
Zapinanie pasów bezpieczenstwa...... 92
Zasady rozmieszczania baga? u....... 179
Zasieg
Zasilanie napieciem (przyczepy)...... 214
Zbiornik paliwa
usterki......................... 271
Zbiornik p3ynu do spryskiwaczy...... 199

16

Zbiornik p3ynu do spryskiwaczy...... 339
ilooeae........................... 339
Zestaw narzedzi................... 223
Zestaw TIREFIT
stosowanie...................... 297
Zestaw wskaYników................ 117
wielofunkcyjn1).................. 135
przegl1d funkcji (kierownica
wielofunkcyjna)................ 28, 32
przegl1d funkcji (komfortowa kierownica
wielofunkcyjna)................ 30, 34
ustawianie jezyka (komputer pok3adowy,
Zimowy olej napedowy............. 195
Zmiana ko3a
patrz uszkodzenie opony
Zmiana zaprogramowanych ustawien
kluczyk KEYLESS-GO................ 77
Zmienne ograniczenie predkooeci
SPEEDTRONIC..................... 143
Znak e........................... 320
Zu? ycie paliwa................. 334-335

?
? arówki
wymiana z przodu............ 289, 291

wymiana z ty3u............... 289, 294
z przodu..................... 289-290
z ty3u....................... 289-290
? arówki bi-ksenonowe............. 293

Wprowadzenie
Ochrona oerodowiska
Ochrona oerodowiska

H Ochrona oerodowiska
Firma DaimlerChrysler kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotycz1cych
ochrony oerodowiska.
Celem takiego dzia3ania jest oszczedne
gospodarowanie zasobami oerodowiska
naturalnego, których zachowanie s3u? y
zarówno cz3owiekowi, jak i naturze.
Panstwo równie? mog1 wspomóc ochrone
zasobów naturalnych, eksploatuj1c swój
pojazd w sposób przyjazny dla oerodowiska.
Zu? ycie paliwa, ogumienia, klocków hamulcowych czy silnika lub skrzyni biegów zale? y
w du? ym stopniu od dwóch czynników:
t warunków eksploatacji pojazdu
t technika jazdy
Skala oddzia3ywania tych czynników zale? y
od Panstwa.
Dlatego prosimy o przestrzeganie
poni? szych wskazówek:
Warunki eksploatacji
t Unikaae jazdy na bardzo krótkich dystansach, gdy? zwieksza to zu? ycie paliwa.
t Zwracaae uwage na prawid3owe
cioenienie w ogumieniu.
t Unikaae zbednego obci1? ania pojazdu.
t Kontrolowaae zu? ycie paliwa.

t

Demontowaae nieu? ywany baga? nik
dachowy.
t Pojazd poddawany regularnym przegl1dom technicznym w ASO przyczynia sie
do ochrony oerodowiska. Z tego wzgledu
nale? y przestrzegaae terminów przegl1dów technicznych.
t Przegl1dy techniczne prosimy zawsze
zlecaae wykwalifikowanej stacji obs3ugi,
np. ASO Mercedes-Benz.
Technika jazdy
t Nie dodawaae gazu podczas rozruchu
silnika.
t Unikaae rozgrzewania silnika na postoju.
t Przewidywaae rozwój sytuacji na drodze
i zachowywaae wystarczaj1cy odstep od
poprzedzaj1cego pojazdu.
t Unikaae czestego i gwa3townego
przyspieszania.
t W odpowiednim momencie zmieniaae
biegi, wykorzystuj1c tylko 2 / 3 mocy na
ka? dym prze3o? eniu.
t Podczas postojów uwarunkowanych
sytuacj1 na drodze wy31czaae silnik.

Zwrot pojazdów
wyeksploatowanych
Zgodnie z dyrektyw1 Unii Europejskiej
dotycz1c1 pojazdów wyeksploatowanych
po zakonczeniu eksploatacji pojazdu

marki Mercedes-Benz mog1 Panstwo
zwróciae go firmie DaimlerChrysler w celu
przekazania do ekologicznej utylizacji.
Dyrektywa o zwrocie pojazdów wyeksploatowanych obowi1zuje, zgodnie
z lokalnymi przepisami, w przypadku
pojazdów o dopuszczalnej masie ca3kowitej do 3, 5 t. Wszystkie pojazdy marki
Mercedes-Benz ju? od wielu lat maj1
konstrukcje dostosowan1 do zasad
ekologicznej utylizacji i spe3niaj1 ustawowe wymagania zwi1zane z recyklingiem. Do dyspozycji jest rozbudowana sieae
punktów zwrotu pojazdów i zak3adów
zajmuj1cych sie demonta? em i fachow1
utylizacj1 podzespo3ów. Mo? liwooeci
zwi1zane z utylizacj1 pojazdów i ponownym wykorzystywaniem czeoeci s1 stale
rozwijane i ulepszane. W efekcie Panstwa
pojazd spe3niaae bedzie równie? przewidywane w przysz3ooeci normy, ustawowo
narzucaj1ce wy? szy wskaYnik odzyskiwania czeoeci i surowców. Szczegó3owe
informacje na ten temat s1 dostepne
w internecie na stronach Mercedes-Benz
oraz pod lokalnym numerem hotline
Mercedes-Benz.

17

Bezpieczenstwo eksploatacji
Bezpieczenstwo eksploatacji

G Niebezpieczenstwo wypadku
i obra? en
Wszelkie prace przy pojeYdzie, zw3aszcza
zwi1zane z bezpieczenstwem i uk3adami
zabezpieczaj1cymi przed skutkami wypadków, jak równie? przegl1dy i prace serwisowe nale? y zawsze zlecaae fachowej stacji
obs3ugi. Stacje te posiadaj1 niezbedn1
wiedze techniczn1 i narzedzia specjalne
konieczne do wykonania odpowiednich
czynnooeci. Firma DaimlerChrysler zaleca
Panstwu korzystanie z us3ug ASO
Niektóre uk3ady bezpieczenstwa dzia3aj1
tylko przy pracuj1cym silniku. Dlatego
podczas jazdy nie nale? y wy31czaae silnika.
W przeciwnym razie uk3ady bezpieczenstwa
nie dzia3aj1 prawid3owo i nie s1 w stanie
w przewidziany sposób chroniae pasa? erów
pojazdu. Ryzyko spowodowania wypadku
i odniesienia obra? en jest wtedy wieksze.

18

Niefachowo wykonane prace lub modyfikacje przy pojeYdzie, polegaj1ce np. na
uk3adaniu przewodów elektrycznych pod
ok3adzinami mo? e ograniczyae lub uniemo? liwiae prawid3owe dzia3anie uk3adów bezpieczenstwa. Na skutek tego uk3ady bezpieczenstwa nie s1 w stanie w przewidziany
sposób chroniae pasa? erów pojazdu. Ryzyko
spowodowania wypadku i odniesienia
obra? en jest wtedy wieksze.
Dlatego wszelkie prace i modyfikacje,
polegaj1ce np. na monta? u dodatkowych
elementów nale? y zawsze zlecaae fachowej
stacji obs3ugi.

GNiebezpieczenstwo wypadku
Silne uderzenie w podwozie, opony lub
ko3a (np. zaczepienie o przeszkode podczas
jazdy w terenie lub przejechanie przeszkody
z du? 1 predkooeci1) mo? e doprowadziae do
uszkodzenia pojazdu. Dotyczy to równie?
pojazdów wyposa? onych w os3one zabezpieczaj1c1 podwozie.
W takim przypadku nale? y zleciae kontrole
pojazdu w ASO Mercedes-Benz.

Niefachowa ingerencja w elementy elektroniczne i ich oprogramowanie mo? e spowodowaae awarie urz1dzen. Poniewa? uk3ady
elektroniczne s1 po31czone w sieae danych,
efektem takiej ingerencji mo? e byae nieprawid3owe dzia3anie tak? e tych uk3adów,
które jej bezpooerednio nie podlega3y.
Nieprawid3owe dzia3anie uk3adów elektronicznych mo? e w znacznym stopniu
zmniejszyae bezpieczenstwo eksploatacji
pojazdu i w konsekwencji stanowiae dla
Panstwa zagro? enie.
Dlatego wszelkie prace i modyfikacje
zwi1zane z elementami elektronicznymi
nale? y zawsze zlecaae fachowej stacji
obs3ugi.

Rejestracja pojazdu
Firma DaimlerChrysler praktykuje zlecanie
ASO Mercedes-Benz przeprowadzanie
w niektórych pojazdach przegl1dów
technicznych, s3u? 1cych poprawie ich
jakooeci i bezpieczenstwa.
Je? eli Panstwa pojazd nie zosta3 zakupiony
w autoryzowanym punkcie dealerskim
i nie zosta3 poddany kontroli w ASO
Mercedes-Benz, mo? e nie byae
zarejestrowany na Panstwa nazwisko
w systemie prowadzonym przez firme
DaimlerChrysler. Tylko wtedy, gdy
DaimlerCrysler bedzie dysponowaae
niezbednymi danymi, mo? e informowaae
Panstwa o planowanych kontrolach
pojazdów marki MercedesBenz.
Dlatego prosimy o zarejestrowanie
pojazdu w ASO Mercedes-Benz.
Prosimy równie? o informowanie
ASO Mercedes-Benz mo? liwie szybko
o wszelkich zmianach Panstwa adresu lub
w3aoeciciela pojazdu.

19

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
Eksploatacja zgodna
z przeznaczeniem
Przy eksploatacji pojazdu nale? y
uwzgledniaae:
t wskazówki dotycz1ce bezpieczenstwa
zamieszczone w niniejszej instrukcji
obs3ugi
t informacje zawarte w niniejszej
instrukcji obs3ugi w rozdziale,, Dane
techniczne"
t przepisy kodeksu drogowego
t przepisy ustawy o dopuszczaniu
pojazdów do ruchu drogowego

GNiebezpieczenstwo obra? en
W pojeYdzie umieszczono ró? ne naklejki
z ostrze? eniami. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi Panstwa oraz innych osób na
potencjalne zagro? enia. W zwi1zku z tym
prosimy nie usuwaae naklejek z ostrze? eniami, chyba? e z treoeci którejkolwiek z nich
wyraYnie wynika,? e nale? y j1 usun1ae.
Usuwaj1c naklejke z ostrze? eniem mog1
Panstwo naraziae siebie i innych na
ewentualne niebezpieczenstwo.

20

Na pierwszy rzut oka
Wygl1d zewnetrzny.....................
Kokpit (kierownica po lewej stronie)........
Kokpit (kierownica po prawej stronie).......
Zestaw wskaYników - kilometry............
Zestaw wskaYników - mile................
Kierownica wielofunkcyjna................
Konsola oerodkowa......................
Panel obs3ugi w dachu...................
Panel obs3ugi w drzwiach.................
Schowki...............................

22
24
26
28
32
36
38
40
41
42

21

Wygl1d zewnetrzny

22

Funkcja

Strona

1 Baga? nik
Otwieranie i zamykanie
pojazdu

79

Ko3o zapasowe

223

Zestaw narzedzi

Akumulator (w zale? nooeci
od wersji silnika)

307

6 Okno dachowe przesuwnouchylne*
Panoramiczne okno
dachowe*
7 Lusterka zewnetrzne

171

a OEwiat3a przednie

b Monta? przedniego
zaczepu holowniczego

312

173

c Opony i ko3a

200

88

3 Ogrzewanie szyby tylnej

170

4 Otwieranie i zamykanie
drzwi

74

5 Odszranianie szyby
przedniej
Czyszczenie piór
wycieraczek

Monta? ko3a zapasowego

303

295

d Monta? tylnego zaczepu
holowniczego

Wymiana piór wycieraczek

196

e Pokrywa wlewu paliwa

193

Wymagania dotycz1ce
paliw

197

P3yn ch3odz1cy

Kontrola cioenienia
w ogumieniu

203

102

Olej silnikowy

2 OEwiat3a tylne

Czyszczenie szyb

199

8 Wycieraczki

9 Otwieranie pokrywy
komory silnika

23

Kokpit (kierownica po lewej stronie)
Kokpit (kierownica po lewej stronie)

24

Funkcja
1 Pojazd z automatyczn1
skrzyni1 biegów*: prze31czniki biegów na kierownicy*

2 DYwignia uk3adu
TEMPOMAT*

8 Otwieranie schowka
w tablicy rozdzielczej

182

9 Otwieranie / zamykanie
schowka w tablicy
rozdzielczej

114

139

a Konsola oerodkowa

38

o SPEEDTRONIC*

142

b Stacyjka

80

4 Kierownica wielofunkcyjna

7 Panel obs3ugi w dachu

Strona
98
f Otwieranie pokrywy komory
silnika

g Hamulec pomocniczy

h Zwalnianie hamulca
pomocniczego

28

Przycisk KEYLESS-GO*

81

j Prze31cznik oewiate3

95

36

c Reczna regulacja po3o? enia
kierownicy

86

k Panel obs3ugi w drzwiach

41

d Elektryczna regulacja
po3o? enia kierownicy*

87

l Korektor zasiegu oewiate3

98

e Prze31cznik zespolony

97

5 Klakson
6 WskaYniki uk3adu
PARKTRONIC*

o Kierunkowskazy
o Wycieraczki

o TEMPOMAT*
3 Zestaw wskaYników

149
40

o OEwiat3a drogowe

25

Kokpit (kierownica po prawej stronie)
Kokpit (kierownica po prawej stronie)

26

1 Panel obs3ugi w dachu
2 WskaYniki uk3adu
149

8 Korektor zasiegu oewiate3

9 Prze31cznik oewiate3

o Kierunkowskazy

b Zwalnianie hamulca
o TEMPOMAT*

c Otwieranie pokrywy komory
d Stacyjka

4 Zestaw wskaYników
6 Klakson
7 Pojazd z automatyczn1
a Panel obs3ugi w drzwiach

3 DYwignia uk3adu
5 Kierownica wielofunkcyjna

h Hamulec pomocniczy
j Konsola oerodkowa

e Reczna regulacja po3o? enia
f Elektryczna regulacja
109
k Otwieranie / zamykanie
l Otwieranie schowka
g Prze31cznik zespolony

27

Zestaw wskaYników - kilometry
Pojazd z kierownic1 wielofunkcyjn1 (4 przyciski)

1 Lampka ostrzegawcza
rezerwy paliwa

267

2 Lampka ostrzegawcza
p3ynu ch3odz1cego

265

3 Lampka kontrolna
kierunkowskazów

Pojazd z mechaniczn1 skrzyni1 biegów i uk3adem
SPEEDTRONIC*: zapisane
w pamieci ograniczenie
predkooeci1

4 Lampka ostrzegawcza ESP(R)

b WskaYnik statusu z prawej
strony

262
262

6 Lampka kontrolna
diagnostyki silnika

c Pojazd z silnikiem wysokopre? nym: lampka kontrolna
oewiec? arowych

107

5 Lampka kontrolna ABS

d Lampka kontrolna SRS

266

7 Lampka kontrolna
e Wyoewietlacz wielofunkcyjny

120

9 Pojazd z automatyczn1
skrzyni1 biegów*: wskaYnik
programu jazdy

113

a Pojazd z automatyczn1
po3o? enia dYwigni wybierania biegów

111

Pojazd z mechaniczn1
skrzyni1 biegów: temperatura zewnetrzna

g Licznik przebiegu
dziennego

118

n WskaYnik statusu z lewej
strony
p Regulator jasnooeci
podoewietlenia

117

q WskaYnik poziomu paliwa
Temperatura zewnetrzna

m Pojazd z automatyczn1
skrzyni1 biegów*:
Temperatura zewnetrzna 2

o Zegar

f Licznik przebiegu
Pojazd z uk3adem
predkooeci

8 Obrotomierz

h Predkooeciomierz
j Lampka ostrzegawcza
uk3adu hamulcowego

k Lampka kontrolna pasów
bezpieczenstwa

1 Tylko pojazdy na rynek Wielkiej Brytanii.
2 Pojazd na rynek Wielkiej Brytanii: zamiast
wartooeci temperatury zewnetrznej zawsze
wskazywana jest predkooeae w km/h.

l WskaYnik temperatury
r Lampka kontrolna oewiate3
drogowych

29

Pojazd z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1* (12 przycisków)

30

1 Lampka kontrolna
2 Lampka ostrzegawcza ESP(R)

3 Predkooeciomierz

4 Segmenty

5 Wyoewietlacz wielofunkcyjny

Pojazd z automatyczn1
skrzyni1 biegów*: dodatkowy predkooeciomierz, jeoeli
w funkcji Ständige Anzeige
(stałe wskazania) wybrano
ustawienie Tacho (mph)
(prędkościomierz [mph]).
Pojazd na rynek Wielkiej
Brytanii z automatyczn1
skrzyni1 biegów*: dodatkowy predkooeciomierz

7 Pojazd z silnikiem
wysokopre? nym: lampka
kontrolna oewiec? arowych

9 Lampka kontrolna SRS

266
c Temperatura zewnetrzna

g Zegar

h Licznik przebiegu
136

j Licznik przebiegu
dziennego
k Lampka kontrolna oewiate3
wybrano ustawienie Tacho

b Lampka kontrolna pasów
Anzeige (stałe wskazania)

a Lampka kontrolna ABS

d Pojazd z automatyczn1
temperatury zewnetrznej,
jeoeli w funkcji Ständige

117
p3ynu ch3odz1cego
m Lampka ostrzegawcza
e Pojazd z automatyczn1
f Pojazd z mechaniczn1
skrzyni1 biegów: dodatkowy predkooeciomierz

n Lampka ostrzegawcza
(mph) (prędkościomierz
[mph]).

o Lampka kontrolna
q Lampka ostrzegawcza
r WskaYnik poziomu paliwa

31

Zestaw wskaYników - mile
32

skrzyni1 biegów i uk3adem
temperatura zewnetrzna 2

c Pojazd z silnikiem
po3o? enia dYwigni
wybierania biegów

skrzyni1 biegów:
temperatura zewnetrzna

ca3kowitego
33

34

7 Pojazd z silnikiem wysokopre? nym: lampka kontrolna
po3o? enia dYwigni wybierania biegów
g Zegar
wybrano ustawienie Tacho
35

(4 przyciski)

1 Wyoewietlacz wielofunkcyjny
Obs3uga komputera
pok3adowego
2 ae
o Zwiekszanie g3ooenooeci
o Ustawianie zegara / daty
3 ç
o Zmniejszanie g3ooenooeci
4 í Wybieranie podmenu
lub przegl1danie list
Potwierdzanie wyboru
5 e Prze31czanie
poszczególnych menu

119

wielofunkcyjna* (12 przycisków)

2 Regulacja g3ooenooeci
ae G3ooeniej
ç Ciszej
Obs3uga telefonu*
s Przyjecie po31czenia
t Zakonczenie
po31czenia

125
124

5 Wybieranie podmenu lub
przegl1danie list
$ Do przodu
% Do ty3u
Wywo3anie wiersza menu
i wybieranie menu
& W prawo
( W lewo
# Potwierdzanie
dokonanego wyboru
i komunikatów

F Wyciszanie
3! W31czanie obs3ugi
g3osowej*
4 L Wstecz / potwierdzanie
komunikatu / wy31czanie
obs3ugi g3osowej*

37

Czeoeae górna

1 W31czanie / wy31czanie
oewiate3 awaryjnych

8 Wysuwanie / wsuwanie
rolety szyby tylnej*

185

2 Lampka kontrolna
autoalarmu*

70

146

3 5 Lampka kontrolna
PASSENGER AIRBAG OFF1

62

9 W31czanie / wy31czanie
pakietu ADVANCED AGILITY
z trybem jazdy sportowej*

4 W31czanie / wy31czanie
uk3adu ESP(R)

69

6 W31czanie / wy31czanie
ogrzewania* prawego
fotela
7 W31czanie i wy31czanie
uk3adu PARKTRONIC*

ków mo? e byae ró? ne, w zale? nooeci od wersji
wyposa? enia.

85

Panel obs3ugi uk3adu
THERMOTRONIC*

162

W31czanie / wy31czanie
ogrzewania szyby tylnej

5 Panel obs3ugi systemu
COMAND APS* lub systemu
audio*, patrz - osobna
instrukcja obs3ugi

i Rozmieszczenie poszczególnych przycis-

a Panel obs3ugi uk3adu
THERMATIC

b W31czanie / wy31czanie
ogrzewania* lewego fotela

1 Równie? w pojazdach bez uk3adu automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego na
przednim fotelu pasa? era* lampka kontrolna
w31cza sie na krótko po przekreceniu kluczyka
w stacyjce w po3o? enie 2. nie ma jednak? adnych
funkcji.

Czeoeae dolna

1 Otwieranie popielniczki*

Zapalniczka*

186

Gniazdko elektryczne

2 Pojazd z mechaniczn1
skrzyni1 biegów: dYwignia
zmiany biegów

110

skrzyni1 biegów*: dYwignia
wybierania biegów
3 Otwieranie schowka
Otwieranie uchwytu na
pojemniki z napojami
4 Otwieranie schowka

5 Kontroler systemu COMAND
/ audio*, patrz instrukcja
obs3ugi Headunit
6 Pojazd z automatyczn1
wybieranie programu jazdy

183
184

i Rozmieszczenie poszczególnych przycisków mo? e byae ró? ne, w zale? nooeci od wersji
39

Panel obs3ugi w dachu

ooewietlenia wnetrza z ty3u

2 W31czanie / wy31czanie
funkcji automatycznego
sterowania ooewietleniem
wewnetrznym

3 W31czanie / wy31czanie
lampki do czytania z prawej
4 Wy31czanie zabezpieczenia
przed odholowaniem*

71

5 Lusterko wsteczne

6 Otwieranie / zamykanie
okna dachowego
przesuwno-uchylnego*

Otwieranie / zamykanie
panoramicznego okna
dachowego*

7 Wy31czanie zabezpieczenia
wnetrza pojazdu*

72

8 W31czanie / wy31czanie
lampki do czytania z lewej
ooewietlenia wnetrza
z przodu

Panel obs3ugi w drzwiach

9 Zabezpieczenie tylnych szyb
bocznych przed dzieaemi

66

1 Otwieranie drzwi

77

2 Wprowadzanie do pamieci
po3o? enia fotela, lusterek
zewnetrznych i kierownicy*

91

3 Wybieranie lusterka
zewnetrznego z lewej strony

b Elektryczna* regulacja
po3o? enia fotela

83

4 Sk3adanie i rozk3adanie
lusterek zewnetrznych*

89

c Odblokowanie / blokowanie
78

5 Wybieranie lusterka
zewnetrznego z prawej
6 Ustawianie lusterek
zewnetrznych

7 Otwieranie / zamykanie szyb
bocznych z przodu

8 Otwieranie / zamykanie szyb
bocznych z ty3u

a Zdalne odblokowanie
pokrywy baga? nika*

Schowki
Schowki

1 Schowek w tablicy
3 Kieszen na mapy
4 Schowek w drzwiach

6 Otwarty schowek
w baga? niku
7 Schowek w drzwiach
8 Kieszen na mapy

181

a Kieszonka na karty
w os3onie
przeciws3onecznej

Uchwyt na pojemniki
z napojami w konsoli
oerodkowej

177

b Schowek w kokpicie na
górze

2 Schowek w drzwiach

5 Schowek pod pod3og1
baga? nika

183

f Schowek w pod3okietniku

g Schowek z ty3u*

c Siatka na baga? we wnece
na nogi pasa? era

178

d Gniazdko elektryczne

Popielniczka*

e Schowek w konsoli
h Uchwyt na pojemniki
z napojami w pod3okietniku
z ty3u

j Schowek w pod3okietniku
9 Schowek w drzwiach

43

44

Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo pasa? erów............... 46
Uk3ady bezpieczenstwa jazdy.............. 66
Zabezpieczenia przed kradzie? 1............ 70

45

Bezpieczenstwo pasa? erów
Systemy zabezpieczaj1ce przed
skutkami wypadków
W niniejszym rozdziale zamieszczono
najwa? niejsze informacje na temat
zamontowanych w Panstwa pojeYdzie
systemów zabezpieczaj1cych przed
skutkami wypadków. Podczas kolizji
nastepuje zderzenie pojazdów, wzglednie
zderzenie pojazdu z przeszkod1. Na skutek
tego dochodzi do raptownego zatrzymania sie lub do raptownego przyspieszenia
pojazdu. W trakcie gwa3townej zmiany
predkooeci pojazdu na pasa? erów oddzia3uje si3a bezw3adnooeci, zawsze skierowana
przeciwnie do si3y zderzenia. Pojawia sie
wtedy ryzyko doznania obra? en o elementy wnetrza pojazdu. Zadaniem wspó3dzia3aj1cych ze sob1 elementów zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków -
czyli przede wszystkim pasów bezpieczenstwa, napinaczy, ograniczników si3y
naci1gu pasów i poduszek powietrznych -
jest zminimalizowanie ryzyka doznania
obra? en. Pasy bezpieczenstwa i poduszki
powietrzne nie s1 na ogó3 w stanie
zabezpieczyae pasa? erów przed obra? eniami powodowanymi przez przedmioty,

46

które podczas wypadku wpadaj1 do
wnetrza pojazdu z zewn1trz.
Najwa? niejszymi elementami zabezpieczaj1cymi przed skutkami wypadków s1
pasy bezpieczenstwa i odpowiednie foteliki dzieciece, najskuteczniej chroni1ce
przed oddzia3ywaniem powstaj1cej
podczas zderzenia si3y bezw3adnooeciowej.
Dodatkowy zakres bezpieczenstwa
zapewniaj1 funkcje PRE-SAFE(R)* (system
prewencyjnej ochrony pasa? erów) oraz
SRS (system zabezpieczaj1cy przed
skutkami wypadków) sk3adaj1cy sie z:
t napinaczy pasów bezpieczenstwa
t ograniczników si3y naci1gu pasów
t poduszkami powietrznymi

i Wprawdzie poduszka powietrzna zwieksza
bezpieczenstwo pasa? era maj1cego prawid3owo zapiety pas bezpieczenstwa, jednak jej
dzia3anie ma jedynie charakter uzupe3niaj1cy.
Poduszki powietrzne nie zastepuj1 pasów
bezpieczenstwa. Poduszka powietrzna nie jest
otwierana przy ka? dej kolizji, poniewa? przy
zderzeniu z niewielk1 si31 dzia3anie prawid3owo
zapietego pasa bezpieczenstwa jest
wystarczaj1ce.
Ponadto uruchomienie poduszki powietrznej
zmniejsza ryzyko urazów jedynie wtedy, gdy
pas bezpieczenstwa jest prawid3owo zapiety,
poniewa?

pas utrzymuje zapietego nim pasa? era we
w3aoeciwej pozycji w stosunku do poduszki
powietrznej
t pas, np. w razie zderzenia czo3owego nie
dopuszcza do wiekszego przemieszczenia
sie pasa? era w kierunku przeciwnym do si3y
zderzenia, co zmniejsza ryzyko obra? en.
W trakcie zderzenia z si31 powoduj1c1 uruchomienie poduszki powietrznej, zapewnia ona
dodatkowe zabezpieczenie jedynie przy
zapietym pasie bezpieczenstwa.

Modyfikacje lub niefachowo wykonane prace przy systemach zabezpieczaj1cych przed
skutkami wypadków (pasy bezpieczenstwa
i ich punkty kotwienia, napinacze pasów
bezpieczenstwa, ograniczniki si3y naci1gu
pasów lub poduszki powietrzne) lub przy
ich okablowaniu, jak równie? ingerencje
w inne, po31czone sieciowo uk3ady elektroniczne mog1 staae sie przyczyn1 uszkodzenia
lub niew3aoeciwego dzia3ania systemów zabezpieczaj1cych. Poduszki powietrzne lub
napinacze pasów mog3yby np. nie zadzia3aae
podczas wypadku lub uaktywniae sie przypadkowo. Dlatego nie wolno dokonywaae
? adnych modyfikacji w systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków, ani
wprowadzaae zmian w elementach elektronicznych i ich oprogramowaniu.

Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne zapewniaj1 dodatkowe zabezpieczenie w razie wypadku, nie
zastepuj1 jednak dzia3ania pasów bezpieczenstwa. Aby unikn1ae ryzyka cie? kich lub
oemiertelnych obra? en nale? y upewniae sie,
czy wszyscy pasa? erowie - szczególnie kobiety w ci1? y - maj1 zapiete pasy bezpieczenstwa i prawid3owo siedz1 w fotelach
z oparciami ustawionymi prawie pionowo.

Pasy bezpieczenstwa
Pasy bezpieczenstwa oraz foteliki dzieciece s1 najwa? niejszymi systemami zabezpieczaj1cymi przed skutkami wypadków.
W razie zderzenia najskuteczniej zmniejszaj1 dzia3anie si3y odoerodkowej na
pasa? era, ograniczaj1c ryzyko doznania
obra? en o elementy wnetrza pojazdu.

Nieprawid3owo u3o? ony lub niew3aoeciwie
zapiety w zaczepie pas bezpieczenstwa nie
spe3nia swych funkcji ochronnych, a nawet
mo? e doprowadziae do obra? en cia3a lub
oemierci. W zwi1zku z tym nale? y zawsze

upewniae sie, czy wszyscy pasa? erowie -
zw3aszcza kobiety w ci1? y - maj1 prawid3owo zapiete pasy bezpieczenstwa.
Nale? y koniecznie upewniae sie, czy pas
t w czeoeci biodrowej przechodzi jak
najni? ej, tzn. w okolicy stawu
biodrowego, a nie przez brzuch
t oecioele przylega do cia3a
t nie jest skrecony
t przechodzi przez oerodek barku
t nie przebiega przez szyje ani pod
ramieniem
t napina sie, gdy zostanie poci1gniety do
góry za czeoeae przylegaj1c1 do klatki
piersiowej.
Nie nale? y zapinaae? adnych przedmiotów
tym samym pasem bezpieczenstwa, którym
zapiety jest pasa? er.
Nale? y unikaae jazdy w grubej odzie? y
wierzchniej, np. w p3aszczach zimowych.
Taoemy pasa nie uk3adaae na ostrych lub 3amliwych przedmiotach schowanych w kieszeniach ubrania, takich jak okulary, d3ugopisy, klucze itp. gdy? podczas wypadku
mog3aby ulec przerwaniu.
Jeden pas bezpieczenstwa s3u? y do zapiecia
tylko jednej osoby.
W? adnym razie nie wolno przewoziae dziecka na kolanach, gdy? zarówno pasa? er przewo? 1cy dziecko, jak i samo dziecko nie s1

wystarczaj1co zabezpieczeni i w razie wypadku s1 nara? eni na cie? kie obra? enia lub
oemierae.
Osoby o wzrooecie poni? ej 1, 50 m i dzieci
poni? ej 12 roku? ycia nie mog1 prawid3owo
zapi1ae pasów bezpieczenstwa. Dlatego
konieczne s1 dodatkowe elementy zabezpieczaj1ce przed skutkami wypadków.
Nale? y przestrzegaae instrukcji monta? u
do31czonej przez producenta fotelika
dzieciecego.

Pas bezpieczenstwa prawid3owo zabezpiecza przed skutkami wypadków tylko wtedy,
gdy oparcie fotela jest ustawione niemal
pionowo, wymuszaj1c wyprostowan1
pozycje siedz1c1. Nale? y unikaae ustawiania
fotela w po3o? eniu niekorzystnie wp3ywaj1cym na u3o? enie sie taoemy pasa. Dalsze
informacje mo? na znaleYae poprzez indeks
pod has3em,, Fotel". Oparcie fotela nale? y
ustawiaae niemal pionowo. Nie nale? y jeYdziae z oparciem fotela znacznie odchylonym
do ty3u, gdy? zwieksza to ryzyko doznania
obra? en w razie gwa3townego hamowania
lub wypadku.

47

Bezpieczenstwo pasa? erów

Pas bezpieczenstwa nie mo? e prawid3owo
dzia3aae, gdy jego taoema lub zaczep s1 zabrudzone, wzglednie uszkodzone. Taoema i zaczep pasa bezpieczenstwa musz1 byae czyste, w przeciwnym razie klamra nie zablokuje
sie prawid3owo w zaczepie.
Nale? y regularnie sprawdzaae, czy pasy
t nie s1 uszkodzone
t nie s1 prze3o? one przez ostre krawedzie
t nie s1 zakleszczone.
W przeciwnym razie podczas wypadku
taoema pasa mo? e sie przerwaae. Grozi to
powa? nymi obra? eniami lub oemierci1.
Pasy bezpieczenstwa, które zosta3y uszkodzone lub silnie obci1? one na skutek
wypadku wymagaj1 wymiany. Nale? y
równie? zleciae sprawdzenie ich punktów
mocowania.
Prosimy u? ywaae wy31cznie pasów bezpieczenstwa, które zosta3y dopuszczone przez
firme DaimlerChrysler do stosowania
w pojazdach marki Mercedes-Benz.

i W wielu krajach obowi1zuj1 przepisy
okreoelaj1ce zasady stosowania pasów bezpieczenstwa i systemów zabezpieczaj1cych dla
dzieci.

48

skutkami wypadków)
SRS obejmuje nastepuj1ce elementy:
t Lampka kontrolna SRS =
t Napinacze pasów bezpieczenstwa
t Ograniczniki si3y naci1gu pasów
t System poduszek powietrznych
z modu3em steruj1cym
Lampka kontrolna SRS =

1
2
3
Punkt kotwienia
Klamra
Przycisk do odpinania pasa
Zaczep

Przy w31czonym zap3onie i uruchomionym
silniku SRS wykonuje w regularnych
odstepach czasu testy autodiagnostyczne,
co umo? liwia szybkie rozpoznanie
ewentualnych usterek.
Po w31czeniu zap3onu lampka kontrolna
SRS = w zestawie wskaYników oewieci
sie i gaoenie najpóYniej po up3ywie kilku
sekund od uruchomienia silnika.

W systemie wystepuje usterka, je? eli lampka
kontrolna SRS =
t nie oewieci sie po w31czeniu zap3onu
t nie gaoenie po kilku sekundach od
uruchomienia silnika
t po zgaoenieciu w31cza sie ponownie.

Niektóre systemy mog1 zostaae przypadkowo uruchomione lub nie zadzia3aae w razie
wypadku. W takim przypadku nale? y zleciae
sprawdzenie i naprawe systemu SRS fachowej stacji obs3ugi, dysponuj1cej odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedz1 techniczn1
i narzedziami specjalnymi, koniecznymi do
wykonania niezbednych czynnooeci. Firma
DaimlerChrysler zaleca Panstwu ASO
Mercedes-Benz, poniewa? tylko te stacje
posiadaj1 niezbedn1 wiedze techniczn1
oraz specjalne narzedzia, konieczne do
prawid3owego wykonania wymaganych
czynnooeci. Serwis techniczny wykonywany
przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest
nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach
zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy
uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem
i systemach zabezpieczaj1cych przed
skutkami wypadków.

Aktywacja napinaczy pasów
bezpieczenstwa, ograniczników si3y
naci1gu i poduszek powietrznych
W razie zderzenia czujnik zamontowany
w module steruj1cym poduszkami powietrznymi analizuje istotne dane fizyczne, jak
czas trwania, kierunek i wartooeae si3y oddzia3uj1cej na pojazd. Przy zderzeniu z si31
oddzia3uj1c1 wspó3osiowo najpierw nastepuje uruchomienie napinaczy pasów
bezpieczenstwa.

Przednie poduszki powietrzne otwieraj1
sie dopiero wtedy, gdy si3a zderzenia
przekroczy okreoelon1 wartooeae.
Je? eli pojazd jest wyposa? ony w dwustopniowe (Dual Stage) przednie poduszki
powietrzne, przy osi1gnieciu pierwszego
progu uruchomienia wype3niaj1 sie one
dostateczn1 ilooeci1 gazu, aby zminimalizowaae ryzyko obra? en. Nape3nienie maksymaln1 ilooeci1 gazu nastepuje po up3ywie
kilku milisekund, tylko wtedy, gdy zarejestrowana przez modu3 steruj1cy si3a
zderzenia przekroczy drugi próg
uruchomienia.

i

Napinacze pasów bezpieczenstwa przy
fotelach przednich s1 uruchamiane tylko
wówczas, gdy klamry pasów s1 prawid3owo
zablokowane w zaczepach.

Kryteria uruchamiania napinaczy
pasów bezpieczenstwa i poduszek
powietrznych
Modu3 steruj1cy poduszkami powietrznymi analizuje przebieg czasowy i kierunek
si3 oddzia3uj1cych na pojazd w pierwszej
fazie kolizji i na podstawie tych wartooeci
okreoela, czy zachodzi koniecznooeae uruchomienia napinaczy pasów bezpieczenstwa,
wzgl. poduszek powietrznych.
Progi uruchamiania napinaczy pasów
bezpieczenstwa i poduszek powietrznych

s1 zmienne i zale? 1 od wartooeci przyspieszen oddzia3uj1cych na pojazd. Ca3y proces aktywacji ma charakter uprzedzaj1cy,
poniewa? uruchomienie poduszki powietrznej musi nast1piae jeszcze w trakcie
zderzenia, a nie po jego zakonczeniu.

i Poduszki powietrzne nie s1 otwierane przy
ka? dej kolizji. Ich dzia3aniem steruje obwód
logiczny, przetwarzaj1cy dane przekazywane
przez zespó3 czujników. Procedura uruchamiania ma charakter uprzedzaj1cy, gdy? w celu
zapewnienia pasa? erom dodatkowego zakresu
bezpieczenstwa obwód logiczny musi na
podstawie otrzymanych danych przewidzieae
dalszy rozwój sytuacji. Nie wszystkie poduszki
powietrzne s1 uruchamiane podczas kolizji.
Systemy poszczególnych poduszek powietrznych dzia3aj1 niezale? nie od siebie, jednak
ka? dy z nich uwzglednia przewidziany na
podstawie danych otrzymanych w pierwszej
fazie kolizji rodzaj zderzenia (czo3owe lub
boczne) oraz wartooeae si3 oddzia3uj1cych na
pojazd (szczególnie przyspieszenia).

Wartooeae przyspieszenia oraz jego kierunek
s1 zale? ne przede wszystkim od:
t rozk3adu si3 podczas zderzenia
t k1ta zderzenia
t podatnooeci pojazdu na odkszta3cenia

49

w3aoeciwooeci przedmiotu, z którym
nast1pi3o zderzenie (np. inny pojazd,
nieruchoma przeszkoda).
W zwi1zku z uprzedzaj1cym charakterem
procesu uruchamiania czynniki pojawiaj1ce sie, wzglednie mo? liwe do zmierzenia
dopiero po zderzeniu, nie wp3ywaj1 na
dzia3anie systemów zabezpieczaj1cych
i nie s1 te? podstaw1 do aktywacji.
Niekiedy pomimo znacznych deformacji
pojazdu nie dochodzi do uruchomienia
poduszki powietrznej, gdy? przy niektórych zderzeniach uszkodzeniu ulegaj1
wzglednie podatne na odkszta3cenia
elementy, jak np. pokrywa komory silnika
czy b3otnik. Si3a zderzenia nie przekracza
jednak wartooeci progowej. Odwrotnie -
mo? e dojoeae do uruchomienia poduszki
powietrznej, pomimo? e pojazd wygl1da
na niemal nieuszkodzony, je? eli uderzenie
nast1pi3o w elementy sztywne, np.
w pod3u? nice.

Napinacze pasów bezpieczenstwa,
ograniczniki si3y naci1gu pasów
Przednie pasy bezpieczenstwa oraz tylne,
montowane po bokach, s1 wyposa? one
w napinacze i ograniczniki si3y naci1gu.

! Nie nale? y zapinaae przedniego pasa bezpieczenstwa po stronie pasa? era, jeoeli nie ma

50

on pos3u? yae do zabezpieczenia pasa? era lub
przewo? onych przedmiotów. Gdy klamra pasa
bezpieczenstwa jest zatrzaoenieta w zaczepie,
w razie wypadku nastepuje zadzia3anie
napinacza.

Je? eli pas bezpieczenstwa jest dodatkowo
wyposa? ony w ogranicznik si3y naci1gu,
obci1? enia wywierane przez taoeme pasa
na pasa? era s1 mniejsze.
Podczas wypadku napinacze powoduj1
napre? enie pasów bezpieczenstwa tak,
aby oecioele przylega3y do cia3 pasa? erów.

i Napinacze pasów nie koryguj1 nieprawid3owej pozycji osoby siedz1cej w fotelu ani
nieprawid3owo zapietych pasów.
Napinacz pasa bezpieczenstwa nie przyci1ga
pasa? era do oparcia fotela.

Dzia3anie ograniczników si3y naci1gu
pasów bezpieczenstwa montowanych
z przodu jest dostosowane do dzia3ania
przednich poduszek powietrznych, dzieki
czemu nastepuje korzystniejsze roz3o? enie
oddzia3uj1cych si3.
Przy w31czonym zap3onie uruchomienie
napinacza pasa bezpieczenstwa
nastepuje:
t tylko je? eli systemy zabezpieczaj1ce
przed skutkami wypadków s1 gotowe
do dzia3ania (lampka kontrola SRS

= musi zaoewieciae sie po w31czeniu
zap3onu i zgasn1ae po uruchomieniu
silnika) (? strona 25)
t dla ka? dego trzypunktowego pasa
z przodu osobno, je? eli klamra jest
zatrzaoenieta w zaczepie
t przy zderzeniu czo3owym lub uderzeniu w ty3 pojazdu, gdy pojazd dozna
du? ego opóYnienia lub przyspieszenia
dzia3aj1cego w kierunku wzd3u? nym
t po stronie pasa? era tylko wtedy, gdy
fotel jest zajety i klamra pasa bezpieczenstwa jest zatrzaoenieta w zaczepie (w pojazdach wyposa? onych
w uk3ad rozpoznawania zajetego
fotela pasa? era)
t przy silnym zderzeniu czo3owym,
tzn. gdy w pocz1tkowej fazie zderzenia
przekroczona zostanie wartooeae
progowa uruchomienia.
Przy uruchomieniu napinaczy pasów bezpieczenstwa s3uchaae g3ooeny, ale niegroYny
dla s3uchu huk i mo? e pojawiae sie py3.
W31cza sie lampka kontrolna SRS =.

Napinacze pasów bezpieczenstwa, które zadzia3a3y, nale? y wymieniae w wykwalifikowanej stacji obs3ugi, dysponuj1cej odpowied-

nimi kwalifikacjami, wiedz1 techniczn1 i narzedziami specjalnymi, koniecznymi do
Panstwu ASO Mercedes-Benz, poniewa?
tylko te stacje posiadaj1 niezbedn1 wiedze
techniczn1 oraz specjalne narzedzia, konieczne do prawid3owego wykonania wymaganych czynnooeci. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy
czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych
z bezpieczenstwem i systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.
Przy utylizacji napinaczy pasów nale? y przestrzegaae przepisów bezpieczenstwa. Z przepisami tymi mo? na sie zapoznaae w ka? dej
ASO Mercedes-Benz.

System poduszek powietrznych

Aby zmniejszyae ryzyko cie? kich lub oemiertelnych obra? en spowodowanych otwieraj1c1
sie podczas wypadku lub gwa3townego
hamowania w ci1gu u3amków sekundy
poduszk1 powietrzn1, nale? y przestrzegaae
nastepuj1cych zasad:
t Wszyscy pasa? erowie musz1 w fotelach
przyj1ae tak1 pozycje, która umo? liwia

prawid3owe za3o? enie pasów bezpieczenstwa i zapewnia jak najwieksz1
odleg3ooeae od poduszek powietrznych.
Kierowca powinien przyj1ae pozycje
umo? liwiaj1c1 bezpieczne prowadzenie
pojazdu. Fotel kierowcy powinien byae
dosuniety w takim stopniu, aby umo? liwiae wciskanie peda3ów do oporu.
Odleg3ooeae miedzy klatk1 piersiow1
kierowcy a oerodkiem os3ony przedniej
poduszki powietrznej powinna byae jak
najwieksza. Rece powinny spoczywaae
na kierownicy lekko ugiete w 3okciach.
t Pasa? erowie powinni mieae zawsze prawid3owo zapiete pasy bezpieczenstwa
i opieraae sie plecami o oparcie fotela
ustawione niemal pionowo. Zag3ówek
powinien podpieraae ty3 g3owy mniej
wiecej na wysokooeci oczu.
t Przedni fotel pasa? era powinien byae
przesuniety maksymalnie do ty3u, szczególnie je? eli zamontowany jest na nim
fotelik dzieciecy i siedzi w nim dziecko.
t Je? eli przednia poduszka powietrzna
pasa? era nie zosta3a wy31czona, nie
wolno na fotelu pasa? era z przodu
montowaae fotelika dzieciecego zwróconego ty3em do kierunku jazdy. W pojazdach marki Mercedes-Benz wyposa? onych w uk3ad automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego* po zamontowaniu na przednim fotelu pasa? era fotelika dzieciecego wyposa? one-

t
go w odpowiednik tego uk3adu nastepuje wy31czenie poduszki powietrznej,
co sygnalizowane jest ci1g3ym oewieceniem lampki kontrolnej PASSENGER
AIRBAG OFF 5.
Je? eli pojazd nie jest wyposa? ony
w uk3ad automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego na przednim
fotelu pasa? era* lub jeoeli fotelik nie posiada odpowiednika takiego uk3adu,
nale? y go montowaae na tylnej kanapie.
W przypadku montowania na przednim
fotelu pasa? era fotelika dzieciecego
zwróconego przodem do kierunku jazdy nale? y koniecznie przesun1ae fotel
pasa? era jak najdalej do ty3u.
Podczas jazdy nie nale? y przechylaae sie
do przodu, np. nad os3one poduszki
powietrznej kierowcy.
Nie k3aoeae nóg na tablicy rozdzielczej.
Kierownice trzymaae od strony zewnetrznej. Dzieki temu poduszka powietrzna
mo? e swobodnie otworzyae sie. W przypadku trzymania kierownicy od strony
wewnetrznej otwieraj1ca sie poduszka
powietrzna mo? e spowodowaae obra? enia.
Nie opieraae sie o wewnetrzn1 strone
drzwi.
Zwracaae uwage, aby pomiedzy pasa? erami a stref1 rozwijania sie poduszek
powietrznych nie znajdowa3y sie? adne
inne osoby, zwierzeta czy przedmioty.

51

Nie wk3adaae? adnych przedmiotów
miedzy oparcie fotela a drzwi.
t Nie wieszaae na uchwytach i haczykach
na ubranie twardych przedmiotów, np.
wieszaków.
Ze wzgledu na du? 1 predkooeae otwierania sie
poduszek powietrznych nie mo? na ca3kowicie wykluczyae ryzyka obra? en na skutek
ich zadzia3ania.

GNiebezpieczenstwo obra? en

Aby zapewniae prawid3owe dzia3anie poduszek powietrznych, nale? y przestrzegaae nastepuj1cych zasad:
t na os3onie przedniej poduszki powietrznej kierowcy, os3onie poduszki powietrznej chroni1cej kolana pod kolumn1
kierownicy i ok3adzinach bocznych
obok oparcia tylnego nie wolno montowaae pokrowców, ani umieszczaae plakietek lub naklejek
t Nie modyfikowaae? adnych elementów
skutkami wypadków, 31cznie z ich
okablowaniem.

Sposób dzia3ania poduszek
Poduszka powietrzna otwiera sie w ci1gu
milisekund. W31cza sie lampka kontrolna
SRS =.

Panstwa pojazd jest wyposa? ony
w nastepuj1ce poduszki powietrzne:
t poduszka powietrzna kierowcy w nak3adce kierownicy

52

poduszka powietrzna chroni1ca kolana
kierowcy pod kolumn1 kierownicy
poduszka powietrzna pasa? era nad
schowkiem w tablicy rozdzielczej
boczne poduszki powietrzne po bokach foteli przednich
boczne poduszki powietrzne w oecianach bocznych z ty3u* przy oparciach
foteli
nadokienne poduszki powietrzne
w ramie dachu po bokach

i Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy huk i wydzielanie sie py3u. Huk jest
z zasady niegroYny dla s3uchu, a py3 nie jest
szkodliwy dla zdrowia.

Nape3niona poduszka powietrzna zabezpiecza pasa? era przed gwa3townym wyrzuceniem do przodu przez si3e odoerodkow1.
Nacisk cia3a pasa? era na poduszke
powietrzn1 powoduje ulatnianie sie
gor1cego gazu z nape3nionej przedniej
oraz z bocznej poduszki powietrznej.
Zmniejsza to obci1? enie oddzia3uj1ce na

g3owe i górn1 czeoeae tu3owia. Po wypadku
poduszki powietrzne ca3kowicie trac1
cioenienie.

Po zadzia3aniu poduszek powietrznych:
t ich elementy s1 gor1ce. Dlatego ich
dotykanie grozi poparzeniem.
t Nale? y zleciae ich wymiane wykwalifikowanej stacji obs3ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Panstwu ASO MercedesBenz, poniewa? tylko te stacje posiadaj1
niezbedn1 wiedze techniczn1 oraz specjalne narzedzia, konieczne do prawid3owego wykonania wymaganych czynnooeci. Serwis techniczny wykonywany
przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi
jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych
z bezpieczenstwem i systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.

Aktywacji poduszki powietrznej towarzyszy
wydzielanie sie niewielkich ilooeci py3u. Py3
ten nie jest szkodliwy dla zdrowia i nie
oewiadczy o wybuchu po? aru w pojeYdzie.

Poduszka powietrzna chroni1ca kolana
kierowcy

Jedynie u osób chorych na astme lub
podobne schorzenia dróg oddechowych
wydzielony py3 mo? e spowodowaae krótkotrwa3e dolegliwooeci. Aby tego unikn1ae,
nale? y jak najszybciej opuoeciae pojazd, gdy
tylko bedzie to bezpieczne, albo otworzyae
okno.

Przednie poduszki powietrzne
Zadaniem przednich poduszek powietrznych jest ochrona g3owy i klatki piersiowej
kierowcy i pasa? era z przodu przed obra? eniami. Aktywacja poduszki powietrznej
kierowcy i poduszki powietrznej pasa? era
t w pierwszej fazie wypadku z du? ym
przyspieszeniem oddzia3uj1cym
wspó3osiowo
t gdy zapewnia to dodatkow1 ochrone
do zabezpieczenia zapewnianego
przez pas bezpieczenstwa
t w zale? nooeci od tego, czy pasy
bezpieczenstwa s1 zapiete
t niezale? nie od uruchomienia innych
poduszek powietrznych
t w zasadzie nie otwieraj1 sie one podczas dachowania, chyba? eby
wyst1pi3y du? e si3y hamuj1ce
dzia3aj1ce w kierunku wzd3u? nym.

i Poduszka powietrzna chroni1ca kolana
kierowcy jest wyposa? eniem dostepnym tylko
w wersjach na rynki okreoelonych krajów.

Jej zadaniem jest zmniejszanie ryzyka obra? en
kolan i podudzi kierowcy w razie wypadku.

1 Poduszka powietrzna kierowcy
2 Poduszka powietrzna pasa? era
Poduszka powietrzna kierowcy 1 otwiera
sie przed kierownic1, a pasa? era 2 przed
i nad schowkiem w tablicy rozdzielczej.
W pojeYdzie wyposa? onym w uk3ad automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego* na przednim fotelu pasa? era
uruchomienie przedniej poduszki powietrznej pasa? era 2 nastepuje tylko wtedy,
gdy lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG
OFF 5 na konsoli oerodkowej nie oewieci
sie (? strona 62). Oznacza to,? e nie ma
zamontowanego fotelika dzieciecego
z uk3adem automatycznego rozpoznawania*, wzglednie? e fotelik zosta3
zamontowany nieprawid3owo.

1 Poduszka powietrzna chroni1ca kolana
kierowcy
kierowcy 1 jest uruchamiana zawsze
razem z przedni1 poduszk1 kierowcy
i rozwija sie pod kolumn1 kierownicy.
Boczne poduszki powietrzne

Ze wzgledów bezpieczenstwa firma
DaimlerChrysler zaleca stosowanie spraw-

53

dzonych pokrowców na fotele, dopuszczonych do stosowania w pojazdach MercedesBenz, wyposa? onych w specjalny szew pekaj1cy w chwili zadzia3ania bocznej poduszki powietrznej. W przeciwnym razie prawid3owe nape3nienie sie poduszki powietrznej
i jej dzia3anie zabezpieczaj1ce mo? e okazaae
sie niemo? liwe. Pokrowce te mo? na nabyae
w ka? dej ASO Mercedes-Benz.

Aby zmniejszyae ryzyko obra? en na skutek
otwierania sie bocznych poduszek powietrznych
t nie przewoziae zwierz1t i nie umieszczaae
? adnych przedmiotów miedzy pasa? erem a stref1 dzia3ania bocznej poduszki
t nie mocowaae do drzwi? adnych akcesoriów, np. uchwytów na puszki z napojami
t na haczykach w pojeYdzie wieszaae tylko
lekk1 odzie?
t w kieszeniach wisz1cej na haczykach
odzie? y nie mo? e byae? adnych cie? kich
lub ostrych przedmiotów.

Aby zmniejszyae ryzyko cie? kich lub oemiertelnych obra? en na skutek otwierania sie

54

bocznych poduszek powietrznych, nale? y
przestrzegaae nastepuj1cych zasad:
t Pasa? erowie - szczególnie dzieci - nie
powinni opieraae g3owy o szybe w obszarze dzia3ania bocznej poduszki
powietrznej.
t Pasa? erowie musz1 zawsze byae prawid3owo zapieci pasami bezpieczenstwa
i opieraae sie o oparcie fotela ustawione
niemal pionowo.
t Dzieci o wzrooecie poni? ej 150 cm lub
w wieku poni? ej 12 lat musz1 byae zabezpieczone w odpowiednich
fotelikach dzieciecych.

Czujniki steruj1ce aktywacj1 poduszek powietrznych znajduj1 sie w drzwiach. Nie
nale? y dokonywaae? adnych modyfikacji
drzwi ani ich ok3adzin, montuj1c np. dodatkowe g3ooeniki. Uszkodzenie drzwi mo? e
spowodowaae nieprawid3owe dzia3anie
bocznych poduszek powietrznych. Wszelkie
prace zwi1zane z modyfikacj1 drzwi prosimy zlecaae wykwalifikowanej stacji obs3ugi.
Firma DaimlerChrysler zaleca Panstwu ASO
czynnooeci. Serwis techniczny wykonywany

i systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.

Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest zmniejszenie ryzyka obra? en
klatki piersiowej (ale nie g3owy, szyi i ramion) pasa? erów siedz1cych od strony
zderzenia.
Miejsca, w których zamontowane s1 poduszki powietrzne, mo? na rozpoznaae po
oznaczeniu AIRBAG.

1 Boczna poduszka powietrzna z przodu
2 Boczna poduszka powietrzna z ty3u*
w ok3adzinie przy oparciu fotela

Boczna poduszka powietrzna rozwija sie
przy zewnetrznym boku fotela. Przednie
1 i tylne boczne poduszki powietrzne* 2
zostaj1 uruchomione:
t po stronie uderzenia
t w momencie wypadku przy du? ych
przyspieszeniach bocznych, np. w
wyniku uderzenia w bok pojazdu
t niezale? nie od tego, czy pasy
t niezale? nie od przednich poduszek
t niezale? nie od napinaczy pasów
i Dalsze informacje na temat sposobu
dzia3ania poduszek powietrznych znajduj1 sie
na (? strona 52).
Dalsze informacje dotycz1ce uruchamiania
napinaczy pasów bezpieczenstwa i ograniczników si3y naci1gu znajduj1 sie na
(? strona 49).

Nadokienne poduszki powietrzne

Aby uruchomiona nadokienna poduszka
powietrzna prawid3owo spe3nia3a swe funkcje ochronne, pomiedzy pasa? erem a nadokienn1 poduszk1 powietrzn1 nie wolno
umieszczaae? adnych przedmiotów.

Aby zmniejszyae ryzyko cie? kich lub oemiertelnych obra? en na skutek otwierania sie
nadokiennych poduszek powietrznych,
nale? y przestrzegaae nastepuj1cych zasad:
powinni opieraae g3owy o szybe w obszarze dzia3ania nadokiennej poduszki
t Pasa? erowie musz1 mieae prawid3owo
zapiete pasy bezpieczenstwa.
w wieku poni? ej 12 lat musz1 byae zabezpieczone w odpowiednich fotelikach dzieciecych.

Zadaniem nadokiennych poduszek powietrznych jest zmniejszenie ryzyka obra? en g3owy (ale nie klatki piersiowej lub
ramion) pasa? erów siedz1cych od strony
zderzenia. Nadokienne poduszki powietrzne s1 wmontowane w rame dachu po
bokach, pomiedzy drzwiami przednimi
(s3upek A) a drzwiami tylnymi (s3upek C).

1 Nadokienna poduszka powietrzna
Nadokienne poduszki powietrzne 1
otwieraj1 sie:
t w pocz1tkowej fazie zderzenia z du? ym przyspieszeniem bocznym
t niezale? nie od tego, czy przedni fotel
pasa? era jest zajety, czy nie.

55

PRE-SAFE(R) (system prewencyjnej
ochrony pasa? erów)
System prewencyjnej ochrony pasa? erów
PRE-SAFE(R) uruchamia w sytuacjach zagro? enia odpowiednie oerodki zapobiegawcze,
s3u? 1ce ochronie osób znajduj1cych sie
w pojeYdzie. PRE-SAFE(R) reaguje
t przy hamowaniu krytycznym, np. powoduj1cym ingerencje uk3adu wspomagania nag3ego hamowania BAS
t w sytuacjach krytycznych zwi1zanych
z dynamik1 jazdy, np. gdy pojazd
wpada w pooelizg na skutek przekroczenia granic wynikaj1cych z praw
fizyki.
W takich przypadkach, przy predkooeci
jazdy wy? szej ni? 35 km/h, system PRESAFE(R)uruchamia nastepuj1ce dzia3ania:
t Szybko napina pasy bezpieczenstwa
z przodu.
t W pojazdach z pakietem pamieci po3o? enia*: koryguje ustawienie elektrycznie regulowanego przedniego fotela
pasa? era*, jeoeli jest ono niekorzystne.
t Gdy dochodzi do pooelizgu, przymyka
okno dachowe* / panoramiczne okno
dachowe* i szyby boczne, pozostawiaj1c tylko szczeliny.

56

Gdy uda sie zapobiec wypadkowi, system
PRE-SAFE(R) zwalnia prewencyjne napiecie
pasów bezpieczenstwa. Elektrycznie regulowany fotel pasa? era* mo? na przestawiae
do poprzedniej pozycji i przywróciae po3o? enie okna dachowego* i szyb bocznych.
Jeoeli napre? enie pasów nie zwalnia sie:
odsun1ae oparcie lub poduszke fotela
nieco do ty3u, a? do zmniejszenia sie
napre? enia pasa.
Blokowanie poluzuje sie.

! Nale? y zwróciae uwage, aby podczas ustawiania fotela we wnece na nogi ani za fotelem
nie by3o? adnych przedmiotów. W przeciwnym
razie fotele i przedmioty mog1 zostaae uszkodzone.

Zag3ówki typu NECK-PRO
Zag3ówki typu NECK-PRO po stronie kierowcy i pasa? era z przodu zapewniaj1
dodatkow1 ochrone g3owy i odcinka szyjnego kregos3upa podczas wypadku.
W przypadku uderzenia w ty3 pojazdu
nastepuje przesuniecie obu zag3ówków do
przodu, co zapewnia skuteczniejsze podparcie g3owy.

dzonych pokrowców na zag3ówki, dopuszczonych do u? ytku w pojazdach marki
Mercedes-Benz i dostosowanych do zag3ówków NECK-PRO. Inne pokrowce mog3yby uniemo? liwiae ochronne dzia3anie zag3ówków NECK-PRO w razie wypadku. Pokrowce te mo? na nabyae w ka? dej ASO
Po zadzia3aniu zag3ówków NECK-PRO
w czasie wypadku nale? y je przesun1ae
ponownie w pierwotne po3o? enie
(? strona 287). Zag3ówki, które zadzia3a3y
w czasie kolizji, s1 przesuniete do przodu.
Dziecko w pojeYdzie
Przewo? one w pojeYdzie dziecko nale? y
zabezpieczyae stosownie do wieku i wzrostu w foteliku zalecanym do pojazdów
marki Mercedes-Benz, najlepiej na fotelu
tylnym. Podczas jazdy dziecko zawsze
powinno byae zapiete pasem bezpieczenstwa.
Informacje na temat systemów zabezpieczaj1cych dla dzieci s1 dostepne we
wszystkich ASO Mercedes-Benz.

i Do czyszczenia fotelików, wzgl. innych
elementów zabezpieczaj1cych dziecko
w pojeYdzie zalecamy stosowanie oerodków
Mercedes-Benz. Szczegó3owych informacji na
ten temat udzielaj1 wszystkie ASO MercedesBenz.

Nigdy nie nale? y pozostawiaae w pojeYdzie
dzieci bez opieki, nawet jeoeli s1 zabezpieczone w foteliku. Mog1 one
t zraniae sie o elementy pojazdu
t doznaae udaru cieplnego na skutek
d3ugotrwa3ego oddzia3ywania wysokiej
temperatury.
Foteliki dzieciece, wzgl. inne urz1dzenia
zabezpieczaj1ce nale? y chroniae przed wp3ywem bezpooeredniego promieniowania s3onecznego. Dziecko mo? e doznaae oparzen
spowodowanych kontaktem z metalowymi
elementami fotelika (lub innych zabezpieczen) rozgrzanymi na skutek promieniowania s3onecznego.
Dzieci pozostawione w samochodzie bez
opieki mog1 otworzyae drzwi
t powoduj1c zagro? enie dla siebie
i innych osób lub
t wysi1oeae z pojazdu, doprowadzaj1c do
bardzo niebezpiecznej sytuacji.
Nie nale? y przewoziae we wnetrzu pojazdu
cie? kich i twardych przedmiotów bez odpowiedniego zabezpieczenia. Dalsze informacje znajduj1 sie w indeksie pod has3em
,, Rozmieszczanie baga? u".
Niezabezpieczony lub Yle rozmieszczony
baga? zwieksza ryzyko doznania obra? en
przez dziecko:

podczas gwa3townego hamowania
podczas szybkiej zmiany kierunku jazdy
t w razie wypadku

Urz1dzenia zabezpieczaj1ce dla dzieci
Nale? y stosowaae wy31cznie urz1dzenia
zabezpieczaj1ce dla dzieci (? strona 60)
zalecane do pojazdów marki
W celu zmniejszenia ryzyka powa? nych
obra? en lub oemierci dziecka na skutek
wypadku, gwa3townego hamowania lub
nag3ej zmiany kierunku jazdy:
t Przewoziae dzieci poni? ej 150 cm wzrostu i poni? ej 12 roku? ycia zawsze w specjalnych fotelikach dzieciecych, poniewa? w ich przypadku prawid3owe
za3o? enie pasów bezpieczenstwa nie
jest mo? liwe.
t Dziecka w wieku poni? ej 12 lat nie
przewoziae na przednim fotelu pasa? era,
jeoeli nie jest zabezpieczone w foteliku
wyposa? onym w funkcje automatycznego rozpoznawania, wspó3pracuj1c1
z zamontowanym w pojeYdzie uk3adem
automatycznego rozpoznawania
fotelika dzieciecego*.
t W? adnym razie nie wolno przewoziae
dziecka na kolanach, poniewa? zarów-

no pasa? er przewo? 1cy dziecko, jak
i samo dziecko nie s1 wystarczaj1co
zabezpieczeni i w razie wypadku s1
nara? eni na cie? kie lub oemiertelne
obra? enia.
t Wszyscy pasa? erowie musz1 mieae prawid3owo zapiete pasy bezpieczenstwa.
t W przypadku montowania na przednim
zwróconego przodem do kierunku
jazdy nale? y koniecznie przesun1ae fotel
pasa? era jak najdalej do ty3u.

Nieprawid3owo zamontowany, wzglednie
zamontowany w niew3aoeciwym miejscu
fotelik dzieciecy nie zabezpiecza dziecka
podczas wypadku lub gwa3townego hamowania, w zwi1zku z czym jest ono nara? one
na cie? kie lub oemiertelne obra? enia. Przy
mocowaniu fotelika dzieciecego (lub innych
urz1dzen zabezpieczaj1cych) dla dzieci
prosimy przestrzegaae instrukcji monta? u
do31czonej przez producenta.
Urz1dzenia te najlepiej montowaae na
jednym z foteli tylnych. Z regu3y tam
dziecko jest lepiej zabezpieczone.
Pod foteliki i urz1dzenia zabezpieczaj1ce
dla dzieci nie wolno podk3adaae? adnych
przedmiotów, np. poduszki. Podstawa

57

fotelika powinna zawsze ca31 powierzchni1
przylegaae do fotela.
Nie wolno stosowaae fotelików dzieciecych
bez oryginalnych obiae. Uszkodzone obicia
nale? y wymieniaae tylko na oryginalne.
Na fotelach tylnych / tylnej kanapie nale? y
stosowaae foteliki / urz1dzenia zabezpieczaj1ce dla dzieci zalecane do pojazdów
marki Mercedes-Benz.

Monta? urz1dzen zabezpieczaj1cych dla dzieci na poszczególnych fotelach
Waga i wiek dziecka

Fotelik dzieciecy na
przednim fotelu pasa? era fotelu tylnym z lewej
i prawej strony

tylnym fotelu pooerodku
w wersji bez mo? liwooeci obustronnego rozmieszczania baga? u*

w wersji z mo? liwooeci1
obustronnego rozmieszczania baga? u*

Grupa 0: do 10 kg
(do ok. 9. miesi1ca)

W pojazdach z uk3adem
automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego na przednim fotelu
pasa? era*: zgodnie
z zaleceniem1

uniwersalny lub
zgodny z zaleceniem

zgodnie z zaleceniem

uniwersalny lub zgodny
z zaleceniem

Grupa 0+: do 13 kg
(do ok. 18. miesi1ca)

58

Grupa I: 9 do 18 kg
(ok. 8 miesiecy do
4 lat)

uniwersalny2 lub zgodny
Grupa II/III:
15 do 36 kg
(od ok. 3, 5 do 12 lat)

1 Stosowaae tylko foteliki z uk3adem automatycznego rozpoznawania fotelika.
2 Fotel pasa? era przesun1ae jak najdalej do ty3u.

59

Foteliki dzieciece kategorii,, Universal" s1
opatrzone pomaranczow1 naklejk1 z
atestem. Naklejka jest umieszczona na
foteliku i zawiera jego opis.

Przyk3ad naklejki na foteliku dzieciecym

Zalecane urz1dzenia zabezpieczaj1ce dla dzieci
Producent

Typ

Britax-Römer

BABY SAFE PLUS E1 03 301146

(ok. 8 miesiecy do 4 lat)

60

Numer atestu

E1 03 301133

B6 6 86 8212

tak
nie1

tak

B6 6 86 8213
DUO PLUS

Automatyczne
rozpoznawanie
fotelika dzieciecego

Nr katalogowy
DaimlerChrysler

B6 6 86 8217

B6 6 86 8218

nie2

Grupa II/III: 15 do 36 kg
KID

E1 03 301148

B6 6 86 8308

B6 6 86 8309

B6 6 86 8302

B6 6 86 8303

1 Fotelika dzieciecego nie wolno montowaae na przednim fotelu pasa? era.
2 W przypadku fotelików dzieciecych bez uk3adu automatycznego rozpoznawania fotelika nale? y przesun1ae fotel pasa? era maksymalnie do ty3u.
Naklejka z ostrze? eniem na os3onie
przeciws3onecznej po stronie pasa? era

Dzia3anie poduszki powietrznej pasa? era
nie zosta3o wy31czone:

w pojeYdzie bez uk3adu automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego na przednim fotelu pasa? era*
t w pojeYdzie z uk3adem automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego na przednim fotelu pasa? era*, jeoeli
zamontowany fotelik nie jest wyposa? ony w odpowiednik tego uk3adu lub
jeoeli lampka kontrolna 5 PASSENGER
AIRBAG OFF nie oewieci sie.
W takiej sytuacji dziecko zabezpieczone
w foteliku zamontowanym na przednim
fotelu pasa? era mo? e w razie wypadku
doznaae cie? kich lub oemiertelnych obra? en
spowodowanych rozwijaj1c1 sie poduszk1
powietrzn1, zw3aszcza, jeoeli w chwili
aktywacji znajduje sie zbyt blisko poduszki.

W zwi1zku z tym w kokpicie oraz po obu
stronach os3ony przeciws3onecznej po
stronie pasa? era umieszczono odpowiednie
symbole ostrzegawcze.
Jeoeli dzia3anie poduszki powietrznej pasa? era nie zosta3o wy31czone, na fotelu pasa? era nie wolno montowaae fotelika dzieciecego zwróconego ty3em do kierunku
jazdy. Zwrócony ty3em do kierunku jazdy
fotelik dzieciecy nale? y montowaae tylko na
fotelu tylnym.
fotelu pasa? era fotelika dzieciecego zwróconego przodem do kierunku jazdy, gdy
dzia3anie poduszki powietrznej pasa? era nie
zosta3o wy31czone (np. w pojazdach bez
uk3adu automatycznego rozpoznawania

61

fotelika* lub w pojazdach z tym uk3adem,
gdy lampka kontrolna 5 PASSENGER
AIRBAG OFF nie oewieci sie), nale? y fotel ten
przesun1ae maksymalnie do ty3u.
Informacji na temat zalecanych urz1dzen
zabezpieczaj1cych dla dzieci udzielaj1
wszystkie ASO Mercedes-Benz.
Pod fotelik dzieciecy nie nale? y podk3adaae
? adnych przedmiotów, np.
Podstawa fotelika powinna zawsze ca31
powierzchni1 przylegaae do fotela pasa? era.
Nieprawid3owo zamontowany fotelik mo? e
stanowiae zagro? enie podczas wypadku.

Uk3ad automatycznego rozpoznawania
fotelika dzieciecego na przednim fotelu
pasa? era*
Odpowiednia naklejka informuje,? e
pojazd nie jest wyposa? ony w uk3ad
automatycznego rozpoznawania fotelika
dzieciecego na przednim fotelu pasa? era*.
Naklejke umieszczono z boku tablicy
rozdzielczej, po stronie pasa? era. Naklejke
widaae po otworzeniu drzwi po stronie
pasa? era.
Lampka kontrolna1 znajduje sie na konsoli
oerodkowej.

1 5 Lampka kontrolna PASSENGER
AIRBAG OFF
Zespó3 czujników w fotelu pasa? era
rozpoznaje automatycznie, czy jest na nim
zamontowany fotelik dzieciecy marki
Mercedes-Benz z funkcj1 zapewniaj1c1
jego rozpoznawanie przez uk3ad elektroniczny. W takim przypadku na konsoli
oerodkowej oewieci sie lampka kontrolna
5 PASSENGER AIRBAG OFF. Poduszka
powietrzna pasa? era jest wy31czona.

Symbol ostrzegawczy dotycz1cy fotelika
dzieciecego typu reboard

1. Równie? w pojazdach bez uk3adu automatycznego rozpoznawania fotelika dzieciecego na
Jeoeli po zamontowaniu fotelika dzieciecego
lampka kontrolna 5 PASSENGER AIRBAG
OFF nie oewieci sie, dzia3anie poduszki powietrznej pasa? era nie zosta3o wy31czone.
Na skutek uruchomienia przedniej poduszki
powietrznej pasa? era dziecko mo? e doznaae
powa? nych lub oemiertelnych obra? en.

W takim przypadku:
t Nie montowaae skierowanego ty3em do
kierunku jazdy fotelika dzieciecego na
przednim fotelu pasa? era.
t Skierowany ty3em do kierunku jazdy
fotelik dzieciecy montowaae na fotelu
tylnym.
lub
t Montowaae zwrócony przodem do
kierunku jazdy fotelik dzieciecy na
przednim fotelu pasa? era, który nale? y
w tym celu przesun1ae maksymalnie do
ty3u.
t Zleciae kontrole uk3adu automatycznego
rozpoznawania fotelika dzieciecego
wykwalifikowanej stacji obs3ugi. Firma
Mercedes-Benz, poniewa? tylko te
stacje posiadaj1 niezbedn1 wiedze
techniczn1 oraz specjalne narzedzia,
konieczne do prawid3owego wykonania
wymaganych czynnooeci. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny
szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy
uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem i systemach zabezpieczaj1cych
przed skutkami wypadków.
Pod fotelik dzieciecy nie wolno podk3adaae
? adnych przedmiotów, (np. poduszki),

poniewa? zak3óca to dzia3anie uk3adu
dzieciecego. Podstawa fotelika powinna
zawsze ca31 powierzchni1 przylegaae do
fotela pasa? era. Nieprawid3owo zamontowany fotelik mo? e stanowiae zagro? enie
podczas wypadku.

i Boczna poduszka powietrzna, nadokienna
poduszka powietrzna i napinacz pasa bezpieczenstwa pasa? era s1 aktywne równie? po
wy31czeniu przedniej poduszki powietrznej
pasa? era.

Nie k3aoeae na przedni fotel pasa? era? adnych
przedmiotów elektronicznych, jak np.
t w31czony notebook
t telefon komórkowy
t karty z wbudowanym transponderem,
np. karnety narciarskie lub karty
dostepowe,
poniewa? sygna3y emitowane przez tego
rodzaju urz1dzenia mog1 powodowaae
wadliwe dzia3ane automatycznego uk3adu
rozpoznawania fotelika dzieciecego.
W efekcie mo? e dojoeae do takiego zak3ócenia
uk3adu,? e lampka kontrolna 5
PASSENGER AIRBAG OFF:

bedzie sie oewieciae równie? wtedy, gdy
na przednim fotelu pasa? era nie ma
z funkcj1 automatycznego rozpoznawania; w razie wypadku nie dojdzie
wtedy do uruchomienia poduszki
powietrznej po stronie pasa? era.
t nie zaoewieci sie po przekreceniu
kluczyka w stacyjce w po3o? enie 2.

System mocowania fotelików
dzieciecych ISOFIX
System mocowania fotelików dzieciecych
ISOFIX umo? liwia mocowanie specjalnych
fotelików na tylnych fotelach po obu
stronach. Uchwyty do mocowania dwóch
fotelików znajduj1 sie z lewej i prawej
strony pomiedzy poduszk1 fotela a oparciem.

System ISOFIX jest przeznaczony tylko dla
dzieci do 22 kg wagi. W przypadku dzieci
o wiekszej masie cia3a takie mocowanie nie
zapewnia wystarczaj1cego bezpieczenstwa.
Foteliki nale? y dla nich mocowaae za pomoc1
trzypunktowego pasa bezpieczenstwa.

63

mocowaniu fotelików dzieciecych prosimy
bezwzglednie przestrzegaae instrukcji monta? u do31czonej przez producenta.
Na fotelach tylnych nale? y stosowaae urz1dzenia zabezpieczaj1ce dla dzieci z mocowaniem ISOFIX*, zalecane do pojazdów
marki Mercedes-Benz.
Nieprawid3owo zamontowany fotelik dzieciecy mo? e sie obluzowaae i spowodowaae
oemiertelne zagro? enie dla dziecka i innych
pasa? erów. Po zamontowaniu fotelika
nale? y zatem sprawdziae, czy jest on prawid3owo zatrzaoeniety w uchwytach do
mocowania z lewej i prawej strony.

Uszkodzony, wzglednie poddany silnemu
obci1? eniu podczas wypadku fotelik dzieciecy lub system jego mocowania, np.
ISOFIX nie zapewnia dziecku w trakcie dalszego u? ytkowania wystarczaj1cego bezpieczenstwa.
Wymiane fotelików dzieciecych i uchwytów
uszkodzonych podczas lub na skutek wypadku nale? y zlecaae wykwalifikowanej stacji
obs3ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Panstwu korzystanie z us3ug ASO MercedesBenz. Serwis techniczny wykonywany przez
wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem i systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami
wypadków.

64

! Przy montowaniu fotelika dzieciecego
nale? y zwróciae uwage, aby nie zakleszczyae pasa
bezpieczenstwa oerodkowego fotela.

Na przyk3adzie wersji z mo? liwooeci1
1 Uchwyty do mocowania

temperatury.

TopTether
TopTether jest dodatkowym po31czeniem
miedzy fotelikiem dzieciecym zamocowanym przy wykorzystaniu techniki ISOFIX
a kanap1 tyln1. Umo? liwia to jeszcze
skuteczniejsz1 eliminacje potencjalnego
ryzyka obra? en.
Oba mocowania TopTether znajduj1 sie na
pó3ce tylnej za zewnetrznymi zag3ówkami.

1 Zag3ówek
2 Os3ona
5 Punkt mocowania na zaczepie
TopTether

ograniczaae swobody ruchu pasa
TopTether* 3.
Zamontowaae fotelik dzieciecy w systemie ISOFIX z funkcj1 TopTether*.
Przestrzegaae instrukcji monta? u
do31czonej przez producenta.

Zabezpieczanie przed dzieaemi
Podczas przewo? enia dzieci mo? na
korzystaae ze specjalnych zabezpieczen.
3 Pas TopTether* fotelika dzieciecego
w systemie ISOFIX
4 Zaczep TopTether*
Przesun1ae zag3ówek 1 w góre.
Prze3o? yae pas TopTether* 3 pod
zag3ówkiem 1 miedzy jego prowadnicami.
Odchyliae os3one 2 mocowania
TopTether 3 w góre.
Za3o? yae zaczep TopTether* 4 w mocowanie TopTether5.
Z3o? yae os3one 2 mocowania
TopTether 5 w dó3.
W razie potrzeby przesun1ae zag3ówek
1 nieco w dó3 (? strona 84). Nale? y
przy tym zwróciae uwage, aby nie

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
dzieaemi
Za pomoc1 funkcji zabezpieczania drzwi
tylnych mo? na zabezpieczyae przed dzieaemi
poszczególne drzwi. Po zabezpieczeniu
t nie mo? na otworzyae drzwi od
wewn1trz poci1gnieciem za klamke
t mo? na je otworzyae tylko od zewn1trz,
gdy zamki nie s1 zablokowane Blokady
znajduj1 sie na wewnetrznej stronie
drzwi u góry.

Przewo? 1c dzieci, nale? y uruchomiae zabezpieczenie tylnych drzwi i zablokowaae mo? liwooeae obs3ugi szyb tylnych tylnymi przyciskami. W przeciwnym razie dzieci mog1 podczas jazdy otworzyae drzwi lub szyby i doprowadziae do niebezpiecznej sytuacji.

65

Uk3ady bezpieczenstwa jazdy
Uk3ady bezpieczenstwa jazdy

1 Zabezpieczanie
2 Odbezpieczanie
Zabezpieczanie lub odbezpieczanie:
Przesun1ae dYwigienke do góry 1 lub
w dó3 2.
Sprawdziae, czy zabezpieczenie
prawid3owo dzia3a.
Zabezpieczenie tylnych szyb bocznych
przed dzieaemi

Przewo? 1c dzieci, nale? y uruchomiae zabezpieczenie tylnych drzwi i zablokowaae mo? liwooeae obs3ugi szyb tylnych tylnymi przyciskami. W przeciwnym razie dzieci mog1
podczas jazdy otworzyae drzwi lub szyby
i doprowadziae do niebezpiecznej sytuacji.

2 Przycisk
Nacisn1ae przycisk 2.
Lampka kontrolna 1 oewieci sie lub
gaoenie. Jeoeli oewieci sie, obs3uga tylnych
szyb bocznych za pomoc1 przycisków
umieszczonych z ty3u jest zablokowana.

i Gdy zabezpieczenie przed dzieaemi jest
w31czone i lampka kontrolna 1 oewieci sie,
tylne szyby boczne mo? na w dalszym ci1gu
obs3ugiwaae za pomoc1 prze31czników
umieszczonych w drzwiach po stronie
kierowcy.

W tym rozdziale znajd1 Panstwo informacje na temat nastepuj1cych uk3adów
bezpieczenstwa jazdy:
t ABS (Anti-Blockier-System; system
zapobiegaj1cy blokowaniu sie kó3
podczas hamowania)
t BAS (Brems-Assistent-System; system
wspomagania nag3ego hamowania)
t Adaptacyjne oewiat3a stop
(R)
t ESP (Elektronisches StabilitätsProgramm; elektroniczny program
stabilizacji jazdy)
t EBV (Elektronische BremskraftVerteilung; elektroniczny rozdzielacz
si3y hamowania)

i W okresie zimowym nale? y stosowaae
ogumienie zimowe (opony M+S) oraz - w razie
potrzeby - 3ancuchy przeciwoenie? ne. Zapewnia
to najskuteczniejsze dzia3anie uk3adów ABS,
BAS i ESP(R).

Ryzyko wypadku zwieksza sie na skutek
nadmiernej predkooeci, zw3aszcza podczas
pokonywania zakretów, oraz utrzymywania
zbyt ma3ej odleg3ooeci od innych pojazdów,
szczególnie na mokrej i oeliskiej nawierzchni.

Opisane w niniejszym rozdziale uk3ady bezpieczenstwa jazdy nie eliminuj1 tego ryzyka.
Technike jazdy nale? y zawsze dostosowywaae do aktualnych warunków drogowych
i atmosferycznych i zachowywaae wystarczaj1c1 odleg3ooeae od innych pojazdów.

System zapobiegaj1cy blokowaniu
sie kó3 podczas hamowania (ABS)
System ABS reguluje nacisk hamulców,
w sposób wykluczaj1cy blokowanie sie
kó3. Pozwala to zachowaae sterownooeae
pojazdu.
Przy predkooeci powy? ej 8 km/h uk3ad ABS
dzia3a niezale? nie od rodzaju nawierzchni.
W przypadku oeliskiej nawierzchni uk3ad
ABS w31cza sie po lekkim nacioenieciu
hamulca.

Nie nale? y szybkimi ruchami wciskaae i zwalniaae peda3u hamulca (nie hamowaae pulsacyjnie). Peda3 hamulca wciskaae mocno i zdecydowanie. Pulsacyjne wciskanie peda3u hamulca zmniejsza skutecznooeae hamowania.

Hamowanie
Przy dzia3aniu uk3adu ABS jest wyczuwalne
pulsowanie peda3u hamulca.
Po w31czeniu uk3adu ABS:
nadal silnie wciskaae peda3 hamulca, a?
do ust1pienia sytuacji wymagajacej
hamowania.
W przypadku koniecznooeci pe3nego
hamowania:
wcisn1ae peda3 hamulca z ca3ej si3y.

i atmosferycznych i zachowywaae wystarczaj1c1 odleg3ooeae od innych pojazdów.
W przypadku awarii uk3adu ABS ko3a mog1
blokowaae sie podczas hamowania. Sterownooeae pojazdu podczas hamowania jest
wówczas ograniczona i droga hamowania
mo? e byae d3u? sza.
Wy31czenie uk3adu ABS na skutek usterki
powoduje wy31czenie tak? e i uk3adu BAS.

BAS (uk3ad wspomagania nag3ego
hamowania)
Uk3ad wspomagaj1cy hamowanie (BAS)
dzia3a w sytuacjach awaryjnego hamo-

wania. Przy szybkim wcioenieciu peda3u
hamulca uk3ad BAS automatycznie zwieksza si3e hamowania, skracaj1c w ten
sposób droge hamowania.
Peda3 hamulca nale? y mocno przytrzymaae a? do momentu ust1pienia sytuacji wymagaj1cej awaryjnego hamowania.
Uk3ad ABS zapobiega przy tym
blokowaniu sie kó3.
Po zwolnieniu peda3u hamulca uk3ad hamulcowy powraca do normalnego dzia3ania. Nastepuje wy31czenie uk3adu BAS.

Usterka uk3adu BAS nie ogranicza normalnego dzia3ania wspomaganego uk3adu
hamulcowego, lecz w sytuacjach awaryjnych si3a hamowania nie zwieksza sie automatycznie, przez co droga hamowania
mo? e byae d3u? sza.

Adaptacyjne oewiat3a stop

i Adaptacyjne oewiat3a stop s1 wyposa? eniem dostepnym tylko w wersjach na rynki
okreoelonych krajów.

Przy predkooeci powy? ej 50 km/h w trakcie
silnego hamowania lub hamowania wspomaganego przez uk3ad BAS oewiat3a stop

67

szybko migaj1. Ostrzega to jad1cych
z ty3u.
Jeoeli takie hamowanie nastepuje przy
predkooeci powy? ej 70km/h, po zatrzymaniu pojazdu automatycznie w31czaj1
sie oewiat3a awaryjne i zostaje przywrócone
normalne dzia3anie oewiate3 stop. OEwiat3a
awaryjne wy31czaj1 sie automatycznie po
przekroczeniu predkooeci 10 km/h.
Elektroniczny uk3ad stabilizacji toru
jazdy (ESP(R))
Elektroniczny uk3ad stabilizacji toru jazdy
ESP (R) kontroluje stabilnooeae pojazdu podczas jazdy oraz jego w3aoeciwooeci trakcyjne,
czyli przenoszenie si3y miedzy ko3ami
a jezdni1.
Uk3ad ESP(R) reaguje, gdy ko3o zaczyna
obracaae sie w miejscu lub gdy pojazd
wpada w pooelizg. Stabilizacja pojazdu
przez ESP(R) polega na hamowaniu poszczególnych kó3 i ograniczaniu mocy
silnika. Uk3ad ten pomaga zw3aszcza
podczas ruszania na mokrej lub oeliskiej
nawierzchni. ESP(R) stabilizuje pojazd
równie? podczas hamowania.
Podczas ingerencji ESP(R)miga lampka
ostrzegawcza v w zestawie
wskaYników.

68

Gdy lampka ostrzegawcza v w zestawie
wskaYników miga:
t W? adnym razie nie wy31czaae ESP(R).
t Przy ruszaniu delikatnie wciskaae peda3
gazu.
t Dostosowaae technike jazdy do aktualnych warunków drogowych i atmosferycznych.
W przeciwnym razie pojazd mo? e wpaoeae
w pooelizg.
Przy zbyt szybkiej jeYdzie ESP(R)nie redukuje
ryzyka wypadku. Uk3ad ESP(R) nie eliminuje
ograniczen wynikaj1cych z praw fizyki.

! Przy holowaniu pojazdu z uniesion1 osi1
przedni1 lub tyln1 zap3on musi byae wy31czony
(kluczyk w stacyjce w po3o? eniu 0 lub 1).
W przeciwnym razie przy w31czonym uk3adzie
ESP(R) mo? e dojoeae do zniszczenia uk3adu
hamulcowego osi przedniej lub tylnej.
i Stosowaae wy31cznie ko3a i ogumienie
o zalecanych rozmiarach, gdy? tylko to
zapewnia prawid3owe dzia3anie uk3adu ESP(R).

Stabilizacja przyczepy przez ESP(R)
Gdy przyczepa zaczyna sie zanadto przechylaae na boki, przywrócenie statecznooeci
zestawu jest mo? liwe tylko przez wcioeniecie peda3u hamulca.
Uk3ad ESP(R) wspomaga kierowce w takich
sytuacjach, rozpoznaj1c gro? 1ce rozko3ysanie przyczepy. Hamuj1c poszczególne
ko3a i ograniczaj1c moc silnika, uk3ad ESP(R)
zmniejsza predkooeae jazdy i przywraca
statecznooeae pojazdu z przyczep1.
Funkcja stabilizacji przyczepy uruchamia
sie przy predkooeci powy? ej ok. 65 km/h.

W przypadku z3ych warunków drogowych
i atmosferycznych funkcja stabilizacji
przyczepy nie jest w stanie zapobiec
przechy3om zestawu i zredukowaae ryzyka
wypadku. Przyczepy z wysoko po3o? onym
punktem cie? kooeci mog1 sie przechyliae,
zanim uk3ad ESP(R) rozpozna zagro? enie.

Gdy uk3ad ESP(R) jest wy31czony lub
uszkodzony, nie dzia3a równie? funkcja
stabilizacji przyczepy.

ETS (elektroniczny uk3ad
kontroli trakcji)

GNiebezpieczenstwo wypadku

Uk3ad kontroli trakcji jest elementem
uk3adu ESP(R).
Hamuje on poszczególne ko3a napedowe,
gdy zaczynaj1 sie obracaae w miejscu.
Umo? liwia to ruszanie lub przyspieszanie
na oeliskiej lub nieutwardzonej nawierzchni.
Po wy31czeniu uk3adu ESP(R) uk3ad kontroli
trakcji jest w dalszym ci1gu aktywny.

We wszystkich innych sytuacjach uk3ad
ESP(R) powinien byae w31czony, gdy?
w przeciwnym razie uk3ad ESP(R) nie mo? e
zabezpieczyae pojazdu przed pooelizgiem
i zapobiec obracaniu sie kó3 w miejscu.

Przy zbyt szybkiej jeYdzie uk3ad kontroli
trakcji nie redukuje ryzyka wypadku. Uk3ad
kontroli trakcji nie eliminuje ograniczen
wynikaj1cych z praw fizyki.

W31czanie / wy31czanie uk3adu ESP(R)
Elektroniczny program stabilizacji jazdy
ESP(R) w31cza sie automatycznie po
uruchomieniu silnika.
Zalecamy wy31czanie uk3adu ESP(R)
w nastepuj1cych sytuacjach:
t podczas jazdy z 3ancuchami
przeciwoenie? nymi
t podczas jazdy w g3ebokim oeniegu
t podczas jazdy po piasku lub? wirze

Po wy31czeniu uk3adu ESP(R)
t stabilnooeae pojazdu podczas jazdy nie
jest korygowana przez uk3ad ESP(R)
t moment obrotowy silnika nie jest
ograniczany i obracaj1ce sie w miejscu
ko3a napedowe mog1 wkopywaae sie
w pod3o? e, co w niektórych sytuacjach
umo? liwia ruszenie z miejsca
t uk3ad kontroli trakcji jest nadal
aktywny
t hamowanie ze wspomaganiem uk3adu
ESP(R) nadal jest mo? liwe

Je? eli przy wy31czonym uk3adzie ESP(R)

jedno lub kilka kó3 obraca sie w miejscu, miga
lampka ostrzegawcza v w zestawie wskaYników. Uk3ad ESP(R) nie stabilizuje wtedy
pojazdu.

1 W31czanie / wy31czanie uk3adu ESP(R)
W31czanie / wy31czanie: Nacisn1ae
przycisk 1.
Lampka ostrzegawcza v w zestawie
wskaYników w31cza sie lub gaoenie.

Jeoeli lampka ostrzegawcza v w zestawie
wskaYników oewieci sie stale przy pracuj1cym silniku, uk3ad ESP(R)jest wy31czony lub
niedostepny z powodu usterki. W niektórych sytuacjach zwieksza sie wtedy ryzyko
pooelizgu.
Sposób jazdy nale? y zawsze dostosowywaae
do aktualnych warunków drogowych
i atmosferycznych.

Zabezpieczenia przed kradzie? 1
Elektroniczny rozdzielacz si3y
hamowania (EBV)
Uk3ad EBV monitoruje i reguluje si3e
hamowania wywieran1 na ko3a osi tylnej
w celu lepszego ustabilizowania toru jazdy
w trakcie hamowania.

Usterka uk3adu EBV nie ogranicza normalnego dzia3ania wspomaganego uk3adu
hamulcowego, jednak w przypadku pe3nego hamowania mo? e dojoeae do zablokowania kó3 tylnych. Mo? na wówczas straciae
panowanie nad pojazdem i spowodowaae
wypadek. Nale? y dostosowaae technike
jazdy do zmienionych reakcji pojazdu.

Blokada rozruchu
Blokada rozruchu uniemo? liwia uruchomienie pojazdu bez odpowiedniego
kluczyka.
W31czanie

Za pomoc1 kluczyka: Wyj1ae kluczyk ze
stacyjki.
Za pomoc1 KEYLESS-GO*: Nacisn1ae
przycisk KEYLESS-GO na kokpicie.
Silnik wy31czy sie.

Wy31czanie

Autoalarm* (system zabezpieczaj1cy
przed kradzie? 1 i w3amaniem)
Po w31czeniu instalacji alarmowej optyczny i akustyczny sygna3 alarmowy uruchamia sie przy otwieraniu:
t dowolnych drzwi
t pokrywy baga? nika
t pokrywy komory silnika.
Alarm uruchamia sie równie? przy otwieraniu drzwi lub baga? nika kluczykiem
awaryjnym.

i Alarm pozostaje w31czony równie? po
ponownym zamknieciu otworzonych drzwi.

Za pomoc1 kluczyka: Przekreciae
kluczyk w stacyjce w po3o? enie 2.
dwukrotnie przycisk KEYLESS-GO na
kokpicie, nie wciskaj1c przy tym peda3u
i Po uruchomieniu silnika blokada rozruchu
jest wy31czona w sposób wykluczaj1cy przypadkowe zadzia3anie.
W31czanie: Zablokowaae zamki pojazdu za pomoc1 kluczyka lub w wersji
z KEYLESS-GO* przez dotkniecie
zewnetrznej klamki drzwi.

Zabezpieczenia przed kradzie? 1

Lampka kontrolna 1 miga. Autoalarm
w31cza sie po up3ywie ok. 15 sekund.
Wy31czanie: Odblokowaae zamki pojazdu za pomoc1 kluczyka lub w wersji
z KEYLESS-GO* przez otworzenie drzwi
/ pokrywy baga? nika.

Wy31czanie sygna3u alarmowego

Za pomoc1 kluczyka: W3o? yae kluczyk
w stacyjke.
Sygna3 alarmowy zostaje wy31czony.

lub

i Alarm uruchamia sie np.

Nacisn1ae przycisk KEYLESS-GO* na
kokpicie. Kluczyk musi przy tym
znajdowaae sie we wnetrzu pojazdu.
przy uniesieniu

za3adunkiem pojazdu na inny oerodek
transportu, np. prom
t parkowaniem na ruchomych
stanowiskach np. w gara? ach
wielopoziomowych.
W przeciwnym razie nast1pi uruchomienie
alarmu.

pojazdu z jednej strony.

W31czanie zabezpieczenia przed
odholowaniem

Nacisn1ae przycisk OE lub < na
kluczyku.
Za pomoc1 KEYLESS-GO*: Poci1gn1ae
za klamke. Kluczyk nie mo? e przy tym
Zabezpieczenie przed
odholowaniem*
Zmiana k1ta nachylenia pojazdu przy
w31czonym zabezpieczeniu przed odholowaniem powoduje uruchomienie alarmu
akustycznego i optycznego.

Zablokowaae zamki pojazdu za pomoc1
kluczyka lub w wersji z KEYLESS-GO*
przez dotkniecie zewnetrznej klamki
Zabezpieczenie przed odholowaniem
w31cza sie automatycznie po up3ywie
ok. 30 sekund.

Wy31czanie zabezpieczenia przed
odholowaniem
Po odblokowaniu pojazdu kluczykiem lub
za pomoc1 funkcji KEYLESS-GO*
zabezpieczenie przed odholowaniem
wy31cza sie automatycznie.
nale? y recznie wy31czaae przed:
t transportowaniem pojazdu

1 Wy31czanie zabezpieczenia przed
Wyj1ae kluczyk ze stacyjki.
Nacisn1ae przycisk 1.
Lampka kontrolna 2 oewieci sie przez
chwile.
drzwi.

i Zabezpieczenie przed odholowaniem jest
wy31czone do momentu ponownego zablokowania zamków pojazdu.

Zabezpieczenie wnetrza pojazdu*
Uruchomienie optycznego i akustycznego
alarmu nastepuje, gdy zamki pojazdu s1
zablokowane i rozpoznany zostanie ruch
w jego wnetrzu, np. gdy szyba zostanie
wybita i intruz siegnie do wnetrza.
W31czanie zabezpieczenia wnetrza
Sprawdziae, czy wszystkie szyby boczne
i okno dachowe przesuwno-uchylne*
lub panoramiczne okno dachowe*
zosta3y ca3kowicie zamkniete.
Zapobiegnie to uruchomieniu alarmu
bez przyczyny.
Zabezpieczenie wnetrza pojazdu
w31cza sie po up3ywie ok.

i Nie nale? y pozostawiaae? adnych przedmiotów, np. maskotek, na lusterku wstecznym
lub na uchwytach przy dachu, poniewa? mo? e
to spowodowaae uruchomienie alarmu.

Wy31czanie zabezpieczenia wnetrza
pojazdu
Zabezpieczenie wnetrza pojazdu nale? y
wy31czyae, je? eli w zablokowanym
pojeYdzie
t ktooe pozostaje we wnetrzu
t szyby boczne pozostaj1 otwarte
t okno dachowe przesuwno-uchylne* /
panoramiczne okno dachowe*
pozostaje otwarte.
1 Wy31czanie zabezpieczenia wnetrza
Nacisn1ae przycisk 1.

Lampka kontrolna 2 miga przez
chwile.

Nie nale? y pozostawiaae w pojeYdzie dzieci
bez opieki. Mog1 one zraniae sie o ruchome
elementy pojazdu lub otworzyae drzwi czy
zwolniae hamulec pomocniczy i spowodowaae sytuacje niebezpieczn1 dla siebie
i innych.

i Zabezpieczenie wnetrza jest wy31czone do
momentu ponownego zablokowania zamków
Obs3uga w szczegó3ach
Otwieranie i zamykanie pojazdu............ 74
Po3o? enia kluczyka w stacyjce.............. 80
Fotele................................. 82
Kierownica............................. 86
Lusterka............................... 88
Funkcje pamieci*........................ 91
Pasy bezpieczenstwa..................... 92
OEwiat3a................................ 95
Wycieraczki........................... 102
Szyby boczne.......................... 104
Jazda i parkowanie..................... 106
Skrzynia biegów....................... 110
Zestaw wskaYników.................... 117
Komputer pok3adowy (pojazd z kierownic1
wielofunkcyjn1 z 4 przyciskami)........... 119
Komputer pok3adowy (pojazd z komfortow1
kierownic1 wielofunkcyjn1* z 12 przyciskami) 124

Uk3ady u3atwiaj1ce jazde................. 139
Dysze nawiewu......................... 151
THERMATIC............................ 154
THERMOTRONIC*....................... 162
Ogrzewanie szyby tylnej.................. 170
Okno dachowe przesuwno - uchylne*....... 171
Panoramiczne okno dachowe*............. 173
Rozmieszczanie baga? u.................. 177
Porady praktyczne...................... 184

73

Otwieranie i zamykanie pojazdu
U

Kluczyk

Zalecamy jednak stosowanie go wy31cznie
z bliska, aby unikn1ae potencjalnej
kradzie? y pojazdu.
Przy fabrycznym ustawieniu za pomoc1
pilota mo? na centralnie zablokowaae
i odblokowaae:
t drzwi
t pokrywe baga? nika
t pokrywe wlewu paliwa

Kluczyk z pilotem

1 Lampka kontrolna baterii
2 j Przycisk blokowania
3 i Przycisk odblokowania pokrywy
baga? nika
4 Suwak otwierania kluczyka
awaryjnego
5 Kluczyk awaryjny
6 k Przycisk odblokowania
Do wyposa? enia pojazdu nale? 1 dwa
kluczyki z pilotem.
W ka? dym kluczyku znajduje sie kluczyk
awaryjny 5.
Za pomoc1 pilota mo? na odblokowaae
pojazd równie? z wiekszej odleg3ooeci.

bez opieki. Mog1 one otworzyae zablokowane drzwi równie? od wewn1trz i doprowadziae do sytuacji niebezpiecznej dla siebie
i innych osób lub np. uruchomiae silnik
pozostawionym w pojeYdzie kluczykiem.
Dlatego równie? przy krótkotrwa3ym
opuszczaniu pojazdu nale? y kluczyk
zabieraae ze sob1.

! Kluczyk nale? y chroniae przed silnym
promieniowaniem elektromagnetycznym,
poniewa? mo? e ono zak3óciae jego dzia3anie.
i Ponadto pilotem mo? na otworzyae
i zamkn1ae okno dachowe przesuwno-uchylne*,
panoramiczne okno dachowe* i szyby boczne
(? strona 105).

Ustawienia fabryczne

Centralne odblokowanie: Nacisn1ae
przycisk k.
Kierunkowskazy mign1 jeden raz.
Blokady zamkniecia w drzwiach
wysun1 sie do góry. Zabezpieczenie
przed kradzie? 1 i w3amaniem jest
wy31czone. Ponadto w ciemnooeciach
w31cza sie ooewietlenia otoczenia.
Jeoeli po odblokowaniu pojazdu w ci1gu
oko3o 40 sekund ani drzwi, ani pokrywa
baga? nika nie zostan1 otwarte, pojazd
automatycznie zablokuje sie ponownie.
Centralne blokowanie: Nacisn1ae
przycisk j.
Przy zamknietych drzwiach i pokrywie
baga? nika kierunkowskazy mign1
trzykrotnie. Blokady zamkniecia
w drzwiach wsuwaj1 sie. Aktywny
system uprawniaj1cy do jazdy lub
zabezpieczenie przed kradzie? 1 i w3amaniem* s1 w31czone.
Ustawienie indywidualne
Funkcje pilota mo? na zmieniae, jeoeli np.
pojazdem jeYdzi na ogó3 tylko jedna
osoba. Nacioeniecie przycisku k
powoduje wtedy odblokowanie wy31cznie

drzwi po stronie kierowcy i pokrywy
wlewu paliwa.
Zmiana ustawienia: Przez ok. 6 sekund naciskaae jednoczeoenie przyciski
k i j, a? lampka kontrolna
baterii 4 mignie dwukrotnie.
Po wykonaniu tej czynnooeci pilot bedzie
funkcjonowa3 nastepuj1co:
Odblokowanie drzwi po stronie
kierowcy: Nacisn1ae jednokrotnie
Blokada zamkniecia w drzwiach po
stronie kierowcy wysunie sie do góry.
Aktywny system uprawniaj1cy do jazdy
lub zabezpieczenie przed kradzie? 1
i w3amaniem* s1 wy31czone.
dwukrotnie przycisk k.
wysun1 sie do góry. Aktywny system
uprawniaj1cy do jazdy lub zabezpieczenie przed kradzie? 1 i w3amaniem* s1 wy31czone.
Kierunkowskazy mign1 trzykrotnie.
Blokady zamkniecia w drzwiach

wsuwaj1 sie. Aktywny system uprawniaj1cy do jazdy lub zabezpieczenie
przed kradzie? 1 i w3amaniem* s1
w31czone.

Kluczyk KEYLESS-GO*

Przywracanie ustawien fabrycznych

Przez ok. 6 sekund naciskaae jednoczeoenie przyciski k i j, a?
lampka kontrolna baterii 1 mignie
dwukrotnie.

Sprawdzanie stanu baterii

Nacisn1ae przycisk j lub k.
Jeoeli baterie pilota s1 sprawne, lampka
kontrolna 1 zaoewieci sie na chwile.

i Naciskanie przycisków podczas kontroli
stanu baterii powoduje zablokowanie lub
odblokowanie pojazdu.

Kluczyk KEYLESS-GO

Do wyposa? enia dodatkowego pojazdu
nale? 1 dwa kluczyki KEYLESS-GO.
Maj1c przy sobie kluczyk KEYLESSS-GO
mo? na odblokowaae pojazd przez poci1gniecie za klamke drzwi lub uchwyt pokrywy baga? nika. Przy ustawieniu fabrycz-

75

nym nastepuje centralne odblokowanie
(? strona 76):
t pokrywy wlewu paliwa

bez opieki. Mog1 one otworzyae
zablokowane drzwi od wewn1trz lub za
pomoc1 pozostawionego w pojeYdzie
kluczyka KEYLESS-GO b1dY za pomoc1
przycisku KEYLESS-GO na kokpicie
uruchomiae silnik i doprowadziae do
niebezpiecznej sytuacji. Opuszczaj1c pojazd
nawet na krótko, nale? y wy31czyae silnik i
zabraae ze sob1 kluczyk KEYLESS-GO.

Jeoeli pojazd by3 przez d3u? szy czas unieruchomiony, nale? y poci1gn1ae za klamke w celu
uruchomienia funkcji KEYLESS-GO.

Wa? ne wskazówki
t

! Kluczyk KEYLESS GO nale? y chroniae przed
zwiekszonym promieniowaniem elektromagnetycznym, poniewa? mo? e ono zak3óciae
jego dzia3anie.

i Z kluczyka KEYLESS-GO mo? na korzystaae
tak samo jak z tradycyjnego kluczyka z pilotem.
Stacyjka znajduje sie pod przyciskiem KEYLESSGO (? strona 81). Aby uzyskaae do niej dostep,
nale? y wyj1ae przycisk KEYLESS-GO.

i Za pomoc1 kluczyka KEYLESS-GO mo? na
jednoczeoenie zamykaae szyby boczne i okno
dachowe* (? strona 105).

76

Kluczyk KEYLESS-GO nale? y zawsze
nosiae przy sobie.
Kluczyka KEYLESS-GO nie nale? y
przechowywaae razem z elektronicznymi urz1dzeniami, jak np. telefon
komórkowy oraz z metalowymi
przedmiotami, jak np. monety,
metalizowane folie itp.
Kontakt z takimi przedmiotami mo? e
zak3óciae dzia3anie kluczyka KEYLESSGO.
Aby odblokowaae lub zablokowaae
pojazd za pomoc1 kluczyka KEYLESSGO musi on znajdowaae sie poza
pojazdem, w odleg3ooeci nie wiekszej
ni? 1 m od drzwi lub baga? nika.
W celu uruchmienia silnika za pomoc1
kluczyk KEYLESS-GO musi znajdowaae
sie w pojeYdzie i wszystkie drzwi
musz1 byae zamkniete.
Jeoeli kluczyk KEYLESS-GO zostanie
wyniesiony z pojazdu, np. wraz

z baga? em czy ubraniem, pojazdu nie
mo? na ju? zablokowaae ani uruchomiae.
Centralne odblokowanie: Poci1gn1ae
za klamke.
Blokady zamkniecia w drzwiach wysun1 sie do góry. Zabezpieczenie przed
kradzie? 1 i w3amaniem* jest wy31czone.
Jeoeli po odblokowaniu pojazdu w ci1gu oko3o 40 sekund ani drzwi, ani
pokrywa baga? nika nie zostan1
otwarte, pojazd automatycznie
zablokuje sie ponownie.

i Je? eli kluczyk KEYLESS-GO znajduje sie
w odleg3ooeci mniejszej ni? jeden metr od
pojazdu, mo? e dojoeae do przypadkowego
odblokowania zamków
gdy w klamke drzwi uderzy np.
rozpryoenieta woda
w trakcie czyszczenia klamki.
Centralne blokowanie: Upewniae sie,
czy wszystkie drzwi s1 zamkniete.
Dotkn1ae zewnetrznej klamki drzwi.
wsuwaj1 sie. Zabezpieczenie przed
kradzie? 1 i w3amaniem* jest w31czone.

Blokady zamkniecia w drzwiach wsuwaj1 sie. Kierunkowskazy mign1 trzykrotnie. Zabezpieczenie przed i kradzie? 1 i w3amaniem* jest w31czone.

Funkcje kluczyka KEYLESS-GO mo? na
zmieniae, jeoeli np. pojazdem jeYdzi na ogó3
tylko jedna osoba. Po zmianie ustawienia
chwycenie za klamke drzwi po stronie
kierowcy powoduje odblokowanie tylko
tych drzwi i pokrywy wlewu paliwa.
W31czanie lub wy31czanie: Przez ok.
6 sekund naciskaae jednoczeoenie
przyciski k i j, a? lampka
kontrolna baterii mignie dwukrotnie.
Po wykonaniu tej czynnooeci kluczyk
KEYLESS-GO bedzie funkcjonowa3
nastepuj1co:
kierowcy: Poci1gn1ae za klamke drzwi.
za klamke drzwi po stronie pasa? era
lub drzwi tylnych.
wysun1 sie. Kierunkowskazy mign1
jeden raz. Zabezpieczenie przed
kradzie? 1 i w3amaniem* jest
wy31czone.
Centralne blokowanie: Uchwyciae
zewnetrzn1 klamke drzwi.

Przez ok. 6 sekund naciskaae jednoczeoenie przyciski k i j, a? lampka
kontrolna baterii mignie dwukrotnie.

Otwieranie drzwi od wewn1trz
Zablokowane drzwi mo? na w ka? dej
chwili otworzyae równie? od wewn1trz.

i Zablokowane drzwi tylne mo? na otworzyae
od wewn1trz tylko wtedy, gdy nie s1 zabezpieczone przed dzieaemi.

Jeoeli baterie s1 sprawne, lampka
kontrolna zaoewieci sie na chwile. Jeoeli
lampka kontrolna nie zaoewieci sie,
nale? y niezw3ocznie wymieniae baterie.

1 Trzpien zabezpieczaj1cy
2 Wewnetrzna klamka drzwi
Poci1gn1ae za klamke 2.
Jeoeli drzwi s1 zablokowane, blokada
zamkniecia 1 wysunie sie. Drzwi s1
odblokowane i mo? ne je otworzyae.

Otwieranie i zamykanie pojazdu

Automatyczne blokowanie
Wszystkie zamki pojazdu blokuj1 sie automatycznie po ruszeniu z miejsca.
Nie nale? y w pojeYdzie pozostawiaae dzieci
i Gdy si3a uderzenia w trakcie kolizji przekroczy okreoelon1 wartooeae, drzwi automatycznie
odblokowuj1 sie.
Pojazd zostaje automatycznie zablokowany,
jeoeli zap3on jest w31czony, a ko3a obracaj1 sie.
Dlatego podczas holowania lub kontroli na
stanowisku diagnostycznym pojazd mo? e
zablokowaae sie samoczynnie.

automatycznego blokowania
zamków pojazdu
Pojazd z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1: Funkcje automatycznego
blokowania zamków mo? na w31czaae
i wy31czaae równie? za pomoc1 komputera
pok3adowego (? strona 138).

1 Wy31czanie
2 W31czanie
W31czanie
Nacisn1ae przycisk 2 i przytrzymaae, a?
nast1pi akustyczne potwierdzenie.

Wy31czanie
Nacisn1ae przycisk 1 i przytrzymaae, a?
nast1pi akustyczne potwierdzenie.
Blokowanie i odblokowanie od
wewn1trz
Za pomoc1 przycisków centralnego blokowania / odblokowania mo? na zablokowaae
i odblokowaae pojazd od wewn1trz.
Funkcje te mo? na wykorzystaae np. do
odblokowania drzwi po stronie pasa? era
od wewn1trz lub do zablokowania
pojazdu jeszcze przed ruszeniem.

i Zablokowane drzwi mo? na w ka? dej chwili
otworzyae równie? od wewn1trz. Zablokowane
drzwi tylne mo? na otworzyae od wewn1trz tylko
wtedy, gdy nie s1 zabezpieczone przed
dzieaemi.
i Jeoeli pojazd zosta3 zablokowany za pomoc1
pilota lub kluczyka KEYLESS-GO* z zewn1trz,
przycisk zamka centralnego nie dzia3a.
Pojazd mo? na centralnie zablokowaae od
wewn1trz tylko wtedy, gdy przednie drzwi po
stronie pasa? era s1 zamkniete.

1 Odblokowanie
2 Blokowanie
Odblokowanie: Nacisn1ae przycisk 1.
Blokowanie: Nacisn1ae przycisk 2.
Reczne otwieranie i zamykanie
pokrywy baga? nika

Otwieranie pokrywy baga? nika

Zamykanie pokrywy baga? nika z zewn1trz

1 Uchwyt zewnetrzny
2 Uchwyt wewnetrzny

Poci1gn1ae za uchwyt w kierunku
strza3ki.
Unieoeae pokrywe baga? nika lub odczekaae, a? nast1pi jej samoczynne
otworzenie.

Zamykanie od zewn1trz

Otwieranie z zewn1trz

i Nigdy nie zostawiaae kluczyka z pilotem

Pokrywe baga? nika mo? na otworzyae
recznie dopiero po uprzednim jej
odblokowaniu.
przycisk k na kluczyku z pilotem.

w baga? niku, aby wykluczyae mo? liwooeae jego
przypadkowego zamkniecia w pojeYdzie.

Trzymaj1c za uchwyt 1 lub 2
poci1gn1ae pokrywe baga? nika w dó3.

i Jeoeli pojazd zosta3 wczeoeniej centralnie
zablokowany, wystarczy po prostu ponownie
zamkn1ae baga? nik. Pokrywa baga? nika
zostanie automatycznie zablokowana.

W razie potrzeby zablokowaae pojazd
za pomoc1 przycisku j na kluczyku
z pilotem.

KEYLESS-GO*: Poci1gn1ae za klamke
Automatyczne otwieranie pokrywy
i Pokrywe baga? nika mo? na otworzyae tylko
podczas postoju pojazdu.

Automatyczne otwieranie od wewn1trz

Po3o? enia kluczyka w stacyjce

Pokrywe baga? nika mo? na jednoczeoenie
odblokowaae i otworzyae z miejsca
Automatyczne otwieranie z zewn1trz
Za pomoc1 pilota mo? na jednoczeoenie
odblokowaae i otworzyae pokrywe
baga? nika.
Nacisn1 przycisk š na pilocie, a?
pokrywa baga? nika otworzy sie.
Stacyjka

1 Przycisk otwierania baga? nika
nast1pi otworzenie pokrywy
baga? nika.

0 Wyjmowanie kluczyka (blokada
kierownicy)
1 Zasilanie niektórych odbiorników
elektrycznch, np. ustawiania foteli
2 Zap3on (zasilanie wszystkich odbiorników elektrycznych) i po3o? enie
podczas jazdy
3 Uruchamianie silnika

i Po w31czeniu zap3onu w31czaj1 sie lampki
kontrolne i ostrzegawcze w zestawie wskaYników. Gasn1 po uruchomieniu silnika.
Sygnalizuje to gotowooeae dzia3ania lampek
kontrolnych i ostrzegawczych odpowiednich
uk3adów.

KEYLESS-GO*
Gdy nie jest wcioeniety peda3 hamulca,
kolejne naciskanie przycisku KEYLESS-GO
odpowiada poszczególnym po3o? eniom
kluczyka w stacyjce.
Wcioeniecie peda3u hamulca przy jednoczesnym naciskaniu przycisku KEYLESS-GO
powoduje natychmiastowe uruchomienie
silnika.

Po3o? enie 1

Nacisn1ae jeden raz przycisk KEYLESSGO 1.
Mo? na teraz np. otworzyae okno
dachowe.

i Jeoeli z tego po3o? enia przycisk KEYLESS-GO
1 zostanie nacioeniety dwukrotnie, a drzwi po
stronie kierowcy s1 otwarte, zasilanie zostanie
ponownie wy31czone.
Po3o? enie 2 (zap3on)

Nacisn1ae dwukrotnie przycisk
KEYLESS-GO 1.

i Jeoeli z tego po3o? enia przycisk KEYLESS-GO

1 Przycisk KEYLESS-GO
Po3o? enie 0
Jeoeli przycisk KEYLESS-GO 1 nie zosta3
jeszcze wcioeniety, uk3ady elektroniczne
pojazdu znajduj1 sie w stanie 0, co odpowiada kluczykowi wyjetemu ze stacyjki.

1 zostanie nacioeniety, a drzwi po stronie
kierowcy s1 otwarte, zasilanie zostanie
2 Stacyjka

i Po ponownej zmianie trybu pracy
z kluczyka na KEYLESS-GO uk3ad potrzebuje
oko3o 2 sekund na rozpoznanie przycisku
KEYLESS-GO.

Wyjmowanie przycisku KEYLESS-GO
Przycisk KEYLESS-GO mo? na wyj1ae ze
stacyjki i uruchamiaae pojazd tradycyjnie,
za pomoc1 kluczyka.

Szczegó3owe informacje dotycz1ce przechylania tylnego oparcia znajduj1 sie na
(? strona 180).
W zale? nooeci od wyposa? enia pojazdu,
po3o? enie foteli mo? na regulowaae recznie
lub elektrycznie.

Nale? y przestrzegaae wskazówek dotycz1cych systemu poduszek powietrznych.
Dziecko w pojeYdzie nale? y zawsze zabezpieczaae zgodnie z zaleceniami.

Reczna i elektryczna regulacja
K1t nachylenia poduszki fotela powinien
byae taki, aby uda by3y lekko przez ni1
podpierane.
Przekreciae pokret3o 3 w odpowiednim
kierunku.

Po3o? enie foteli mo? na zmieniaae przy otwartych drzwiach i po wyjeciu kluczyka ze
stacyjki. Z tego wzgledu nie nale? y w pojeYdzie pozostawiaae dzieci bez opieki. Przy
zmianie po3o? enia foteli mog1 sie one
zakleszczyae.

Po3o? enie fotela kierowcy nale? y ustawiaae
wy31cznie podczas postoju pojazdu. Skutkiem nieoczekiwanego przesuniecia sie fotela mo? e byae chwilowy brak koncentracji
i utrata kontroli nad pojazdem, co mo? e
staae sie przyczyn1 wypadku.

Przy ustawianiu po3o? enia fotela nale? y
zwróciae uwage, aby nikt nie zosta3 zakleszczony.

82

Puoeciae dYwignie 4.
Blokada fotela musi zatrzasn1ae sie,
wydaj1c charakterystyczny dYwiek.

Nachylenie poduszki fotela

Nachylenie oparcia

Nachylenie oparcia
Wysokooeae fotela
Nachylenie poduszki fotela
W kierunku wzd3u? nym

! Nale? y zwróciae uwage, aby podczas ustawiania fotela we wnece na nogi ani za fotelem
W kierunku wzd3u? nym

Unieoeae dYwignie 4 i przesun1ae fotel
do przodu lub do ty3u.

Upewniae sie, czy kluczyk w stacyjce
znajduje sie w po3o? eniu 1 lub 2, albo
czy odpowiednie drzwi s1 otwarte.
Przesun1ae przycisk w kierunku strza3ki
1 do przodu lub do ty3u.

Wysokooeae fotela

Przesun1ae przycisk 2 w góre lub
w dó3.

Wysokooeae zag3ówka

Nale? y zwróciae uwage, aby oerodkowa czeoeae
zag3ówka podpiera3a ty3 g3owy na wysokooeci oczu. Niew3aoeciwie ustawiony zag3ówek
nie podpiera wystarczaj1co g3owy, tote?
w razie wypadku mo? na doznaae powa? nych
urazów, zw3aszcza odcinka szyjnego kregos3upa. Podczas jazdy zag3ówek powinien
byae zawsze prawid3owo ustawiony i zablokowany.

Ni? ej: Nacisn1ae przycisk odblokowania
1 w kierunku strza3ki i wcisn1ae
zag3ówek w dó3, a? osi1gnie? 1dane
po3o? enie.

Elektryczna* regulacja po3o? enia
Przyciski znajduj1 sie w panelu obs3ugi
w drzwiach.

Odleg3ooeae zag3ówka

Odleg3ooeae zag3ówka ustawia sie recznie.
Poci1gn1ae lub odepchn1ae zag3ówek
w kierunku strza3ki.

4
Wysokooeae zag3ówka
Nachylenie fotela
W kierunku wzd3u? nym
Nachylenie oparcia

! Nale? y zwróciae uwage, aby podczas
1 Przycisk odblokowania
Wysokooeae zag3ówka ustawia sie recznie.
Wy? ej: Poci1gn1ae zag3ówek do góry,
a? osi1gnie? 1dane po3o? enie.

ustawiania fotela we wnece na nogi ani za
fotelem nie by3o? adnych przedmiotów.
W przeciwnym razie fotele i przedmioty mog1
zostaae uszkodzone.

Szczegó3owe informacje znajduj1 sie
w rozdziale &quot; Wprowadzanie ustawien do
pamieci* &quot; (? strona 91).

4 do przodu lub do ty3u.

Przesun1ae przycisk 3 w góre lub
Przesun1ae przycisk 1 w góre lub
W ten sposób zmniejsza sie ryzyko urazów
g3owy i szyi w razie wypadku lub w niebezpiecznych sytuacjach.

Po odblokowaniu mo? na ustawiae wysokooeae zag3ówków z lewej i prawej strony.
Po odblokowaniu mo? na ustawiae
wysokooeae zag3ówków.

w dó3.
5 do przodu lub do ty3u.

urazów, zw3aszcza odcinka szyjnego kregos3upa. Podczas jazdy zag3ówek powinien

84

w kierunku strza3ki.
Zag3ówki tylne
Ustawianie wysokooeci zag3ówków

G Niebezpieczenstwo obra? en
Zag3ówek nale? y ustawiae tak, aby jego oerodkowa czeoeae podpiera3a ty3 g3owy na wysokooeci oczu.

a? osi1gnie? 1dane po3o? enie.
Ni? ej: Nacisn1ae przycisk odblokowania 1 i wcisn1ae zag3ówek w dó3,
Ustawianie k1ta nachylenia zag3ówków

Podparcie kregos3upa*
W celu uzyskania lepszego podparcia
kregos3upa mo? na indywidualnie ustawiae
wypuk3ooeae ledYwiow1 w oparciach foteli
przednich.

Mo? na ustawiae k1t nachylenia zag3ówków
zewnetrznych (z lewej i prawej strony).
Poci1gn1ae lub nacisn1ae górn1 czeoeae
zag3ówka, a? osi1gnie? 1dane
po3o? enie.
Demonta? i monta? zag3ówków tylnych
(wersja z mo? liwooeci1 obustronnego
rozmieszczania baga? u)

Nale? y zawsze jeYdziae z prawid3owo
ustawionymi zag3ówkami, poniewa?
jedynie wtedy w3aoeciwie spe3niaj1 funkcje
ochronne. W ten sposób zmniejsza sie
ryzyko odniesienia obra? en w razie
wypadku.

i W wersji bez mo? liwooeci obustronnego
rozmieszczania baga? u nie mo? na
wymontowaae zag3ówków.

Odblokowaae tylne oparcie i przechyliae
nieco do przodu (? strona 180).
Wymontowanie: Poci1gn1ae zag3ówek
do góry, a? do oporu.
Wcisn1ae przycisk odblokowania 1
i wyj1ae zag3ówek z prowadnic.
Zamontowanie: Wsun1ae zag3ówek
tak, aby zapadki na kab31ku znajdowa3y sie po lewej stronie, patrz1c
w kierunku jazdy.
Wcisn1ae zag3ówek w dó3, a? nast1pi
zablokowanie z charakterystycznym
dYwiekiem.
Przechyliae tylne oparcie do ty3u a? do
zablokowania (? strona 180).

1 DYwignia
Przestawiaae dYwignie 1, a? oparcie
uzyska? 1dan1 wypuk3ooeae.
Ogrzewanie foteli*
Trzy czerwone lampki kontrolne w przyciskach informuj1, który stopien ogrzewania jest w31czony.

po3o? enie kierownicy mo? na ustawiaae
recznie lub elektrycznie.

zestaw wskaYników by3 dobrze
widoczny.
Reczna regulacja po3o? enia
W trakcie jazdy z odblokowan1 kierownic1
niespodziewana zmiana jej po3o? enia mo? e
spowodowaae chwilow1 dekoncentracje
kierowcy. Sterownooeae pojazdu pozostaje
jednak w pe3ni zachowana.
Po3o? enie kierownicy nale? y ustawiaae tylko
podczas postoju pojazdu, a jazde mo? na
kontynuowaae dopiero po zablokowaniu
kierownicy w odpowiednim po3o? eniu.
Po3o? enie elektrycznie regulowanej kierownicy* mo? na ustawiaae dopiero po wyjeciu
kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi po
stronie kierowcy. Nie nale? y pozostawiaae
w pojeYdzie dzieci bez opieki, poniewa?
mog3yby one przestawiae po3o? enie kierownicy i zakleszczyae sie.

1 Ogrzewanie foteli

i Po up3ywie ok. 5 minut ogrzewanie foteli
prze31cza sie automatycznie ze stopnia 3 na
stopien 2.
Po up3ywie ok. 10 minut ogrzewanie foteli
prze31cza sie automatycznie ze stopnia 2 na
stopien 1.
Ze stopnia 1 ogrzewanie foteli wy31cza sie
automatycznie po up3ywie ok. 20 minut.

znajduje sie w po3o? eniu 1 lub 2.
W31czanie: Naciskaae przycisk 1, a?
ustawiony zostanie? 1dany stopien
ogrzewania.
Wy31czanie: Naciskaae przycisk 1, a?
wszystkie lampki kontrolne zgasn1.

i Przy zbyt niskim napieciu akumulatora
ogrzewanie foteli mo? e wy31czyae sie automatycznie.

i Ustawiaj1c po3o? enie kierownicy nale? y
zwróciae uwage, aby
rece oparte na kierownicy by3y lekko
ugiete w 3okciach
mo? na by3o swobodnie poruszaae
nogami

1 DYwignia blokady
2 Ustawianie wysokooeci
3 Ustawianie wzd3u? ne
Prze3o? yae dYwignie 1 do do3u do
konca.
Kolumna kierownicy jest
odblokowana.
Ustawiae po3o? enie kierownicy.
Prze3o? yae dYwignie 1 do góry do
Po3o? enie kierownicy jest
zablokowane.

1 Regulacja pionowa
2 Regulacja pozioma
Naciskaj1c dYwignie w kierunku
strza3ki 1 i 2 ustawiae kierownice
w? 1danym po3o? eniu.
Dalsze informacje znajduj1 sie pod:
t Uk3ad pomocy przy wsiadaniu
i wysiadaniu (? strona 87)
t Zapisywanie ustawien w pamieci
(? strona 91)

Uk3ad pomocy przy wsiadaniu
i wysiadaniu*
Uk3ad pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu u3atwia kierowcy zajmowanie
miejsca w fotelu i wysiadanie z pojazdu.
Kierownica przesuwa sie w góre:
t po wyjeciu kluczyka ze stacyjki
t po otworzeniu drzwi po stronie
kierowcy, jeoeli kluczyk znajduje sie
w stacyjce lub jest przekrecony
w po3o? enie 1.
Gdy przy zamknietych drzwiach po stronie
kierowcy kluczyk zostanie w3o? ony w stacyjke, kierownica powraca - w zale? nooeci
od ustawienia - do ostatnio ustawionego
po3o? enia.

i Kierownica przesuwa sie do góry tylko

uruchomiae prze31cznik regulacji
po3o? enia kierownicy
t nacisn1ae jeden z przycisków pozycji
w pamieci
Ruch kolumny kierownicy zostanie natychmiast zatrzymany.
bez opieki, Mog1 one otworzyae drzwi po
stronie kierowcy i niechc1cy uruchomiae
uk3ad pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu,
zakleszczaj1c sie przy tym.

Ostatnio ustawione po3o? enie kierownicy
zostaje zapisane w pamieci.
Funkcje pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu mo? na w31czaae i wy31czaae za
pomoc1 komputera pok3adowego
(? strona 138).

wtedy, gdy nie jest ustawiona w skrajnym
górnym po3o? eniu.

Przed uruchomieniem pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu nale? y upewniae sie, czy
nikt nie zostanie zakleszczony.
W razie zagro? enia zakleszczeniem przerwaae proces przestawiania. W celu przerwania nacisn1ae:

Lusterka
Przed rozpoczeciem jazdy nale? y ustawiae
po3o? enie lusterka wstecznego i lusterek
zewnetrznych w taki sposób, aby mo? na
by3o optymalnie obserwowaae sytuacje na
drodze.
Po3o? enie lusterka wstecznego ustawia
sie recznie.

Lusterko wsteczne z mechanicznym
zapobieganiem ooelepianiu

Lusterka zewnetrzne

Obraz w lusterkach zewnetrznych jest
zmniejszony. Obserwowane przedmioty
znajduj1 sie w rzeczywistooeci bli? ej ni? sie
wydaje. Nale? y to uwzgledniae, w przeciwnym razie nieprawid3owa ocena odleg3ooeci pojazdów jad1cych z ty3u mo? e doprowadziae do wypadku, np. przy zmianie pasa
ruchu. Dlatego warto upewniae sie o rzeczywistej odleg3ooeci, spogl1daj1c krótko za
siebie.

Ogrzewanie lusterek w31cza sie
automatycznie:
t po w31czeniu ogrzewania szyby tylnej
(? strona 170)
t przy niskiej temperaturze otoczenia.

1 DYwigienka
Przyciemnianie: Prze3o? yae dYwigienke
Ustawianie lusterek zewnetrznych

1 Lusterko po stronie kierowcy
2 Lusterko po stronie pasa? era
3 Przycisk regulacji
znajduje sie w po3o? eniu 2.
Nacisn1ae przycisk 1 w celu ustawienia
lusterka po stronie kierowcy lub przycisk 2 w celu ustawienia lusterka po
stronie pasa? era.
Zaoewieci sie czerwona lampka kontrolna w odpowiednim przycisku.
Po krótkim czasie lampka kontrolna
zgaoenie. Dopóki lampka kontrolna
oewieci sie, przyciskiem 3 mo? na
regulowaae po3o? enie wybranego
lusterka.

Lusterka

Naciskaae przycisk regulacji 3 do
przodu, do ty3u, w prawo lub w lewo,
a? lusterko znajdzie sie w prawid3owym po3o? eniu.

i Wypuk3e lusterka zewnetrzne daj1 wieksze
pole widzenia.

w rozdziale &quot; Wprowadzanie ustawien
do pamieci* &quot; (? strona 91).
Sk3adanie / rozk3adanie lusterek
zewnetrznych*

Automatyczne sk3adanie i rozk3adanie
lusterek zewnetrznych*
Jeoeli funkcja,, Spiegel anklappen bei Verriegelung" (sk3adanie lusterek po zablokowaniu pojazdu) zosta3a w31czona poprzez
komputer pok3adowy (? strona 139),
t lusterka zewnetrzne sk3adaj1 sie
automatycznie po zablokowaniu
zamków pojazdu z zewn1trz
t lusterka zewnetrzne ponownie rozk3adaj1 sie automatycznie po odblokowaniu zamków pojazdu i otworzeniu drzwi po stronie kierowcy lub
i Je? eli funkcja automatycznego sk3adania
zosta3a w31czona, a lusterka zewnetrzne
zosta3y z3o? one za pomoc1 przycisku 1,
odblokowanie zamków i otworzenie drzwi nie
spowoduje ich roz3o? enia. Lusterka zewnetrzne
mo? na wówczas roz3o? yae tylko za pomoc1
przycisku 1.

Regulacja lusterek zewnetrznych
1 Sk3adanie lub rozk3adanie lusterek
zewnetrznych
Nacisn1ae krótko przycisk 1.
Oba lusterka zostaj1 z3o? one lub
roz3o? one.

Po od31czeniu zacisków lub roz3adowaniu
akumulatora nale? y ponownie wyregulowaae ustawienie lusterek zewnetrznych.
znajduje sie w po3o? eniu 1.
Nacisn1ae krótko przycisk 1.

i Regulacja jest konieczna do dzia3ania
funkcji,, Sk3adanie lusterek zewnetrznych po
zablokowaniu zamków" (? strona 139).

Automatycznie przyciemniane
lusterka*
Automatyczne przyciemnienie lusterka
wstecznego i lusterka zewnetrznego po
stronie kierowcy nastepuje, gdy zap3on
jest w31czony i oewiat3a reflektorów jad1cego z ty3u pojazdu trafi1 na czujnik
zamontowany w lusterku wstecznym.
Automatyczne przyciemnienie lusterek nie
nastepuje, gdy w31czony jest bieg wsteczny lub gdy w31czone jest ooewietlenie
wnetrza pojazdu.

Jeoeli oewiat3o reflektorów jad1cego z ty3u
pojazdu nie trafia na czujnik umieszczony
w lusterku wstecznym, np. gdy opuszczona
jest roleta tylnej szyby*, lusterka nie zostan1
automatycznie przyciemnione.
Odbijaj1ce sie w lusterku oewiat3o mo? e spowodowaae ooelepienie kierowcy, co mo? e
doprowadziae do ograniczenia widocznooeci
i w konsekwencji do wypadku. Ustawienie
lusterka wstecznego nale? y wtedy zmieniae
recznie

Lusterko zewnetrzne powraca do
pierwotnego po3o? enia:
t po przekroczeniu predkooeci 10 km/h
t w 10 sekund po wy31czeniu biegu
wstecznego
t po nacioenieciu przycisku lusterka po
stronie kierowcy.

Pekniecie szk3a automatycznie przyciemnianego lusterka mo? e doprowadziae do wycieku elektrolitu.
Elektrolit dzia3a dra? ni1co. Dlatego nie wolno dopuszczaae do kontaktu substancji
z oczami, ze skór1 i z drogami oddechowymi.
Jeoeli elektrolit przedostanie sie do oczu lub
zetknie sie ze skór1, nale? y oczy i skóre
natychmiast przemyae du? 1 ilooeci1 czystej
wody. W razie potrzeby udaae sie do lekarza.

! Jeoeli elektrolit zetknie sie z lakierem nadwozia, miejsce to nale? y natychmiast dok3adnie
przemyae du? 1 ilooeci1 czystej wody, usuwaj1c
wszystkie jego pozosta3ooeci. W przeciwnym
razie lakier zostanie uszkodzony.
Sp3ukiwaae daj1 sie tylko oewie? e, nie zaschniete
plamy elektrolitu.

Po3o? enie u3atwiaj1ce
parkowanie*
W celu u3atwienia parkowania lusterko
zewnetrzne po stronie pasa? era po w31czeniu biegu wstecznego jest automatycznie przestawiane w po3o? enie parkingowe.

90

Upewniae sie, czy po3o? enie parkingowe lusterka po stronie pasa? era jest
zapisane w pamieci (? strona 91).
W31czyae bieg wsteczny.
W31cza sie lampka kontrolna w przycisku wybierania lusterek sygnalizuj1c,
które lusterko by3o ostatnio ustawiane.
Upewniae sie, czy przycisk lusterka po
stronie pasa? era jest wcioeniety.
Lusterko zewnetrzne po stronie
pasa? era odchyla sie we wprowadzone
do pamieci po3o? enie parkingowe.

Funkcje pamieci*
Zapisywanie ustawien w pamieci
Za pomoc1 funkcji pamieci mo? na do ka? dego kluczyka przyporz1dkowaae i wprowadziae do pamieci trzy ró? ne pakiety
po3o? enia.
Do ka? dej pozycji w pamieci przyporz1dkowywane s1 nastepuj1ce ustawienia:
t po3o? enie fotela, oparcia i zaglówka
t po stronie kierowcy: po3o? enie
kierownicy
t po stronie kierowcy: ustawienie
lusterka zewnetrznego

Z funkcji wywo3ywania z pamieci ustawien
po stronie kierowcy nale? y korzystaae dopiero po zatrzymaniu pojazdu. Skutkiem
nieoczekiwanej zmiany po3o? enia kierownicy i fotela mo? e byae chwilowy brak
koncentracji.

Przycisk pamieci i prze31czniki pozycji
pamieci znajduj1 sie w panelu obs3ugi
Wywo3ywanie ustawien z pamieci

po stronie kierowcy nale? y korzystaae dopiero po zatrzymaniu pojazdu. Skutkiem nieoczekiwanej zmiany po3o? enia kierownicy
i fotela mo? e byae chwilowy brak koncentracji.

Ustawiae po3o? enie fotela
(? strona 82).
Po stronie kierowcy ustawiae po3o? enie
kierownicy (? strona 86) i lusterek
(? strona 88).
Nacisn1ae przycisk pamieci M.
Przed up3ywem 3 sekund nacisn1ae
przycisk pozycji pamieci 1, 2 lub 3.
Wykonane ustawienia zostaj1 zapisane
pod wybran1 pozycj1 pamieci.

Nacisn1ae odpowiedni przycisk pozycji
pamieci i przytrzymaae, a? fotel, kierownica i lusterko osi1gn1 zapisane
w pamieci po3o? enia.

i Po zwolnieniu przycisku pozycji pamieci
przestawianie po3o? enia zostaje natychmiast
przerwane.
! Chc1c przesun1ae fotel w zapamietane
po3o? enie z po3o? enia le? 1cego nale? y najpierw
podnieoeae oparcie za pomoc1 odpowiedniego
przycisku. W przeciwnym razie mo? e dojoeae do
uszkodzenia fotela.

Zapisywanie w pamieci ustawienia
parkingowego
By u3atwiae manewrowanie podczas
parkowania mo? na lusterko zewnetrzne
po stronie pasa? era ustawiae w ten sposób,
? e po w31czeniu biegu wstecznego bedzie
w nim widoczne prawe tylne ko3o.

Za pomoc1 przycisku pamieci mo? na zapisaae u3atwiaj1ce parkowanie po3o? enie
lusterka zewnetrznego po stronie
Sposób korzystania z funkcji ustawiania
lusterka w po3o? enie parkingowe opisano
w podrozdziale,, Po3o? enie u3atwiaj1ce
parkowanie" (? strona 90).

Przyciskiem 3 ustawiae lusterko tak,
aby by3o w nim widoczne tylne ko3o
i krawe? nik.
Nacisn1ae przycisk pamieci M 4.
W ci1gu 3 sekund nacisn1ae jedn1 ze
strza3ek na przycisku regulacji 3.
Jeoeli lusterko nie zmienia po3o? enia,
ustawienie parkingowe zosta3o
wprowadzone do pamieci.

i Jeoeli lusterko zmieni po3o? enie, nale? y
powtórzyae wszystkie etapy ustawiania. Po
wprowadzeniu ustawienia parkingowego do
pamieci mo? na ponownie regulowaae po3o? enie
Lusterko po stronie kierowcy
Lusterko po stronie pasa? era
Przycisk regulacji
Przycisk pamieci
Pojazd musi staae w miejscu z kluczykiem w stacyjce w po3o? eniu 2.
Wybraae lusterko po stronie pasa? era za
pomoc1 prze31cznika.

92

Zapinanie pasów bezpieczenstwa

spe3nia swych funkcji zabezpieczaj1cych,
a nawet mo? e doprowadziae do obra? en
cia3a lub oemierci.
Przed rozpoczeciem jazdy nale? y zatem
zawsze upewniae sie, czy wszyscy pasa? erowie - zw3aszcza kobiety w ci1? y - maj1
prawid3owo zapiete pasy bezpieczenstwa.
t Pas bezpieczenstwa powinien oecioele
przylegaae do cia3a i nie mo? e byae skrecony, dlatego nale? y unikaae jazdy
w grubej odzie? y (np. w p3aszczach
zimowych). Pas bezpieczenstwa powinien przechodziae przez oerodek barku.
Pasa nie wolno przek3adaae przez szyje
ani pod ramieniem. Pas biodrowy powinien przechodziae jak najni? ej na
biodrach, tzn. w obszarze stawu biodrowego, a nie przez brzuch. W razie
potrzeby nale? y taoeme pasa zsun1ae
nieco w dó3 i napre? yae, ci1gn1c
w kierunku zwijacza.
t Taoemy pasa nie nale? y uk3adaae na
ostrych lub 3amliwych przedmiotach
schowanych w kieszeniach ubrania,

Pasy bezpieczenstwa

takich jak okulary, d3ugopisy, klucze,
gdy? mo? e ona ulec uszkodzeniu
i w razie wypadku zerwaae sie.
Jeden pas bezpieczenstwa s3u? y do
zapiecia tylko jednej osoby. Nie wolno
przewoziae dzieci na kolanach innych
pasa? erów, poniewa? w razie wypadku,
raptownego hamowania lub szybkiej
zmiany kierunku jazdy ani dziecko ani
pasa? er nie s1 w3aoeciwie zabezpieczeni
i mog1 doznaae cie? kich obra? en.
Osoby o wzrooecie poni? ej 1, 50 m nie
mog1 prawid3owo zapi1ae pasów
bezpieczenstwa. W celu zabezpieczenia
osób ni? szych ni? 1, 50 m nale? y
stosowaae inne, specjalne urz1dzenia
zabezpieczaj1ce.
Dzieci o wzrooecie poni? ej 1, 50 m
i w wieku poni? ej 12 lat nie mog1
prawid3owo zapi1ae pasów bezpieczenstwa. Nale? y je zawsze zabezpieczaae
w odpowiednich fotelikach dzieciecych,
montowanych na zalecanych miejscach.
w instrukcji obs3ugi, w rozdziale &quot; Bezpieczenstwo &quot; - &quot; Dziecko w pojeYdzie &quot;.
Podczas monta? u przestrzegaae instrukcji do31czonej przez producenta fotelika
dzieciecego.
Nie nale? y zapinaae? adnych przedmiotów tym samym pasem bezpieczenstwa, którym zapiety jest pasa? er.

Pas bezpieczenstwa prawid3owo zabezpiecza przed skutkami wypadków tylko
wtedy, gdy oparcie fotela jest ustawione
niemal pionowo, wymuszaj1c wyprostowan1 pozycje siedz1c1. Nale? y unikaae ustawiania fotela w po3o? eniu niekorzystnie wp3ywaj1cym na u3o? enie sie taoemy pasa. Dalsze
Zaczep
Pas bezpieczenstwa delikatnie
wyci1gn1ae ze zwijacza poprzez górny
punkt mocowania 1.
Prze3o? yae pas przez bark.
Zatrzasn1ae klamre 2 w zaczepie 4.
W razie potrzeby wyregulowaae
wysokooeae pasa zgodnie ze wzrostem
(? strona 94).
Poci1gn1ae pas na wysokooeci klatki piersiowej w góre, aby oecioele przylega3 do
cia3a.

93

W celu odpiecia pasa nacisn1ae przycisk
3 i przesun1ae klamre pasa 2 w kierunku górnego punktu mocowania 1.

Podczas wypadku mo? e dojoeae do obra? en
na skutek u? ytkowania pasów bezpieczenstwa
t uszkodzonych
t nadmiernie obci1? onych na skutek
wczeoeniejszego wypadku
t zmodyfikowanych.
Pasy bezpieczenstwa, o których mowa powy? ej, nie dzia3aj1 we w3aoeciwy sposób i nie
stanowi1 dostatecznego zabezpieczenia.
Taoemy pasa bezpieczenstwa nie wolno
przek3adaae przez ostre krawedzie, poniewa?
mo? e to doprowadziae do jej przerwania.
Pasa bezpieczenstwa nie wolno zakleszczaae
w drzwiach ani w mechanizmie regulacji
po3o? enia fotela. Pas mo? e wtedy ulec
uszkodzeniu.
bezpieczenstwa nie s1 uszkodzone.
W? adnym razie nie wolno modyfikowaae
pasów bezpieczenstwa. Wszelkie zmiany
mog1 spowodowaae nieprawid3owe ich
dzia3anie.
Wymiane uszkodzonych lub nadmiernie obci1? onych na skutek wypadku pasów bez-

94

pieczenstwa nale? y zleciae wykwalifikowanej
stacji obs3ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca
Funkcja ostrzegania o niezapietych
pasach bezpieczenstwa kierowcy
i pasa? era
Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczenstwa &amp; lt; w zestawie wskaYników
przypomina o koniecznooeci zapiecia pasów przez wszystkich pasa? erów. Lampka
ostrzegawcza pasów bezpieczenstwa &amp; lt;
mo? e oewieciae stale lub migaae. Dodatkowo
mo? e byae s3yszalny ostrzegawczy sygna3
dYwiekowy.
Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczenstwa &amp; lt; i ostrzegawczy sygna3 dYwiekowy wy31czaj1 sie dopiero po zapieciu
pasów przez kierowce i pasa? era z przodu.
Tylko w niektórych krajach: niezale? nie od
tego, czy kierowca i pasa? er z przodu maj1
zapiete pasy bezpieczenstwa, lampka

oewieci sie przez 6 sekund po ka? dym uruchomieniu silnika. Nastepnie lampka ostrzegawcza &amp; lt; gaoenie, je? eli kierowca
i pasa? er z przodu maj1 zapiete pasy.

i Dalsze informacje na temat lampki
ostrzegawczej pasów bezpieczenstwa &amp; lt;
(? strona 257).

Wysokooeae pasa bezpieczenstwa mo? na
ustawiaae przy fotelach kierowcy i pasa? era
Wysokooeae pasa bezpieczenstwa
wyregulowaae tak, aby górna czeoeae taoemy
przechodzi3a przez oerodek barku.

Regulacja wysokooeci pasów bezpieczenstwa
przy fotelach przednich

1 Przycisk odblokowania

OEwiat3a

Wy? ej: Przesun1ae punkt mocowania
pasa w góre
Punkt mocowania pasa bezpieczenstwa mo? na zablokowaae na ró? nych
wysokooeciach.
Ni? ej: Nacisn1ae przycisk 1 i przytrzymaae.
Ustawiae wysokooeae punktu mocowania
pasa zgodnie ze wzrostem.
Puoeciae przycisk 1 i upewniae sie, czy
punkt mocowania pasa zosta3
zablokowany.
W trakcie regulacji uwzgledniae wskazówki
dotycz1ce prawid3owego zak3adania
pasów bezpieczenstwa (? strona 92).
WskaYnik stanu pasów
bezpieczenstwa z ty3u

i WskaYnik stanu pasów bezpieczenstwa
z ty3u jest wyposa? eniem dostepnym tylko
WskaYnik stanu sygnalizuje, ile klamer
zosta3o zatrzaoenietych w zaczepach pasów
bezpieczenstwa z ty3u. Zapewnia to skuteczne kontrolowanie, czy wszyscy pasa? erowie prawid3owo zapieli pasy
bezpieczenstwa.
Na wielofunkcyjnym wyoewietlaczu mog1
pojawiaae sie nastepuj1ce komunikaty:

Pojazd z kierownic1 wielofunkcyjn1
(4 przyciski)
t &amp; lt; hi kein Gurt angelegt (z tyłu
pasy nie zapięte)
&amp; lt; hi 1 Gurt angelegt (z tyłu

&amp; lt; hi... Gurte angelegt (z tyłu

1 pas zapięty)
... pasy zapięte)

wielofunkcyjn1* (12 przycisków)
t &amp; lt; Hinten kein Gurt angelegt
(z tyłu pasy nie zapięte)
&amp; lt; Hinten 1 Gurt angelegt

&amp; lt; Hinten... Gurte angelegt

(z tyłu 1 pas zapięty)
(z tyłu... pasy zapięte)

WskaYnik stanu pasów bezpieczenstwa
z ty3u widaae na wyoewietlaczu przez ok.
30 sekund przy ruszaniu z miejsca po
przekroczeniu predkooeci ok. 9 km/h lub
przez ok. 30 sekund w trakcie zapinania
lub odpinania pasów przez pasa? erów.

OEwiat3a
Prze31cznik oewiate3
Ze wzgledów bezpieczenstwa zalecamy
jazde z w31czonymi oewiat3ami mijania
równie? w dzien. W poszczególnych
krajach, z uwagi na obowi1zuj1ce przepisy
prawne oraz na niepisane umowy pomiedzy kierowcami mo? liwe s1 pewne odstepstwa w zakresie sterowania oewiat3ami.
W krajach tych oewiat3a mijania w31czane
s1 wraz z zap3onem, o ile ustawienie fabryczne systemu obs3ugi pojazdu nie zosta3o zmienione. W wersjach na rynki
krajów, w których jazda ze oewiat3ami
dziennymi nie jest wymagana i wyposa? onych w komfortow1 kierownice wielofunkcyjn1* mo? na to ustawienie zmieniae
poprzez komputer pok3adowy, patrz
oewiat3a dzienne (? strona 137).

i W krajach, w których obowi1zuje ruch
lewostronny, asymetryczne oewiat3a mijania
mog1 powodowaae ooelepianie kierowców
pojazdów jad1cych z przeciwka. Dlatego nale? y
je przestawiae na symetryczne oewiat3a mijania.
Szczegó3owych informacji na ten temat udziela
ka? da ASO Mercedes-Benz.

OEwiat3a mijania

W31czanie: Przekreciae prze31cznik
oewiate3 w po3o? enie B.
Po w31czeniu oewiate3 mijania oewieci sie
zielona lampka kontrolna oewiate3
pozycyjnych przy prze31czniku oewiate3.

i W wersjach wyposa? enia przeznaczonych
na rynki niektórych krajów oewiat3a mijania
w31czane s1 jednoczeoenie z w31czeniem
zap3onu.

$ a Lewe oewiat3o parkingowe
% g Prawe oewiat3o parkingowe
&amp; M OEwiat3a wy31czone / oewiat3a do
jazdy dziennej*
( * Automatyczne w31czanie oewiate3
/ oewiat3a dzienne*
) C OEwiat3a pozycyjne, ooewietlenie
tablicy rejestracyjnej i podoewietlenie wskaYników
* B OEwiat3a mijania / oewiat3a
drogowe
, JPY Reflektory przeciwmgielne
. + Tylne oewiat3o przeciwmgielne

i Jeoeli przy w31czonych oewiat3ach pozycyjnych lub mijania kluczyk zostanie wyjety ze
stacyjki i drzwi zostan1 otworzone, bedzie
s3ychaae sygna3 ostrzegawczy.
Ponadto na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi sie komunikat Licht ausschalten
(wyłączyć światła)

96

OEwiat3a dzienne*
W wersji z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1* mo? na poprzez komputer
pok3adowy zmieniaae opcje w31czania
oewiate3 do jazdy w dzien (? strona 137).
W krajach, w których jazda z w31czonymi
oewiat3ami w ci1gu dnia jest obowi1zkowa,
zmiana ustawienia nie jest mo? liwa.
oewiate3 w po3o? enie M lub *.
Po uruchomieniu silnika automatycznie w31czaj1 sie oewiat3a mijania,
pozycyjne oraz ooewietlenie tablicy
rejestracyjnej.
Automatyczne w31czanie oewiate3
OEwiat3a pozycyjne, oewiat3a mijania i ooewietlenie tablicy rejestracyjnej w31czaj1 sie

automatycznie, w zale? nooeci od poziomu
ooewietlenia otoczenia.

Gdy prze31cznik oewiate3 jest ustawiony
w po3o? eniu *, krótkotrwa3y wzrost
nate? enia oewiat3a w otoczeniu mo? e powodowaae wy31czanie oewiate3 pojazdu. Ponadto nale? y uwzgledniae,? e w przypadku mg3y
oewiat3a nie s1 w31czane automatycznie.
Dlatego w ciemnooeci lub w razie przewidywanej mg3y nale? y prze31cznik oewiate3 przekreciae w po3o? enie B. W przeciwnym razie mo? na spowodowaae sytuacje niebezpieczn1 dla siebie i innych uczestników
ruchu drogowego.
Automatyczne w31czanie oewiate3 stanowi
tylko pomoc dla kierowcy. Za prawid3owe
ooewietlenie samochodu odpowiedzialny
jest wy31cznie kierowca.

Po nastaniu ciemnooeci lub w razie mg3y
nale? y prze31cznik oewiate3 natychmiast
przekreciae z po3o? enia * na B.
W przeciwnym razie nawet krótkotrwa3e
wy31czenie oewiate3 mo? e doprowadziae do
oewiate3 w po3o? enie *.
OEwiat3a pozycyjne bed1 automatycznie
w31czane lub wy31czane, gdy kluczyk
w stacyjce zostanie przekrecony
OEwiat3a mijania, pozycyjne i ooewietlenie tablicy rejestracyjnej bed1 automatycznie w31czane po uruchomieniu
Reflektory przeciwmgielne / tylne
oewiat3o przeciwmgielne

Po nastaniu ciemnooeci lub w razie mg3y nale? y prze31cznik oewiate3 natychmiast przekreciae z po3o? enia * na B. W przeciwnym razie nawet krótkotrwa3e wy31czenie
oewiate3 mo? e doprowadziae do wypadku.

oewiate3 w po3o? enie B.

i Jeoeli prze31cznik oewiate3 znajduje sie w
po3o? eniu *, nie mo? na w31czyae reflektorów
przeciwmgielnych ani tylnego oewiat3a
przeciwmgielnego.

Przewiduj1c mg3e, nale? y przed wyruszeniem w droge przekreciae prze31cznik oewiate3
w po3o? enie B. W przeciwnym razie
mo? na spowodowaae sytuacje niebezpieczn1 dla siebie i innych.

Prze31cznik zespolony
(kierunkowskazy, oewiat3a drogowe
i sygna3 oewietlny)

W31czanie reflektorów
przeciwmgielnych: Poci1gn1ae
prze31cznik oewiate3 a? do
zablokowania sie w pierwszej zapadce.
Zielona lampka kontrolna JPY przy
prze31czniku oewiate3 oewieci sie.
W31czanie tylnego oewiat3a
przeciwmgielnego: Poci1gn1ae
zablokowania sie w drugiej zapadce.
? ó3ta lampka kontrolna + przy
Wy31czanie: Wcisn1ae prze31cznik
oewiate3 do oporu.

1 OEwiat3a drogowe
2 Sygna3 oewietlny
OEwiat3a drogowe

oewiate3 w po3o? enie B lub *
(? strona 95).
Nacisn1ae prze31cznik zespolony
w kierunku strza3ki 1.
OEwiat3a drogowe w31czaj1 sie. Lampka
kontrolna z symbolem oewiate3 drogowych A w zestawie wskaYników
oewieci sie.

Sygna3 oewietlny

Poci1gn1ae krótko prze31cznik zespolony w kierunku strza3ki 2.

Kierunkowskazy

i W celu krótkiego w31czenia kierunkowskazu nacisn1ae prze31cznik zespolony
w odpowiednim kierunku do punktu oporu.
Kierunkowskazy po odpowiedniej stronie
mign1 trzykrotnie.

OEwiat3a awaryjne
OEwiat3a awaryjne dzia3aj1 równie? przy
wy31czonym zap3onie. W31czaj1 sie one
automatycznie po aktywacji poduszki
powietrznej lub silnym zahamowaniu i zatrzymaniu pojazdu przy predkooeci powy? ej
70 km/h.

1 Prawy kierunkowskaz
2 Lewy kierunkowskaz
W31czanie: Nacisn1ae prze31cznik zespolony w kierunku strza3ki 1 lub 2.
W zestawie wskaYników miga odpowiednia lampka kontrolna.
Po skreceniu kierownicy o odpowiednio du? y k1t prze31cznik zespolony
samoczynnie powraca do po3o? enia
wyjoeciowego.

Korektor zasiegu oewiate3
Korektor zasiegu oewiate3 umo? liwia dostosowanie zasiegu oewiate3 do obci1? enia
pojazdu 3adunkiem. Zasieg oewiate3 zmienia sie na skutek zmian wysokooeci reflektorów, nastepuj1cych w efekcie obci1? ania przodu (zajete fotele) lub ty3u (3adunek
w baga? niku) pojazdu. Skutkiem takich
zmian, nastepuj1cych w zale? nooeci od
obci1? enia pojazdu, mo? e byae albo
zmniejszenie zasiegu oewiate3 albo
ooelepianie jad1cych z przeciwka.

! Nie nale? y przekraczaae dopuszczalnej
3adownooeci baga? nika, oraz dopuszczalnego
obci1? enia osi tylnej.
i W pojazdach z reflektorami bi-ksenonowymi* zasieg oewiate3 jest regulowany automatycznie. Pokret3o korektora zasiegu nie jest
zamontowane.

1 Prze31cznik oewiate3 awaryjnych
W31czanie i wy31czanie: Nacisn1ae
prze31cznik oewiate3 awaryjnych 1.

i W31czenie kierunkowskazów danej strony
powoduje miganie oewiate3 awaryjnych tylko po
tej stronie.

Jeoeli oewiat3a awaryjne w31czy3y sie automatycznie, mo? na je wy31czyae za pomoc1 prze31cznika. OEwiat3a awaryjne wy31czaj1 sie automatycznie po przekroczeniu predkooeci 10 km/h.

Zasieg oewiate3 mo? na ustawiaae tylko przy
uruchomionym silniku.

Uk3ad zmywania reflektorów*
Przy w31czonych oewiat3ach uk3ad zmywania reflektorów w31cza sie automatycznie
przy uruchamianiu spryskiwacza szyby. Co
dziesi1te uruchomienie spryskiwacza szyby powoduje oczyszczenie szkie3 reflektorów strumieniem p3ynu pod cioenieniem.
Po wy31czeniu zap3onu funkcja automatycznego obliczania cykli zostaje zresetowana i liczenie rozpoczyna sie od nowa.
1 Pokret3o do regulacji zasiegu oewiate3
Po3o? enie Obci1? enie
0

Fotele przednie zajete

1

Fotele przednie i tylne zajete

2

Fotele przednie i tylne zajete
oraz baga? nik obci1? ony
3adunkiem

Fotele przednie zajete i osi1gniete maksymalne obci1? enie osi tylnej, np. przy ci1gnieciu przyczepy
Ustawiae pokret3o do regulacji zasiegu
oewiate3 w po3o? enie odpowiadaj1ce
aktualnemu obci1? eniu pojazdu.

Dooewietlanie zakretów (pojazdy
z reflektorami bi-ksenonowymi*)
Reflektory przeciwmgielne s1 wyposa? one
w funkcje dooewietlania zakretów. W ciasnych zakretach ooewietlenie obszaru,
w który kieruje sie pojazd nastepuje
z wyprzedzeniem.
W31czyae silnik.
Upewniae sie, czy oewiat3a mijania s1
w31czone (? strona 95).

i Gdy predkooeae pojazdu przekracza 40 km/h
lub w31czone s1 reflektory przeciwmgielne,
funkcja dooewietlania zakretów jest wy31czona.
W31czanie funkcji dooewietlania
zakretów

Prze31cznikiem zespolonym w31czyae
kierunkowskaz (? strona 97).

OEwiat3o po stronie kierunkowskazu
w31cza sie.
Skreciae kierownice w? 1danym
kierunku.
W31cza sie oewiat3o po stronie
wewnetrznego 3uku zakretu.

i W przypadku w31czenia kierunkowskazu
z jednej strony i skrecenia kierownicy w drug1
w31cza sie oewiat3o po stronie kierunkowskazu.
i Oba oewiat3a s1 w31czone przez krótki czas
jednoczeoenie, gdy kierownica zostanie skrecona w jedn1 strone, a w chwile póYniej
w drug1.
i W31czenie biegu wstecznego powoduje
w31czenie oewiat3a po stronie zewnetrznego
3uku zakretu. W31czenie kierunkowskazu nie
wp3ywa wówczas na funkcje dooewietlania
zakretów.

Wy31czanie funkcji dooewietlania
Prze31cznikiem zespolonym wy31czyae
Skreciae kierownice w po3o? enie do
jazdy na wprost.
Odpowiednie oewiat3o zostaje
wy31czone.

99

i OEwiat3o oewieci sie do chwili wy31czenia
kierunkowskazu, nawet gdy kierownica
znajduje sie w po3o? eniu do jazdy na wprost.
OEwiat3o ma krótki czas opóYnienia przy wy31czaniu. OEwiat3o oewieci sie najwy? ej przez 3 minuty, nastepnie gaoenie, nawet jeoeli kierunkowskaz nadal pozostaje w31czony lub kierownica
zostanie obrócona.

System Intelligent Light* (pojazdy
System inteligentnego sterowania oewiat3ami dostosowuje dzia3anie przednich
oewiate3 do aktualnie panuj1cych warunków w celu zapewnienia lepszej widocznooeci.
W pojeYdzie z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1* mo? na te funkcje w31czaae
i wy31czaae poprzez komputer pok3adowy
(? strona 137).

i System inteligentnego sterowania
oewiat3ami dzia3a tylko w ciemnooeci.

System inteligentnego sterowania
oewiat3ami obejmuje:
t aktywne dooewietlanie zakretów
t dooewietlanie zakretów
t oewiat3a autostradowe
t zaawansowane funkcje oewiate3
przeciwmgielnych

Aktywne dooewietlanie zakretów
Funkcja aktywnego dooewietlania zakretów
polega na poziomym odchylaniu snopów
oewiate3 mijania. K1t odchylenia oewiate3 jest
dostosowany do pokonywanego zakretu.

i Podczas postoju funkcja aktywnego
dooewietlania zakretów nie dzia3a.

Dooewietlanie zakretów
Informacje dotycz1ce dooewietlania
zakretów znajduj1 sie na (? strona 99).
OEwiat3a autostradowe
Funkcja oewiate3 autostradowych optymalizuje ooewietlenie drogi przez regulowanie jasnooeci i zasiegu reflektorów.

i OEwiat3a autostradowe s1 uruchamiene po
przekroczeniu predkooeci 110 km/h.

Zaawansowane oewiat3a przeciwmgielne
Zaawansowane funkcje oewiate3 przeciwmgielnych ograniczaj1 ooelepianie kierowcy
oewiat3ami pojazdów jad1cych z przeciwka
i poprawiaj1 ooewietlenie lewego (w ruchu
prawostronnym) skraju drogi i pobocza.
W31czanie: Poci1gn1ae prze31cznik
oewiate3 a? do zablokowania sie
w drugiej zapadce.

Reflektory przeciwmgielne i tylne
oewiat3o przeciwmgielne s1 w31czone.
Zaawansowane funkcje oewiate3
przeciwmgielnych s1 aktywne przy
predkooeci poni? ej 70 km/h.
Wy31czanie: Wy31czyae reflektory
przeciwmgielne.

i Zaawansowane funkcje oewiate3 przeciwmgielnych wy31czaj1 sie automatycznie po
przekroczeniu predkooeci 100 km/h.

Ooewietlenie wewnetrzne
6 Lampka do czytania
7 Lampa wewnetrzna
Automatyczne w31czanie
Wy31czanie: Nacisn1ae przycisk 2.
Przycisk blokuje sie troche g3ebiej.
Ooewietlenie wewnetrzne jest
Ooewietlenie wewnetrzne pozostanie
wy31czone równie? wtedy, gdy pojazd
zostanie odblokowany lub drzwi
zostan1 otworzone.
W31czanie: Ponownie nacisn1ae
przycisk 2.
Przycisk wysuwa sie i pozostaje równo
z innymi przyciskami.
Automatyczne sterowanie jest
w31czone. Ooewietlenie wewnetrzne
w31czy sie automatycznie, jeoeli nast1pi:
t odblokowanie pojazdu
t otworzenie drzwi
t wyjecie kluczyka ze stacyjki
Ooewietlenie wnetrza wy31cza sie
samoczynnie po pewnym czasie.
Pojazd z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1*: funkcje w31czania ooewietlenia
wewnetrznego po wyjeciu kluczyka ze
stacyjki mo? na ustawiae poprzez komputer

1 W31czanie / wy31czanie ooewietlenia
wnetrza z ty3u
2 W31czanie / wy31czanie funkcji
automatycznego w31czania
3 W31czanie / wy31czanie lampki do
czytania z prawej strony
4 W31czanie / wy31czanie ooewietlenia
wnetrza z przodu
5 W31czanie / wy31czanie lampki do
czytania z lewej strony

pok3adowy, patrz w31czanie i wy31czanie
opóYnionego wy31czania ooewietlenia
wewnetrznego (? strona 137).
Reczne w31czanie
W31czanie i wy31czanie ooewietlenia
wnetrza z przodu: Nacisn1ae przycisk
4.
wnetrza z ty3u: Nacisn1ae przycisk 1.
W31czanie i wy31czanie lampek do
czytania z przodu: Nacisn1ae przycisk
3 lub 5.

Wycieraczki
Lampki do czytania z ty3u* w wersjach
AVANTGARDE* i ELEGANCE*

1 W31czanie / wy31czanie lampki do
2 W31czanie / wy31czanie lampki do
czytania z lewej strony
3 Lampka do czytania z lewej strony
4 Lampa wewnetrzna
5 Lampka do czytania z prawej strony
czytania z ty3u: Nacisn1ae przycisk 1
lub 2.

Lampki w drzwiach
Jeoeli w31czona jest funkcja automatycznego w31czania ooewietlenia wewnetrznego, po otworzeniu drzwi w31czaj1 sie
lampki w drzwiach, u3atwiaj1ce orientacje
w ciemnooeci.
Po zamknieciu drzwi lampki w drzwiach
wy31czaj1 sie.

W31czanie i wy31czanie wycieraczek

1 W31czanie wycieraczek
2 Jednokrotne przetarcie szyby
Po3o? enia prze31cznika:
M Wycieraczki wy31czone
U Tryb przerywany powolny
V Tryb przerywany szybki
u Tryb ci1g3y powolny
t Tryb ci1g3y szybki

! Pojazd z czujnikiem deszczu*:
Je? eli opady nie s1 spodziewane nale? y ca3kowicie wy31czyae wycieraczki, w przeciwnym
razie na skutek zabrudzenia powierzchni
czujnika deszczu lub innych efektów optycznych mo? e dojoeae do ich w31czenia. Na skutek

ruchu wycieraczek po suchej szybie mo? e dojoeae
do uszkodzenia gumek wycieraczek lub do
zarysowania szyby.

Tryb ci1g3y

W31czanie lub wy31czanie: Przekreciae
prze31cznik zespolony w? 1dane po3o? enie w kierunku strza3ki 1 w zale? nooeci od intensywnooeci opadów.

i Po zatrzymaniu pojazdu nastepuje
zmniejszenie szybkooeci pracy wycieraczek.

Jednokrotne przetarcie szyby

W31czanie: Nacisn1ae krótko prze31cznik w kierunku strza3ki 2 a? do punktu
oporu.

Tryb przerywany
Tryb przerywany nale? y w31czaae tylko
w razie bardzo du? ej wilgotnooeci lub
opadów.
zespolony w po3o? enie U lub V.
Wycieraczki s1 w31czone.
Jeoeli pojazd jest wyposa? ony w czujnik
deszczu*, jego aktywacja nastepuje po
w31czeniu przerywanego trybu pracy
wycieraczek. Czujnik automatycznie
steruje szybkooeci1 pracy wycieraczek
w zale? nooeci od intensywnooeci
opadów.

w pojeYdzie z automatyczn1 skrzyni1
biegów* dYwignia wybierania biegów
zostanie ustawiona w po3o? eniu
D lub R.

Wycieranie ze spryskiwaniem
Nacisn1ae prze31cznik zespolony w kierunku strza3ki 2 poza punkt oporu.
Wycieraczki przecieraj1 szybe spryskan1 p3ynem.

i Równie? podczas deszczu nale? y przecieraae szybe ze spryskiwaniem, gdy? zapobiega
to tworzeniu sie smug na szybie.

i Po zatrzymaniu pojazdu i otworzeniu
drzwi po stronie kierowcy lub pasa? era tryb
pracy przerywanej zostaje wy31czony.
Zabezpiecza to osoby wsiadaj1ce i wysiadaj1ce
przed opryskaniem wod1.
Wznowienie trybu przerywanego nastepuje
t po nacioenieciu prze31cznika zespolonego
t na skutek zamkniecia drzwi i ruszenia
z miejsca
t po zamknieciu drzwi, gdy kluczyk
w stacyjce jest w po3o? eniu 1 i
t w pojeYdzie z mechaniczn1 skrzyni1
biegów nast1pi wcioeniecie peda3u
sprzeg3a

103

Otwieranie i zamykanie szyb
bocznych
Szyby boczne mo? na otwieraae i zamykaae
elektrycznie.

Przy zamykaniu szyb bocznych nale? y uwa? aae, aby nikt nie zosta3 zakleszczony. Podczas zamykania szyby nie nale? y sie o ni1
opieraae. Wsuwanie sie szyby w drzwi mo? e
doprowadziae do zakleszczenia miedzy szyb1
a ram1 drzwi. W razie takiego zagro? enia
puoeciae prze31cznik lub poci1gn1ae do góry,
w kierunku powoduj1cym zamykanie. W razie zagro? enia puoeciae przycisk lub nacisn1ae
ponownie w kierunku powoduj1cym otwieranie.

bez opieki, równie? wtedy, gdy s1 zabezpieczone w foteliku. Mog1 one

zraniae sie o elementy pojazdu
doznaae udaru termicznego na skutek
lub niskiej temperatury.
Dzieci pozostawione w pojeYdzie bez opieki
mog1 otworzyae drzwi
t powoduj1c zagro? enie dla siebie i innych osób lub
podczas jazdy otworzyae szyby lub drzwi
i Szyby boczne mo? na równie? obs3ugiwaae

z zewn1trz, otwieraj1c je za pomoc1 funkcji
,, otwieranie latem" (? strona 105) lub zamykaj1c za pomoc1 funkcji,, komfortowe zamykanie" (? strona 105).
Obs3uge szyb bocznych z ty3u za pomoc1
umieszczonych z ty3u przycisków mo? na
zablokowaae z fotela kierowcy.

i Szyby boczne mo? na równie? obs3ugiwaae,
gdy kluczyk znajduje sie w po3o? eniu 0 lub gdy
zosta3 wyjety ze stacyjki, dopóki drzwi po stronie kierowcy lub pasa? era nie zostan1 otwarte
albo przez czas do 5 minut.

Prze31czniki steruj1ce podnooenikami
wszystkich szyb bocznych znajduj1 sie na
drzwiach po stronie kierowcy. Dodatkowe
prze31czniki steruj1ce podnooenikami szyb
znajduj1 sie we wszystkich drzwiach.

Szyba z przodu z lewej strony
Szyba z przodu z prawej strony
Szyba z ty3u z prawej strony
Szyba z ty3u z lewej strony
znajduje sie w po3o? eniu 2.

Otwieranie lub zamykanie: Nacisn1ae
lub poci1gn1ae odpowiedni prze31cznik
1, 2, 3 lub 5 do punktu oporu
i przytrzymaae, a? szyba osi1gnie
? 1dane po3o? enie.

Szyby boczne

Automatyczne otwieranie lub
zamykanie: Nacisn1ae lub poci1gn1ae
odpowiedni prze31cznik 1, 2, 3 lub
5 poza punkt oporu i puoeciae.
Zatrzymanie: Krótko nacisn1ae lub
poci1gn1ae odpowiedni prze31cznik 1,
2, 3 lub 5.
Szyba zatrzyma sie w osi1gnietym
po3o? eniu.

! Jeoeli podczas zamykania szyba zostanie
zablokowana, zamykanie jest przerywane
i szyba nieco sie opuszcza.

Jeoeli przy zamykaniu szyba zostanie zablokowana i nast1pi jej ponowne otworzenie,
przed up3ywem 2 sekund mo? na ponownie
poci1gn1ae prze31cznik do punktu oporu.
Spowoduje to zamkniecie szyby z nieco
wieksz1 si31.
Jeoeli szyba ponownie zostanie zablokowana
i nast1pi jej otworzenie, przed up3ywem
2 sekund mo? na ponownie poci1gn1ae prze31cznik do punktu oporu. Spowoduje to
zamkniecie szyby z pominieciem funkcji
zabezpieczania przed zakleszczeniem.
Przy zamykaniu szyby z pominieciem funkcji
zabezpieczania przed zakleszczeniem nale-

? y zwracaae uwage, aby nikogo nie zakleszczyae, gdy? grozi to powa? nymi obra? eniami.

Otwieranie latem
Latem, przy intensywnym promieniowaniu s3onecznym warto przed jazd1
przewietrzyae wnetrze pojazdu. Za pomoc1
pilota mo? na jednoczeoenie otworzyae
t okno dachowe przesuwno-uchylne*
t panoramiczne okno dachowe* i
t szyby boczne

i Funkcje,, otwieranie latem" mo? na
obs3ugiwaae wy31cznie za pomoc1 pilota.

Odblokowaae pojazd za pomoc1
przycisku OE.
Przytrzymaae przycisk wcioeniety, a?
szyby boczne i okno dachowe przesuwno-uchylne* lub panoramiczne
okno dachowe* osi1gn1? 1dane
Komfortowe zamykanie
Przy blokowaniu pojazdu mo? na jednoczeoenie zamykaae szyby boczne i okno
dachowe przesuwno-uchylne* lub
panoramiczne okno dachowe*.

Nale? y kontrolowaae proces zamykania szyb
bocznych i okna dachowego, aby nikt nie
zosta3 zraniony. W razie takiego niebezpieczenstwa:
t Puoeciae przycisk j.
t Przytrzymaae przycisk k wcioeniety, a?
szyby boczne i okno dachowe otworz1
sie ponownie.

Skierowaae czubek pilota na klamke
w drzwiach po stronie kierowcy.

Jazda i parkowanie
Jazda i parkowanie

Mechaniczna 6-biegowa skrzynia
biegów

Uruchamianie silnika

w drzwiach po stronie kierowcy.
Zablokowaae zamki pojazdu
przyciskiem j.
okno dachowe* zostan1 ca3kowicie
zamkniete.
zosta3y ca3kowicie zamkniete.

We wnece na nogi kierowcy nie wolno k3aoeae
? adnych przedmiotów. Wykorzystywane
maty pod3ogowe lub wyk3adziny dywanowe musz1 byae umocowane tak, aby wykluczyae mo? liwooeae ograniczania ruchu
peda3ów.
Podczas gwa3townego manewrowania lub
hamowania nie umocowane przedmioty
mog1 dostaae sie miedzy peda3y. Mo? e to
uniemo? liwiae hamowanie lub przyspieszenie i doprowadziae do wypadku lub obra? en
GNiebezpieczenstwo zatrucia
Nie nale? y pozostawiaae pojazdu z pracuj1cym silnikiem w zamknietych pomieszczeniach. Spaliny zawieraj1 truj1cy tlenek wegla. Wdychanie spalin jest szkodliwe dla
zdrowia. Konsekwencj1 mo? e byae utrata
przytomnooeci i oemierae.

! Podczas uruchamiania silnika nie dodawaae
gazu.

106

Schemat wybierania biegów

1-6 Biegi do przodu
Bieg wsteczny

W31czyae bieg neutralny.
Zaci1gn1ae hamulec pomocniczy
(? strona 108).
Dalsze informacje dotycz1ce mechanicznej
skrzyni biegów (? strona 110).
Uruchamianie silnika benzynowego:
Przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 3 (? strona 80) i puoeciae, gdy
silnik zacznie pracowaae.
Uruchamianie silnika wysokopre? nego: Przekreciae kluczyk w stacyjce
w po3o? enie 2 (? strona 80).

Zaoewieci sie lampka kontrolna oewiec
? arowych q w zestawie wskaYników.
Gdy lampka kontrolna oewiec? arowych
q w zestawie wskaYników zgaoenie,
przekreciae kluczyk w po3o? enie 3 i puoeciae, gdy silnk zacznie pracowaae.

i Jeoeli silnik jest rozgrzany, mo? na go uruchamiaae bez w31czania oewiec? arowych.

Automatyczna skrzynia biegów*

D

Po3o? enie parkingowe z blokad1
dYwigni wybierania biegów
Po3o? enie neutralne
Po3o? enie do jazdy

Przed uruchomieniem silnika upewniae
sie, czy dYwignia wybierania biegów
znajduje sie w po3o? eniu P.
Dalsze informacje dotycz1ce automatycznej skrzyni biegów (? strona 110).
Uruchamianie silnika za pomoc1
kluczyka
Pojazd z silnikiem benzynowym:
Przekreciae kluczyk w stacyjce
w po3o? enie 3 (? strona 80) i puoeciae.
Silnik uruchamia sie automatycznie.
Pojazd z silnikiem wysokopre? nym:
Przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 2 (? strona 80).
przekreciae kluczyk w po3o? enie 3
i puoeciae.

i Jeoeli silnik jest rozgrzany, mo? na go
uruchamiaae bez w31czania oewiec? arowych.

KEYLESS-GO*

Za pomoc1 kluczyka KEYLESS-GO* mo? na
uruchomiae pojazd. Opuszczaj1c pojazd nawet na krótko,
nale? y zabieraae ze sob1 kluczyk KEYLESSGO*.

Za pomoc1 przycisku KEYLESS-GO na
kokpicie mo? na uruchomiae silnik.

Wcisn1ae i przytrzymaae peda3 hamulca.
Silnik mo? na uruchomiae tylko, gdy
peda3 hamulca jest wcioeniety.

Pojazd z silnikiem benzynowym: silnik
uruchamia sie automatycznie.
Pojazdy z silnikiem wysokopre? nym:
nastepuje automatyczne w31czenie
oewiec? arowych i uruchomienie silnika.

Ruszanie

! Bieg wsteczny nale? y w31czaae dopiero po
zatrzymaniu pojazdu. W przeciwnym razie
mo? e dojoeae do uszkodzenia skrzyni biegów.
Zimnego silnika nie doprowadzaae do wysokiej
predkooeci obrotowej, gdy? zmniejsza to jego
trwa3ooeae.
i Po ruszeniu nastepuje automatycznie
centralne zablokowanie zamków pojazdu.
Blokady zamkniecia w drzwiach wsuwaj1 sie.
Drzwi mo? na w ka? dej chwili otworzyae od
wewn1trz.
Funkcje automatycznego blokowania drzwi
mo? na wy31czyae.

Wcisn1ae peda3 sprzeg3a.
W31czyae 1. bieg lub bieg wsteczny.
Powoli zwolniae peda3 sprzeg3a
i wcisn1ae peda3 gazu.

108

! We w3aoeciwej chwili zmieniaae biegi i nie
przekraczaae maksymalnej predkooeci na poszczególnych prze3o? eniach.
Unikaae bardzo gwa3townego ruszania, powoduj1cego obracanie sie kó3 w miejscu, gdy?
mo? e to doprowadziae do uszkodzenia zespo3u
napedowego.

Biegi redukowaae dopiero po zmniejszeniu
predkooeci do zakresu dopuszczalnego dla
wybranego biegu.
Na oeliskiej nawierzchni nie redukowaae biegów w celu hamowania silnikiem. Ko3a napedowe mog1 straciae przyczepnooeae i pojazd
mo? e wpaoeae w pooelizg. W takiej sytuacji
mo? na straciae panowanie nad pojazdem
i spowodowaae wypadek.

i DYwignie wybierania biegów mo? na ustawiae w? 1danym po3o? eniu tylko po wcioenieciu
peda3u hamulca. Tylko wtedy blokada dYwigni
wybierania biegów jest wy31czona.

Poci1gn1ae uchwyt hamulca
pomocniczego, aby go zwolniae.
Przesun1ae dYwignie wybierania
biegów w po3o? enie D lub R.

i Ruszaae nale? y dopiero po zakonczeniu
procesu zmiany biegów.

Zwolniae peda3 hamulca.
Ostro? nie nacisn1ae peda3 gazu.

i Po uruchomieniu zimnego silnika biegi s1
prze31czane przy wy? szych obrotach. Dzieki
temu katalizator szybciej osi1ga w3aoeciw1
temperature pracy.

Parkowanie

Kluczyk ze stacyjki nale? y wyjmowaae dopiero po zatrzymaniu pojazdu, poniewa? po
wyjeciu kluczyka pojazdem nie mo? na ju?
kierowaae.
bez opieki. Mog1 one zwolniae hamulec
pomocniczy i doprowadziae do wypadku,
powoduj1c obra? enia cia3a lub oemierae.

GNiebezpieczenstwo po? aru
Nale? y zwróciae uwage, aby po zatrzymaniu
pojazdu elementy uk3adu wydechowego
nie styka3y sie z 3atwopalnymi materia3ami,
np. such1 traw1 lub rozlanym paliwem,
gdy? mo? e to doprowadziae do po? aru.

Hamulec pomocniczy

Przy uruchomionym silniku w31cza sie
lampka kontrolna 3 w zestawie
i Przy parkowaniu na du? ych wzniesieniach
lub spadkach nale? y ko3a skreciae w strone
krawe? nika.

Wy31czanie silnika

1 DYwignia zwalniaj1ca hamulec
2 Hamulec pomocniczy
Zwalnianie: Wcisn1ae i przytrzymaae
peda3 hamulca.
W pojazdach z automatyczn1 skrzyni1
biegów* blokada dYwigni wybierania
biegów jest wy31czona.
Poci1gn1ae za uchwyt 1 hamulca
pomocniczego 2.
Lampka kontrolna 3 w zestawie
wskaYników gaoenie.
Zaci1gniecie hamulca pomocniczego: Zaci1gn1ae hamulec
pomocniczy 2.

Jeoeli silnik nie pracuje, nie dzia3a wspomaganie uk3adu kierowniczego i hamulcowego. Zarówno kierowanie pojazdem, jak
i hamowanie wymaga wtedy u? ycia
znacznie wiekszej si3y.
Na skutek tego mo? na doprowadziae do
sytuacji niebezpiecznej dla siebie i innych
uczestników ruchu drogowego.
Nigdy nie wy31czaae silnika podczas jazdy.

W pojazdach z mechaniczn1 skrzyni1
Przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 0 (? strona 80) i wyj1ae go.
Blokada rozruchu jest w31czona.

biegów*

biegów w po3o? enie P.

i Silnik mo? na wy31czyae równie? wtedy, gdy
dYwignia wybierania biegów znajduje sie w po3o? eniu N. Jednak w celu zabezpieczenia pojazdu nale? y przesun1ae dYwignie wybierania
biegów w po3o? enie P i zaci1gn1ae hamulec
pomocniczy.
Za pomoc1 kluczyka
i Kluczyk mo? na wyj1ae ze stacyjki tylko przy
po3o? eniu dYwigni wybierania biegów P.
Za pomoc1 KEYLESS-GO*
Nacisn1ae przycisk KEYLESS-GO na
kokpicie.
Silnik i wszystkie lampki w zestawie
wskaYników wy31czaj1 sie. Uk3ady
elektroniczne pojazdu znajduj1 sie
w stanie odpowiadaj1cym po3o? eniu
kluczyka 1 (? strona 80).

i Podczas jazdy mo? na wy31czyae silnik
naciskaj1c przez ok. 3 sekundy na przycisk
Skrzynia biegów
Skrzynia biegów

Zakres ruchu peda3ów nie mo? e byae niczym
ograniczony. Z tego wzgledu we wnece na
nogi kierowcy nie mo? na przewoziae? adnych przedmiotów. W przypadku mat pod3ogowych lub dywaników we wnece na
nogi kierowcy nale? y zwróciae uwage na ich
w3aoeciwe u3o? enie.
Po zaparkowaniu nale? y zawsze zaci1gn1ae
hamulec pomocniczy. Mog1 one zmieniae po3o? enie
dYwigi zmiany lub wybierania biegów, np.
w31czaj1c bieg neutralny.
Nie redukowaae biegu, jeoeli przekroczona
jest maksymalna predkooeae dla biegu, który
ma byae w31czony. Ko3a napedowe mog1 sie
zablokowaae.
Na oeliskiej nawierzchni nie nale? y redukowaae biegów w celu hamowania silnikiem.
Ko3a napedowe mog1 straciae przyczepnooeae
i pojazd mo? e wpaoeae w pooelizg.

Mechaniczna skrzynia biegów
Informacje dotycz1ce jazdy z mechaniczn1
skrzyni1 biegów (? strona 108).

W31czanie biegu wstecznego

! Bieg wsteczny nale? y w31czaae tylko
podczas postoju pojazdu, w przeciwnym razie
skrzynia biegów mo? e ulec uszkodzeniu.

Przesun1ae dYwignie zmiany biegów
energicznym ruchem w lewo i po
pokonaniu punktu oporu przesun1ae
w góre.

i Przy w31czaniu biegu wstecznego nie
nale? y dYwigni zmiany biegów podci1gaae do
góry.

! Podczas zmiany biegów 5 i 6 nale? y dYwignie docisn1ae w prawo. Przypadkowe w31czenie
3. lub 4. biegu mo? e przy wysokiej predkooeci
obrotowej uszkodziae skrzynie biegów.
Nie nale? y w? adnym razie przekraczaae maksymalnych predkooeci na poszczególnych biegach.
Redukcja biegów przy zbyt du? ej predkooeci
(w celu hamowania silnikiem) mo? e doprowadziae silnik do nadmiernej predkooeci obrotowej i spowodowaae jego uszkodzenie.

Automatyczna skrzynia biegów*
Informacje dotycz1ce jazdy z automatyczn1 skrzyni1 biegów (? strona 108).
Mechanizm wybierania biegów dopasowuje sie do indywidualnego stylu jazdy
dzieki nieustannym zmianom punktów
prze31czania. Uwzgledniaj1 one zarówno
aktualny stan eksploatacyjny pojazdu, jak
i stan jego obci1? enia jazd1. Na zmiany
tych stanów automatyczna skrzynia
biegów reaguje odpowiednim dostosowaniem programu zmiany biegów.

Po3o? enia dYwigni wybierania biegów
Automatyczna skrzynia biegów prze31cza
poszczególne biegi automatycznie. Zale? y
to od:
t po3o? enia dYwigni wybierania biegów
D z zakresami prze3o? en 6*, 5*, 4, 3, 2
i 1 (? strona 112)
t wybranego programu jazdy (S/C)
(? strona 113) lub (S/C/M)*
(? strona 114)
t po3o? enia peda3u gazu (? strona 114)
t aktualnej predkooeci pojazdu

Zabezpiecza zaparkowany pojazd
przed toczeniem sie. DYwignie
wybierania biegów nale? y
ustawiaae w po3o? enie P tylko
podczas postoju pojazdu.
Kluczyk mo? na wyj1ae ze stacyjki
tylko przy po3o? eniu dYwigni
wybierania biegów P. Po wyjeciu
kluczyka ze stacyjki dYwignia
wybierania biegów zostaje
zablokowana w po3o? eniu P.

í

DYwignie wybierania biegów
nale? y ustawiaae w po3o? enie R
tylko podczas postoju pojazdu.

Na przyk3adzie wersji z komfortow1
kierownic1 wielofunkcyjn1*

1 Po3o? enia dYwigni wybierania biegów /
prze3o? enie
2 Program jazdy (S/C) lub (S/C/M)*
Aktualny zakres prze3o? en i program jazdy
(S/C) lub (S/C/M)* widaae na wyoewietlaczu
w zestawie wskaYników.
Przy dYwigni wybierania biegów w po3o? eniu D mo? na wp3ywaae na dzia3anie
automatycznej skrzyni biegów przez
ograniczanie zakresu prze3o? en lub
samodzielnie zmieniaae biegi.

ë

e

112

W tym po3o? eniu moc silnika nie
jest przenoszona na ko3a napedowe. Po zwolnieniu hamulca pojazd mo? na swobodnie przemieszczaae, np. przetaczaae lub
holowaae.
W trakcie jazdy dYwigni wybierania biegów nigdy nie wolno
przestawiaae w po3o? enie N.
W przeciwnym razie
automatyczna skrzynia biegów
mo? e ulec uszkodzeniu.
Jeoeli uk3ad ESP(R) jest wy31czony
lub uszkodzony: dYwignie wybierania biegów nale? y ustawiaae
w po3o? enie N tylko wtedy, gdy
zagra? a niebezpieczenstwo pooelizgu, np. na oeliskiej nawierzchni.
Drive - jazda
Skrzynia biegów prze31cza sie
automatycznie. Wszystkie biegi
do przodu (5) s1 do dyspozycji.
W przypadku skrzyni biegów
7GTRONIC*: wszystkie biegi do
przodu (7) s1 do dyspozycji.

Impulsowa zmiana biegów
Gdy dYwignia wybierania biegów znajduje
sie w po3o? eniu D, mo? na samodzielnie
zmieniaae biegi równie? w automatycznej
skrzyni biegów.
Zmiana biegu na ni? szy: Nacisn1ae
krótko dYwignie w lewo, w kierunku
strza3ki D-.
Skrzynia biegów prze31cza sie na
nastepny, ni? szy bieg. Ponadto nastepuje ograniczenie zakresu prze3o? en.

i Jeoeli przy zbyt du? ej predkooeci dYwignia
wybierania biegów zostanie przesunieta w kierunku D-, skrzynia biegów nie wykona redukcji,
aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnej
predkooeci obrotowej silnika.

Zmiana biegu na wy? szy: Nacisn1ae
krótko dYwignie w prawo, w kierunku
D+.
nastepny, wy? szy bieg. Ponadto
nastepuje rozszerzenie zakresu
dostepnych prze3o? en.

Ponowne udostepnienie ca3ego
zakresu prze3o? en: Przesun1ae
dYwignie wybierania biegów
w kierunku D+ i przytrzymaae, a? na
wyoewietlaczu w predkooeciomierzu
ponownie pojawi sie D.
z aktualnie wybranego prze3o? enia
bezpooerednio na D.
Wybór optymalnego zakresu
prze3o? en: Nacisn1ae dYwignie w lewo,
w kierunku D- i przytrzymaae.
Nastepuje prze31czenie na taki zakres
prze3o? en, przy którym mo? na najlepiej przyspieszyae lub wyhamowaae
pojazd. W tym celu skrzynia biegów
redukuje biegi o jedno lub o kilka
prze3o? en.

sie w po3o? eniu D mo? na ograniczaae
zakresy prze3o? en oraz ponownie je
udostepniaae.
Nacisn1ae krótko dYwignie wybierania
biegów w prawo, w kierunku D+ lub
lewo, w kierunku D-.
Ustawiony zakres jest widoczny na
wyoewietlaczu w zestawie wskaYników.

i Jeoeli osi1gnieta zostanie maksymalna predkooeae obrotowa silnika dla danego prze3o? enia,
a peda3 gazu jest nadal wciskany, skrzynia biegów zmienia prze3o? enie na wy? sze, równie? w
przypadku ograniczonego zakresu prze31czania, aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnej predkooeci obrotowej silnika.
î

7GTRONIC*:
tylko do szóstego biegu.
tylko do pi1tego biegu.

é

tylko do czwartego biegu.

tylko do trzeciego biegu.
W tym po3o? eniu mo? na
wykorzystywaae efekt hamowania
ç

tylko do drugiego biegu.
Takie po3o? enie umo? liwia
wykorzystywanie efektu
hamowania silnikiem
t na stromych pochy3ooeciach
t w górach
t w trudnych warunkach
panuj1cych na drodze.

ae

Pierwszy bieg
silnika na d3ugich i stromych
zjazdach, np. z prze3eczy
górskich.

Przycisk wyboru programu

1 Przycisk wybierania programu
S Sport

do wszystkich sytuacji
zwyk3ego trybu jazdy

C Comfort

do zmiany biegów
zwiekszaj1cej komfort
jazdy

! Przycisk wyboru programu 1 mo? na
naciskaae tylko przy dYwigni wybierania biegów
ustawionej w po3o? eniu P, N lub D.

Naciskaae przycisk wyboru programu
1, a? na wyoewietlaczu w zestawie
wskaYników pojawi sie litera
(S/C)? 1danego programu jazdy.
Po w31czeniu programu komfortowego C:

Pojazd rusza do przodu i do ty3u
znacznie 3agodniej. Nie dotyczy to
pe3nego wcioeniecia peda3u gazu.
Zwieksza sie przyczepnooeae kó3 oraz
pojazd cechuje wieksza stabilnooeae
jazdy np.
Skrzynia biegów wczeoeniej prze31cza
bieg na wy? szy. Dzieki temu pojazd
porusza sie w ni? szym zakresie predkooeci obrotowej, a ko3a napedowe
trudniej trac1 przyczepnooeae.

Po3o? enie peda3u gazu
Styl jazdy wp3ywa na sposób prze31czania
automatycznej skrzyni biegów
t Lekkie wciskanie peda3u gazu: wczesna
zmiana biegu na wy? szy
t Silne wciskanie peda3u gazu: póYna
Kickdown
Aby uzyskaae maksymalne przyspieszenie,
nale? y skorzystaae z funkcji kickdown:
Wcisn1ae peda3 gazu, pokonuj1c punkt
oporu.
prze31czy bieg na ni? szy,
uwzgledniaj1c aktualn1 predkooeae
obrotow1 silnika.

Po osi1gnieciu? 1danej predkooeci
zwolniae nieco peda3 gazu.
Skrzynia biegów prze31czy bieg
ponownie na wy? szy.

Zatrzymywanie pojazdu
Zatrzymuj1c sie na krótko, nale? y:
Pozostawiae dYwignie wybierania
biegów w po3o? eniu do jazdy.
Zabezpieczyae pojazd przed toczeniem
sie za pomoc1 hamulca.
Manewrowanie
Podczas manewrowania na ma3ej
przestrzeni:
Hamowaae z wyczuciem, reguluj1c
w ten sposób predkooeae jazdy.
Delikatnie wciskaae peda3 gazu i raczej
unikaae wiekszych zmian w jego
po3o? eniu.
Jazda z przyczep1*
Uwzgledniae wskazówki dotycz1ce
hamowania (? strona 208).
Podczas pokonywania wzniesien
zaleca sie jazde ze oeredni1 predkooeci1
obrotow1 silnika.
W zale? nooeci od stopnia nachylenia
wzniesienia lub spadku w31czyae zakres
3 lub 2 (? strona 112), równie? gdy
TEMPOMAT* jest w31czony.

Prace przy pojeYdzie

Przed wszelkimi pracami wykonywanymi
przy pojeYdzie nale? y zaci1gn1ae hamulec
pomocniczy i przesun1ae dYwignie wybierania biegów w po3o? enie P, aby zabezpieczyae
pojazd przed toczeniem.

Prze31czniki na kierownicy* i program manualnej zmiany biegów*

! Silnik nale? y dooeae szybko rozgrzewaae do
temperatury pracy. Pe3n1 moc silnika
wykorzystywaae dopiero po osi1gnieciu
temperatury pracy.
DYwignie wybierania biegów nale? y ustawiaae
w po3o? enie R tylko podczas postoju pojazdu.
Przy ruszaniu na oeliskiej nawierzchni nale? y
w miare mo? liwooeci nie dopuszczaae do obracania sie kó3 napedowych w miejscu, gdy?
Prze31czniki biegów na kierownicy
Biegi mo? na zmieniaae albo za pomoc1
prze31czników na kierownicy, albo za
pomoc1 dYwigni wybierania biegów.

1 Lewy prze31cznik: zmiana biegu na ni? szy
2 Prawy prze31cznik: zmiana biegu na wy? szy
Zmiana biegu na wy? szy
Poci1gn1ae prawy prze31cznik 2.
prze31czy sie na nastepny, wy? szy bieg.
Je? eli program manualnej zmiany
biegów M nie jest uruchomiony,
prze3o? en (? strona 110).
Zmiana biegu na ni? szy

Poci1gn1ae lewy prze31cznik 1.
prze31czy sie na nastepny, ni? szy bieg.
nastepuje ograniczenie zakresu
prze3o? en (? strona 110).

i Jeoeli dYwignia wybierania biegów znajduje
sie w po3o? eniu P, N lub R, prze31czniki na
kierownicy nie dzia3aj1.
Pojazd bez pakietu ADVANCED AGILITY
z trybem jazdy sportowej*: je? eli program
manualnej zmiany biegów M zosta3 uruchomiony i nast1pi wy31czenie i ponowne
w31czenie silnika, automatyczna skrzynia
biegów samoczynnie powraca do trybu
automatycznej zmiany biegów. Je? eli uruchomiony jest program automatycznej zmiany
biegów S lub C, wy31czenie i ponowne
w31czenie silnika nie powoduje samoczynnej
zmiany programu.
Pojazd z pakietem ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej*: jeoeli uruchomiony jest
program manualnej zmiany biegów M,
ponowne uruchomienie silnika powoduje
skasowanie tego ustawienia.
Program manualnej zmiany biegów
Program manualnej zmiany biegów M
umo? liwia samodzieln1 zmiane biegów za

pomoc1 prze31czników na kierownicy lub
przy wykorzystaniu dYwigni wybierania
biegów. Program manualnej zmiany
biegów M mo? na uruchomiae za pomoc1
przycisku wybierania programu.

z trybem jazdy sportowej*
C Comfort do zmiany biegów
zwiekszaj1cej komfort jazdy
M Manual

reczna zmiana biegów

115

Pojazd z pakietem ADVANCED AGILITY
z trybem jazdy sportowej*: nacisn1ae
przycisk wybierania programu 1.
Z wyoewietlacza znika litera M.

i W pojeYdzie z pakietem ADVANCED

AGILITY z trybem jazdy sportowej* programy S
lub C uruchamia sie za pomoc1 przycisku Sport
(? strona 146).

W31czanie: Naciskaae przycisk wybierania programu 1, a? na wyoewietlaczu
w zestawie wskaYników pojawi sie
litera M, sygnalizuj1ca program
manualnej zmiany biegów M.
Automatyczna skrzynia biegów zosta3a
prze31czona na program manualnej
zmiany biegów M. Automatyczna
zmiana biegów jest wy31czona.
Przy dYwigni wybierania biegów ustawionej w po3o? eniu D, mo? na po kolei zmieniaae biegi na wy? sze lub redukowaae je. Na
wyoewietlaczu w zestawie wskaYników
wyoewietlany jest wybrany i w31czony bieg.
Wy31czanie: Pojazd bez pakietu
ADVANCED AGILITY z trybem jazdy
sportowej*: nacisn1ae przycisk
wybierania programu 1, a? na
wyoewietlaczu pojawi sie S lub C.

116

Ponownie uruchomiae silnik.
prze31cza sie wtedy na program
automatycznej zmiany biegów.

Nacisn1ae krótko dYwignie w prawo,
w kierunku D+.
Poci1gn1ae prawy prze31cznik biegów
(? strona 114).
Nacisn1ae krótko dYwignie w lewo,
w kierunku strza3ki D-.

Poci1gn1ae lewy prze31cznik biegów
prze31czy sie na nastepny, ni? szy bieg.

i W celu uzyskania maksymalnego
przyspieszenia poci1gn1ae lewy prze31cznik
biegów i przytrzymaae, a? skrzynia biegów
zostanie prze31czona na optymalny dla danej
predkooeci bieg.

Przy uruchomionym programie manualnej
zmiany biegów M mo? na w razie koniecznooeci gwa3townego przyspieszenia
korzystaae równie? z funkcji kickdown:
i W trakcie dzia3ania funkcji kickdown
zmiana biegów za pomoc1 prze31czników na
kierownicy nie jest mo? liwa.

Zestaw wskaYników
Widok ogólny ca3ego zestawu wskaYników znajduje sie w rozdziale,, Na pierwszy
rzut oka" (? strona 28).

Jeoeli zestaw wskaYników lub wyoewietlacz
wielofunkcyjny zostan1 uszkodzone,
komunikaty nie bed1 wyoewietlane.
W zwi1zku z tym brak jest informacji
o takich parametrach jak predkooeae pojazdu
i temperatura zewnetrzna, nie dzia3aj1
lampki kontrolne i nie ma mo? liwooeci rozpoznania ewentualnych usterek uk3adów.
Kontynuowanie jazdy w takiej sytuacji mo? e
byae niebezpieczne.
Nale? y wtedy niezw3ocznie skontaktowaae
sie z wykwalifikowan1 stacj1 obs3ugi. Firma
oraz specjalne narzedzia, konieczne do prawid3owego wykonania wymaganych czynnooeci. Serwis techniczny wykonywany przez
W31czanie wyoewietlacza
wielofunkcyjnego
W31czenie wyoewietlacza w zestawie
wskaYników nastepuje w momencie:
t w31czenia zap3onu
t otworzenia drzwi po stronie kierowcy
t w31czenia oewiate3
Regulacja podoewietlenia
wskaYników

WskaYnik temperatury p3ynu
ch3odz1cego
WskaYnik temperatury p3ynu ch3odz1cego
znajduje sie w zestawie wskaYników z lewej strony.
Przy zwyk3ej eksploatacji pojazdu i zachowaniu zgodnego z zaleceniami ste? enia
oerodka zapobiegaj1cego korozji i zamarzaniu temperatura p3ynu ch3odz1cego
mo? e wzrastaae do 120°C. Podczas jazdy
w wysokich temperaturach zewnetrznych
i w górach temperatura p3ynu ch3odz1cego mo? e wzrosn1ae do konca skali.
Zerowanie licznika przebiegu
1 Regulator jasnooeci podoewietlenia

Rozjaoenianie lub przyciemnianie:
Przekreciae regulator 1 w lewo lub
w prawo.

i Intensywnooeae podoewietlenia wskaYników
dostosowuje sie automatycznie do nate? enia
oewiat3a w otoczeniu.

Upewniae sie, czy na wyoewietlaczu
wielofunkcyjnym widaae wskazania
standardowe (? strona 122).
Nacisn1ae przycisk 1 na kierownicy
wielofunkcyjnej i przytrzymaae, a?
licznik przebiegu dziennego zostanie
wyzerowany.

Wywo3aae licznik przebiegu dziennego
(? strona 128).

Zestaw wskaYników

Nacisn1ae #.
Na wyoewietlaczu pojawia sie
komunikat: Streckenzähler

zurücksetzen? Nein Ja (wyzerować
licznik? nie/ tak).
Za pomoc1% wybraae Ja (tak)

i potwierdziae przyciskiem #.
Zegar
Jeoeli wyposa? enie obejmuje Audio 50 APS*
lub COMAND APS* mo? na zegar ustawiaae
poprzez urz1dzenie audio*. Patrz - osobne
instrukcje obs3ugi.
W pojeYdzie bez urz1dzenia audio* lub
z Audio 20* mo? na ustawiaae zegar
poprzez komputer pok3adowy; wersja
z kierownic1 wielofunkcyjn1 (4 przyciski)
(? strona 120), wersja z komfortow1
kierownic1 wielofunkcyjn1*
(12 przycisków) (? strona 134).
Predkooeciomierz z segmentami
(pojazd z komfortow1 kierownic1
wielofunkcyjn1*; 12 przycisków)
Podoewietlone segmenty w predkooeciomierzu sygnalizuj1, jaki zakres predkooeci
jest aktualnie do dyspozycji.
Przy w31czonym uk3adzie TEMPOMAT*:

Podoewietlone s1 segmenty od predkooeci
wprowadzonej do pamieci do predkooeci
maksymalnej.
Przy w31czonym tymczasowym
ograniczeniu predkooeci SPEEDTRONIC*:
Podoewietlone s1 segmenty od pocz1tku
skali do ustawionego ograniczenia
predkooeci.
Obrotomierz
Czerwone oznaczenie na obrotomierzu
wskazuje zakres nadmiernej predkooeci
obrotowej silnika. Dok3adne dane silnika
znajduj1 sie w rozdziale,, Dane
techniczne" (? strona 322).

! Nale? y unikaae jazdy z nadmiern1 predkooeci1 obrotow1, poniewa? jest to szkodliwe
dla silnika.

Po osi1gnieciu nadmiernej predkooeci
obrotowej w celu zabezpieczenia silnika
odcinany jest dop3yw paliwa.

Nale? y unikaae jazdy z wysok1 predkooeci1
obrotow1, poniewa? powoduje to niepotrzebny wzrost zu? ycia paliwa i zwiekszone
zanieczyszczenie oerodowiska naturalnego
spalinami.

WskaYnik temperatury zewnetrznej

Nawet jeoeli wskaYnik temperatury zewnetrznej wskazuje temperature dodatni1, droga,
zw3aszcza w okolicy przesiek leoenych lub na
mostach, mo? e byae oblodzona. W celu
utrzymania ryzyka wypadku na jak najni? szym poziomie nale? y zawsze dostosowaae
sposób i predkooeae jazdy do aktualnych
warunków atmosferycznych.

Zmiany temperatury zewnetrznej
wskazywane s1 z pewnym opóYnieniem.

Komputer pok3adowy (pojazd z kierownic1 wielofunkcyjn1 z 4 przyciskami)
Komputer pok3adowy (pojazd
z kierownic1 wielofunkcyjn1
z 4 przyciskami)
Komputer pok3adowy zostaje uruchomiony w chwili przekrecenia kluczyka
w stacyjce w po3o? enie 2. Korzystaj1c
z komputera pok3adowego mo? na wywo3ywaae informacje dotycz1ce pojazdu oraz
dokonywaae ustawien.

e Prze31czanie poszczególnych
menu
U3o? enie menu jest cykliczne.
Obs3uga komputera pok3adowego

Ze wzgledów bezpieczenstwa komputer
pok3adowy nale? y obs3ugiwaae tylko wtedy,
gdy pozwala na to sytuacja w ruchu
drogowym.

Informacje komputera pok3adowego
prezentowane s1 na wyoewietlaczu.
Komputer pok3adowy obs3uguje sie przyciskami umieszczonymi na kierownicy
wielofunkcyjnej

í Wybieranie podmenu lub
Potwierdzanie wyboru

pok3adowego

ae
t Zwiekszanie g3ooenooeci
t Ustawianie zegara / daty

ç
t Zmniejszanie g3ooenooeci
Prze31czanie nastepuje za pomoc1
przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej.
Wybieranie menu: Nacisn1ae przycisk
e.
Wybieranie podmenu lub
przegl1danie list: Nacisn1ae przycisk
í.
Wybranie wskazan standardowych:
Nacisn1ae przycisk e i przytrzymaae,
a? pojawi1 sie wskazania
standardowe, z licznikiem przebiegu
ca3kowitego i licznikiem przebiegu
dziennego.
Potwierdzenie wyboru: Nacisn1ae
przycisk í.
Ustawianie zegara / daty: Nacisn1ae
przycisk ae lub ç.

Na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym
przedstawiane s1 ró? ne wartooeci, opcje
ustawien oraz ewentualne komunikaty.

1 Obszar wyoewietlania menu lub
podmenu

Menu i podmenu
Liczba dostepnych menu jest zale? na od
zakresu wyposa? enia dodatkowego*
Komputer pok3adowy (pojazd z kierownic1 wielofunkcyjn1 z 4 przyciskami)

121

Przycisk

Przegl1d menu

Funkcje / podmenu

1 Komunikaty standardowe z licznikiem przebiegu ca3kowitego
i dziennego (? strona 122)

Zerowanie licznika przebiegu dziennego

2 Komputer pok3adowy (? strona 122)

Zerowanie statystyki zu? ycia

3 Zasieg

4 Cyfrowy predkooeciomierz

5 Komunikaty na wyoewietlaczu (? strona 123)

Wywo3ywanie wskazan

6 ASSYST PLUS (? strona 215)

7 Kontrola cioenienia w ogumieniu* (? strona 204)

8 Czas i data (? strona 123)

Ustawienia

Standardowo na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym pojawia sie licznik przebiegu
i licznik przebiegu dziennego. S1 to tak
zwane wskazania standardowe.
Prze31czanie nastepuje przyciskami na
kierownicy wielofunkcyjnej.
Za pomoc1 e wybraae komunikaty
standardowe.
Nacisn1ae e i przytrzymaae ok.
2 sekundy, a? do pojawienia sie
wskazan standardowych.

Za pomoc1 e wybraae wskazania
Nacisn1ae í i przytrzymaae, a?
wartooeae zostanie wyzerowana.

1 Licznik przebiegu dziennego
2 Licznik przebiegu
kierownicy wielofunkcyjnej.

Za pomoc1 e wybraae komputer
pok3adowy.

Kilometry
OErednia predkooeae
Czas
Przecietne zu? ycie paliwa

Zerowanie wskazan komputera
pok3adowego:
pok3adowy.
wartooeci zostan1 wyzerowane.
Wywo3anie komunikatów na
wyoewietlaczu
Komputer pok3adowy zapisuje w pamieci
okreoelone komunikaty. W tym menu
mo? na wywo3aae i przejrzeae zapisane
komunikaty.

Komuter pok3adowy rejestruje komunikaty
i ostrze? enia sygnalizowane tylko przez
niektóre uk3ady. Ze wzgledu na to kierowca
powinien samodzielnie zwracaae uwage na
bezpieczn1 eksploatacje pojazdu. W przeciwnym razie mo? e spowodowaae sytuacje
niebezpieczn1 dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Za pomoc1 e wybraae menu
,, Display-Meldungen" (komunikaty na
wyoewietlaczu).
Jeoeli nie ma? adnych komunikatów,
pojawia sie informacja Keine Meldungen vorhanden (brak komunikatów).
Jeoeli komunikaty s1 zapisane w pamieci, na wyoewietlaczu widaae informacje np. 2 Meldungen (komunikaty).
Za pomoc1 í przejrzeae komunikaty.

Za pomoc1 e wybraae menu czas
i data.
Za pomoc1 í wybraae wymagaj1ce
zmiany ustawienie: godzine, minute,
dzien, miesi1c lub rok.
Za pomoc1 ae i ç ustawiae
zaznaczone wskazanie.
Nacisn1ae í, ustawienie zostaje
zapisane w pamieci i zaznaczenie
przesuwa sie na nastepn1 pozycje.
Nacioeniecie e powoduje anulowanie zaznaczenia / wyjoecie z menu.

i Wykaz mo? liwych komunikatów znajduje
sie w rozdziale,, Porady praktyczne"
(? strona 225).
Wy31czenie zap3onu powoduje skasowanie
wszystkich komunikatów.

Ustawianie czasu i daty
To menu wystepuje tylko w pojazdach bez
urz1dzenia audio* lub z Audio 20*.

Komputer pok3adowy (pojazd z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1* z 12 przyciskami)
3

% Do ty3u
&amp; W prawo

wielofunkcyjna* (12 przycisków)
Komputer pok3adowy obs3uguje sie
przyciskami umieszczonymi na komfortowej kierownicy wielofunkcyjnej

( W lewo

Regulacja g3ooenooeci
t Zakonczenie po31czenia
F Wyciszenie

$ Do przodu

prezentowane s1 na wyoewietlaczu.

L Wstecz / wy31czenie obs3ugi
g3osowej*

dokonywaae ustawien.

! W31czanie obs3ugi g3osowej*

wielofunkcyjn1* z 12 przyciskami)

# Potwierdzanie dokonanego
wyboru i komunikatów
Poszczególne menu obejmuj1 zestawy
funkcji uporz1dkowane tematycznie. Na
przyk3ad w menu Einstellungen
(ustawienia) s1 dostepne funkcje
umo? liwiaj1ce dokonywanie ustawien w
pojeYdzie. Ka? da funkcja umo? liwia albo
wywo3anie informacji, albo zmiane
ustawien w pojeYdzie.
U3o? enie menu jest cykliczne.

Obs3uga komputera pok3adowego
komfortowej kierownicy wielofunkcyjnej.
( lub &amp;.
Wybieranie podmenu lub przegl1danie list: Nacisn1ae przycisk ( lub
&amp;.
Przejoecie do nastepnego, wy? szego
poziomu menu: Nacisn1ae przycisk
wstecz L.
Naciskaae przycisk wstecz L, a?
pojawi1 sie wskazania standardowe,
z licznikiem przebiegu ca3kowitego
i licznikiem przebiegu dziennego.
Nacisn1ae przycisk i przytrzymaae, a?
przycisk #.
Potwierdzanie komunikatu na
wyoewietlaczu: Nacisn1ae przycisk #
lub L.
Komputer pok3adowy zapisuje
w pamieci okreoelone komunikaty.

wyoewietlaczu (? strona 134).
Wskazania w menu Audio*, Navi
(nawigacja)* i Tel (telefon)* w pojazdach wyposa? onych w urz1dzenia audio*
i COMAND APS* ró? ni1 sie nieznacznie.
Przyk3ady podane w niniejszej instrukcji
obs3ugi dotycz1 pojazdów wyposa? onych
w system COMAND APS*.

1 Pole tekstowe
2 Wiersz menu
W polu tekstowym 1 wyoewietlane s1
ustawienia, funkcje, podmenu oraz
ewentualne usterki.
Wyoewietlanie wiersza menu 2:
Nacisn1ae przycisk ( lub &amp;.
Komputer pok3adowy (pojazd z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1* z 12 przyciskami)

126

Przyciski

&amp; (

1 Podróż (? strona 128)

Wskazania komputera pok3adowego od chwili uruchomienia silnika
Wskazania komputera pok3adowego od ostatniego zerowania
licznika
Cyfrowy predkooeciomierz

2 Nawigacja* (? strona 129)

Wskazówki systemu nawigacyjnego

3 Audio* (? strona 131)

Wybór stacji radiowej
Obs3uga odtwarzacza CD / zmieniarki CD* / zmieniarki DVD*/ audio
DVD* / MP3
Obs3uga wideo DVD*

4 Tel (telefon)* (? strona 132)

5 Service (? strona 134)

6 Ustawienia (? strona 134)

Przyjecie po31czenia
Wybór wpisu z ksi1? ki telefonicznej
Powtórne wybieranie numeru
Wywo3anie komunikatów na wyoewietlaczu
ASSYST PLUS
Przywrócenie ustawien fabrycznych
Wybieranie podmenu

127

Menu Podró?

i Przegl1d menu (? strona 125), obs3uga
komputera pok3adowego (? strona 124).
Wskazania standardowe

W menu Reise (podróż) wybraae
podmenu Standardanzeige (wskazania
standardowe).

Wskazania komputera pok3adowego od
chwili uruchomienia silnika

ostatniego zerowania licznika

Wartooeci w podmenu Ab Start (od
uruchomienia silnika) s1 liczone od
chwili rozpoczecia jazdy.
podmenu Ab Start (od uruchomienia
silnika).

Wartooeci w podmenu Ab Reset (od
zerowania) s1 liczone od chwili ostatniego
resetowania tego podmenu.
podmenu Ab Reset (od zerowania).

pojawi1 sie wskazania standardowe.

Nacisn1ae przycisk wstecz L i przytrzymaae, a? pojawi1 sie wskazania
i Wartooeci w podmenu Ab

2 Licznik przebiegu

i Wyzerowaae licznik przebiegu dziennego
(? strona 129).

128

Start (od
uruchomienia silnika) s1 zerowane
automatycznie, gdy jazda zostanie przerwana
na d3u? ej ni? 4 godziny. Automatyczne zerowanie nastepuje równie? po przekroczeniu
999 godzin lub 9999 kilometrów.
Wyzerowaae wskazania komputera
pok3adowego (? strona 129).

i Wartooeci w podmenu Ab Reset (od zerowania) s1 zerowane automatycznie po przekroczeniu 9999 godzin lub 99999 kilometrów.
pok3adowego (? strona 129).
Pozosta3y zasieg bez tankowania

podmenu Reichweite (zasięg).
Na wyoewietlaczu pojawia sie pozosta3y
zasieg pojazdu bez tankowania, wyni-

kaj1cy z aktualnej techniki jazdy
i aktualnego poziomu paliwa
w zbiorniku.

1 Zasieg podawany jest w przybli? eniu
Gdy poziom paliwa osi1gnie mniej wiecej
po3owe rezerwy, zamiast zasiegu
wyoewietlany jest symbol tankowania.

Zerowanie wartooeci
Mo? na wyzerowaae wartooeci nastepuj1cych
wskazan:
t Licznik przebiegu dziennego
t Wskazania komputera pok3adowego
od chwili uruchomienia silnika
od ostatniego zerowania licznika
wymagaj1ce wyzerowania wskazanie.
Nacisn1ae #.

cyfrowy predkooeciomierz.
Ilustracja przyk3adowa

Za pomoc1% wybraae Ja (tak)
i potwierdziae przyciskiem #.

Menu Nawigacja*

i Przegl1d menu (? strona 125), obs3uga

W menu Navi (nawigacja) wyoewietlane s1

wskazówki systemu nawigacyjnego.
Wybraae menu Navi (nawigacja).
Prowadzenie do celu nieaktywne

1 Kierunek jazdy
2 Ulica, po której aktualnie porusza sie
pojazd
Nazwa ulicy, po której aktualnie porusza
sie pojazd jest wyoewietlana tylko, jeoeli jest
zapisana w pamieci systemu Audio 50
APS* lub COMAND APS*.

1 Cyfrowy predkooeciomierz

129

Prowadzenie do celu aktywne
? aden manewr nie zosta3
zapowiedziany

1 Odleg3ooeae do celu
2 Odleg3ooeae do miejsca wykonania
najbli? szego manewru
3 Ulica, po której aktualnie porusza sie
4 Symbol polecenia "jedY tak, jak
prowadzi droga"
Zapowiedziany manewr bez zalecen
dotycz1cych pasa ruchu

1 Droga, w któr1 prowadzi manewr
2 Odleg3ooeae do miejsca wykonania manewru i graficzny wskaYnik odleg3ooeci
3 Symbol manewru

130

Kiedy manewr zostanie zapowiedziany,
obok symbolu manewru ukazuje sie
graficzny wskaYnik odleg3ooeci 2. W miare
zbli? ania sie do zapowiedzianego manewru, graficzny wskaYnik odleg3ooeci
zmniejsza sie od do3u do góry.
Zapowiedziany manewr z zaleceniem
dotycz1cym pasa ruchu
Zalecenia dotycz1ce pasów ruchu s1 sygnalizowane tylko wtedy, gdy na cyfrowej
mapie s1 dostepne odpowiednie dane.

3 Zalecenie dotycz1ce pasa ruchu
4 Symbol manewru
W przypadku dróg wielopasmowych
system nawigacyjny mo? e wskazaae dla
najbli? szego manewru zalecenie dotycz1ce pasa ruchu 3. W trakcie wykonywania manewru mog1 byae dodawane
nowe pasy ruchu.

Widok zalecen
dotycz1cych
pasów ruchu

Znaczenie

Pas ruchu bez linii
ograniczaj1cej
u do3u

Ci1g3y pas ruchu

Pas ruchu z lini1
ograniczaj1c1
Nowy pas ruchu,
dochodz1cy
w trakcie manewru

Pas ruchu ze
strza3k1

Pas zalecany do
wykonania
manewru
Dalsze informacje dotycz1ce wskazówek
nawigacyjnych - patrz osobna instrukcja
obs3ugi systemu Audio 50 APS* lub
COMAND APS*.
Wskazania systemu nawigacyjnego na
Przy aktywnym prowadzeniu do celu na
wyoewietlaczu mog1 pojawiaae sie
nastepuj1ce wskazania, wzgl. komunikaty:
t &amp; lt;: Pojazd dotar3 do celu.
Zielgebiet erreicht (rejon celu
osiągnięty): Pojazd dotar3 do rejonu

wokó3 celu. Komunikat ten ukazuje sie
np. w przypadku stosunkowo du? ych
celów specjalnych.

Neue Route (nowa trasa): System nawigacyjny wyznacza now1 trase, np.
dlatego,? e kierowca zjecha3 z proponowanej trasy lub zg3oszono na niej
zator. Po obliczeniu nowej trasy prowadzenie do celu jest kontynuowane.
Routenberechnung (wyznaczanie
trasy): Nastepuje wyznaczenie trasy

i uruchomienie prowadzenia do celu.

urz1dzenie audio. Jeoeli wszystkie urz1dzenia audio s1 wy31czone, na wyoewietlaczu pojawia sie komunikat Audio aus
(wył).
Regulacja g3ooenooeci: Nacisn1ae
przycisk + lub - na komfortowej
Ustawianie stacji radiowej

Keine Karte (brak mapy): Pojazd

znajduje sie na obszarze nie ujetym na
cyfrowej mapie. Pojazd znajduje sie
w po3o? eniu Off-Map.

W31czyae urz1dzenie audio* lub
COMAND APS* i wybraae tryb radia -
patrz osobna instrukcja obs3ugi.
Wybraae menu Audio.

Straße nicht erfasst (droga nie
ujęta na mapie): Pojazd znajduje sie

na drodze, nie ujetej na mapie lub
poza drog1, np. na parkingu.
t Keine Route (brak trasy): Nie mo? na
wyznaczyae trasy prowadz1cej do
wprowadzonego celu.
Dalsze informacje - patrz osobna instrukcja obs3ugi systemu Audio 50 APS* lub
Menu Audio*

Za pomoc1 funkcji w menu Audio mo? na

obs3ugiwaae aktualnie w31czone

i Zmieniae zakres czestotliwooeci i zapisaae
w pamieci nowe stacje mo? na tylko za pomoc1
systemu COMAND.

Obs3uga odtwarzacza CD / zmieniarki
CD* / zmieniarki DVD*/ audio DVD* /
MP3

1 Zakres czestotliwooeci
2 Stacja radiowa
Ustawienie poprzedniej lub nastepnej stacji z pamieci: Nacisn1ae krótko
% lub $.
Ustawienie poprzedniej lub nastepnej stacji: Nacisn1ae% lub $
i przytrzymaae.

COMAND APS* i wybraae tryb odtwarzacza CD, audio DVD lub MP3 - patrz
osobna instrukcja obs3ugi.
Na przyk3adzie odtwarzacza CD

1 Aktualnie odtwarzany utwór

Wybranie poprzedniego lub nastepnego utworu: Nacisn1ae krótko%
lub $.

131

Wyszukanie poprzedniego lub
nastepnego utworu: Nacisn1ae%
lub $ i przytrzymaae.

i Podczas odtwarzania p3yty CD lub DVD
z informacjami o utworach, na wyoewietlaczu
ukazuje sie nazwa i numer utworu. Przy
odtwarzaniu p3yt MP3 wyoewietla sie tytu3
utworu.

W31czyae COMAND APS* i ustawiae tryb
wideo DVD - patrz osobna instrukcja
obs3ugi.
Menu Tel (telefon)*

Za pomoc1 funkcji dostepnych w menu
Tel mo? na obs3ugiwaae telefon, jeoeli jest
pod31czony do uchwytu telefonu
(? strona 187).

i Jeoeli telefon komórkowy jest wyposa? ony
w Bluetooth, mo? na utworzyae po31czenie
Bluetooth z urz1dzeniem audio* lub COMAND
APS* - patrz osobna instrukcja obs3ugi.

COMAND APS* - patrz osobna
instrukcja obs3ugi.
Wybraae menu Tel.

lub COMAND APS*, b1dY g3osowo
poprzez system LINGUATRONIC*.
Telefon szuka sieci. W tym czasie na
wyoewietlaczu widaae komunikat Kein
Netz (brak zasięgu).
Telefon gotowy do dzia3ania
Na wyoewietlaczu widaae nazwe operatora
sieci GSM.
Gdy ktooe próbuje nawi1zaae po31czenie
telefoniczne i menu Tel jest aktywne, na
wyoewietlaczu widaae nastepuj1cy
komunikat:

Telefon wy31czony
Jeoeli znajduj1cy sie w uchwycie telefon jest
wy31czony, na wyoewietlaczu widaae
komunikat Telefon aus (wył).
1 Bie? 1ca scena
Wybranie poprzedniej lub nastepnej
sceny: Nacisn1ae krótko% lub $.
Wyszukanie poprzedniej lub nastepnej sceny: Nacisn1ae% lub $
132

Telefon w31czony
Kod PIN jeszcze nie wprowadzony
Na wyoewietlaczu pojawia sie komunikat
PIN eingeben (wprowadzić PIN).
Wprowadziae kod PIN poprzez
klawiature telefonu, urz1dzenia audio*

Za pomoc1 s odebraae po31czenie.
Po31czenie mo? e byae równie? przyjete, gdy
menu Tel nie jest aktywne.

Odrzucenie lub zakonczenie po31czenia
Nacisn1ae t.
Po31czenie mo? na te? odrzuciae, wzgl.
zakonczyae, gdy menu Tel nie jest aktywne.

Wybieranie numeru z ksi1? ki
telefonicznej
Jeoeli telefon jest w stanie gotowooeci,
w ka? dej chwili mo? na wyszukaae i wybraae
dowolny numer telefonu z ksi1? ki telefonicznej zapisanej w urz1dzeniu audio*
lub w COMAND APS*.

i Nowe pozycje mo? na wpisywaae do ksi1? ki
telefonicznej poprzez klawiature telefonu lub
poprzez panel obs3ugi urz1dzenia audio*,
wzgl. COMAND APS*.

Kopiowanie ksi1? ki telefonicznej z telefonu do pamieci urz1dzenia audio* lub
COMAND APS*, patrz osobna instrukcja obs3ugi urz1dzenia audio* lub
Wybraae menu Tel.
Na wyoewietlaczu widaae nazwe
operatora sieci GSM.
Za pomoc1% lub $ albo #
wywo3aae ksi1? ke telefoniczn1.
Za pomoc1% lub $ wyszukaae
odpowiedni1 nazwe.

Wprowadzone do pamieci nazwiska
i nazwy wyoewietlane s1 w kolejnooeci
alfabetycznej.
Jeoeli do nazwy jest przyporz1dkowany tylko jeden numer telefonu:
Za pomoc1 s lub #uruchomiae
wybieranie numeru.
Na wyoewietlaczu pojawia sie komunikat Rufaufbau (nawiązywanie
połączenia) i wybierany numer
telefonu. Ponadto widaae nazwe lub
nazwisko, jeoeli jest zapisane w ksi1? ce
telefonicznej. Wybrany numer jest
zapisywany na lioecie GEWÄHLT (wybrane
numery).
Po nawi1zaniu po31czenia na wyoewietlaczu pojawi sie nazwisko lub nazwa
rozmówcy.

Jeoeli do jednej nazwy jest przyporz1dkowanch kilka numerów
telefonu: Za pomoc1 s lub #
wyoewietliae numery telefonu.
Za pomoc1% lub $zaznaczyae
? 1dany numer telefonu.
komunikat Rufaufbau (nawiązywanie

połączenia) i wybierany numer

Po nawi1zaniu po31czenia na
wyoewietlaczu pojawi sie nazwisko lub
nazwa rozmówcy.

i W celu wyjoecia z ksi1? ki telefonicznej bez

telefonowania, nale? y nacisn1ae przycisk t.
Na wyoewietlaczu ponownie pojwi sie nazwa
i Po wcioenieciu i przytrzymaniu przycisku
% lub $ przez ponad sekunde, komputer
pok3adowy wyoewietla nazwiska w trybie szybkiego wyszukiwania. Po up3ywie 4 sekund
zwieksza sie predkooeae szybkiego wyszukiwania.
Szybkie wyszukiwanie zostaje zakonczone
natychmiast po puszczeniu przycisku lub po
osi1gnieciu konca listy.

ostatnio wybierane nazwy lub numery
z telefonu komórkowego. Dzieki temu nie
trzeba za ka? dym razem przeszukiwaae
ca3ej ksi1? ki telefonicznej.
133

Za pomoc1 s przejoeae do ostatnio
wybieranego numeru lub do ostatnio
wybieranego nazwiska zapisanego
w pamieci podrecznej.
Za pomoc1% lub $ zaznaczyae
szukany numer lub nazwe.
Za pomoc1 s lub # uruchomiae
wybieranie numeru.

Menu Service

komputera pok3adowego (? strona 124).

wyoewietlaczu

134

Menu Service umo? liwia:
t Wywo3anie komunikatów na
wyoewietlaczu (? strona 134)
t Ponowne uruchomienie uk3adu ostrzegania o spadku cioenienia w ogumieniu
(? strona 204).
t Odczyt terminu przegl1du technicznego (? strona 215)

Menu Ustawienia

Wybraae menu Service.
podmenu Meldungen (komunikaty)
i potwierdziae za pomoc1 #.
Za pomoc1% lub $ przejrzeae
(? strona 225).

Menu Einstellungen (ustawienia)
umo? liwia:
t Zmiane ustawien w zestawie
wskaYników (? strona 135)
t Ustawianie czasu / daty (? strona 136)
t Zmiane ustawien dotycz1cych oewiate3
(? strona 137)
t Zmiane ustawien dotycz1cych pojazdu
(? strona 138)
t Zmiane ustawien zwi1zanych
z komfortem (? strona 138)
t Przywrócenie ustawien fabrycznych
(? strona 139)

Menu Kombiinstrument (zestaw
wskaźników) obejmuje nastepuj1ce
funkcje, wzgl opcje:
t Jednostki predkooeciomierza / licznika
przebiegu
t Jezyk
t Dodatkowy predkooeciomierz w pojeYdzie z mechaniczn1 skrzyni1 biegów
t Sta3e wskazania* w pojeYdzie
z automatyczn1 skrzyni1 biegów
Zmiana jednostek predkooeciomierza /
licznika przebiegu
Funkcja Anzeigeeinheit Tacho /
Wegstrecke (jednostki prędkościomierza
/ licznika przebiegu) umo? liwia

ustawienie wyoewie-tlania okreoelonych
wskazan w mph lub km/h.
Wybrane jednostki obowi1zuj1 przy
wskazaniach:
t licznika przebiegu ca3kowitego
i licznika przebiegu dziennego
t komputera pok3adowego
t cyfrowego predkooeciomierza w menu
Reise (podróż)
uk3adu TEMPOMAT*
uk3adu SPEEDTRONIC*

Wybraae menu Einstellungen
(ustawienia).

Wegstrecke (jednostki prędkościomierza / licznika przebiegu).

podmenu Kombiinstrument (zestaw
wskaźników) i potwierdziae za pomoc1
#.
Za pomoc1% lub $ wybraae
funkcje Anzeigeeinheit Tacho/

Na wyoewietlaczu widaae aktualne
ustawienie km lub Meilen (mile).
Za pomoc1 # zmieniae ustawienie.

Wybieranie jezyka
urz1dzenia audio.

i Pojazd wyposa? ony w Audio 20, Audio 50
APS lub COMAND APS: nie ma tej funkcji,
poniewa? ustawienie jezyka jest przejmowane
z urz1dzenia audio.
Za pomoc1 funkcji Sprache (język)

mo? na ustawiae jezyk na u? ytek komunikatów wyoewietlanych w zestawie
wskaYników.
(ustawienia).
podmenu Kombiinstrument (zestaw

funkcje Sprache (język).
Na wyoewietlaczu widaae aktualnie
ustawiony jezyk.
Za pomoc1 # wyoewietliae liste
jezyków.
Za pomoc1% lub $ zaznaczyae
? 1dany jezyk:
niemiecki
angielski
francuski
w3oski
hiszpanski
holenderski
dunski
szwedzki
portugalski
turecki
rosyjski
Za pomoc1 # zapisaae ustawienie
w pamieci.

135

W31czanie i wy31czanie dodatkowego
predkooeciomierza w pojeYdzie
z mechaniczn1 skrzyni1 biegów

i Pojazdy na rynek Wielkiej Brytanii:
w systemie nie ma tego menu.

Za pomoc1 funkcji Zusatztacho
(dodatkowy prędkościomierz)(mph)

mo? na ustawiae dodatkowe wyoewietlanie
predkooeci w milach na godzine.
funkcje Zusatztacho (dodatkowy
prędkościomierz)(mph).
ustawienie Ein (wł) lub Aus (wył).
Sta3e wskazania* w pojeYdzie z automatyczn1 skrzyni1 biegów*

Za pomoc1 funkcji Ständige Anzeige
(stałe wskazania) mo? na ustawiae, czy
sta3ym wskazaniem na wyoewietlaczu ma

byae wartooeae temperatury zewnetrznej, czy
predkooeae w milach na godzine.
funkcje Ständige Anzeige (stałe
wskazania).
ustawienie Außentemperatur (temperatura zewnętrzna) lub Zusatztacho
(dodatkowy prędkościomierz)(mph).
Czas / data
i Pojazd wyposa? ony w Audio 50 APS* lub
COMAND APS*: Funkcja nie istnieje, poniewa?
czas i data s1 przejmowane z urz1dzenia
audio*.
Menu Zeit/Datum (czas/data) obejmuje

nastepuj1ce funkcje:
t Czas
t Data

Ustawianie czasu
podmenu Zeit/Datum (czas/data)
funkcje Zeit (czas).
ustawiony czas.
W celu wprowadzenia zmiany nacisn1ae
Za pomoc1 &amp; lub ( wybraae
wymagaj1ce zmiany ustawienie:
godzine lub minute.
Za pomoc1% lub $ zmieniae
Za pomoc1 # zapisaae wprowadzon1 zmiane w pamieci.

Ustawianie daty
funkcje Datum (data).
ustawion1 date.

wymagaj1ce zmiany ustawienie: dzien,
miesi1c lub rok.
Za pomoc1 # zapisaae
wprowadzon1 zmiane w pamieci.

Menu Licht (światła) obejmuje nastepuj1ce funkcje, wzgl opcje:
t Intelligent Light System
t OEwiat3a do jazdy dziennej
t Ooewietlenie otoczenia
t Ustawianie opóYnionego wy31czania
ooewietlenia wewnetrznego
W31czanie i wy31czanie systemu
Intelligent Light*
Po w31czeniu systemu inteligentnego
sterowania oewiat3ami Intell. Light
System aktywne bed1 nastepuj1ce funkcje:
t pasywne dooewietlanie zakretów
t zaawansowane oewiat3a
przeciwmgielne

Wybraae menu Einstellungen

podmenu Licht (światła) i potwierdziae za pomoc1 #.
funkcje Intell. Light System.
W31czanie i wy31czanie oewiate3 do jazdy
dziennej
Jeoeli funkcja Tagfahrlicht (światła
dzienne) jest w31czona i prze31cznik
oewiate3 znajduje sie w po3o? eniu M, po
uruchomieniu silnika automatycznie
w31czaj1 sie oewiat3a pozycyjne, oewiat3a
mijania i ooewietlenie tablicy rejestracyjnej.
Na rynki krajów, w których obowi1zuje
jazda ze stale w31czonymi oewiat3ami,
pojazdy s1 przygotowane z ustawieniem
fabrycznym Ein (wł).
podmenu Licht (światła) i potwierdziae za pomoc1 #.

funkcje Tagfahrlicht (światła
dzienne).
W31czanie i wy31czanie funkcji
ooewietlania otoczenia
Jeoeli funkcja Umfeldbeleuchtung (oświetlenie otoczenia) jest w31czona,
w ciemnooeci po odblokowaniu pojazdu
pilotem w31czaj1 sie:
t oewiat3a pozycyjne
t oewiat3a cofania
t ooewietlenie tablicy rejestracyjnej
t reflektory przeciwmgielne
Ooewietlenie otoczenia wy31cza sie po
otworzeniu drzwi po stronie kierowcy lub
automatycznie po up3ywie 40 sekund.
podmenuLicht (światła) i potwierdziae za pomoc1 #.
funkcje Umfeldbeleuchtung
(oświetlanie otoczenia).

Gdy funkcja Nachleuchten Innen
(opóźnione wyłączanie oświetlenia
wewnętrznego) jest w31czona, w ciemnooeci

po wyjeciu kluczyka ze stacyjki ooewietenie
wewnetrzne wy31cza z opóYnieniem
ok. 10 sekund.
funkcje Nachleuchten Innen (opóźnione wyłączanie oświetlenia wewnętrznego).

W31czanie i wy31czanie
automatycznego blokowania drzwi
Za pomoc1 funkcji Automatische
Türverriegelung (automatyczne
blokowanie drzwi) mo? na w31czyae lub

wy31czyae automatyczne centralne blokowanie zamków, nastepuj1ce po
przekroczeniu predkooeci ok. 15 km/h.
Szczegó3owe informacje na temat
automatycznego blokowania zamków
znajduj1 sie w rozdziale &quot; Automatyczne
blokowanie &quot; (? strona 78).
podmenu Fahrzeug (pojazd) i potwierdziae za pomoc1 #.
funkcje Automatische Türverriegelung (automatyczne blokowanie
drzwi).

Menu Fahrzeug (pojazd) obejmuje
nastepuj1ce funkcje, wzgl opcje:

138

ograniczenie predkooeci na u? ytek opon
zimowych, patrz sta3e ograniczenie
predkooeci SPEEDTRONIC
(? strona 145)
automatyczne blokowanie drzwi

Komfort
Menu Komfort obejmuje nastepuj1ce
t uk3ad pomocy przy wsiadaniu*
t sk3adanie lusterek po zablokowaniu
W31czanie i wy31czanie funkcji pomocy
przy wsiadaniu*
Poprzez funkcje Einstiegshilfe (pomoc
przy wsiadaniu) mo? na te opcje w31czyae
lub wy31czyae (? strona 87).

Gdy funkcja pomocy przy wsiadaniu jest
aktywna po3o? enie kierownicy zmienia sie
samoczynnie. Na skutek tego mo? e dojoeae do
zakleszczenia. Przed uruchomieniem funkcji
pomocy przy wsiadaniu nale? y sie upewniae,
czy nikt nie zostanie zakleszczony.
bez opieki, równie? wtedy, gdy s1 zabezpieczone w foteliku. Mog1 one otworzyae drzwi
po stronie kierowcy i niechc1cy uruchomiae
funkcje pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu, zakleszczaj1c sie przy tym.

Uk3ady u3atwiaj1ce jazde

podmenu Komfort i potwierdziae za
pomoc1 #.
funkcje Einstiegshilfe (pomoc przy
wsiadaniu).
automatycznego sk3adania lusterek*
po zablokowaniu zamków pojazdu
Gdy funkcja Bei Verriegelung Spiegel
anklappen (składanie lusterek po zablokowaniu zamków) jest aktywna, po zablo-

kowaniu zamków nastepuje automatyczne z3o? enie lusterek zewnetrznych.
Lusterka rozk3adaj1 sie ponownie po
w31czeniu zap3onu.

i Je? eli funkcja ta zosta3a w31czona, a lusterka zewnetrzne zosta3y z3o? one za pomoc1
przycisku w drzwiach (? strona 88), w31czenie
zap3onu nie spowoduje ich roz3o? enia. Lusterka
zewnetrzne mo? na wówczas roz3o? yae tylko za
pomoc1 przycisku w drzwiach.
pomoc1 #.

funkcje Bei Verriegelung Spiegel

anklappen (składanie lusterek po
zablokowaniu zamków).

Przywracanie ustawien fabrycznych
Menu Werkseinstellung (ustawienia
fabryczne) umo? liwia przywrócenie
fabrycznych ustawien funkcji zawartych
w wiekszooeci podmenu.
Ze wzgledów bezpieczenstwa niektóre
ustawienia s1 zachowywane. Ustawienia
funkcji Begrenzung (Winterreifen)
(ograniczenie prędkości [opony
zimowe]) w ramach sta3ego ograniczenia

SPEEDTRONIC mo? na zmieniaae wy31cznie
poprzez menu Fahrzeug (pojazd).
Ustawienie fabryczne funkcji Tagfahrlicht
(światła dzienne) w menu Licht (światła) jest przywracane tylko podczas
postoju pojazdu.
podmenu Werkseinstellung (ustawienia fabryczne) i potwierdziae za
funkcje Zurücksetzen aller Einstellungen? (przywrócić wszystkie ustawienia? ) i wybraae Nein (nie) lub Ja
(tak). Po wybraniu Ja (tak)nast1pi

przywrócenie ustawien fabrycznych.
Potwierdziae wybran1 opcje za pomoc1
Na wyoewietlaczu pojawi sie komunikat
potwierdzaj1cy te operacje.

Uk3ady u3atwiaj1ce jazde
Na nastepnych stronach opisano uk3ady
u3atwiaj1ce jazde:
t TEMPOMAT* i SPEEDTRONIC*,
steruj1ce predkooeci1 pojazdu
t Funkcje wspomagania ruszania pod
góre, u3atwiaj1c1 ruszanie i manewrowanie, szczególnie w górach
t PARKTRONIC*, wspieraj1cy kierowce
podczas parkowania
Uk3ady bezpieczenstwa jazdy ABS, BAS,
adaptacyjne oewiat3a stop, ESP(R), EBV
(elektroniczny rozdzielacz si3y hamowania)
opisano w rozdziale,, Uk3ady bezpieczenstwa jazdy" (? strona 66).
TEMPOMAT*
Uk3ad TEMPOMAT utrzymuje sta31
predkooeae pojazdu. Hamuje samoczynnie,

jeoeli grozi przekroczenie ustawionej predkooeci. Przy zjazdach z d3ugich i stromych
wzniesien, zw3aszcza jeoeli pojazd jest obci1? ony lub ci1gnie przyczepe, nale? y
odpowiednio wczeoenie zmieniae bieg na
ni? szy, wzgl. w pojeYdzie z automatyczn1
skrzyni1 biegów* wybraae prze3o? enie 1, 2
lub 3. Zapewni to wykorzystanie efektu
hamowania silnikiem. Dzieki temu uk3ad
hamulcowy jest mniej obci1? any, co zapobiega przegrzaniu i w zwi1zku z tym
przedwczesnemu zu? yciu ok3adzin
hamulcowych.

Z uk3adu TEMPOMAT nale? y korzystaae
wtedy, gdy istnieje mo? liwooeae jazdy przez
d3u? szy czas ze sta31 predkooeci1. Mo? na
ustawiae dowoln1 predkooeae powy? ej
30 km/h.

Tempomat nie jest w stanie uwzgledniae
nate? enia ruchu drogowego ani stanu
nawierzchni.

140

Na sytuacje w ruchu drogowym nale? y
zwracaae baczn1 uwage równie? wtedy, gdy
tempomat jest w31czony.
Tempomat stanowi tylko pomoc dla
kierowcy. Odpowiedzialnooeae za predkooeae
jazdy oraz za hamowanie w odpowiednim
czasie spoczywa wy31cznie na kierowcy.

Z tempomatu nie mo? na korzystaae:
t W sytuacjach wymagaj1cych czestych
zmian predkooeci jazdy (np. gdy na drodze panuje du? y ruch lub jest wiele
ostrych zakretów). Mo? na wówczas
spowodowaae wypadek.
t Na oeliskiej nawierzchni. Ko3a napedowe
mog1 podczas hamowania lub przyspieszania straciae przyczepnooeae i pojazd
mo? e wpaoeae w pooelizg.
t Przy z3ej widocznooeci, spowodowanej
np. mg31, intensywnym deszczem lub
oeniegiem.

Wskazania tempomatu w predkooeciomierzu (pojazd z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1* z 12 przyciskami)
Po w31czeniu uk3adu TEMPOMAT
podoewietlone s1 segmenty od predkooeci
maksymalnej.

1 Segmenty
DYwignia uk3adu TEMPOMAT
D? wignia uk3adu TEMPOMAT umo? liwia
obs3uge uk3adu TEMPOMAT i uk3adu
tymczasowego ograniczenia predkooeci
SPEEDTRONIC.

i Ostatnio wprowadzona wartooeae predkooeci
pozostaje zapisana w pamieci do chwili
ponownego uruchomienia silnika.
Lampka kontrolna LIM na dYwigni uk3adu
TEMPOMAT wskazuje aktualnie wybrany
uk3ad:
t lampka kontrolna LIM nie oewieci sie:
Uk3ad TEMPOMAT jest wybrany.
t lampka kontrolna LIM oewieci sie:
Wybrany jest uk3ad SPEEDTRONIC.

Lampka kontrolna LIM 2 na dYwigni
uk3adu TEMPOMAT nie oewieci sie.
Wprowadzenie do pamieci aktualnej
1 Wprowadzanie do pamieci predkooeci
aktualnej lub wy? szej
2 Lampka kontrolna LIM
3 Ustawienie predkooeci aktualnej lub
ostatnio zapisanej w pamieci
4 Wprowadzanie do pamieci predkooeci
aktualnej lub ni? szej
5 Prze31czanie pomiedzy uk3adem
TEMPOMAT a zmiennym ograniczeniem predkooeci SPEEDTRONIC
6 Wy31czanie uk3adu TEMPOMAT
Wybieranie uk3adu TEMPOMAT

Sprawdziae, czy lampka kontrolna LIM
2 jest wy31czona.
Jeoeli jest wy31czona, uk3ad TEMPOMAT
jest ju? wybrany.
Jeoeli nie, nacisn1ae dYwignie uk3adu
TEMPOMAT w kierunku strza3ki 5.

Aktualn1 predkooeae mo? na wprowadziae do
pamieci, jeoeli jest wy? sza ni? 30 km/h.
Rozpedziae pojazd do? 1danej
Nacisn1ae krótko dYwignie uk3adu
TEMPOMAT do góry 1 lub w dó3 4 do
punktu oporu.
Zwolniae peda3 gazu.
W31cza sie uk3ad TEMPOMAT. Pojazd
automatycznie utrzymuje predkooeae
wprowadzon1 do pamieci.

i Podczas podje? d? ania pod góre mo? e sie
zdarzyae,? e uk3ad TEMPOMAT nie bedzie
w stanie utrzymaae ustawionej predkooeci. Po
pokonaniu wzniesienia wprowadzona do
pamieci predkooeae zostanie przywrócona. Na
zjazdach uk3ad TEMPOMAT utrzymuje ustawion1 predkooeae automatycznym hamowaniem.
Pojazd z mechaniczn1 skrzyni1 biegów:
t Jechaae zawsze z dostateczn1, ale nie za
du? 1 predkooeci1 obrotow1.
t Odpowiednio do tego nale? y w pore
zmieniaae biegi.

Nie redukowaae prze3o? enia o kilka biegów
jednoczeoenie.

Ustawienie predkooeci aktualnej lub
ostatnio zapisanej w pamieci

Nale? y wywo3ywaae wprowadzon1 do pamieci predkooeae tylko wtedy, gdy wiadomo,
jaka jest jej wartooeae i gdy pozwala na to
sytuacja na drodze. W przeciwnym razie
koniecznooeae gwa3townego przyspieszenia
lub nag3ego hamowania mo? e spowodowaae sytuacje niebezpieczn1 dla kierowcy
i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Poci1gn1ae dYwignie uk3adu
TEMPOMAT krótko do siebie 3.
Uk3ad TEMPOMAT jest w31czony i doprowadza pojazd do ostatnio zapamietanej predkooeci.

Ustawianie predkooeci

Nacisn1ae dYwignie uk3adu TEMPOMAT
do punktu oporu do góry 1 w celu
zwiekszenia predkooeci lub w dó3 4
w celu zmniejszenia.
Przytrzymaae dYwignie uk3adu
TEMPOMAT, a? do osi1gniecia? 1danej
predkooeci.

141

Zwolniae dYwignie uk3adu TEMPOMAT.
Nowa predkooeae zosta3a zapisana
i Wcioeniecie peda3u gazu nie powoduje
wy31czenia uk3adu TEMPOMAT. Jeoeli nast1pi
krótkotrwa3e przyspieszenie, np. przy wymijaniu i peda3 gazu zostanie z powrotem
zwolniony, uk3ad TEMPOMAT przywraca
predkooeae ostatnio wprowadzon1 do pamieci.

i Regulowanie predkooeci pojazdu za pomoc1 dYwigni uk3adu TEMPOMAT jest
wspomagane automatycznym hamowaniem.
Pojazd z automatyczn1 skrzyni1 biegów*:
Na d3ugich zjazdach automatyczna skrzynia
biegów redukuje ponadto biegi.

Ustawianie w etapach co 1 km/h

TEMPOMAT do punktu oporu do góry
1 w celu ustawienia wiekszej predkooeci lub w dó3 4 w celu ustawienia
mniejszej predkooeci.
Wartooeae ostatnio zapisanej w pamieci
predkooeci zostaje zwiekszona lub
zmniejszona.

Ustawianie w etapach co 10 km/h

TEMPOMAT poza punkt oporu do góry

zmniejszona.
Wy31czanie uk3adu TEMPOMAT
Do dyspozycji jest kilka sposobów
wy31czania uk3adu TEMPOMAT:
TEMPOMAT do przodu 6.
krótko w kierunku 5.
Wybrane zosta3o zmienne ograniczenie predkooeci SPEEDTRONIC.
uk3adu TEMPOMAT oewieci sie.
Uk3ad TEMPOMAT wy31cza sie
t po zaci1gnieciu hamulca
pomocniczego
t przy predkooeci poni? ej 30 km/h

w trakcie ingerencji uk3adu ESP(R)
(? strona 68) lub gdy uk3ad ESP(R)
zostanie wy31czony
t jeoeli w pojeYdzie z mechaniczn1
skrzyni1 biegów podczas jazdy nast1pi
w31czenie biegu neutralnego lub peda3
sprzeg3a zostanie wcioeniety i przytrzymany przez ponad 6 sekund
t jeoeli w pojeYdzie z automatyczn1
skrzyni1 biegów* dYwignia wybierania
biegów zostanie podczas jazdy
przesunieta w po3o? enie N.
Gdy TEMPOMAT wy31cza sie, s3ychaae
sygna3 ostrzegawczy. Na wielofunkcyjnym
wyoewietlaczu na ok. 5 sekund pojawia sie
komunikat TEMPOMAT Aus (wyłączony).
SPEEDTRONIC*
Uk3ad SPEEDTRONIC hamuje samoczynnie,
aby nie dopuoeciae do przekroczenia ustawionej predkooeci. Przy zjazdach z d3ugich
i stromych wzniesien, zw3aszcza jeoeli
pojazd jest obci1? ony lub ci1gnie przyczepe, nale? y odpowiednio wczeoenie zmieniae
bieg na ni? szy, wzgl. w pojeYdzie z automatyczn1 skrzyni1 biegów* wybraae
prze3o? enie 1, 2 lub 3. Zapewni to

wykorzystanie efektu hamowania silnikiem. Dzieki temu uk3ad hamulcowy jest
mniej obci1? any, co zapobiega przegrzaniu i w zwi1zku z tym przedwczesnemu
zu? yciu ok3adzin hamulcowych. W razie
koniecznooeci dodatkowego hamowania
nie nale? y przytrzymywaae stale wcioenietego peda3u hamulca, lecz wciskaae go
z przerwami.

Podczas jazdy nigdy nie nale? y przytrzymywaae stale wcioenietego peda3u hamulca,
np. w celu ci1g3ego lekkiego hamowania.
Prowadzi to do przegrzania uk3adu hamulcowego, czego skutkiem jest wyd3u? enie
drogi hamowania. W skrajnych przypadkach mo? e dojoeae do ca3kowitego zaniku
dzia3ania hamulców.

Predkooeae maksymaln1 mo? na ustawiae jako
wartooeae sta31 lub tymczasow1:
t tymczasow1 na u? ytek zmieniaj1cych
sie ograniczen predkooeci jazdy, np.

podczas przeje? d? ania przez tereny
zabudowane
sta31 na u? ytek ograniczania predkooeci
na d3u? szy czas, np. przy korzystaniu
z opon zimowych (? strona 145)

Przy pracuj1cym silniku mo? na za pomoc1
dYwigni uk3adu TEMPOMAT ograniczyae
predkooeae do dowolnej wartooeci powy? ej
Uk3ad SPEEDTRONIC stanowi tylko pomoc
dla kierowcy. Odpowiedzialnooeae za predkooeae jazdy oraz za hamowanie w odpowiednim czasie spoczywa wy31cznie na
i Wskazania predkooeciomierza mog1 sie
nieznacznie ró? niae od ustawionego
ograniczenia predkooeci.

Tymczasowe ograniczenie predkooeci
SPEEDTRONIC
DYwignia uk3adu TEMPOMAT umo? liwia
SPEEDTRONIC.
Uk3ad TEMPOMAT* jest wybrany.
TEMPOMAT* a tymczasowym ograniczeniem predkooeci SPEEDTRONIC
6 Wy31czanie tymczasowego
ograniczenia predkooeci SPEEDTRONIC

143

Wybieranie tymczasowego
2 jest w31czona.
Jeoeli jest w31czona, uk3ad
SPEEDTRONIC jest ju? wybrany.
TEMPOMAT w kierunku strza3ki 5.
Wybrane jest tymczasowe ograniczenie predkooeci SPEEDTRONIC.

Przy zmianie kierowcy nale? y poinformowaae now1 osobe prowadz1c1 pojazd
o ustawionym ograniczeniu predkooeci.
Z tymczasowego ograniczenia predkooeci
SPEEDTRONIC nale? y korzystaae tylko wtedy,
gdy istnieje pewnooeae,? e nie dojdzie do
sytuacji wymagaj1cej jazdy z predkooeci1
wieksz1 od ustawionego ograniczenia,
w przeciwnym razie mo? na spowodowaae
wypadek.
Ustawione ograniczenie predkooeci mo? na
przekroczyae tylko po wy31czeniu tymczasowego ograniczenia predkooeci
SPEEDTRONIC:

144

za pomoc1 dYwigni uk3adu TEMPOMAT
gdy peda3 gazu zostanie wcioeniety poza
punkt oporu (kickdown)
Nacioeniecie peda3u hamulca nie powoduje
wy31czenia tymczasowego ograniczenia
predkooeci SPEEDTRONIC.
predkooeci
30 km/h.
TEMPOMAT do góry 1 lub w dó3 4
do punktu oporu.
Ostatnio utrzymywana predkooeae zostaje zapamietana. Na wskaYniku statusu, wzgl. w wersji z komfortow1
kierownic1 wielofunkcyjn1* na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym widaae
wartooeae wprowadzonej predkooeci,
np. Limit 100 km/h.
wielofunkcyjn1*: na predkooeciomierzu
podoewietlone zostaj1 segmenty od
pocz1tku skali do wprowadzonej
TEMPOMAT krótko do siebie 3.

1 w celu ustawienia wiekszej
predkooeci lub w dó3 4 w celu
ustawienia mniejszej predkooeci.

do punktu oporu i przytrzymaae, a?
ustawiona zostanie? 1dana predkooeae.
Do góry 1 w celu ustawienia wiekszej
TEMPOMAT poza punkt oporu do góry
poza punkt oporu i przytrzymaae, a?
ustawiona zostanie? 1dana predkooeae.

ustawienia mniejszej predkooeci.
Wy31czanie tymczasowego
ograniczenia predkooeci SPEEDTRONIC
SPEEDTRONIC mo? na wy31czyae na kilka
sposobów:
uk3adu TEMPOMAT gaoenie.
SPEEDTRONIC jest wy31czone.
SPEEDTRONIC wy31cza sie automatycznie,
jeoeli peda3 gazu zostanie wcioeniety poza
punkt oporu (kickdown), a aktualna
predkooeae jazdy nie ró? ni sie od ustawionej
predkooeci o wiecej ni? 20 km/h. S3ychaae
przy tym sygna3 dYwiekowy.

predkooeci SPEEDTRONIC.

i Ostatnio wprowadzona wartooeae predkooeci

ponownego uruchomienia silnika.

Sta3e ograniczenie predkooeci
SPEEDTRONIC (pojazd z komfortow1
z 12 przyciskami

funkcje Begrenzung (Winterreifen)
zimowe]).

i Sta3e ograniczenie predkooeci SPEEDTRONIC

ustawienie.
#.

jest wyposa? eniem dostepnym tylko w wersjach na rynki okreoelonych krajów.

Za pomoc1 komputera pok3adowego
mo? na na sta3e ograniczyae predkooeae
w zakresie pomiedzy 160 km/h (np. przy
korzystaniu z opon zimowych) a predkooeci1 maksymaln1.
Krótko przed osi1gnieciem ustawionego
ograniczenia predkooeci jego wartooeae pojawia sie na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym.
Ustawionego ograniczenia predkooeci
maksymalnej nie da sie przekroczyae, nawet
po wcioenieciu peda3u gazu poza punkt
oporu (kickdown).
Ustawianie sta3ego ograniczenia
menu Einstellungen (ustawienia)
podmenu Fahrzeug (pojazd)
i potwierdziae za pomoc1 #.

Za pomoc1% lub $ wybraae odpowiednie ustawienie.
Do dyspozycji s1 nastepuj1ce
mo? liwooeci:
Aus (wył. )

Ustawienie ograniczenia predkooeci
w zakresie od 230 km/h do 160 km/h
w etapach co 10 km/h.
145

Wspomaganie ruszania pod góre
Uk3ad ten pomaga podczas ruszania na
wzniesieniach. Po zwolnieniu peda3u
hamulca pojazd jest przez krótki czas
utrzymywany w miejscu, dzieki czemu
kierowca mo? e bez pooepiechu prze3o? yae
noge z peda3u hamulca na peda3 gazu
i ruszyae, zanim pojazd zacznie sie toczyae.

Korzystaj1c z funkcji wspomagania ruszania
pod góre, nigdy nie nale? y opuszczaae pojazdu. Po up3ywie ok. 1 sekundy funkcja hamowania przestaje dzia3aae i pojazd mo? e sie
stoczyae ze wzniesienia.

Wcisn1ae peda3 hamulca.
Zapewniae, aby
w pojeYdzie z mechaniczn1 skrzyni1
biegów w31czony by3 bieg do jazdy
w przód lub bieg wsteczny
biegów* w31czone by3o po3o? enie D
lub R
Ruszyae, w tym celu
biegów powoli zwolniae peda3 sprzeg3a,
zdejmuj1c przy tym noge z peda3u

hamulca i ostro? nie wcisn1ae peda3
gazu
biegów* zdj1ae noge z peda3u hamulca
i delikatnie nacisn1ae peda3 gazu.

i Po zwolnieniu peda3u hamulca pojazd jest
utrzymywany w miejscu przez ok. 1 sekunde.
Funkcja wspomagania ruszania nie dzia3a,
gdy:
t pojazd rusza na p3askiej drodze lub
w dó3 wzniesienia
t w pojeYdzie z automatyczn1 skrzyni1
jest ustawiona w po3o? eniu N
t zaci1gniety jest hamulec pomocniczy
t w uk3adzie ESP wystepuje usterka.

Pakiet ADVANCED AGILITY z trybem
jazdy sportowej*
Najistotniejszym elementem pakietu
ADVANCED AGILITY z trybem jazdy sportowej jest regulowany system amortyzacji.
Optymalny stopien amortyzacji zostaje
wyregulowany automatycznie, w zale? nooeci od aktualnych warunków jazdy.
Charakterystyka amortyzacji jest zale? na:
t od indywidualnej techniki jazdy
t rodzaju nawierzchni
t wybranego ustawienia
Wybrane ustawienie pozostaje zachowane
w pamieci równie? po wyjeciu kluczyka ze
Jeoeli pojazd jest wyposa? ony w automatyczn1 skrzynie biegów*, pakiet
sportowej zawiera dodatkowo prze31czniki biegów na kierownicy* i program
manualnej zmiany biegów*
(? strona 114).

Charakterystyka komfortowa

Uruchomiae silnik.
Charakterystyka sportowa
W trybie jazdy sportowej zawieszenie jest
bardziej sztywne, co zapewnia lepszy
kontakt z nawierzchni1. Tryb ten nale? y
ustawiaae przy szybkiej jeYdzie np. na
drodze z licznymi zakretami.
Lampka kontrolna 1 oewieci sie.
Wybrana zosta3a sportowa charakterystyka zawieszenia. Pojazd szybciej
reaguje na wciskanie peda3u gazu;
wielkooeae zmiany jest zale? na od wersji
silnika. W pojeYdzie z automatyczn1
skrzyni1 biegów* nastepuje w31czenie
programu S.

W trybie komfortowym reakcje pojazdu s1
ukierunkowane na zwiekszenie komfortu
jazdy. Tryb ten jest zalecany nie tylko
w celu zwiekszenia komfortu, ale równie?
podczas szybkiej jazdy na drogach bez
zakretów, np. na autostradzie.
Lampka kontrolna 1 gaoenie. Wybrana
zosta3a komfortowa charakterystyka
zawieszenia. W pojeYdzie z automatyczn1 skrzyni1 biegów* nastepuje
w31czenie programu C.
Uk3ad PARKTRONIC stanowi wy31cznie
pomoc przy parkowaniu i mo? e sie zdarzyae,
? e nie rozpozna wszystkich przeszkód. Takie
wspomaganie nie zastepuje nale? ytej
koncentracji podczas parkowania.
Kierowca zawsze ponosi odpowiedzialnooeae
za bezpieczenstwo, dlatego podczas parkowania i manewrowania musi zwracaae uwage na bezpooerednie otoczenie. W przeciwnym razie mo? na spowodowaae sytuacje
Nale? y upewniae sie, czy w strefie manewrowania nie ma ludzi lub zwierz1t. W przeciwnym razie mo? e dojoeae do ich zranienia.

PARKTRONIC jest elektronicznym uk3adem
wspomagaj1cym parkowanie. Sygnalizuje
on optycznie i akustycznie odleg3ooeae
dziel1c1 pojazd od przeszkody.
Uk3ad PARKTRONIC uruchamia sie
automatycznie po w31czeniu zap3onu
i zwolnieniu hamulca pomocniczego.
Przy przekroczeniu predkooeci 18 km/h
uk3ad PARKTRONIC automatycznie
wy31cza sie. Przy mniejszych predkooeciach
w31cza sie ponownie.
Uk3ad PARKTRONIC kontroluje bezpooerednie otoczenie pojazdu za pomoc1
6 czujników umieszczonych w zderzaku
przednim i 4 czujników umieszczonych
w zderzaku tylnym.

147

Czujniki tylne
Pooerodku

ok. 120 cm

W naro? ach

ok. 80 cm

! Podczas parkowania nale? y zwróciae

1 Czujniki w zderzaku przednim

szczególn1 uwage na przedmioty znajduj1ce
sie poni? ej lub powy? ej zasiegu czujników, np.
na gazony lub dyszle przyczep. Uk3ad PARKTRONIC nie rozpoznaje po3o? enia przedmiotów
tego rodzaju. Brak nale? ytej uwagi mo? e
doprowadziae do uszkodzenia pojazdu lub
przedmiotów stanowi1cych przeszkode.
Yród3a ultradYwieków, np. agregat w myjni
samochodowej, pneumatyczny uk3ad
hamulcowy pojazdu cie? arowego lub m3ot
pneumatyczny mog1 powodowaae zak3ócenia
dzia3ania uk3adu PARKTRONIC.

Widok z boku

Zasieg czujników
Na czujnikach nie mo? e byae brudu, lodu
lub b3ota pooeniegowego, które mog1
powodowaae zak3ócenia w pracy uk3adu.
Czujniki nale? y regularnie czyoeciae, nie
dopuszczaj1c przy tym do ich zadrapania
lub uszkodzenia.

Odleg3ooeae minimalna
Pooerodku
Widok z góry

Czujniki przednie
148

ok. 100 cm
ok. 60 cm

ok. 20 cm

W naro? ach ok. 15 cm
Jeoeli w zasiegu czujników znajduje sie
przeszkoda, w31czaj1 sie wszystkie
wskaYniki i s3ychaae sygna3 ostrzegawczy.
Jeoeli minimalna odleg3ooeae od przeszkody
zostanie przekroczona, wskazywanie
odleg3ooeci mo? e zostaae przerwane.

WskaYniki ostrzegawcze
WskaYniki ostrzegawcze sygnalizuj1 odleg3ooeae pojazdu od przeszkody. WskaYnik
ostrzegaj1cy o odleg3ooeci przodu pojazdu
od przeszkody jest umieszczony na tablicy
rozdzielczej nad oerodkowymi nawiewami
powietrza. WskaYnik ostrzegaj1cy o odleg3ooeci ty3u pojazdu od przeszkody jest
umieszczony z ty3u, przy podsufitce.

oznacza,? e uk3ad PARKTRONIC mo? e
wykonywaae pomiary.
Po3o? enie dYwigni zmiany, wzgl. wybierania biegów okreoela, które wskaYniki
ostrzegawcze s1 aktywne:
Mechaniczna skrzynia biegów:
DYwignia zmiany WskaYniki
biegów
ostrzegawcze
w po3o? eniu
Bieg do przodu
Po3o? enie
neutralne

Aktywne wskaYniki
z przodu i z ty3u
Automatyczna skrzynia biegów*:
WskaYnik ostrzegaj1cy o odleg3ooeci przodu
1 Lewa strona pojazdu
2 Prawa strona pojazdu
3 Segmenty wskaYnika
WskaYnik jest podzielony na pieae? ó3tych
i dwa czerwone segmenty; ka? dy taki
zespó3 odnosi sie do danej strony pojazdu.
Podoewietlenie? ó3tych segmentów 3

DYwignia
wybierania
w po3o? eniu

P

WskaYniki
wy31czone
Podczas zbli? ania sie pojazdu do przeszkody nastepuje w31czenie jednego lub
kilku segmentów, w zale? nooeci od
odleg3ooeci. Po w31czeniu
t szóstego segmentu s3ychaae przerywany sygna3 ostrzegawczy, trwaj1cy
ok. 2 sekundy
t siódmego segmentu s3ychaae sta3y
sygna3 ostrzegawczy, trwaj1cy
ok. 2 sekundy. Sygnalizuje to
osi1gniecie minimalnej odleg3ooeci
od przeszkody.

R lub N

ostrzegawcze

z przodu i z ty3u

Wy31czanie i w31czanie uk3adu
PARKTRONIC

Po pod31czeniu instalacji elektrycznej
przyczepy do instalacji pojazdu uk3ad
PARKTRONIC nie kontroluje obszaru wokó3
ty3u pojazdu.

! Je? eli hak holowniczy nie jest wykorzystywany, nale? y z3o? yae jego koncówke,
poniewa? zakres minimalnej odleg3ooeci od
przeszkody kontrolowany przez PARKTRONIC
odnosi sie do zderzaka, a nie do koncówki haka
holowniczego.

2 Wy31czanie i w31czanie uk3adu
PARKTRONIC
Gdy lampa kontrolna 1 oewieci sie, uk3ad
PARKTRONIC jest wy31czony.

i Uk3ad PARKTRONIC w31cza sie automatycznie po przekreceniu kluczyka w stacyjce
w po3o? enie 2.

150

Dysze nawiewu
Dysze nawiewu

1 Pokret3o intensywnooeci nawiewu
z przechylanej dyszy oerodkowej
2 Przestawianie lewego nawiewu
oerodkowego
3 Przestawianie prawego nawiewu
4 Pokret3o intensywnooeci nawiewu
z przechylanej prawej dyszy oerodkowej

5 Dysza odszraniania prawej szyby
bocznej
6 Przestawianie prawego nawiewu
bocznego
7 Pokret3o intensywnooeci nawiewu
z przechylanej prawej dyszy bocznej
8 Przedni panel sterowania

9 Przestawianie lewego nawiewu
a Pokret3o intensywnooeci nawiewu
z przechylanej lewej dyszy bocznej
b Dysza odszraniania lewej szyby
bocznej

151

Z dysz nawiewu mo? e wydostawaae sie
bardzo gor1ce lub bardzo zimne powietrze.
Z tego wzgledu w bezpooeredniej bliskooeci
nawiewów mo? e dojoeae do oparzenia lub
odmro? enia skóry. Nieos3oniete czeoeci cia3a
nale? y trzymaae z dala od otworów nawiewowych. Ewentualnie nale? y za pomoc1
regulatora ustawiae nawiew tak, aby strumien powietrza nie by3 skierowany na
nieos3oniete czeoeci cia3a.

Aby nawiew powietrza nie by3 ograniczony nale? y przestrzegaae nastepuj1cych
wskazówek:
t Nale? y oczyszczaae wlot powietrza na
pokrywie komory silnika, aby unikn1ae
jego zapchania.
t Nigdy nie zas3aniaae nawiewów we
wnetrzu pojazdu.

Otwieranie i zamykanie nawiewów

i W celu uzyskania równomiernej wentylacji,
bez odczuwalnego strumienia powietrza,
nale? y przesuwki w nawiewach ustawiae
w po3o? eniu oerodkowym.

Nawiewy oerodkowe

Nawiewy boczne

152

Otwieranie lub zamykanie nawiewów oerodkowych: Przekreciae pokret3a
1 i 4 ca3kowicie do góry lub w dó3.
Odpowiednie nawiewy oerodkowe s1
otwarte lub zamkniete.
Ustawianie kierunku nawiewu
powietrza: Poci1gn1ae przesuwke
lewego 2 lub prawego 3 nawiewu
oerodkowego do góry lub do do3u,
w lewo lub w prawo.
Kierunek nawiewu powietrza zmienia
sie zgodnie z ustawieniem.
Otwieranie i zamykanie nawiewów
bocznych: Przekreciae pokret3a 7 i a
ca3kowicie do góry lub w dó3.
Odpowiednie nawiewy s1 otwarte lub
lewego 9 lub prawego 6 nawiewu

bocznego do góry lub do do3u, w lewo
lub w prawo.
Nawiewy tylne*
Nawiewy tylne znajduj1 sie w konsoli
oerodkowej z ty3u.

2 Nawiew prawy
3 Nawiew lewy
tylnych: Przekreciae pokret3o 1
Nawiewy tylne s1 otwarte lub
zamkniete.

lewego 3 lub prawego 2 nawiewu
tylnego do góry lub do do3u, w lewo
sie zgodnie z ustawieniem.

i Ustawienie przesuwek tylnych nawiewów
w po3o? eniu górnym zapewnia wentylacje bez
odczuwalnego strumienia powietrza.

153

THERMATIC
Panel obs3ugi

154

1 Zwiekszanie / zmniejszanie
temperatury z lewej strony

156

2 ´ W31czanie / wy31czanie uk3adu THERMATIC

3 z Funkcja Mono
4 w W31czanie / wy31czanie ch3odzenia z osuszaniem powietrza

160

5 y Odszranianie szyb

a. Zmniejszanie intensywnooeci nawiewu

6 Zwiekszanie / zmniejszanie
temperatury z prawej
7, Cyrkulacja powietrza

158

c Rozdzia3 powietrza

8) Ogrzewanie szyby
tylnej

9 Q Zwiekszanie intensywnooeci nawiewu

157

d U W31czanie automatycznego sterowania rozdzia3em i intensywnooeci1
nawiewu

b Wyoewietlacz

Informacje ogólne
Po w31czeniu silnika uk3ad THERMATIC jest
gotowy do pracy. Klimatyzacja dzia3a
optymalnie tylko podczas jazdy z zamknietymi szybami i zamknietym oknem
dachowym przesuwno-uchylnym*.
Klimatyzacje mo? na ustawiae na tryb
automatyczny (? strona 156) lub
regulowaae recznie:
t Reczne regulowanie rozdzia3u
powietrza (? strona 156)
t Reczna regulacja intensywnooeci
nawiewu (? strona 156)
Wartooeae temperatury po stronie kierowcy
i pasa? era mo? na osobno ustawiaae tylko
recznie (? strona 156).

i Jeoeli wnetrze pojazdu jest nagrzane, przed
rozpoczeciem jazdy nale? y je krótko przewietrzyae, korzystaj1c np. z funkcji,, otwieranie
latem" (? strona 105). Wtedy ustawiona
temperatura we wnetrzu zostanie osi1gnieta
szybciej.

W trybie automatycznym uk3ad
THERMATIC ch3odzi lub ogrzewa
wnetrze pojazdu w zale? nooeci od
t ustawionej temperatury
t temperatury zewnetrznej
Zamontowany filtr zespolony ca3kowicie
eliminuje py3ki rooelin, zatrzymuj1c równie?
kurz i inne zanieczyszczenia.

byae krótsze ni? podano w &quot; Ksi1? ce przegl1dów &quot;. Zanieczyszczony filtr ogranicza ilooeae
powietrza doprowadzanego do wnetrza
Podczas ustawiania ogrzewania i ch3odzenia, aby unikn1ae zaparowania szyb, nale? y
kierowaae sie wskazówkami zamieszczonymi
na nastepnych stronach, aby nie dosz3o do
zaparowania szyb, co mo? e doprowadziae
do ograniczenia widocznooeci i w konsekwencji do wypadku.

i Trwa3ooeae filtra jest zale? na od wp3ywów
otoczenia, jak np. od stopnia zanieczyszczenia
powietrza. Okresy miedzy wymianami mog1

155

W31czanie i wy31czanie uk3adu
Wy31czanie: Nacisn1ae przycisk ´.
Lampka kontrolna w przycisku ´
i Takie ustawienie nale? y wybraae np. podczas jazdy z otwartymi szybami lub oknem
dachowym*. Przy wy31czonym uk3adzie
THERMOTRONIC, wy31czony jest równie?
nawiew i cyrkulacja powietrza. Ustawienie
takie nale? y wybieraae przy zamknietym oknie
dachowym* tylko na krótki czas, aby nie
dopuoeciae do zaparowania szyb.

W31czanie: Upewniae sie, czy kluczyk
w stacyjce znajduje sie w po3o? eniu 2
lub czy silnik jest uruchomiony.
Ponownie nacisn1ae przycisk ´.
gaoenie. Poprzednie ustawienia zostaj1
przywrócone.

Nacisn1ae przycisk U.
Lampka kontrolna w przycisku U
oewieci sie. Intensywnooeae i rozdzia3
nawiewu powietrza s1 regulowane
automatycznie.

Automatyczne sterowanie uk3adem
klimatyzacji
W trybie automatycznym rzadko zachodzi
koniecznooeae zmiany ustawien temperatury, intensywnooeci nawiewu lub rozdzia3u
powietrza. Ch3odzenie z osuszaniem powietrza jest w31czone. W razie potrzeby
mo? na wy31czyae tryb automatyczny.
W31czanie: Przy pracuj1cym silniku
nacisn1ae przycisk U.
Lampka kontrolna w przycisku oewieci
sie. Intensywnooeae i rozdzia3 nawiewu
powietrza s1 regulowane automatycznie.
Za pomoc1 pokrete3 1 i 6 ustawiae
temperature osobno po stronie kierowcy i pasa? era.
Temperatura zostanie wyregulowana
automatycznie zgodnie z ustawionymi
wartooeciami.
Wy31czanie: Nacisn1ae przycisk U. Automatyczna regulacja
intensywnooeci oraz rozdzia3u nawiewu
jest wy31czona i obowi1zuje ustawienie wprowadzone recznie.

Ustawianie temperatury
Temperature mo? na ustawiaae recznie.
temperature osobno po ka? dej stronie.
Temperature nale? y zmieniaae stopniowo,
zaczynaj1c najlepiej od 22 °C.
Zwiekszanie lub zmniejszanie temperatury: Przekreciae pokret3a regulacji
temperatury w prawo lub w lewo.

i Jeoeli pokret3o regulacji temperatury po
jednej stronie zostanie przekrecone calkowicie
w prawo, nastepuje równie? zwiekszenie
temperatury po drugiej stronie pojazdu.
Jeoeli pokret3o regulacji temperatury po jednej
stronie zostanie przekrecone calkowicie
w lewo, nastepuje równie? zmniejszenie
temperatury po drugiej stronie pojazdu.

Reczne regulowanie rozdzia3u
nawiewu
Jeoeli automatycznie regulowany rozdzia3
nawiewu nie odpowiada indywidualnym
upodobaniom, mo? na go ustawiae recznie,
za pomoc1 przycisku c.
Symbole na wyoewietlaczu b maj1
nastepuj1ce znaczenie:

Symbol

{

Nawiew przez dysze odszraniania na szybe przedni1
i boczne

a

Nawiew przez dysze oerodkowe
i boczne oraz dysze kokpitu

Y

Nawiew do wnek na nogi
i Mo? liwe s1 równie? pooerednie ustawienia
rozdzia3u nawiewu.

Naciskaae przycisk c, a?? 1dane
ustawienie zostanie osi1gniete. Automatyczna regulacja rozdzia3u nawiewu jest wy31czona i obowi1zuje ustawienie wprowadzone
recznie.

Reczne regulowanie intensywnooeci
Intensywnooeae nawiewu mo? e byae regulowana automatycznie (? strona 156) lub
recznie za pomoc1 przycisków Q i I
w 8 stopniach, osobno po ka? dej stronie.
Intensywnooeae nawiewu jest sterowana
zgodnie z ustawionym stopniem.

Zwiekszanie lub zmniejszanie
intensywnooeci nawiewu: Nacisn1ae
przycisk Q lub I. Automatyczne sterowanie
rozdzia3em powietrza pozostaje
Funkcja Mono
Po w31czeniu funkcji Mono ustawienia
temperatury i rozdzia3u nawiewu wprowadzone po stronie kierowcy s1
automatycznie stosowane po stronie
Nacisn1ae przycisk z.
Nastepuje w31czenie, wzgl. wy31czenie
funkcji Mono. W31czenie jest sygnalizowane oewieceniem sie lampki
kontrolnej w przycisku.
Do odszraniania szyby przedniej mo? na
wykorzystaae ni? ej opisane ustawienie.
ch3odzenie z osuszaniem powietrza
maksymaln1 moc dmuchawy
i ogrzewania
nawiew na szybe przedni1 i przednie
szyby boczne
wy31cza tryb cyrkulacji

i Ustawienie takie nale? y wybieraae tylko na
krótki czas, do chwili ca3kowitego oczyszczenia
szyby przedniej.

Zmiana ustawien
Mo? na zmieniae ustawion1 temperature,
intensywnooeae i rozdzia3 nawiewu.
Pozosta3e ustawienia funkcji odszraniania
zostaj1 zachowane.
Zmieniae intensywnooeae nawiewu
(? strona 157).
Zmieniae rozdzia3 nawiewu
(? strona 156).
Zmieniae wartooeae temperatury
(? strona 156).

Nacisn1ae przycisk y.
sie.
Uk3ad THERMATIC w31cza
automatycznie nastepuj1ce funkcje:

Lampka kontrolna w przycisku gaoenie.
Poprzednie ustawienia zostaj1
i Ch3odzenie z osuszaniem powietrza
pozostaje w31czone.

oewieci sie. Lampka kontrolna w przycisku P gaoenie. Intensywnooeae
i rozdzia3 nawiewu powietrza s1
regulowane automatycznie.

Szyby zaparowane od wewn1trz

Uk3ad THERMATIC w31cza automatycznie nastepuj1ce funkcje:
i ogrzewania

i wy31cza tryb cyrkulacji

i Po w31czeniu funkcji odszraniania za
pomoc1 przycisku y, nie mo? na
wykonywaae? adnych innych ustawien.
Ustawienie takie nale? y wybieraae tylko na
Gdy szyba przednia zosta3a oczyszczona, ponownie nacisn1ae przycisk
y.
Lampka kontrolna w przycisku y
gaoenie.
Szyba przednia zaparowana od
zewn1trz
W31czyae wycieraczki (? strona 102).
Jeoeli automatyczna regulacja rozdzia3u
nawiewu jest wy31czona:
Za pomoc1 przycisku c ustawiae
rozdzia3 nawiewu na a lub Y.

Nawiew oewie? ego powietrza z zewn1trz
mo? na na pewien czas wy31czyae. Powietrze nie jest zasysane z zewn1trz, nastepuje jedynie cyrkulacja powietrza
znajduj1cego sie we wnetrzu pojazdu.

W przypadku niskiej temperatury otoczenia
cyrkulacje powietrza nale? y w31czaae tylko
na krótki czas, W przeciwnym razie mo? e
dojoeae do zaparowania szyb, co mo? e doprowadziae do ograniczenia widocznooeci
i w konsekwencji do wypadku.

W31czanie: Nacisn1ae krótko przycisk
O.

i Przy wysokich temperaturach zewnetrznych tryb cyrkulacji powietrza w31cza sie
automatycznie. Po automatycznym uruchomieniu cyrkulacji powietrza lampka kontrolna
w przycisku O 7 nie w31cza sie. 30 minut czeoeae powietrza
doprowadzana jest z zewn1trz.

Wy31czanie: Nacisn1ae przycisk O.
Lampka kontrolna w przycisku gaoenie.

i Tryb cyrkulacji powietrza wy31cza sie
po ok. 5 minutach przy temperaturze
zewnetrznej poni? ej ok. 5 °C
po up3ywie ok. 5 minut, jeoeli ch3odzenie z osuszaniem powietrza jest
mniej wiecej po 30 minutach przy
temperaturze zewnetrznej powy? ej
ok. 5 °C

Tryb cyrkulacji powietrza w przypadku
komfortowego otwierania / zamykania

Przy otwieraniu i zamykaniu szyb bocznych
nale? y uwa? aae, aby nikt nie zosta3 zakleszczony. Podczas zamykania szyby nie nale? y
sie o ni1 opieraae. Wsuwanie sie szyby
w drzwi mo? e doprowadziae do zakleszczenia miedzy szyb1 a ram1 drzwi. W przypadku takiego zagro? enia nale? y nacisn1ae
przycisk O i przytrzymaae ponad 2 sekundy lub uruchomiae prze31cznik odpowiedniego podnooenika szyby, aby zatrzymaae, wzgl. cofn1ae ruch szyby.
Podczas zamykaniu okna dachowego przesuwno-uchylnego* nale? y uwa? aae, aby nikt
nie zosta3 zakleszczony. W przypadku
zagro? enia nacisn1ae ponownie przycisk
O i przytrzymaae ponad 2 sekundy lub
nacisn1ae prze31cznik otwierania okna
dachowego*.

Wy31czanie cyrkulacji i otwieranie:
Nacisn1ae przycisk O i przytrzymaae,
a? szyby boczne i okno dachowe*
powróc1 do poprzednich po3o? en.
Cyrkulacja powietrza zostaje
wy31czona.

i Je? eli po zamknieciu komfortowym jedna
z szyb lub okno dachowe* zostan1 otwarte
recznie, komfortowe otwieranie nie spowoduje
powrotu do po3o? enia przed zamknieciem.

W31czanie cyrkulacji i zamykanie:
a? nast1pi zamkniecie szyb bocznych
i okna dachowego*. Cyrkulacja powietrza zosta3a
w31czona.

159

Po w31czeniu silnika uk3ad ch3odzenia jest
gotowy do pracy i ch3odzi wnetrze pojazdu zgodnie z ustawion1 temperatur1.
Ponadto powietrze we wnetrzu jest osuszane, co zapobiega zaparowywaniu szyb.

Po wy31czeniu funkcji ch3odzenia z osuszaniem powietrza wnetrze pojazdu nie jest
ch3odzone i powietrze nie jest osuszane. Na
skutek tego szyby mog1 zaparowaae, co
mo? e doprowadziae do ograniczenia widocznooeci i w konsekwencji do wypadku.

W uk3adzie klimatyzacji znajduje sie oerodek
ch3odz1cy R134A, który nie uszkadza
warstwy ozonowej.

i W trakcie ch3odzenia pod pojazdem mo? e
skraplaae sie woda.

Wy31czanie: Nacisn1ae przycisk oe.
Funkcja ch3odzenia z oszuszaniem
powietrza wy31czy sie z niewielkim
opóYnieniem.

przycisk oe. Ch3odzenie z osuszaniem
powietrza jest w31czone.

161

THERMOTRONIC*
164

2 U W31czanie automatycznego sterowania rozdzia3em i intensywnooeci1
3 ´ W31czanie / wy31czanie uk3adu THERMOTRONIC

5 w W31czanie / wy31czanie ch3odzenia z osuszaniem
powietrza

168

6 T Ciep3o resztkowe

7 y Odszranianie szyb

165

8 Zwiekszanie / zmniejszanie
temperatury z prawej strony

9) Ogrzewanie szyby
a Ustawianie rozdzia3u
nawiewu po prawej stronie

9 Q Zwiekszanie
intensywnooeci nawiewu

c. Zmniejszanie
d Wyoewietlacz

Po w31czeniu silnika uk3ad THERMOTRONIC jest gotowy do pracy. Klimatyzacja
dzia3a optymalnie tylko podczas jazdy
z zamknietymi szybami i zamknietym
oknem dachowym przesuwno-uchylnym*.
automatyczny (? strona 164) lub
powietrza (? strona 165)
nawiewu (? strona 165)

rozpoczeciem jazdy nale? y je krótko przewietrzyae, korzystaj1c np. z funkcji,, Otwieranie

latem" (? strona 105). Wtedy ustawiona temperatura we wnetrzu zostanie osi1gnieta
THERMOTRONIC ch3odzi lub ogrzewa
t intensywnooeci promieniowania
s3onecznego
e Ustawianie rozdzia3u
nawiewu po lewej stronie

f, Cyrkulacja powietrza

4 z Funkcja Mono

167

163

THERMOTRONIC
mo? na tryb automatyczny w31czaae i wy31czaae osobno po ka? dej stronie pojazdu.
automatycznie.
Za pomoc1 pokrete3 1 i 8 ustawiae
temperature osobno po stronie
kierowcy i pasa? era.
Automatyczna regulacja intensywnooeci
i rozdzia3u nawiewu powietrza jest
Za pomoc1 odpowiednich przycisków
ustawiae? 1dany stopien intensywnooeci
nawiewu.
Przekreciae pokret3o rozdzia3u nawiewu
w? 1dane po3o? enie.

temperatury: Przekreciae pokret3a
regulacji temperatury w prawo lub
w lewo.

jednej stronie zostanie przekrecone ca3kowicie
Rozdzia3 nawiewu powietrza mo? na ustawiae recznie za pomoc1 przycisków a i e
osobno po ka? dej stronie.
Symbole na wyoewietlaczu d maj1
nastepuj1ce znaczenie:
Naciskaae przyciski a i e, a?? 1dane
Intensywnooeae nawiewu mo? e byae regulowana automatycznie lub recznie za
pomoc1 przycisków Q i. w
7 stopniach, osobno po ka? dej stronie.
zgodnie z ustawionym stopniem.
intensywnooeci nawiewu: Za pomoc1
przycisków Q i. zwiekszyae lub
zmniejszyae intensywnooeae nawiewu.
przycisk Q lub..
temperatury, rozdzia3u i intensywnooeci
nawiewu wprowadzone po stronie kierowcy s1 automatycznie stosowane po
stronie pasa? era oraz z ty3u.
Uk3ad THERMOTRONIC w31cza
automatycznie nastepuj1ce funkcje:
intensywnooeae i rozdzia3 nawiewu. Pozosta3e ustawienia funkcji odszraniania
(? strona 165).
(? strona 164).
Nacisn1ae przycisk U.

166

oewieci sie. Lampka kontrolna w przycisku y gaoenie.
W31cza sie wyoewietlacz.
Intensywnooeae i rozdzia3 nawiewu
Szyby zaparowane od wewn1trz
Jeoeli przy w31czonym trybie cyrkulacji
powietrza dmuchawa zostanie wy31czona,
wnetrze pojazdu nie bedzie wentylowane
i mo? e dojoeae do zaparowania szyb.
W31czanie: Upewniae sie, czy tryb
automatyczny jest w31czony.
Jeoeli szyby w dalszym ci1gu s1
zaparowane:
t ch3odzenie z osuszaniem powietrza
t maksymaln1 moc dmuchawy
t nawiew na szybe przedni1 i przednie
szyby boczne

Wy31czanie: Gdy szyba przednia
zosta3a oczyszczona, ponownie
nacisn1ae przycisk y.
Jeoeli automatyczna klimatyzacja jest
wy31czona:
Za pomoc1 przycisków a i e ustawiae
mo? na na pewien czas wy31czyae.
Powietrze nie jest zasysane z zewn1trz,
nastepuje jedynie cyrkulacja powietrza
na krótki czas, w przeciwnym razie mo? e
automatycznie. Po automatycznym uruchomieniu cyrkulacji powietrza lampka kontrola
w przycisku O nie w31cza sie.
po ok. 5minutach przy temperaturze
zewnetrznej poni? ej ok. 7 °C
t po up3ywie ok. 5 minut, jeoeli ch3odzenie
z osuszaniem powietrza jest wy31czone
(? strona 168)
t mniej wiecej po 30 minutach przy temperaturze zewnetrznej powy? ej ok. 5 °C.
przycisk O i przytrzymaae ponad 2 sekundy lub uruchomiae prze31cznik odpowiedniego podnooenika szyby, aby zatrzymaae, wzgl.
cofn1ae ruch szyby.
Podczas zamykaniu okna dachowego
przesuwno-uchylnego* nale? y uwa? aae, aby
nikt nie zosta3 zakleszczony. W przypadku
Po wy31czeniu silnika wnetrze pojazdu
mo? e byae ogrzewane ciep3em resztkowym
silnika do 30 minut od chwili wyjecia kluczyka ze stacyjki lub od przekrecenia go
w po3o? enie 0 lub 1. Maksymalny czas
ogrzewania wynosi 30 minut; jest zale? ny
od ustawionej wczesniej temperatury we
wnetrzu oraz od temperatury osi1gnietej
przez p3yn ch3odz1cy.

i W31czenie funkcji ciep3a resztkowego przy
wysokich temperaturach powoduje w31czenie
tylko wentylacji.
i Niezale? nie od ustawionej intensywnooeci
nawiewu dmuchawa pracuje ze sta31, ni? sz1
intensywnooeci1.

W31czanie: Przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 1 lub 0 b1dY wyj1ae
ze stacyjki.
Nacisn1ae przycisk T.
Wy31czanie: Ponownie nacisn1ae
przycisk T.
i Funkcja ciep3a resztkowego / wentylacji
podczas postoju zostaje automatycznie
t gdy kluczyk w stacyjce zostanie
przekrecony w po3o? enie 2
t po up3ywie oko3o 30 minut
t gdy spada napiecie akumulatora.

opóYnieniem.
Klimatyzacja z ty3u
Panel obs3ugi z ty3u umo? liwia ustawianie
temperatury i intensywnooeci nawiewu
powietrza.
Tylny panel obs3ugi znajduje sie w konsoli
tylnych: Przekreciae pokret3o 1 do
góry lub w dó3.
Ustawianie temperatury

Tylny panel obs3ugi uk3adu THERMOTRONIC

3 Zwiekszanie / zmniejszanie
intensywnooeci nawiewu
4 Wyoewietlacz
5 Zwiekszanie / zmniejszanie
temperatury
6 Nawiew lewy

Za pomoc1 przycisków 3 ustawiae
najlepiej zaczynaj1c od 22 °C. Wartooeae
ustawionej temperatury widaae na wyoewietlaczu. Uk3ad THERMOTRONIC ustawia
temperature odpowiednio do wybranej
wartooeci.
Ustawiae? 1dan1 temperature za
pomoc1 przycisków.
wartooeciami.

Nawiewy tylne

i Gdy funkcja ch3odzenia zostanie wy31-

Intensywnooeae oraz rozdzia3 nawiewu
powietrza mo? na ustawiaae indywidualnie
przy tylnych nawiewach.

czona za pomoc1 panelu obs3ugi z przodu,
nie dzia3a równie? ch3odzenie z ty3u
(? strona 168).

poci1gn1ae przesuwki tylnych nawiewów do
góry.

Intensywnooeae nawiewu powietrza mo? na
ustawiaae recznie przyciskami Q lub

169

Ogrzewanie szyby tylnej
I. Intensywnooeae nawiewu jest
sterowana zgodnie z ustawionym
stopniem.
przycisk Q lub I.

Ogrzewanie szyby tylnej wy31cza sie automatycznie po up3ywie od 15 do 30 minut.
Czas dzia3ania jest zale? ny od temperatury
zewnetrznej i od warunków jazdy.

Oblodzone lub zaoenie? one szyby nale? y
zawsze oczyszczaae. W przeciwnym razie
ograniczenie widocznooeci mo? e doprowadziae do niebezpiecznej sytuacji.

i Ogrzewanie szyby tylnej zu? ywa dooeae du? 1
ilooeae energii elektrycznej. Dlatego zaleca sie
wy31czaae ogrzewanie, gdy szyba nie jest ju?
zamarznieta lub zaparowana.

W31czanie i wy31czanie: Upewniae sie,
czy kluczyk w stacyjce znajduje sie
w po3o? eniu 2.
Nacisn1ae przycisk F na panelu
Automatyczna jednostrefowa
klimatyzacja
sie lub gaoenie.

Okno dachowe przesuwno-uchylne*
W celu zatrzymania:
Nacisn1ae lub poci1gn1ae prze31cznik
w dowolnym kierunku.
Okno dachowe przesuwno-uchylne
zatrzyma sie w aktualnym po3o? eniu.

Okno dachowe przesuwno-uchylne*

Podczas zamykania okna dachowego
przesuwno-uchylnego nale? y uwa? aae, aby
nikt nie zosta3 zakleszczony. W razie takiego
niebezpieczenstwa nale? y puoeciae prze31cznik i nacisn1ae prze31cznik otwierania.
Szklana pokrywa okna dachowego mo? e
zostaae st3uczona podczas wypadku.
W przypadku dachowania pojazdu istnieje
niebezpieczenstwo,? e pasa? er nie zapiety
pasem bezpieczenstwa zostanie wyrzucony
przez okno dachowe. W zwi1zku z tym
podczas jazdy wszyscy pasa? erowie musz1
mieae zapiete pasy bezpieczenstwa.

Obs3uga okna dachowego
przesuwno-uchylnego

1 Podnoszenie ty3u okna dachowego
2 Otwieranie
3 Zamykanie

! Nie nale? y otwieraae okna dachowego
przesuwno-uchylnego, jeoeli dach jest pokryty
lodem lub oeniegiem, gdy? mo? e dojoeae do
zak3ócen dzia3ania.
Nie nale? y przewoziae? adnych przedmiotów
wystaj1cych z dachowego okna przesuwnouchylnego, poniewa? mog1 one uszkodziae
listwy uszczelniaj1ce.
i Okno dachowe mo? na równie? otwieraae
z zewn1trz poprzez funkcje,, Otwieranie latem"
(? strona 105) i zamykaae za pomoc1 funkcji
,, Zamykanie komfortowe" (? strona 105).

Zamykanie
Obs3uga reczna: Nacisn1ae prze31cznik
w kierunku strza3ki 3 do punktu oporu i przytrzymaae, a? okno dachowe i
jego os3ona osi1gn1? 1dane po3o? enie.
Obs3uga automatyczna: Nacisn1ae
krótko prze31cznik w kierunku strza3ki
3 poza punkt oporu i puoeciae.
zamknie sie ca3kowicie.
zatrzyma sie w aktualnym po3o? eniu.
Os3one mo? na równie? zasun1ae
w po3o? enie 1 lub 2.

Otwieranie
w kierunku strza3ki 2 do punktu oporu i przytrzymaae, a? okno dachowe
i jego os3ona osi1gn1? 1dane
2 poza punkt oporu i puoeciae.
Okno dachowe otworzy sie ca3kowicie.

Jeoeli przy zamykaniu okno dachowe zostanie zablokowane i nast1pi jego ponowne
otworzenie, przed up3ywem 2 sekund mo? na ponownie poci1gn1ae prze31cznik do
punktu oporu w kierunku strza3ki 3.
Spowoduje to zamkniecie okna dachowego
z nieco wieksz1 si31.
Jeoeli okno dachowe zostanie ponownie
zablokowane i nast1pi jego otworzenie,
poci1gn1ae prze31cznik do punktu oporu
w kierunku strza3ki 3. Spowoduje to zamkniecie okna dachowego z pominieciem
funkcji zabezpieczenia przed zakleszczeniem.
Przy zamykaniu okna dachowego z pominieciem funkcji zabezpieczania przed
zakleszczeniem nale? y zwracaae uwage, aby
nikogo nie zakleszczyae, gdy? grozi to
powa? nymi obra? eniami.

172

Podnoszenie
W celu wietrzenia wnetrza pojazdu mo? na
podnieoeae ty3 okna dachowego.
w kierunku strza3ki 1 do punktu
oporu i przytrzymaae, a? okno dachowe
osi1gnie? 1dane po3o? enie.
1 poza punkt oporu i puoeciae.
Opuszczanie i zamykanie
Obs3uga reczna: Poci1gn1ae prze31cznik w kierunku strza3ki 3 do punktu
oporu i przytrzymaae, a? nast1pi
opuszczenie i ca3kowite zamkniecie
okna dachowego.
3 poza punkt oporu i puoeciae.

Samoczynne zamykanie podczas
deszczu*
Gdy kluczyk jest wyjety ze stacyjki lub
przekrecony w po3o? enie 0 okno dachowe
zamyka sie automatycznie
t gdy zaczyna padaae deszcz
t gdy temperatura zewnetrzna jest
bardzo wysoka lub bardzo niska
t po up3ywie 6 godzin
t w razie zak3ócen w zasilaniu
napieciem.
Po samoczynnym zamknieciu tylna czeoeae
okna dachowego ponownie unosi sie
w celu wentylacji wnetrza pojazdu.

i Okno dachowe przesuwno-uchylne nie
zamyka sie automatycznie, gdy:
jest podniesione z ty3u
jest zablokowane
deszcz nie pada na szybe przedni1
w obszarze czujnika deszczu (np. pojazd
zaparkowany pod mostem, pod daszkiem).

Panoramiczne okno dachowe*
Odsuwanie i zasuwanie rolety
Roleta chroni przed promieniowaniem
s3onecznym. Podczas odsuwania dachu
roleta przesuwa sie do ty3u razem z nim.
Gdy okno dachowe przesuwno-uchylne
jest zamkniete lub podniesione z ty3u,
mo? na dowolnie ustawiae rolete.

Regulacja okna dachowego
przesuwno-uchylnego
Okno dachowe wymaga regulacji, jeoeli nie
mo? na go obs3ugiwaae automatycznie,
wzgl. je? eli otwieranie lub zamykanie jest
mo? liwe tylko przy u? yciu du? ej si3y
(szarpniecie).
Naciskaae prze31cznik w kierunku
strza3ki 1, a? ty3 okna dachowego
przesuwno-uchylnego uniesie sie
ca3kowicie.
Przytrzymaae prze31cznik wcioeniety
jeszcze przez sekunde.
Sprawdziae, czy okno dachowe
przesuwno-uchylne mo? na ca3kowicie
otworzyae lub zamkn1ae (? strona 171).
Je? eli nie, ponownie wyregulowaae
okno dachowe.

Roleta przeciws3oneczna chroni przed
silnym promieniowanem s3onecznym
oddzia3uj1cym przez panoramiczne okno
dachowe.
przeciws3onecznej
Obie rolety przeciws3oneczne mo? na
odsuwaae i zasuwaae tylko wtedy, gdy
panoramiczne okno dachowe jest zamkniete. Obie rolety przeciws3oneczne
obs3uguje sie jednoczeoenie.

Przy przesuwaniu rolet przeciws3onecznych
nale? y zwróciae uwage, aby nikt nie zosta3
zakleszczony.

Prze31cznik panoramicznego okna dachowego znajduje sie na panelu obs3ugi
w dachu.

1 lub 2 poza punkt oporu.
Rolety przeciws3oneczne odsun1 sie
Rolety przeciws3oneczne zatrzymaj1 sie
w osi1gnietym po3o? eniu.
Zamykanie

1 Otwieranie
3 Zamykanie
w po3o? enie 1 lub 2.
Otwieranie

w kierunku strza3ki 1 lub 2 do
punktu oporu i przytrzymaae, a? rolety
przeciws3oneczne osi1gn1? 1dane
174

w kierunku strza3ki 3 i przytrzymaae,
a? rolety przeciws3oneczne osi1gn1
? 1dane po3o? enie.
Rolety przeciws3oneczne zasun1 sie
ca3kowicie.

Obs3uga automatyczna: Poci1gn1ae
3 poza punkt oporu.
w dowolnym kierunku.

Panoramiczne okno dachowe

Podczas zamykania panoramicznego okna
dachowego nale? y uwa? aae, aby nikogo nie
zakleszczyae. W razie takiego niebezpieczenstwa nacisn1ae prze31cznik w kierunku
otwierania.
Szk3o panoramicznego okna dachowego
mo? e zostaae st3uczone podczas wypadku.
uruchomiae pojazd. Z tego wzgledu nie
nale? y w pojeYdzie pozostawiaae dzieci bez
opieki. Opuszczaj1c pojazd nawet na
krótko, nale? y zabieraae ze sob1 kluczyk
KEYLESS-GO*.

Panoramiczne okno dachowe*

! Nie nale? y otwieraae panoramicznego okna
dachowego, jeoeli dach jest pokryty lodem lub
oeniegiem, gdy? mo? e dojoeae do zak3ócen
dzia3ania.
wystaj1cych z panoramicznego okna
dachowego, poniewa? mog1 one uszkodziae
i Panoramiczne okno dachowe mo? na
równie? otwieraae z zewn1trz poprzez funkcje
,, Otwieranie latem" (? strona 105) i zamykaae
za pomoc1 funkcji,, Zamykanie komfortowe"
w kierunku strza3ki 2 do punktu
osi1gnie? 1dane po3o? enie.

Podnoszenie

Panoramiczne okno dachowe otworzy
sie ca3kowicie.
Panoramiczne okno dachowe
w kierunku strza3ki 3 do punktu
Panoramiczne okno dachowe zamknie
sie ca3kowicie.

podnieoeae ty3 panoramicznego okna
dachowego.
oporu i przytrzymaae, a? panoramiczne
okno dachowe osi1gnie? 1dane
175

Opuszczanie i zamykanie

Obs3uga reczna: Poci1gn1ae prze31cznik w kierunku strza3ki 3 do
punktu oporu i przytrzymaae, a? nast1pi
panoramicznego okna dachowego.

przekrecony w po3o? enie 0 panoramiczne
okno dachowe zamyka sie automatycznie
panoramicznego okna dachowego
ponownie unosi sie w celu wentylacji
Regulacja panoramicznego
okna dachowego i rolet
przeciws3onecznych
Panoramiczne okno dachowe i rolety
przeciws3oneczne wymagaj1 regulacji, jeoeli
obs3uga automatyczna nie jest mo? liwa,
wzgl. je? eli panoramiczne okno dachowe
mo? na otwieraae tylko przy u? yciu du? ej
si3y (szarpniecie).

i Panoramiczne okno dachowe nie zamyka
sie automatycznie, gdy:
176

w obszarze czujnika deszczu (np.
pojazd zaparkowany pod mostem,
pod daszkiem).

1 Podnoszenie
strza3ki 3 do punktu oporu, a? nast1pi
ca3kowite zasuniecie rolet przeciws3onecznych.

Rozmieszczanie baga? u

strza3ki 2 do punktu oporu, a? nast1pi
ca3kowite odsuniecie rolet przeciws3onecznych.
Nacisn1ae prze31cznik w kierunku
strza3ki 2 do punktu oporu i przytrzymaae, a? panoramiczne okno
dachowe otworzy sie o ok. 10 cm.
strza3ki 3 do punktu oporu i przytrzymaae, a? panoramiczne okno
dachowe zostanie ca3kowicie
Nastepnie sprawdziae, czy panoramiczne okno dachowe mo? na
ca3kowicie (automatycznie) otworzyae
(? strona 175).
Jeoeli obs3uga automatyczna nie jest
mo? liwa, nale? y powtórzyae regulacje
Uchwyt na pojemniki z napojami
w pod3okietniku z ty3u

Uchwyt na pojemniki z napojami

Podczas jazdy uchwyt na pojemniki z napojami powinien byae zamkniety. W przeciwnym razie kierowca i pasa? erowie mog1
doznaae obra? en spowodowanych wyrzuceniem tych przedmiotów z uchwytu:
t podczas gwa3townego hamowania
t podczas szybkiej zmiany kierunku jazdy
t w razie wypadku.
W uchwyty nale? y wk3adaae tylko pasuj1ce,
zamykane pojemniki. W przeciwnym razie
napoje mog1 sie rozlaae.
Nale? y unikaae wstawiania w uchwyt pojemników z gor1cymi napojami. Rozlanie sie
gor1cego napoju mo? e spowodowaae
oparzenia.

2 Uchwyt na pojemniki z napojami
Otwieranie: Otworzyae schowek
w tylnym pod3okietniku.
Nacisn1ae przycisk odblokowania
i wychyliae uchwyt na pojemniki
z napojami do przodu.

i Nastepnie mo? na ponownie zamkn1ae
schowek.

Zamykanie: Otworzyae schowek
Wsun1ae uchwyt na pojemniki
z napojami do ty3u, a? do
zablokowania.

Rozmieszczanie baga? u
Baga? nik dachowy*

Nieprawid3owo zamontowany baga? nik
dachowy lub niew3aoeciwie umocowany na
nim 3adunek mo? e podczas jazdy poluzowaae sie, spaoeae z dachu i doprowadziae do
wypadku. Przy monta? u oraz u? ywaniu
nale? y przestrzegaae instrukcji do31czonej
przez producenta baga? nika dachowego,
wzgl. baga? nika na narty.
GBPadunek na baga? niku dachowym przyczynia sie do podwy? szenia oerodka cie? kooeci
pojazdu, a tym samym do zmiany jego
statecznooeci. Nie nale? y przekraczaae maksymalnie dopuszczalnego obci1? enia dachu,
wynosz1cego 50 kg. Technike jazdy nale? y
zawsze dostosowywaae do warunków panuj1cych na drodze oraz warunków atmosferycznych, a z 3adunkiem umieszczonym na
baga? niku dachowym jeYdziae szczególnie
ostro? nie.

! Firma DaimlerChrysler zaleca u? ywanie
wy31cznie sprawdzonych i dopuszczonych do
stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz
baga? ników dachowych. Dzieki temu mo? na
zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu pojazdu.
GBPadunek na baga? niku dachowym nale? y
rozmieoeciae w taki sposób, aby wykluczyae
mo? liwooeae uszkodzenia pojazdu podczas jazdy.
Nale? y przy tym uwzgledniae, aby
t mieae mo? liwooeae ca3kowitego podniesienia
okna dachowego przesuwno-uchylnego*
t ca3kowitego podniesienia panoramicznego
okna dachowego*
t ca3kowitego otwarcia pokrywy baga? nika.

Wersja z i bez okna dachowego
przesuwno-uchylnego: Ostro? nie
otworzyae zaoelepki 1 w kierunku
Wersja z panoramicznym oknem
dachowym: Ostro? nie otworzyae
zaoelepki 1 w kierunku przeciwnym do
Odchyliae zaoelepki 1 do góry.
Przymocowaae baga? nik dachowy
w punktach znajduj1cych sie pod
zaoelepkami 1.
Przestrzegaae do31czonej przez
producenta instrukcji monta? u
baga? nika dachowego.

Siatka na baga? we wnece na nogi
pasa? era

i Systemy baga? ników dachowych marki
Mercedes-Benz zosta3y zaprojektowane specjalnie do pojazdów marki Mercedes-Benz.
Systemy te spe3niaj1 wymogi normy DIN 75302
i s1 dodatkowo sprawdzane podczas badan
obci1? eniowych i zniszczeniowych.

przedmiotów, aby wykluczyae uszkodzenie,
wzgl. zadrapanie dachu lub listew ozdobnych.

Wersja z i bez okna dachowego przesuwnouchylnego

1 Zaoelepki

! Do otwierania zaoelepek w dachu nie nale? y
stosowaae twardych lub metalowych

W siatce na baga? mo? na przewoziae tylko
lekkie przedmioty. Nie nale? y transportowaae w nich przedmiotów cie? kich,
o ostrych krawedziach lub 3amliwych,
poniewa? w razie wypadku siatka nie
zabezpieczy ich w dostateczny sposób.

Wskazówki dotycz1ce
rozmieszczania baga? u

Podczas jazdy pokrywa baga? nika powinna
byae zawsze zamknieta. W przeciwnym razie
spaliny mog1 przedostawaae sie do wnetrza
pojazdu i doprowadziae do zatrucia.

Statecznooeae pojazdu podczas jazdy zale? y
w du? ym stopniu od rozmieszczenia
baga? u. Dlatego pojazd nale? y obci1? aae
w sposób przedstawiony na rysunkach.

Rozmieszczenie baga? u

Przy rozmieszczaniu i transportowaniu
baga? u nale? y przestrzegaae nastepuj1cych
t Masa baga? u, 31cznie z przewo? onymi
osobami, nie mo? e przekroczyae dopuszczalnej masy ca3kowitej pojazdu oraz
dopuszczalnego obci1? enia osi
t Cie? ki baga? nale? y umieszczaae w baga? niku w taki sposób, aby najwieksze
obci1? enie znajdowa3o sie jak najni? ej
i jak najbli? ej przodu.
t Baga? nie powinien wystawaae powy? ej
górnych krawedzi oparae foteli tylnych.
t Baga? powinien byae zawsze dosuniety
do oparae foteli przednich lub tylnych.
t W miare mo? liwooeci nale? y zawsze
przewoziae baga? za niezajetymi
fotelami.
t Nale? y zawsze zabezpieczaae baga?
dostatecznie mocnymi i odpornymi na
przecieranie sie taoemami lub linkami.
Ostre krawedzie nale? y zabezpieczaae
amortyzuj1cymi podk3adkami.

i Odpowiednie taoemy lub linki s1 dostepne
Mocowanie baga? u
Zaczepy do mocowania baga? u

Nacisk na zaczepy mocuj1ce powinien byae
równomierny. Nale? y przestrzegaae wskazówek dotycz1cych rozmieszczenia 3adunku.

Przy mocowaniu baga? u przestrzegaae
t Zamocowaae baga? do zaczepów.
t Do mocowania baga? u nie nale? y
u? ywaae elastycznych taoem i siatek,
poniewa? s1 one przeznaczone do
zabezpieczania przed przesunieciem
tylko l? ejszych baga? y.
t Stosowane pasy do mocowania
baga? u powinny mieae wytrzyma3ooeae co
najmniej Fdop. = 600 daN i elastycznooeae nie przekraczaj1c1 7%.
t Taoem lub linek mocuj1cych nie
przek3adaae przez ostre krawedzie lub
naro? niki.
t Ostre krawedzie nale? y zabezpieczaae
amortyzuj1cymi podk3adkami.
t Nacisk na zaczepy do mocowania
powinien byae równomierny.

179

W miare mo? liwooeci nale? y wykorzystywaae wszystkie zaczepy do mocowania baga? u.
t U? ywaj1c napinaczy, nie nale? y
przeci1? aae zaczepów do mocowania
baga? u.
t Nale? y przestrzegaae instrukcji obs3ugi
u? ywanych mocowan i zabezpieczen.
W baga? niku znajduj1 sie cztery zaczepy
do mocowania baga? u.

Mo? liwooeae obustronnego
rozmieszczenia baga? u*
W celu zwiekszenia dostepnej przestrzeni
na baga? mo? na przechyliae oparcia foteli
tylnych z lewej i prawej strony.

180

Uchwyty odblokowania znajduj1 sie
w baga? niku z lewej i prawej strony na
górze.

Prosimy nie przewoziae cie? kich i twardych
przedmiotów bez odpowiedniego zabezpieczenia ani w baga? niku, ani we wnetrzu
W przeciwnym razie podczas gwa3townego
hamowania lub szybkiej zmiany kierunku
jazdy przewo? one przedmioty mog1
przesuwaae sie, powoduj1c obra? enia.

GNiebezpieczenstwo zatrucia

1 Zaczepy do mocowania baga? u
Zabezpieczyae przewo? ony baga? za
pomoc1 zaczepów 1.

Sk3adanie tylnego oparcia

Prosimy jeYdziae wy31cznie z zamkniet1
pokryw1 baga? nika, w przeciwnym razie
1 Uchwyt odblokowania oparcia
Otworzyae baga? nik.
Poci1gn1ae uchwyt odblokowania 1
prawego lub lewego oparcia.
Oparcie odpowiedniego fotela jest
odblokowane.
Wsun1ae ca3kowicie tylne zag3ówki
(? strona 84).
W razie potrzeby przesun1ae fotel
kierowcy lub pasa? era do przodu.

Przechyliae oparcie 1 do ty3u, a?
zostanie zablokowane.

Uchwyty na torby

! Uwa? aae, aby nie zakleszczyae pasa
2 Oparcie tylne
Z3o? yae oparcie 2 do przodu.
Nastepnie mo? na (w razie potrzeby)
ponownie cofn1ae fotel kierowcy lub
Rozk3adanie tylnego oparcia

Nale? y zwróciae uwage na dok3adne zablokowanie tylnego oparcia. W przeciwnym
razie kierowca i pasa? erowie mog1 doznaae
obra? en spowodowanych wyrzuceniem
tych przedmiotów z uchwytu:
Jeoeli oparcie tylne nie zostanie prawid3owo
zablokowane, w zestawie wskaYników
pojawia sie odpowiednie ostrze? enie.

i Tylne oparcia powinny zawsze byae zablokowane, gdy nie korzysta sie z mo? liwooeci
obustronnego rozmieszczania baga? u. Uniemo? liwi to dostep osób niepowo3anych
z wnetrza pojazdu do baga? nika.

1 Uchwyty na torby
W baga? niku po lewej i prawej stronie
znajduje sie po jednym uchwycie na
torby 1.

! Nie nale? y obci1? aae uchwytu baga? em
cie? szym ni? 5 kg ani przywi1zywaae do niego
przewo? onych przedmiotów.

Schowek pod pod3og1 baga? nika
W schowku znajduje sie zestaw TIREFIT,
zestaw narzedzi itp.

1 Oparcie tylne

Rozmieszczanie baga? u

! Przed zamknieciem baga? nika nale? y zdj1ae
uchwyt z rynienki, w przeciwnym razie mo? e
dojoeae do uszkodzen.

Schowek w tablicy rozdzielczej

1 Uchwyt
Otwieranie: Poci1gn1ae uchwyt 1
2 Rynienka oeciekowa
Zaczepiae uchwyt 1 w rynience 2.

Schowki nale? y zawsze zamykaae. W siatkach na baga? nie nale? y przewoziae cie? kich
przedmiotów.
W przeciwnym razie kierowca i pasa? erowie
mog1 doznaae obra? en spowodowanych
wyrzuceniem tych przedmiotów:
W siatce na baga? nie wolno przewoziae
cie? kich, 3amliwych przedmiotów, jak równie? przedmiotów o ostrych krawedziach.
Nie nale? y przewoziae twardych przedmiotów w kieszeni na mapy. Z kieszeni na mapy
nie powinny wystawaae? adne przedmioty.

2 Pokrywa schowka w tablicy
rozdzielczej
Otwieranie: Poci1gn1ae za uchwyt 1
i otworzyae pokrywe schowka 2.
Zamykanie: Zamkn1ae pokrywe
schowka 2 do góry i docisn1ae, a? do
Schowek w kokpicie na górze

Blokowanie: W3o? yae kluczyk awaryjny
(? strona 285) w zamek i przekreciae
w prawo o jedn1 czwart1 obrotu,
w po3o? enie 2.
Odblokowanie W3o? yae kluczyk
awaryjny (? strona 285) w zamek
i przekreciae o jedn1 czwart1 obrotu
w lewo, w po3o? enie 1.

Schowek w konsoli oerodkowej

1 Schowek
Otwieranie: Nacisn1ae przycisk 2.
Schowek 1 otworzy sie.

1 Roleta
Otwieranie: Przesun1ae rolete 1 do
ty3u.

i W pojeYdzie wyposa? onym w system
Audio 20, Audio 50 lub COMAND pod pokryw1
znajduje sie wyoewietlacz systemu audio.

i Pojazd wyposa? ony w system Audio /
COMAND: W schowku w tablicy rozdzielczej
znajduje sie z31cze AUX.

Porady praktyczne
Schowek w pod3okietniku

Schowek w tylnym pod3okietniku

Os3ony przeciws3oneczne

Podczas jazdy lusterka umieszczone w os3onach przeciws3onecznych powinny byae
zas3oniete. Ooelepienie oewiat3em odbijaj1cym
sie w lusterku mo? e doprowadziae do
niebezpiecznej sytuacji.

1 Prawy przycisk
2 Lewy przycisk
Otwieranie: Nacisn1ae lewy 2 lub
prawy 1 przycisk.
Schowek otworzy sie.

Roz3o? yae tylny pod3okietnik
Unieoeae nak3adke tylnego
pod3okietnika.

i W pod3okietniku znajduj1 sie dwie
przegródki, ma3a i du? a. Mniejsz1 przegródke
mo? na wyj1ae, np. w celu opró? nienia lub
oczyszczenia. W du? ej przegródce znajduje sie
uchwyt na telefon*.

Lampka ooewietlaj1ca lusterko
Mocowanie
Kieszonka, np. na bilet parkingowy
Lusterko kosmetyczne
Os3ona lusterka

Przy ooelepianiu od przodu

Odchyliae os3one przeciws3oneczn1
Przy ooelepianiu z boku

Roleta szyby tylnej*
Roleta szyby tylnej chroni przed ooelepianiem oraz przed nagrzewaniem sie wnetrza pojazdu pod wp3ywem promieniowania s3onecznego.

Popielniczka* (pojazd wyposa? ony
w popielniczke z zapalniczk1*)
Popielniczka w kokpicie

Wyci1gn1ae os3one przeciws3oneczn1
z mocowania 2.
Odchyliae os3one przeciws3oneczn1 na
bok.

Lusterko w os3onie przeciws3onecznej

i Lampka ooewietlaj1ca lusterko 1 dzia3a
tylko wtedy, gdy os3ona przeciws3oneczna jest
zablokowana w mocowaniu 2.

Odchyliae os3one lusterka 5 do góry.
Lampka 1 oewieci sie.

1 Przycisk rolety szyby tylnej

! Przed uruchomieniem rolety szyby tylnej
nale? y zwróciae uwage, aby? adne przedmioty,
(np. czeoeci odzie? y) nie ogranicza3y jej ruchu.
W przeciwnym razie mo? e dojoeae do uszkodzenia rolety.

Wsuwanie lub wysuwanie: Nacisn1ae
krótko przycisk 1.
Roleta szyby tylnej wysuwa sie lub
wsuwa ca3kowicie.

1 Os3ona
2 Wyjmowanie wk3adu
3 Popielniczka
Otwieranie: Przesun1ae os3one 1 do
przodu a? do zablokowania.
Wyjmowanie wk3adu: Uchwyciae
wk3ad po bokach za wy? 3obienia
i wyj1ae do góry 2.
Wsuwanie wk3adu: Wcisn1ae wk3ad
w mocowanie a? do zatrzaoeniecia.
Zamykanie: Nacisn1ae krótko os3one 1
Os3ona zamyka sie.

Popielniczki z ty3u

Zapalniczka* (pojazd wyposa? ony
w popielniczke z zapalniczk1*)

i po? aru

1 Wk3ad
2 Popielniczka
3 Przycisk odblokowania
Otwieranie: Wyci1gn1ae popielniczke
2 za górn1 krawedY.
Wyjmowanie wk3adu: Nacisn1ae
krótko przycisk odblokowania 3
i wyj1ae wk3ad do góry.
Wsuwanie wk3adu: Wcisn1ae wk3ad 1
w mocowanie a? do zatrzaoeniecia.

Gor1c1 zapalniczke nale? y trzymaae wy31cznie za uchwyt. W przeciwnym razie mo? na
sie poparzyae.
Jeoeli w pojeYdzie podró? uj1 dzieci, zapalniczke warto wyj1ae. Dzieci mog1 poparzyae
sie gor1c1 zapalniczk1 lub spowodowaae
po? ar.

2 Zapalniczka
Przesun1ae os3one 1 do przodu a? do
zablokowania.
Wcisn1ae zapalniczke 2.
Po nagrzaniu sie spirali zapalniczka 2
wyskoczy samoczynnie.

Gniazdko 12 V
Gniazdko mo? na wykorzystywaae do
zasilania dodatkowych odbiorników
o mocy nie przekraczaj1cej 180 W.
Gniazda elektryczne w kokpicie*
Gniazdo elektryczne jest zamontowane
w pojazdach wyposa? onych w urz1dzenie
audio* lub w COMAND APS*.

1 Gniazdko elektryczne
Otworzyae schowek w tablicy
rozdzielczej (? strona 182).

Porady praktyczne

Otworzyae pokrywe gniazda 1.
W wersji bez popielniczki z zapalniczk1*
dodatkowe gniazdo elektryczne znajduje
sie w konsoli oerodkowej.

Gniazdo elektryczne z ty3u

2 Gniazdko elektryczne
Otworzyae pokrywe gniazda 2.
Zamykanie:Nacisn1ae krótko os3one 1
2 Schowek
Wyci1gn1ae schowek 2 za górn1
krawedY.
Otworzyae pokrywe gniazda 1.

W wersji z popielniczk1 z zapalniczk1*
gniazdo elektryczne znajduje sie w konsoli
Telefon komórkowy*

Podczas korzystania z przenooenych urz1dzen komunikacyjnych w pojeYdzie nale? y
przestrzegaae przepisów obowi1zuj1cych
w danym kraju.

Jeoeli obs3ugiwanie urz1dzen komunikacyjnych podczas jazdy jest dozwolone, nale? y
je obs3ugiwaae tylko wtedy, gdy dopuszcza
to sytuacja w ruchu drogowym. W przeciwnym razie rozproszenie uwagi kierowcy
mo? e doprowadziae do niebezpiecznej
sytuacji.
U? ywanie telefonu komórkowego, urz1dzenia krótkofalowego lub faksu bez eliminuj1cej odbicia anteny zewnetrznej mo? e
doprowadziae do zak3ócen w pracy elektronicznych zespo3ów pojazdu i przez to niekorzystnie wp3yn1ae na bezpieczenstwo
jazdy. Z urz1dzen tego typu wolno w pojeYdzie korzystaae tylko wtedy, gdy s1 pod31czone do osobnej i prawid3owo zamontowanej anteny zewnetrznej.

Zwiekszone promieniowanie elektromagnetyczne mo? e spowodowaae zagro? enie dla zdrowia. Korzystanie z anteny
zewnetrznej pozwala unikn1ae - tak ostatnio
czesto dyskutowanych - mo? liwych zagro? en dla zdrowia, spowodowanych polem
elektromagnetycznym.

187

i Optymaln1 jakooeae odbioru telefonów
komórkowych w pojeYdzie i wyeliminowanie
wzajemnych zak3ócen miedzy tymi urz1dzeniami i uk3adami elektronicznymi pojazdu
zapewnia monta? anteny zewnetrznej
dopuszczonej do stosowania w pojazdach
marki Mercedes-Benz. Pod31czona antena
zewnetrzna odprowadza pola elektromagnetyczne, emitowane przez przenooene urz1dzenie
krótkofalowe, na zewn1trz, dzieki czemu
nate? enie pola wewn1trz pojazdu jest znacznie
ni? sze ni? w przypadku samej anteny
wewnetrznej.
i Pojazd jest dostosowany do
montowania uchwytów do ró? nych
telefonów. Uchwyty takie s1 dostepne
w ka? dej ASO Mercedes-Benz.
Funkcje telefonu oraz dostepne us3ugi zale? 1
od modelu telefonu oraz od us3ug
oferowanych przez operatora sieci.

Uchwyt telefonu znajduje sie
w pod3okietniku.
Otwieranie schowka na telefon
(? strona 184)

Wk3adanie telefonu w uchwyt
Po umieszczeniu telefonu komórkowego
w uchwycie mo? na prowadziae rozmowe
tylko przez zestaw g3ooenomówi1cy.

! Nie próbowaae wyjmowania telefonu
komórkowego razem z uchwytem, poniewa?
mo? e to spowodowaae uszkodzenie uchwytu.

1 Zablokowanie telefonu w uchwycie
2 Styki
3 Uchwyt telefonu

188

Zdj1ae okr1g31 zaoelepke ze spodu
telefonu komórkowego i schowaae
w bezpieczne miejsce.

Wsun1ae doln1 czeoeae telefonu w styki
2 uchwytu 3.

Nacisn1ae górn1 czeoeae telefonu w kierunku strza3ki 1, aby telefon zosta3
zablokowany w uchwycie 3.
Po umieszczeniu w uchwycie telefon
komórkowy jest pod31czony do zestawu g3ooenomówi1cego i do komfortowej kierownicy wielofunkcyjnej*.
Bateria telefonu jest 3adowana
w zale? nooeci od stanu jej na3adowania
i od po3o? enia kluczyka w stacyjce.
Proces 3adowania jest sygnalizowany
na wyoewietlaczu telefonu.
Kopiowanie ksi1? ki telefonicznej
z telefonu do pamieci urz1dzenia
audio* lub COMAND APS*, patrz
osobna instrukcja obs3ugi urz1dzenia
audio* lub COMAND APS*.
Przy telefonowaniu mo? na korzystaae
z przycisków s i t znajduj1cych sie
na komfortowej kierownicy wielofunkcyjnej*. Pozosta3e funkcje telefonu komórkowego s1 dostepne za pooerednictwem komputera pok3adowego
(? strona 132).

i Po wyjeciu kluczyka ze stacyjki telefon
komórkowy pozostaje w31czony, jednak
korzystanie z zestawu g3ooenomówi1cego nie
jest ju? mo? liwe.

W trakcie telefonowania nale? y przed wyjeciem
kluczyka ze stacyjki wyj1ae telefon komórkowy
z uchwytu, w przeciwnym razie dojdzie do
roz31czenia po31czenia.

Wyjmowanie telefonu z uchwytu

Zmiana uchwytu telefonu

Zamontowanie uchwytu telefonu

Je? eli posiadany telefon komórkowy
wymaga innego uchwytu, nale? y
zamontowany fabrycznie uchwyt
wymontowaae i zamontowaae pasuj1cy.
Wymontowanie uchwytu telefonu

1 P3yta stykowa
2 Wyciecia
1 Odblokowanie telefonu
2 Uchwyt telefonu

Nacisn1ae suwak w kierunku strza3ki 1
i wyj1ae telefon z uchwytu 2 do góry.

1 Odblokowanie uchwytu telefonu
2 Wyjmowanie uchwytu telefonu
Wsun1ae uchwyt 3 w wyciecia 2
w p3ycie stykowej 1.
Przesun1ae uchwyt telefonu 3 do
przodu, aby go zablokowaae.

Nacisn1ae przycisk blokady w kierunku
strza3ki 1 i wyj1ae uchwyt telefonu 3
w kierunku strza3ki 2.

189

Mata pod3ogowa* po stronie
Przy korzystaniu z mat pod3ogowych nale? y
zwróciae uwage na dostateczn1 ilooeae wolnego miejsca pod peda3ami oraz na bezpieczne zamocowanie mat.
Maty pod3ogowe musz1 byae zawsze
prawid3owo zamocowane za pomoc1
zatrzasków i czopów mocuj1cych.
Przed rozpoczeciem jazdy nale? y sprawdziae,
czy maty s1 prawid3owo zamocowane
i w razie potrzeby poprawiae. Nieprawid3owo zamocowana mata mo? e przesun1ae sie
i ograniczyae ruch peda3ów.
Nie powinno sie uk3adaae kilku mat
pod3ogowych jedna na drugiej.

W celu u3atwienia demonta? u maty pod3ogowej nale? y fotel kierowcy przesun1ae
maksymalnie do ty3u.

190

1 Zatrzaski
2 Mocowanie
Zamontowanie: Wcisn1ae zatrzaski 1
w mocowania 2.
Wymontowanie: Zdj1ae mate
pod3ogow1 z mocowan 2.
Wyj1ae mate pod3ogow1.

Eksploatacja
Pierwsze 1500 km......................
Tankowanie...........................
Komora silnika.........................
Opony i ko3a..........................
Eksploatacja zimowa....................
Wskazówki dotycz1ce jazdy..............
Podró? e za granice.....................
Jazda z przyczep1*......................
Przegl1d techniczny.....................
Konserwacja..........................

192
193
196
200
206
208
210
215
217

191

Pierwsze 1500 km
Prawid3owa eksploatacja silnika w pocz1tkowym okresie u? ytkowania pojazdu zapewni jego sprawniejsz1 prace w przysz3ooeci.
t Dlatego tez prosimy Panstwa, aby
podczas pierwszych 1500 km jeYdziae
ze zmienn1 predkooeci1 i ze zmiennymi
predkooeciami obrotowymi silnika.
t W tym okresie nale? y unikaae jazdy
z du? ym obci1? eniem silnika (ca3kowitego wciskania peda3u gazu)
i z wysokimi predkooeciami obrotowymi
(najwy? ej do 2/3 maksymalnej predkooeci dla ka? dego prze3o? enia.
zmieniaae biegi.
t Nie nale? y redukowaae recznie biegów
w celu hamowania silnikiem.
t Nie nale? y wciskaae peda3u gazu poza
punkt oporu (kickdown).
t Zakresy prze3o? en 3, 2 lub 1 nale? y
w31czaae tylko podczas powolnej jazdy,
np. przy pokonywaniu prze3eczy
192

Po przejechaniu 1500 km mo? na stopniowo wykorzystywaae pe3n1 predkooeae
pojazdu i ca3kowity zakres predkooeci
obrotowej silnika.

Tankowanie
Tankowanie

GNiebezpieczenstwo wybuchu
Etylina / olej napedowy s1 zwi1zkami 3atwopalnymi. Podczas kontaktu z paliwem obowi1zuje zakaz palenia i zbli? ania sie z otwartym ogniem lub oewiat3em.
Przed tankowaniem paliwa nale? y wy31czyae
silnik.

! Gwarancja udzielona na pojazd nie obejmuje uszkodzen spowodowanych dodawaniem etyliny do oleju napedowego.

Pokrywa wlewu paliwa znajduje sie z ty3u,
z prawej strony. Jej blokowanie i odblokowanie odbywa sie automatycznie podczas
otwierania i zamykania pojazdu za pomoc1 kluczyka lub funkcji KEYLESS-GO*.

Nale? y unikaae bezpooeredniego kontaktu
etyliny / oleju napedowego ze skór1 lub
odzie? 1.
Bezpooeredni kontakt paliwa ze skór1 lub
wdychanie oparów paliwa mo? e prowadziae
do uszczerbku na zdrowiu.

Do pojazdu wyposa? onego w silnik wysokopre? ny nie wolno tankowaae etyliny. Do oleju
napedowego nie wolno dodawaae etyliny.
Skutkiem jest uszkodzenie uk3adu paliwowego i silnika, ponadto w pojeYdzie mo? e
dojoeae do po? aru.

Przekreciae korek wlewu paliwa w lewo
i zdj1ae.
Zawiesiae korek w uchwycie znajduj1cym sie na wewnetrznej stronie
pokrywy wlewu paliwa.
Nape3nianie zbiornika przerwaae
w momencie, gdy dojdzie do automatycznego wy31czenia sie pistoletu
dystrybutora.
Za3o? yae korek wlewu paliwa i przekreciae w prawo.
Korek wlewu paliwa zatrzaoenie sie
z charakterystycznym dYwiekiem.
Zamkn1ae pokrywe wlewu paliwa.

i Pojazd z silnikiem wysokopre? nym:
Jeoeli zbiornik paliwa zosta3 podczas jazdy
opró? niony do konca, nale? y odpowietrzyae
uk3ad paliwowy (? strona 271).

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Zabezpieczanie korka wlewu paliwa
Tabela wartooeci cioenienia w ogumieniu
Rodzaj paliwa
Nacisn1ae pokrywe wlewu paliwa
Pokrywa wlewu paliwa uchyli sie.
Otworzyae pokrywe wlewu paliwa.

Etylina (EN 228)

! Nale? y tankowaae wy31cznie bezo3owiow1
etyline,, super" o liczbie oktanowej co najmniej
95 ROZ/85 MOZ, spe3niaj1c1 wymogi normy
EN 228.
W przeciwnym razie moc silnika mo? e zostaae
ograniczona, ponadto mo? e dojoeae do jego
uszkodzenia.
Szczegó3owe informacje dotycz1ce etyliny
znajduj1 sie w rozdziale,, Dane techniczne".

i Informacje na temat jakooeci etyliny znajduj1 sie z regu3y przy dystrybutorze. W razie
w1tpliwooeci prosze pytaae pracownika stacji
paliw.
Je? eli etylina o zalecanej jakooeci jest niedostepna, mo? na przez krótki czas stosowaae równie?
bezo3owiow1 etyline &quot; normaln1 &quot; o liczbie
oktanowej 91 ROZ/82, 5 MOZ. Efektem mo? e
byae jednak zmniejszenie mocy silnika i zwiekszenie zu? ycia paliwa. W takiej sytuacji nale? y
unikaae jazdy z pe3nym obci1? eniem silnika.
W niektórych krajach na skutek niewystarczaj1cej jakooeci dostepnej etyliny mo? e dochodziae do osadzania sie nagaru w obszarze
zaworów ss1cych. W takich przypadkach
nale? y, po konsultacji z ASO Mercedes-Benz,
stosowaae zalecany przez firme DaimlerChrysler
i rozprowadzany przez ASO dodatek specjalny
(nr katalogowy A000989254510). Nale? y przy
tym koniecznie przestrzegaae podanych na
opakowaniu wskazówek i zalecen dotycz1cych
proporcji mieszania.
! Pojazdu wyposa? onego w silnik benzynowy nie wolno tankowaae olejem napedowym.
Do etyliny nie wolno dodawaae oleju napedowego. Nawet minimalne ilooeci oleju napedowego mog1 spowodowaae uszkodzenie uk3adu
wtryskowego. Gwarancja udzielona na pojazd
nie obejmuje uszkodzen spowodowanych
dodawaniem oleju napedowego do etyliny.

194

Olej napedowy (EN 590)

! Nale? y stosowaae wy31cznie olej napedowy
spe3niaj1cy wymagania normy europejskiej
EN 590.
Szczegó3owe informacje dotycz1ce oleju
napedowego znajduj1 sie w rozdziale,, Dane
techniczne".
i Informacje na temat jakooeci oleju napedowego znajduj1 sie z regu3y przy dystrybutorze.
W razie w1tpliwooeci nale? y pytaae pracownika
stacji paliw.

! Przy tankowaniu pojazdu wyposa? onego
w filtr cz1stek sta3ych w krajach spoza UE
nale? y stosowaae wy31cznie niskosiarkowy olej
napedowy &quot; Euro-Diesel &quot; o zawartooeci siarki
poni? ej 0, 005% wag. W krajach, w których
dostepny jest tylko olej napedowy o wy? szej
zawartooeci siarki (np. 0, 035% wag. ), okresy
miedzy wymianami oleju silnikowego powinny
byae krótsze. Szczegó3owych informacji na temat okresów miedzy wymianami oleju silnikowego udzielaj1 wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Szczegó3owych informacji na temat okresów miedzy wymianami oleju silnikowego
udzielaj1 wszystkie ASO Mercedes-Benz.

i Oferowane w handlu oleje napedowe
mog1 zawieraae 5% dodatków pochodzenia
rooelinnego &quot; biodiesel &quot;. Udzia3 tych dodatków
nie wp3ywa na moc silnika i nie przyspiesza
jego zu? ycia.
! Stosowanie oleju napedowego nie
spe3niaj1cego wymagan normy EN 590 (lub
porównywalnych) mo? e spowodowaae szybsze
zu? ywanie sie podzespo3ów lub doprowadziae
do uszkodzenia silnika i uk3adu wydechowego.
Nie nale? y tankowaae:
t paliwa do silników okretowych
(Marine Diesel)
t rooelinnego oleju napedowego (biodiesel)
t oleju rooelinnego
t etyliny
t nafty
t paliwa lotniczego (kerozyny)
t oleju opa3owego
Paliw tego rodzaju nie nale? y równie? mieszaae
z konwencjonalnym olejem napedowym. Nie
stosowaae? adnych dodatków specjalnych,
wyj1tek stanowi1 oerodki wymienione w rozdziale,, Niskie temperatury otoczenia - oerodki
poprawiaj1ce p3ynnooeae paliwa".
Stosowanie niedopuszczonych do eksploatacji
paliw i / lub dodatków specjalnych ogranicza
mo? liwooeci zg3aszania roszczen z tytu3u
gwarancji.
Po przypadkowym zatankowaniu niew3aoeciwego paliwa nie wolno uruchamiaae silnika,

w przeciwnym razie silnik mo? e ulec
uszkodzeniu. W takiej sytuacji nale? y zleciae
ca3kowite opró? nienie uk3adu paliwowego.
! Pojazdu wyposa? onego w silnik
wysokopre? ny nie wolno tankowaae etylin1. Do
oleju napedowego nie wolno dodawaae etyliny.
Nawet minimalne ilooeci etyliny mog1
spowodowaae uszkodzenie uk3adu
dodawaniem etyliny do oleju napedowego.

Biodiesel (paliwa PME, metyloestry
olejów rooelinnych) i olej rooelinny

! Pojazd nie jest dostosowany do eksploatacji na rooelinnym oleju napedowym. Stosowanie tego rodzaju paliwa mo? e doprowadziae
do zwiekszonego zu? ycia, jak równie? uszkodzenia silnika.
Stosowanie rooelinnego oleju napedowego (biodiesel) lub dodawanie go do dostepnego
w handlu oleju napedowego powoduje ograniczenie mo? liwooeci zg3aszania roszczen
z tytu3u gwarancji. Inne nazwy rooelinnego oleju
napedowego (biodiesel) to metyloestry
kwasów t3uszczowych (FAME) i metyloestry
rooelinne (PME).

Niskie temperatury otoczenia
W niskich temperaturach otoczenia p3ynnooeae zwyk3ego oleju napedowego jest
niewystarczaj1ca.
W celu unikniecia zak3ócen podczas
eksploatacji w miesi1cach zimowych
oferowany jest olej napedowy o zwiekszonej p3ynnooeci. Zimowy olej napedowy
nale? y tankowaae przy temperaturach od
ok. -5 °C.
Mo? na go stosowaae bez ryzyka zak3ócen
do temperatury ok. -20 °C.
Do letniego oleju napedowego, jak równie? do zimowego o nieco ni? szej jakooeci
nale? y dodawaae oerodek poprawiaj1cy
p3ynnooeae lub nafte. Ilooeae dodatku nale? y
dostosowaae do przewidywanej temperatury zewnetrznej.
Dodatki nale? y wymieszaae z olejem napedowym, zanim dojdzie do jego zgestnienia, w przeciwnym razie usuniecie usterek
wymaga ogrzania ca3ego uk3adu paliwowego, czyli np. wstawienia pojazdu do
ogrzewanego gara? u.

OErodki poprawiaj1ce p3ynnooeae paliwa
Skutecznooeae oerodków poprawiaj1cych
p3ynnooeae jest ró? na, w zale? nooeci od
rodzaju i jakooeci paliwa. Przy ich stosowaniu nale? y przestrzegaae wskazówek
zamieszczonych na opakowaniu. Nale? y
stosowaae wy31cznie oerodki poprawiaj1ce
p3ynnooeae paliwa, które zosta3y sprawdzone i dopuszczone do eksploatacji
w pojazdach marki Mercedes-Benz.
Informacje na temat sprawdzonych
i dopuszczonych do stosowania oerodków
s1 dostepne w ka? dej ASO Mercedes-Benz.
Silnik powinien pracowaae przez
pewien czas, aby mieszanina wype3ni3a
ca3y uk3ad paliwowy.

195

Pokrywa komory silnika

Podczas jazdy nie wolno ci1gn1ae za dYwignie odblokowania, aby nie doprowadziae do
otwarcia pokrywy komory silnika,

Przy otwartej pokrywie komory silnika mo? na doznaae obra? en równie? wtedy, gdy
silnik jest wy31czony.
Czeoeci silnika mog1 byae bardzo rozgrzane.
W celu unikniecia oparzen mo? na dotykaae
wy31cznie czeoeci opisanych w instrukcji
obs3ugi, przestrzegaj1c przy tym wskazówek dotycz1cych bezpieczenstwa.

Wentylator ch3odnicy znajduje sie miedzy
ch3odnic1 a silnikiem. Wentylator mo? e sie
uruchomiae samoczynnie równie? po wyjeciu
kluczyka ze stacyjki. W zwi1zku z tym nie
wolno siegaae w strefe obracania sie wentylatora, aby nie doznaae obra? en.

Silnik wyposa? ony jest w elektroniczny
uk3ad zap3onowy, pracuj1cy w zakresie
wysokich napieae. Dlatego nie wolno dotykaae? adnych elementów uk3adu zap3onowego (cewki zap3onowe, przewody wysokiego napiecia, wtyki oewiec zap3onowych,
gniazdo diagnostyczne):
t silnik pracuje
t podczas rozruchu silnika
t gdy zap3on jest w31czony i wa3 korbowy
silnika obracany jest recznie.

i Pojazd z autoalarmem*: Otworzenie
pokrywy komory silnika powoduje automatyczne wy31czenie wycieraczek (jeoeli nie zosta3y
wczeoeniej wy31czone) na czas, gdy pokrywa jest
otwarta.

DYwignia odblokowania pokrywy komory
silnika znajduje sie we wnece na nogi
kierowcy, nad hamulcem pomocniczym.

Sprawdziae, czy wycieraczki s1
Przypadkowe uruchomienie wycieraczek
przy otwartej pokrywie komory silnika grozi
zakleszczeniem d3oni przez mechanizm
wycieraczek.
Przed otworzeniem pokrywy komory silnika
nale? y upewniae sie, czy wycieraczki s1
wy31czone i kluczyk zosta3 wyjety ze
stacyjki.

1 DYwignia odblokowania pokrywy
komory silnika
Poci1gn1ae dYwignie 1.
Pokrywa komory silnika jest
odblokowana.

! Nale? y upewniae sie, czy wycieraczki nie s1
odchylone od szyby. W przeciwnym razie
wycieraczki lub pokrywa komory silnika mog1
Komora silnika

Pokrywa komory silnika zatrzaoenie sie
Sprawdziae, czy pokrywa komory silnika
zatrzasne3a sie prawid3owo.

i Jeoeli pokrywe komory silnika mo? na nieco
unieoeae, oznacza to,? e nie zosta3a prawid3owo
zatrzaoenieta. Nale? y j1 wtedy ponownie
otworzyae i nieco energiczniej zamkn1ae.

1 Uchwyt do otwierania pokrywy
Wsun1ae d3on w szczeline miedzy
pokryw1 komory silnika a atrap1
ch3odnicy.
Poci1gn1ae uchwyt 1 w kierunku
strza3ki w góre i unieoeae pokrywe
komory silnika.
Przy zamykaniu pokrywy komory silnika
uwa? aae, aby nikt nie zosta3 zakleszczony.

Opuoeciae pokrywe komory silnika
z wysokooeci ok. 20 cm.

W zale? nooeci od techniki jazdy silnik zu? ywa maksymalnie 0, 8 l oleju na 1000 km.
Zu? ycie oleju mo? e byae te? wy? sze, gdy
pojazd jest nowy lub czesto eksploatowany z wysok1 predkooeci1 obrotow1.
Zu? ycie oleju silnikowego mo? na oszacowaae dopiero po d3u? szym przebiegu.
Wiecej informacji dotycz1cych oleju
silnikowego zamieszczono w rozdziale
,, Dane techniczne" (? strona 336).

Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Przy sprawdzaniu poziomu oleju
silnikowego:
t pojazd musi staae na równej
powierzchni
t od chwili wy31czenia rozgrzanego do
temperatury pracy silnika musi up3yn1ae
co najmniej 5 minut
t od chwili wy31czenia zimnego silnika
musi up3yn1ae co najmniej 30 minut

! Nie nale? y stosowaae? adnych specjalnych
dodatków do oleju silnikowego. Mog1 one
spowodowaae nadmierne zu? ycie silnika,
a nawet doprowadziae do jego uszkodzenia.
Stosowanie dodatków specjalnych ogranicza
gwarancji. Szczegó3owe informacje mo? na
otrzymaae w ASO Mercedes-Benz.

Pojazd z silnikiem benzynowym

1 Miarka poziomu oleju
2 Oznaczenie poziomu maksymalnego
3 Oznaczenie poziomu minimalnego

Uzupe3nianie oleju silnikowego

Pojazd z silnikiem wysokopre? nym

Wyj1ae miarke poziomu oleju 1.
Wytrzeae miarke poziomu oleju 1.
Powoli wsun1ae miarke 1 w rurke do
Odczekaae ok. 5 sekund i wyj1ae miarke
1.
Poziom oleju jest prawid3owy, jeoeli oelad
oleju na miarce zawiera sie pomiedzy
dolnym oznaczeniem 3 a oznaczeniem górnym 2.
W razie potrzeby uzupe3niae olej.

i Ró? nica ilooeci oleju pomiedzy dolnym 3
a górnym 2 oznaczeniem na miarce wynosi
oko3o 2 litrów.

198

1 Korek wlewu oleju

Odkreciae korek 1 wlewu oleju i zdj1ae
go.
Wlaae odpowiedni1 ilooeae oleju.

! Nadmiern1 ilooeae wlanego oleju nale? y
odessaae, poniewa? zbyt wysoki poziom oleju
grozi uszkodzeniem silnika lub katalizatora.

Nakreciae korek 1 na otwór wlewu
oleju.

Nale? y uwa? aae, aby podczas uzupe3niania
nie rozlaae oleju silnikowego. Olej nie mo? e
zanieczyoeciae ziemi ani wód, gdy? jest to
szkodliwe dla oerodowiska.

Poziom oleju w automatycznej
skrzyni biegów*
Poziomu oleju w automatycznej skrzyni
biegów nie trzeba sprawdzaae. W razie
wycieku oleju lub trudnooeci ze zmian1
biegów nale? y zleciae sprawdzenie automatycznej skrzyni biegów w ASO
Sprawdzanie poziomu p3ynu
ch3odz1cego

P3yn ch3odz1cy jest mieszanin1 wody
i oerodka zabezpieczaj1cego przed korozj1
i zamarzaniem. Poziom p3ynu ch3odz1cego
nale? y sprawdzaae w pojeYdzie ustawionym na równej powierzchni i przy
wych3odzonym silniku.

W razie potrzeby dolaae odpowiedni1
ilooeae p3ynu ch3odz1cego.
Za3o? yae korek 1 i dokreciae do oporu.
Szczegó3owe informacje dotycz1ce p3ynu
ch3odz1cego znajduj1 sie w rozdziale
,, Dane techniczne" (? strona 338).
Uk3ad spryskiwaczy szyb i uk3ad
zmywania reflektorów*
Ze zbiornika p3ynu do spryskiwaczy
zasilany jest równie? uk3ad zmywania
reflektorów*.

W uk3adzie ch3odzenia panuje wysokie cioenienie. Z tego wzgledu korek nale? y odkrecaae dopiero wtedy, gdy silnik ostygnie.
powinien wskazywaae temperature ni? sz1
ni? 70 °C. W przeciwnym razie mo? e dojoeae
do poparzenia rozgrzanym p3ynem ch3odz1cym.

1 Pokrywa
2 Zbiornik wyrównawczy
3 Oznaczenie
Przekreciae korek 1 powoli o pó3
obrotu w lewo i odczekaae, a?
nadcioenienie sie zredukuje.
Przekreciae korek 1 dalej w lewo
Poziom p3ynu ch3odz1cego w zbiorniku wyrównawczym 2 jest prawid3owy, gdy przy zimnym p3ynie siega
on do oznaczenia 3 na zbiorniku,
a przy gor1cym p3ynie ok. 1, 5 cm
powy? ej oznaczenia.

Niezale? nie od pory roku zaleca sie
dodawanie do wody koncentratu
oerodka do mycia szyb.

Opony i ko3a

Koncentrat stosowany w uk3adzie spryskiwaczy jest 3atwopalny. Podczas kontaktu
z koncentratem do mycia szyb obowi1zuje
zakaz palenia i zbli? ania sie z otwartym
ogniem lub oewiat3em.

Nale? y stosowaae:
t przy temperaturach dodatnich p3yn
zapobiegaj1cy powstawaniu smug, np.
MB-Summerwash
t przy spodziewanych mrozach p3yn
zapobiegaj1cy zamarzaniu wody na
szybie przedniej, np. MB-Winterwash.
Wymieszaae wode ze oerodkiem do
mycia szyb w osobnym pojemniku.
Dostosowaae proporcje mieszaniny do
temperatury zewnetrznej.

! Nale? y stosowaae wy31cznie oerodki do mycia
szyb odpowiednie do szkie3 reflektorów
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Nieodpowiednie oerodki do mycia szyb mog1
uszkodziae szk3a reflektorów.

Otwieranie: Poci1gn1ae korek 1 za
uchwyt do góry.
Zamykanie: Za3o? yae korek 1 i wcisn1ae
na otwór wlewowy do oporu.

Akumulator znajduje sie w zale? nooeci od
wersji wyposa? enia z prawej strony
(patrz1c w kierunku jazdy) pod obudow1
filtra powietrza lub w baga? niku, pod
pod3og1.
Wiecej informacji na temat akumulatora
zamieszczono w rozdziale,, Porady
praktyczne" (? strona 307).

Opony i ko3a
Na co nale? y zwróciae uwage

! Ze wzgledów bezpieczenstwa zaleca sie
stosowanie opon i kó3 dopuszczonych do
eksploatacji przez firme DaimlerChrysler.
Opony takie s1 specjalnie dostosowane do
uk3adów wp3ywaj1cych na bezpieczenstw o
jazdy, jak ABS czy ESP i maj1 nastepuj1ce
oznaczenia:
t MO = Mercedes-Benz Original
t MOE= Mercedes-Benz Original Extended
(z w3aoeciwooeciami awaryjnymi)
Opony o oznaczeniu Mercedes-Benz Original
Extended powinny byae stosowane wy31cznie na
dopuszczonych do eksploatacji w obreczach.
Firma DaimlerChrysler nie bierze odpowiedzialnooeci za skutki lub szkody powsta3e
w wyniku eksploatacji opon i obreczy innych
ni? zalecane. Informacji na temat opon,
obreczy i ich dopuszczalnych zestawieniach
udziela ka? da ASO Mercedes-Benz.
U? ywanie innych opon ni? sprawdzone
i zalecane do stosowania w pojazdach marki
Mercedes-Benz mo? e np. pogorszyae w3aoeciwooeci trakcyjne pojazdu, spowodowaae
ha3aoeliw1 jazde, zwiekszyae zu? ycie paliwa itp.
Ponadto odchylenia w wymiarach oraz
odmienna charakterystyka odkszta3cania sie
opon podczas obci1? enia w trakcie jazdy mog1
powodowaae ocieranie sie opon o nadwozie

oraz o elementy konstrukcyjne osi. Skutkiem
tego mo? e byae uszkodzenie opony lub pojazdu.

Wskazówki dotycz1ce dobierania,
monta? u i wymiany opon

Wskazówki dotycz1ce regularnej
kontroli stanu obreczy kó3 / opon

! Firma DaimlerChrysler nie sprawdza

bie? nikowanych opon i nie zaleca stosowania
ich w pojazdach marki Mercedes-Benz. Przy
bie? nikowaniu nie mo? na jednoznacznie
oceniae stanu opony, a wiec i wystepowania
uszkodzen wstepnych. W przypadku
stosowania bie? nikowanych opon firma
DaimlerChrysler nie mo? e zagwarantowaae
bezpieczenstwa jazdy. Nie nale? y stosowaae
u? ywanych opon, szczególnie jeoeli brak jest
wiarygodnych informacji o ich przesz3ooeci.

Zamontowanie obreczy lub opon innych,
ni? sprawdzone i dopuszczone do
stosowania:
t mo? e spowodowaae uszkodzenie
hamulców kó3 lub elementów
zawieszenia
t nie zapewnia dostatecznej swobody
ruchu ko3om i ogumieniu.
Skutkiem mo? e byae spowodowanie
Niedopuszczalne s1 modyfikacje uk3adu
hamulcowego i kó3, jak równie? stosowanie podk3adek dystansowych i dodatkowych os3on. W takiej sytuacji decyzja
o dopuszczeniu pojazdu do ruchu mo? e
zostaae cofnieta.

Nale? y stosowaae wy31cznie opony
i ko3a o jednakowej konstrukcji i tej
samej marki.
Montowaae wy31cznie opony pasuj1ce
do obreczy.
Po zamontowaniu nowych opon nale? y przez pierwsze 100 km jeYdziae
z umiarkowan1 predkooeci1, gdy?
dopiero po takim przebiegu opony na
skutek dotarcia uzyskuj1 pe3n1
sprawnooeae.
W przypadku pojazdu o tym samym
rozmiarze kó3 z przodu i z ty3u
pojedyncze nowe opony nale? y
montowaae najpierw na ko3a przednie.
Opony nale? y wymieniae najpóYniej po
6 latach eksploatacji, niezale? nie od ich
zu? ycia. Zasada ta dotyczy równie?
ko3a zapasowego.
Nie nale? y jeYdziae na oponach ze zbyt
p3ytkim bie? nikiem, gdy? znacznie
obni? a to przyczepnooeae na mokrej
nawierzchni (aquaplaning).

! Zdemontowane opony przechowywaae
w suchym, ch3odnym i mo? liwie ciemnym
pomieszczeniu. Opony zabezpieczaae przed
kontaktem z olejami, smarami i paliwem.

Opony i obrecze kó3 nale? y sprawdzaae
regularnie co najmniej raz na 2 tygodnie, jak równie? po jeYdzie w terenie
lub na z3ej nawierzchni pod k1tem
ewentualnych uszkodzen (np. naciecia,
pekniecia, wybrzuszenia opon, wzgl.
deformacje, pekniecia i oelady korozji na
obreczach). Uszkodzone obrecze mog1
byae przyczyn1 straty cioenienia w oponach.
Nale? y regularnie sprawdzaae g3ebokooeae i stan profilu bie? nika wszystkich
opon (? strona 202). W celu sprawdzenia stanu bie? nika po wewnetrznej
stronie nale? y odpowiednio skreciae
przednie ko3a.
Na wszystkich kolach musz1 byae
zamontowane kapturki zabezpieczaj1ce zawory przed brudem i wilgoci1.
W regularnych odstepach czasu, jak
równie? przed ka? d1 d3u? sz1 jazd1
nale? y sprawdziae cioenienie powietrza
w oponach (31cznie z ko3em zapasowym*) i w razie potrzeby skorygowaae
(? strona 203).

201

Wskazówki dotycz1ce jazdy

Wskazówki dotycz1ce czyszczenia kó3

Podczas jazdy nale? y zwracaae uwage
na wibracje, odg3osy i nienormalne
reakcje pojazdu, np. &quot; oeci1ganie &quot; na
jedn1 strone. Zjawiska takie mog1
oewiadczyae o uszkodzeniu opony lub
obreczy ko3a. W razie podejrzewanego
uszkodzenia opony nale? y zmniejszyae
predkooeae, mo? liwie szybko zatrzymaae
pojazd i sprawdziae wszystkie ko3a pod
k1tem uszkodzen. Przyczyn1 niezwyk3ych reakcji pojazdu mog1 byae te?
ukryte uszkodzenia opon. Jeoeli pomimo niezwyk3ych reakcji nie mo? na
rozpoznaae? adnych uszkodzen, nale? y
zleciae sprawdzenie obreczy i ogumienia w fachowej stacji obs3ugi, np.
w ASO Mercedes-Benz.
Przy parkowaniu nale? y zwracaae
uwage, aby opony nie by3y zgniatane,
np. przez docioeniecie do krawe? nika.
Przez krawe? niki, wyboje i inne przeszkody nale? y przeje? d? aae - o ile nie
mo? na ich omin1ae - wolno i pod
mo? liwie szerokim k1tem. W przeciwnym razie mo? e dojoeae do uszkodzenia opon, szczególnie ich bocznych
powierzchni.

202

Nie stosowaae urz1dzen wykorzystuj1cych wysokie cioenienie, np. wysokocioenieniowego agregatu, gdy? mo? e
dojoeae do uszkodzenia opon.

! Do czyszczenia obreczy nie stosowaae
oerodków zawieraj1cych kwasy, poniewa? mo? e
to doprowadziae do korozji oerub mocuj1cych
ko3a, jak równie? tarcz i zacisków hamulcowych. Nie zawieraj1ce kwasów oerodki do
czyszczenia obreczy kó3, jak równie? dalsze
informacje na temat konserwacji kó3 s1
dostepne w ASO Mercedes-Benz.

Kierunek obrotów
Opony o oznaczonym kierunku obrotu
maj1 dodatkowe zalety, np. w odniesieniu
do zjawiska &quot; aquaplaningu &quot; (tworzenie sie
klina wodnego miedzy opon1 a mokr1
nawierzchni1). Z tych zalet mo? na skorzystaae tylko wtedy, gdy zachowany
zostanie przepisowy kierunek obrotów
kó3.
Strza3ka umieszczona na bocznej
powierzchni opony okreoela kierunek
obrotów.

i Ko3o zapasowe* mo? na montowaae
równie? ze strza3k1 zwrócon1 w przeciwnym
System MOExtended*
System MOExtended umo? liwia dalsz1
jazde nawet w przypadku ca3kowitej
utraty cioenienia w jednej lub w kilku
oponach.
Z systemu MOExtended mo? na korzystaae
tylko w po31czeniu z uk3adem ostrzegania
o stracie cioenienia w oponach*, gdy
w pojeYdzie zamontowane s1 dopuszczone przez firme DaimlerChrysler
specjalnie do tego systemu obrecze kó3.
Wskazówki dotycz1ce jazdy w przypadku
uszkodzenia opony znajduj1 sie w rozdziale "Porady praktyczne" (? strona 306).
Profil bie? nika

Nale? y uwzgledniae,? e
t przy bie? niku p3ytszym ni? 3 mm
przyczepnooeae opon na mokrej
nawierzchni znacznie maleje. Dlatego
opony nale? y wymieniaae, nim bie? nik
osi1gnie minimaln1 g3ebokooeae.
t opony zimowe wymagaj1 wymiany, gdy
g3ebokooeae bie? nika osi1gnie 4 mm,
poniewa? nie zapewniaj1 one ju?
dostatecznej przyczepnooeci.

objawy zu? ywania sie opon mog1 byae
zró? nicowane, w zale? nooeci od osi, na
której s1 zamontowane. Dlatego nale? y
regularnie sprawdzaae g3ebokooeae i stan
profilu bie? nika wszystkich opon na
ca3ej szerokooeci opony. W tym celu
nale? y ewentualnie skreciae przednie
ko3a w odpowiednim kierunku.
Zu? yte ogumienie mo? e na skutek niedostatecznej przyczepnooeci doprowadziae do utraty kontroli nad pojazdem i do spowodowania wypadku.

ciami podanymi w tabeli na pokrywie
wlewu paliwa (? strona 193). Ko3o zapasowe powinno byae napompowane do
najwy? szej z podanych wartooeci.

Cioenienie powietrza w ogumieniu

Cioenienie w ogumieniu zmienia sie
o ok. 0, 1 bara na ka? de 10 °C zmiany
temperatury powietrza.
Nale? y to uwzgledniae przy mierzeniu
cioenienia w pomieszczeniach, w których
temperatura ró? ni sie od temperatury
zewnetrznej i odpowiednio skorygowaae
zmierzone wartooeci.
Temperatura opon, a tym samym cioenienie
w oponach zwiekszaj1 sie podczas jazdy
w zale? nooeci od predkooeci jazdy i obci1? enia pojazdu.
Dlatego cioenienie w ogumieniu nale? y
korygowaae zawsze przy zimnych oponach.
Jeoeli opony s1 rozgrzane, cioenienie powietrza mo? na korygowaae tylko w sytuacji,
gdy jest zbyt niskie w odniesieniu do aktualnych warunków eksploatacji. W roz-

Zbyt wysokie lub zbyt niskie cioenienie
w oponach wp3ywa niekorzystnie na bezpieczenstwo jazdy i mo? e byae przyczyn1 wypadku. Dlatego w regularnych odstepach
czasu, jak równie? przed ka? d1 d3u? sz1 jazd1 nale? y sprawdzaae cioenienie powietrza
w oponach (31cznie z ko3em zapasowym*)
i w razie potrzeby skorygowaae.

Do sprawdzania cioenienia nale? y zastosowaae odpowiedni manometr. Ocena wartooeci cioenienia w oponie na podstawie jej
wygl1du nie jest mo? liwa. Przed jazd1
z du? ym obci1? eniem 3adunkiem, wzgl.
z du? 1 predkooeci1 nale? y dostosowaae
cioenienie w oponach zgodnie z wartooe-

Jeoeli ubytek cioenienia w ogumieniu
powtarza sie, nale? y:
t sprawdziae, czy nie ma cia3 obcych
wbitych w bie? nik
t sprawdziae szczelnooeae opony i zaworu.

grzanych oponach cioenienie powietrza jest
zawsze wy? sze ni? w zimnych.
Tabela z wartooeciami cioenienia w ogumieniu znajduje sie na wewnetrznej stronie
Zbyt niskie lub zbyt wysokie cioenienie
t skraca trwa3ooeae opon
t zwieksza podatnooeae na uszkodzenia
t wp3ywa niekorzystnie na reakcje
pojazdu i tym samym na
bezpieczenstwo jazdy (np. na skutek
aquaplaningu).

i Wartooeci cioenienia w ogumieniu podane
dla niewielkiego obci1? enia pojazdu s1
wartooeciami minimalnymi, zapewniaj1cymi
komfort jazdy.
Mo? na równie? stosowaae wy? sze wartooeci,
przewidziane dla zwiekszonego obci1? enia
pojazdu. S1 one dopuszczalne i korzystne
z technicznego punktu widzenia, lecz w
pewnym stopniu obni? aj1 komfort jazdy.
Nale? y równie? sprawdzaae cioenienie w kole
zapasowym*.

Nale? y regularnie sprawdzaae cioenienie
powietrza w ogumieniu, co najmniej raz na
dwa tygodnie.

Uk3ad ostrzegania o spadku cioenienia
w oponach
w oponach monitoruje zgodnooeae cioenienia
we wszystkich czterech oponach ustawion1 podczas aktywacji uk3adu. Umo? liwia
mu to rozpoznanie znacznego spadku
cioenienia w jednej z opon. Zmiana predkooeci obrotowej ko3a w wyniku spadku
cioenienia w oponie powoduje ukazanie sie
odpowiedniego komunikatu ostrzegawczego na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym.
w oponach dzia3a w sposób ograniczony
lub z opóYnieniem:
t gdy na ko3ach s1 zamontowane
3ancuchy przeciwoenie? ne
t w warunkach zimowych
t podczas jazdy na luYnym pod3o? u
(np. po piasku lub? wirze)
t podczas jazdy w sportowym stylu
(pokonywanie zakretów z du? 1
predkooeci1, znaczne przyspieszenia)
t podczas jazdy z bardzo cie? k1 lub du? 1
przyczep1
t podczas jazdy z 3adunkiem na baga? niku dachowym lub z du? ym
obci1? eniem.

Uk3ad ostrzegania o stracie cioenienia w ogumieniu nie ostrzega o nieprawid3owo ustawionym cioenieniu w oponach. Na podstawie
tabeli umieszczonej na pokrywie wlewu paliwa nale? y ustaliae, czy cioenienie w oponach
wymaga skorygowania.
w oponach nie zastepuje regularnych
kontroli cioenienia, poniewa? nie rozpoznaje
równomiernego spadku cioenienia we
wszystkich czterech ko3ach.
w oponach nie ostrzega równie? przed
nag3ym spadkiem cioenienia, spowodowanym np. przebiciem opony.
W takim przypadku nale? y ostro? nie
wyhamowaae a? do zatrzymania pojazdu,
unikaj1c przy tym gwa3townych skretów
kierownic1.

Ponowne uruchomienie uk3adu
ostrzegania o spadku cioenienia
w oponach wymaga ponownego
uruchomienia po:
t zmianie cioenienia w oponach
t zmianie kó3 lub opon
t zamontowaniu nowych kó3 lub opon.

Przy u? yciu tabeli znajduj1cej sie na
pokrywie wlewu paliwa nale? y sie
upewniae, czy cioenienie powietrza
w ogumieniu jest ustawione
prawid3owo.
Nale? y przy tym uwzgledniae wskazówki zamieszczone w rozdziale
&quot; Cioenienie powietrza w ogumieniu &quot;
w oponach mo? e dzia3aae niezawodnie tylko
wtedy, gdy cioenienie powietrza w oponach
jest wyregulowane do prawid3owych
Jeoeli ustawione zosta3o niew3aoeciwe
cioenienie, uk3ad nadzoruje te nieprawid3ow1
wartooeae.

Ustawianie za pomoc1 kierownicy
wielofunkcyjnej
Za pomoc1 e wybraae Reifendruck
Menü: R (menu Ciśnienie w oponach:
R).

Nacisn1ae przycisk í.

Na wyoewietlaczu pojawia sie: Überwachung aktiv Neustart: R (monitorowanie aktywne; ponowne uruchomienie: R).
Na wyoewietlaczu pojawia sie:

Reifendruck (ciśnienie w oponach).

Reifendruck OK? (ciśnienie w oponach OK? ) Ja+ Abbruch- (tak+,
anuluj-).

Potwierdzenie aktywacji kontroli
cioenienia w ogumieniu
Nacisn1ae przycisk +.
Na wyoewietlaczu pojawia sie: R. Drucküberw. neu gestartet (monitorowanie ciśnienia w oponach
ponownie uruchomione).

Po krótkim czasie uk3ad rozpocznie
monitorowanie cioenienia powietrza
ustawionego we wszystkich czterech
Przerwanie aktywacji uk3adu
Nacisn1ae przycisk -.
Dotychczasowe ustawienia zostaj1
zachowane.
Ustawianie za pomoc1 komfortowej
kierownicy wielofunkcyjnej
Za pomoc1 ( lub &amp; wybraae
menu Service.
Za pomoc1 $ lub% wybraae
Na wyoewietlaczu pojawia sie:
Reifendrucküberwachung aktiv Neu
starten mit OK. (monitorowanie
ciśnienia w oponach aktywne;
ponowne uruchomienie za pomocą OK).

Na wyoewietlaczu pojawia sie: Reifendruck jetzt OK? (ciśnienie w oponach
teraz OK? ).
Za pomoc1 $ lub% wybraae Ja
(tak).

Reifendrucküberwachung neu gestartet (monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchomione).

oponach.

Abbruch (anuluj).
Zamiana kó3

Ko3a osi przedniej i tylnej wolno ze sob1
zamieniaae tylko wtedy, gdy maj1 jednakowe
wymiary.
Po zamianie, jak równie? po wymianie ko3a
nale? y zleciae sprawdzenie momentu dokrecenia kó3 wykwalifikowanej stacji obs3ugi.
uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem,
wzglednie zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.
Jeoeli oeruby mocuj1ce ko3o nie s1 dokrecone
momentem o wartooeci 130 Nm, mo? e dojoeae
do ich poluzowania sie w czasie jazdy.

205

Eksploatacja zimowa
DaimlerChrysler zaleca stosowanie wy31cznie pasuj1cych, sprawdzonych i dopuszczonych do stosowania w pojazdach marki
Mercedes-Benz oerub mocuj1cych ko3a.

W pojazdach o jednakowych wymiarach
kó3 mo? na zamieniaae ko3a w zale? nooeci od
stopnia zu? ycia, co 5000 do 10000 km.
Nale? y przy tym zachowaae prawid3owy
kierunek obrotów kó3.
W oponach kó3 osi przedniej i tylnej,
w zale? nooeci od warunków eksploatacji,
wystepuj1 zró? nicowane oelady zu? ycia.
Ko3a nale? y zamieniaae, zanim na oponach
pojawi1 sie charakterystyczne oelady
zu? ycia. Charakterystyczne jest wieksze
zu? ycie krawedzi bie? nika opon kó3
przednich i strefy oerodkowej bie? nika opon
kó3 tylnych.
Przy ka? dej zamianie kó3 nale? y dok3adnie
oczyoeciae ich wewnetrzne powierzchnie
w obszarach styku ko3a, tarczy hamulcowej i centrowania. Po zamianie nale? y
sprawdziae cioenienie w oponach i w razie
potrzeby ponownie uruchomiae uk3ad
w oponach.

206

Przed pocz1tkiem zimy nale? y przygotowaae pojazd do eksploatacji zimowej
w ASO Mercedes-Benz. Taka us3uga
obejmuje:
t wymiane oleju w uk3adzie smarowania
silnika, jeoeli wlany zosta3 olej nie
dopuszczony do eksploatacji zimowej
t sprawdzenie ste? enia oerodka
zapobiegaj1cego korozji i zamarzaniu
t dolanie koncentratu oerodka
czyszcz1cego do p3ynu w uk3adzie
spryskiwaczy szyb i zmywania
reflektorów*
t sprawdzenie stanu akumulatora
t wymiane opon.
Opony zimowe
Opony zimowe nale? y stosowaae przy
temperaturach poni? ej +7 °C, zw3aszcza
gdy na drogach zapanuj1 warunki
zimowe. Tylko wtedy uk3ady wspomagaj1ce bezpieczenstwo jazdy, jak ABS i ESP(R)
dzia3aj1 optymalnie równie? zim1.
W celu zapewnienia bezpiecznej jazdy
nale? y na wszystkich ko3ach montowaae
opony zimowe takiego samego typu
i o jednakowym bie? niku.

Opony zimowe o g3ebokooeci bie? nika poni? ej 4 mm nale? y bezwzglednie wymieniae.
Nie nadaj1 sie ju? do zimowej eksploatacji
ze wzgledu na zbyt ma31 przyczepnooeae.
Stosowanie zu? ytych opon mo? e doprowadziae do utraty panowania nad pojazdem
W przypadku stosowania opon zimowych
nale? y koniecznie przestrzegaae maksymalnej predkooeci dopuszczalnej dla danego
typu ogumienia. Jeoeli stosowane s1 opony
zimowe, których dozwolona predkooeae
maksymalna jest ni? sza od predkooeci
maksymalnej pojazdu, nale? y w polu
widzenia kierowcy zamieoeciae odpowiedni1
naklejke informacyjn1. Naklejki takie s1
dostepne w ka? dej ASO Mercedes-Benz.
W takim przypadku nale? y dodatkowo
ograniczyae predkooeae maksymaln1 pojazdu
za pomoc1 sta3ego ograniczenia predkooeci
SPEEDTRONIC*1 do wartooeci dozwolonej
dla opon zimowych (? strona 142).

1. Opcja dostepna tylko w niektórych krajach.

Eksploatacja zimowa

Jeoeli w trakcie eksploatowania opon zimowych zmieni1 Panstwo ko3o na zapasowe,
ze wzgledu na ró? nice w ogumieniu nale? y
liczyae sie z gorsz1 przyczepnooeci1 pojazdu
na zakretach i z pogorszon1 stabilnooeci1
jazdy. Nale? y odpowiednio dostosowaae
technike jazdy i jechaae ostro? niej.
Ko3o zapasowe* nale? y wymieniae na ko3o
z opon1 zimow1 w najbli? szej fachowej
wymaganych czynnooeci. Serwis techniczny
wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje
obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy
z bezpieczenstwem, wzglednie zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.

GBPancuchy przeciwoenie? ne
DaimlerChrysler zaleca stosowanie
wy31cznie 3ancuchów przeciwoenie? nych
dopuszczonych do u? ytkowania
w pojazdach marki Mercedes-Benz.

! W przypadku ogumienia AMG nale? y
przestrzegaae wskazówek dot. opon zimowych
AMG przystosowanych do monta? u 3ancuchów
przeciwoenie? nych. Tylko na takich oponach
mo? na montowaae 3ancuchy przeciwoenie? ne!

Nale? y przestrzegaae poni? szych wskazówek dotycz1cych monta? u 3ancuchów
przeciwoenie? nych:
t Nie na wszystkich kombinacjach
obreczy z oponami mo? na montowaae
3ancuchy.
t GBPancuchów przeciwoenie? nych nie
wolno montowaae na dojazdowych
ko3ach zapasowych, np. sk3adanych
lub typu &quot; Minispare &quot;.
t GBPancuchy montowaae tylko na ko3ach
tylnych, przestrzegaj1c instrukcji
monta? u do31czonej przez
producenta.
Nie wolno przekraczaae dopuszczalnej
predkooeci maksymalnej 50 km/h. Na
nawierzchniach odoenie? onych nale? y jak
najszybciej zdemontowaae 3ancuchy.

i Podczas ruszania z zamontowanymi

Jazda w zimie

Na oeliskiej nawierzchni nie redukowaae biegów w celu hamowania silnikiem. Ko3a
napedowe mog1 straciae przyczepnooeae i pojazd mo? e wpaoeae w pooelizg.

Na oeliskiej nawierzchni nale? y jeYdziae
szczególnie ostro? nie, unikaj1c gwa3townego przyspieszania i hamowania oraz
szybkich skretów kierownicy.
Je? eli grozi pooelizg lub przy niewielkiej
predkooeci nie mo? na zatrzymaae pojazdu:
t Pojazd z mechaniczn1 skrzyni1
biegów: w31czyae bieg neutralny.
t Pojazd z automatyczn1 skrzyni1
biegów*: przesun1ae dYwignie
wybierania biegów w po3o? enie N.
t Zdecydowanymi, ale nie gwa3townymi
skretami kierownicy korygowaae tor
jazdy, przywracaj1c panowanie nad
pojazdem.

3ancuchami przeciwoenie? nymi mo? na wy31czyae
uk3ad ESP (R) (? strona 68). Umo? liwi to kontrolowany pooelizg kó3 i uzyskanie wy? szej si3y
napedowej na ko3ach (efekt? 3obienia pod3o? a).

207

Zjazd ze wzniesienia

Toczenie sie pojazdu z wy31czonym
silnikiem

Przy zjazdach z d3ugich i stromych wzniesien, zw3aszcza jeoeli pojazd jest obci1? ony
lub ci1gnie przyczepe, nale? y odpowiednio wczeoenie zmieniae bieg na ni? szy, wzgl.
biegów* wybraae prze3o? enie 1, 2 lub 3.

Po wy31czeniu silnika przestaje dzia3aae
wspomaganie uk3adu kierowniczego
i wspomaganie uk3adu hamulcowego.
Kierowanie pojazdem oraz hamowanie
wymaga u? ycia znacznie wiekszej si3y, co
w niektórych sytuacjach mo? e doprowadziae
do utraty panowania nad pojazdem.
Hamowanie

Nale? y uwa? aae, aby gwa3towne hamowanie
nie spowodowa3o zagro? enia dla innych
uczestników ruchu drogowego.

208

i Zasada ta obowi1zuje to równie? podczas
jazdy z w31czonym uk3adem TEMPOMAT* lub
SPEEDTRONIC*.

Umo? liwia to wykorzystanie efektu hamowania silnikiem do utrzymywania odpowiedniej predkooeci bez koniecznooeci
ci1g3ego hamowania. Dzieki temu uk3ad
hamulcowy jest mniej obci1? any, co
zapobiega przegrzaniu i w zwi1zku z tym
przedwczesnemu zu? yciu ok3adzin hamulcowych. W razie koniecznooeci dodatkowego hamowania nie nale? y przytrzymywaae stale wcioenietego peda3u hamulca,
lecz wciskaae go z przerwami.
Du? e i ma3e obci1? enie hamulców
Po du? ym obci1? eniu termicznym hamulców nie nale? y natychmiast zatrzymywaae pojazdu, lecz przejechaae krótki
odcinek. Ped powietrza doprowadzi do
szybszego ostygniecia ok3adzin i tarcz
Prowadzi to do przegrzania uk3adu hamulcowego, czego skutkiem jest wyd3u? enie drogi hamowania. W skrajnych
przypadkach mo? e dojoeae do ca3kowitego
zaniku dzia3ania hamulców.

Nawet je? eli stosowana technika jazdy
pozwala na umiarkowane korzystanie
z hamulców, nale? y od czasu do czasu
sprawdzaae ich pe3n1 skutecznooeae. W tym
celu nale? y szybko wyhamowaae pojazd
jad1cy z dooeae du? 1 predkooeci1. Daje to
lepsze wyczucie hamulców i poprawia
ciernooeae ok3adzin.
Mokra nawierzchnia
Je? eli podczas jazdy w intensywnym
deszczu hamulec nie by3 u? ywany przez
d3u? szy czas, przy pierwszym nacioenieciu
peda3u hamulca:
t dzia3anie hamulca mo? e byae
opóYnione
t peda3 hamulca mo? e wymagaae
wcioeniecia z wieksz1 si31
Z tego powodu nale? y zachowaae wieksz1
ni? zwykle odleg3ooeae od pojazdu
poprzedzaj1cego.

Po jeYdzie na mokrej nawierzchni nale? y
wyczuwalnie zahamowaae. Na skutek rozgrzania tarcze hamulcowe schn1 szybciej,
co przeciwdzia3a ich korodowaniu.
Ograniczona skutecznooeae hamowania
na drogach posypanych sol1
Nale? y uwzgledniae,? e skutecznooeae hamowania na nawierzchni posypanej soln1
mo? e byae ograniczona. Osadzaj1ca sie na
tarczach i ok3adzinach hamulcowych
warstewka soli zmniejsza ciernooeae, a wiec
i skutecznooeae dzia3ania hamulców.
Zjawisko to wystepuje g3ównie po d3u? szej
jeYdzie bez hamowania, np. na autostradzie, jak równie? po d3u? szym (kilka
godzin) postoju pojazdu.

Warstewka soli na tarczach i ok3adzinach
hamulcowych mo? e spowodowaae zw3oke
dzia3ania hamulców i znaczne wyd3u? enie
drogi hamowania, co grozi spowodowaniem wypadku.
Aby wykluczyae to ryzyko
t nale? y na posypanych sol1 drogach od
czasu do czasu ostro? nie zahamowaae,
aby warstewka soli zosta3a usunieta
z tarcz i ok3adzin hamulcowych

trzeba zachowywaae wieksz1 ni? zwykle
odleg3ooeae od pojazdu poprzedzaj1cego
i przewidywaae rozwój sytuacji na
drodze
t pod koniec jazdy i ponownie przy jej
wznawianiu nale? y ostro? nie uruchomiae
hamulec zasadniczy, aby oczyoeciae tarcze
hamulcowe z resztek soli.

Nowe ok3adziny hamulcowe
DaimlerChrysler zaleca montowanie w pojeYdzie wy31cznie ok3adzin hamulcowych
dopuszczonych do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz. Ok3adziny
hamulcowe nie dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz
mog1 niekorzystnie wp3yn1ae na bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

Nowe ok3adziny hamulcowe zapewniaj1
optymaln1 skutecznooeae hamowania dopiero po przejechaniu kilkuset kilometrów.
W tym czasie nale? y kompensowaae zmniejszon1 skutecznooeae hamowania silniejszym
wciskaniem peda3u hamulca. Zasada ta
obowi1zuje zarówno po wymianie ok3adzin
hamulcowych, jak i tarcz hamulcowych.

Przyczepnooeae opon
Przyczepnooeae opon jest zale? na równie?
od w3aoeciwooeci nawierzchni. Na mokrej
lub oblodzonej nawierzchni nale? y odpowiednio zmniejszyae predkooeae pojazdu,
gdy? opony maj1 mniejsz1 przyczepnooeae
ni? na nawierzchni suchej.
Przy temperaturze zewnetrznej zbli? onej
do zera nale? y zwróciae wieksz1 uwage na
stan nawierzchni.
Je? eli na jezdni utworzy sie warstwa lodu
(np. z powodu mg3y), wówczas podczas
hamowania powstaje na lodzie cienki film
wodny, który bardzo znacznie zmniejsza
przyczepnooeae opon. W takiej sytuacji nale? y zachowaae wzmo? on1 uwage i jechaae
ostro? nie.
Jazda na mokrej nawierzchni
Na mokrej nawierzchni mo? e dojoeae do
aquaplaningu, czyli do tworzenia sie klina
wodnego pomiedzy opon1 a nawierzchni1
pomimo:
t jazdy z niewielk1 predkooeci1
t wystarczaj1cej g3ebokooeci bie? ników
opon.
Dlatego nale? y unikaae wje? d? ania
w koleiny i hamowaae ostro? nie.

209

Podró? e za granice
Przejazd przez wode
W razie koniecznooeci przejechania przez
ka3u? e nale? y uwa? aae, aby
t jej g3ebokooeae nie by3a wieksza ni?
25 cm
t zachowaae minimaln1 predkooeae
pojazdu.

! Jad1ce przed pojazdem lub z naprzeciwka
inne pojazdy mog1 wzburzaae wode w ka3u? ach, wskutek czego ich g3ebokooeae mo? e sie
zwiekszyae.
Uwag tych nale? y bezwzglednie przestrzegaae,
w przeciwnym razie mo? e dojoeae do
uszkodzenia
t silnika
t instalacji elektrycznej
t skrzyni biegów

Równie? za granic1 mog1 Panstwo korzystaae z szeroko rozbudowanej sieci autoryzowanych stacji obs3ugi Mercedes-Benz.
Wykazy odpowiednich placówek mo? na
otrzymaae w ka? dej ASO Mercedes-Benz
W niektórych krajach paliwa o dostatecznej liczbie oktanowej mog1 byae
niedostepne.
Szczegó3owe informacje dotycz1ce jakooeci
paliwa znajduj1 sie na (? strona 193).
Symetryczne oewiat3a mijania
Podró? uj1c po krajach, w których obowi1zuje ruch lewostronny, nale? y przestawiae reflektory na symetryczne oewiat3a
mijania. Dzieki temu jad1cy z przeciwka
bed1 mniej ooelepiani.
Zleciae przestawienie reflektorów
w fachowej stacji obs3ugi,
np. w ASO Mercedes-Benz.

! Po powrocie do krajów, w których obowi1zuje ruch prawostronny, nale? y pamietaae
o ponownym przestawieniu reflektorów na
asymetryczne oewiat3a mijania.

210

Rozk3adanie koncówki haka
Ci1gniecie przyczepy wymaga wczeoeniejszego zamontowania koncówki haka
holowniczego.
Pokret3o zwalniania blokady znajduje sie
w baga? niku z lewej strony, za ok3adzin1
boczn1.

Nale? y zwracaae uwage, aby koncówka haka
w stanie z3o? onym i roz3o? onym by3a prawid3owo zablokowana. Lampka kontrolna
jest wówczas wy31czona.
Gdy przyczepa jest pod31czona, nie wolno
przekrecaae pokret3a, poniewa? mo? e dojoeae
do od31czenia sie przyczepy.

1 Pokret3o
Otwieranie: Przekreciae pokret3o 1
przeciwnie do kierunku jazdy.
Odchyliae os3one 2 do do3u.

2 Pokret3o zwalniania blokady haka
holowniczego
Wyci1gn1ae pokret3o 2.
Przekreciae pokret3o 2 przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
Nastepuje odblokowanie i wysuniecie
koncówki haka pod tylnym zderzakiem. Lampka kontrolna 1 miga.

211

z przyczep1

Recznie docisn1ae koncówke haka
w kierunku wskazanym strza3k1, a?
zostanie zablokowana w po3o? eniu
pionowym. Nastepuje automatyczne wychylenie
gniazda elektrycznego.
Na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym do
chwili zablokowania koncówki haka
widaae komunikat Anhängerkupplung
Verriegelung prüfen! (hak holowniczy - sprawdzić blokadę! ).

Nale? y zwracaae uwage, aby kulka na
koncówce haka by3a zawsze czysta
i u? ytkowana po nasmarowaniu lub na
sucho, zgodnie z zaleceniami
producenta przyczepy.

212

Podczas manewrowania na biegu wstecznym nale? y zwróciae uwage, aby nikt nie
znalaz3 sie pomiedzy pojazdem ci1gn1cym
a przyczep1.
Przy pod31czaniu i od31czaniu przyczepy nale? y zachowaae ostro? nooeae. Nieprawid3owe
sprzegniecie pojazdu ci1gn1cego z przyczep1 grozi odczepieniem sie podczas jazdy.
Prosimy zwróciae uwage, aby nastepuj1ce
wartooeci nie zosta3y przekroczone:
t dopuszczalne obci1? enie statyczne
haka holowniczego
t dopuszczalna masa przyczepy
t dopuszczalne obci1? enie osi tylnej
pojazdu ci1gn1cego
t dopuszczalna masa ca3kowita pojazdu
ci1gn1cego oraz dopuszczalna masa
ca3kowita przyczepy.
Dopuszczalne wartooeci, których nie wolno
przekroczyae, s1 podane w dokumentach
Podane przez producenta dopuszczalne
wartooeci s1 podane na tabliczkach znamionowych, ponadto informacje dotycz1ce
pojazdu zamieszczono w rozdziale &quot; Dane
techniczne &quot;.

Informacje dotycz1ce wymiarów monta? owych haka holowniczego i dopuszczalnej masy przyczepy zamieszczono w rozdziale,, Dane techniczne" (? strona 332).
Maksymalne obci1? enie statyczne, wywierane przez dyszel przyczepy na koncówke
haka holowniczego wynosi 75 kg. Wartooeae
ta nie mo? e byae jednak wy? sza od wartooeci
podanych na tabliczkach znamionowych
haka holowniczego i przyczepy. Wartooeci1
miarodajn1 jest przy tym zawsze wartooeae
najni? sza.

! Zaleca sie wykorzystywaae maksymalnie
dopuszczalne obci1? enie statyczne haka
holowniczego i przestrzegaae zasady,? e nie
mo? e byae ono mniejsze ni? 50 kg, w przeciwnym razie przyczepa mo? e sie od31czyae.
Nale? y uwzgledniae,? e zarówno cie? ar u? yteczny, jak i dopuszczalne obci1? enie osi tylnej
zmniejszaj1 sie o wartooeae rzeczywistego
obci1? enia statycznego wywieranego na
koncówke haka.
i Wysokooeae koncówki haka holowniczego
zmienia sie wraz z obci1? eniem pojazdu.
W razie potrzeby nale? y korzystaae z przyczepy
z dyszlem o regulowanej wysokooeci.

Ustawiae przyczepe równo za
pojazdem.
i u? ytkowana po nasmarowaniu lub na

Jazda z przyczep1*

sucho, zgodnie z zaleceniami producenta przyczepy.
Pod31czyae przyczepe.

Przyczepy z hamulcem najazdowym nie
wolno od31czaae, gdy hamulec jest uruchomiony. Grozi to zakleszczeniem d3oni
pomiedzy zderzakiem a dyszlem przyczepy.

Nie nale? y przekraczaae predkooeci 80 km/h,

! równie? w krajach, w których dozwolone
s1 wy? sze predkooeci maksymalne podczas
jazdy z przyczep1.

Do31czenie przyczepy powoduje zmiane
zachowania sie pojazdu w trakcie jazdy.
Pojazd z przyczep1:
t jest cie? szy
t przyspieszenie i zdolnooeae do
pokonywania wzniesien s1 mniejsze
t droga hamowania jest d3u? sza
t zwieksza sie podatnooeae na porywy
bocznego wiatru
t kierowanie wymaga zwiekszonej
ostro? nooeci
t zu? ycie paliwa jest wieksze.

Przy zjazdach z d3ugich i stromych
wzniesien nale? y odpowiednio wczeoenie
zmieniae bieg na ni? szy, wzgl. w pojeYdzie
z automatyczn1 skrzyni1 biegów* wybraae
prze3o? enie 1, 2 lub 3.

lecz wciskaae go z przerwami.

Porady dotycz1ce jazdy
Zachowywaae wieksz1 odleg3ooeae od
pojazdu poprzedzaj1cego ni? podczas
jazdy bez przyczepy.
t Unikaae gwa3townego hamowania.
Zaleca sie najpierw lekko przyhamowaae tak, aby przyczepa zacze3a
&quot; pchaae &quot; pojazd. Dopiero po tym
p3ynnie zwiekszaae si3e hamowania.
t Zdolnooeae do pokonywania wzniesien
odnosi sie do wysokooeci (geograficznej) nad poziomem morza. Podczas
jazdy w górach nale? y pamietaae,? e
wraz ze wzrostem wysokooeci geograficznej zmniejsza sie moc silnika i odpowiednio do tego równie? zdolnooeae
do pokonywania wzniesien.
Jeoeli przyczepa zacznie sie &quot; wahaae &quot;:
w? adnym przypadku nie dodawaae
nie kontrowaae kierownic1
hamowaae tylko w sytuacji awaryjnej.
W? adnym przypadku nie wolno przyspieszaae w celu przywrócenia statecznooeci
pojazdu z przyczep1.

213

Sk3adanie koncówki haka

i Je? eli hak holowniczy nie jest wykorzystywany, nale? y z3o? yae jego koncówke,

Przed uruchomieniem mechanizmu sk3adania haka nale? y sie upewniae, czy ruch koncówki haka nie mo? e spowodowaae obra? en
osób lub zwierz1t znajduj1cych sie w pobli? u.

214

zostanie zablokowana za zderzakiem.
Lampka kontrolna 1 gaoenie; jednoczeoenie znika komunikat z wyoewietlacza.

Zasilanie napieciem przyczepy
Pojazd jest fabrycznie wyposa? ony
w gniazdo przyczepy, zasilane napieciem
przez dwa obwody: sta3y i w31czany
poprzez stacyjke.
Sta3e zasilanie nastepuje poprzez styk 9
gniazda przyczepy.
Zasilanie w31czane poprzez stacyjke
nastepuje poprzez styk 10 gniazda
przyczepy.

Przegl1d techniczny

! Do zasilania sta3ego mo? na pod31czaae

Monta? z31cza adaptacyjnego

odbiorniki elektryczne o maksymalnej mocy do
240 W, a do zasilania w31czanego poprzez
stacyjke - do 180 W.
Poprzez obwody zasilania nie wolno 3adowaae
akumulatora w przyczepie.

Szczegó3owe informacje dotycz1ce
instalacji elektrycznej przyczepy mo? na
uzyskaae w ka? dej ASO Mercedes-Benz.
W31czanie lub wy31czanie zasilania
napieciem: Przekreciae kluczyk
w stacyjce w po3o? enie 2 lub 0.
Przyczepa ze z31czem 7 - stykowym
Przyczepe ze z31czem 7-stykowym mo? na
pod31czaae do 13-stykowego gniazda przy
koncówce haka poprzez z31cze adaptacyjne, stosuj1c w razie potrzeby równie?
adaptacyjny przewód. Oba elementy
mo? na nabyae w ka? dej ASO
1 Z31cze z wystepem
2 Gniazdo z rowkiem
Otworzyae pokrywe gniazda.
Wsun1ae z31cze wystepem 1 w rowek
2 i przekreciae w prawo do oporu.
Zatrzasn1ae pokrywe gniazda.
W przypadku wykorzystywania przewodu adaptacyjnego nale? y go umocowaae do przyczepy za pomoc1
opasek.

Aktywny System Serwisowy
ASSYST PLUS informuje o terminie
nastepnego przegl1du technicznego.
Odpowiednia sygnalizacja ukazuje sie
oko3o miesi1ca przed nastepnym terminem przegl1du technicznego. Termin
przegl1du jest sygnalizowany w dniach
lub w kilometrach, w zale? nooeci od przebiegu pojazdu. Podczas jazdy lub przy
w31czonym zap3onie na wyoewietlaczu
wielofunkcyjnym pojawia sie np. jeden
z poni? szych komunikatów:
Nächster Service A in.. Tagen
(następny przegląd A za... dni)
Service A in.. km (następny przegląd A
po... km)
Service A fällig (Wykonać przegląd A)

! Nale? y zwróciae uwage na mo? liwooeae
swobodnego poruszania sie przewodu podczas
pokonywania zakretów, w przeciwnym razie
przewód mo? e sie zerwaae.

215

Litery informuj1, ile czasu stacja obs3ugi
bedzie potrzebowaae na wykonanie
przegl1du:
t od A ma3y przegl1d, krótki czas obs3ugi
t do H du? y przegl1d, d3ugi czas obs3ugi

i System ASSYST PLUS nie uwzglednia

Service A fällig (termin przeglądu A
przekroczony o... Tage (dni)
Service A fällig seit.. km (termin
przeglądu A przekroczony o... km)

Podczas przegl1du w ASO Mercedes-Benz
wskaYnik srwisowy zostanie wyzerowany.

i Nale? y pamietaae,? e niewykonanie zaleca-

okresów przestoju pojazdu z od31czonymi
zaciskami akumulatora. Czas takiego przestoju
nale? y samodzielnie odliczyae od wyoewietlanego
terminu przegl1du technicznego.

nego przegl1du technicznego w przepisowym
terminie mo? e spowodowaae wygaoeniecie
obowi1zuj1cej gwarancji i rekojmi, jak równie?
praw do korzystania z us3ug Mobilo-Life.

Ukrywanie komunikatu przegl1du
technicznego

Wywo3anie terminu przegl1du
(4 przyciski): Nacisn1ae í.
Komfortowa kierownica wielofunkcyjna* (12 przycisków):
Nacisn1ae L.

Kierownica wielofunkcyjna (4 przyciski)
Za pomoc1 e wybraae menu
,, ASSYST PLUS".

menu Service.

Przekroczenie terminu przegl1du
technicznego
Po przekroczeniu terminu przegl1du
technicznego na wyoewietlaczu
wielofunkcyjnym pojawi1 sie nastepuj1ce
komunikaty:
Service A fällig (wykonać przegląd A)

216

Za pomoc1 $ lub% zaznaczyae
podmenu ASSYST PLUS i potwierdziae za
Na wyoewietlaczu pojawi sie termin
przegl1du.

Konserwacja
Wskazówki dotycz1ce konserwacji
Regularna i nale? yta konserwacja s3u? y
utrzymaniu wartooeci rynkowej pojazdu.
Najlepszym zabezpieczeniem przed
szkodliwym wp3ywem otoczenia jest
regularne mycie i konserwowanie
Nale? y dok3adnie przestrzegaae instrukcji
u? ytkowania stosowanych kosmetyków
samochodowych.
Kosmetyki samochodowe nale? y zawsze
przechowywaae szczelnie zamkniete,
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

i Optymalny efekt osi1ga sie, stosuj1c oryginalne oerodki konserwacyjne Mercedes-Benz. S1
one dostosowane specjalnie do pojazdów
marki Mercedes-Benz, odpowiadaj1 aktualnemu stanowi wiedzy technicznej i charakteryzuj1 sie najwy? sz1 jakooeci1. OErodki konserwacyjne Mercedes-Benz s1 dostepne w ka? dej
ASO Mercedes-Benz.
Niektórych zadrapan, w? erów i innych
uszkodzen spowodowanych zaniedbaniem lub niew3aoeciw1 konserwacj1 nie
mo? na ca3kowicie usun1ae. W takim przypadku nale? y zwróciae sie o pomoc do ASO
Mercedes-Benz.
Nale? y niezw3ocznie usuwaae oelady po
uderzeniach kamieniami oraz nastepuj1ce
zanieczyszczenia:
t oelady po owadach
t ptasie odchody
t? ywice drzew

oleje i t3uszcze
paliwo
plamy ze smo3y

Puste opakowania, chusty czyszcz1ce i wate
do polerowania nale? y utylizowaae zgodnie
z przepisami o ochronie oerodkowiska
naturalnego.

! Na lakierowanych powierzchniach w? adnym przypadku nie umieszczaae
zbednych naklejek
folii samoprzylepnych
tabliczek mocowanych na magnesy
i podobnych przedmiotów,
gdy? mo? e to spowodowaae uszkodzenie
lakieru.
Konserwacja pojazdu

!

Bezpooerednio po umyciu pojazdu,
a szczególnie po zastosowaniu oerodków do
czyszczenia obreczy kó3 nie nale? y odstawiaae
pojazdu na d3u? szy postój. OErodki tego typu
mog1 powodowaae wzmo? on1 korozje tarcz
i ok3adzin hamulcowych. Po dok3adnym myciu
i oczyszczeniu nale? y z zasady rozgrzaae elementy uk3adu hamulcowego hamowaniem.

Myjnia samochodowa
Pojazd mo? na od pocz1tku u? ytkowania
myae w myjniach automatycznych, przy
czym zaleca sie myjnie bezszczotkowe.

! Nie nale? y korzystaae z myjni samochodowej stosuj1cej wysokie cioenienie. Strumien
wody pod du? ym cioenieniem mo? e uszkodziae
elementy lakierowane lub czeoeci domontowane.

Przed wjazdem do myjni nale? y usun1ae
z nadwozia wieksze zanieczyszczenia.

! Prze31cznik wycieraczek nale? y ustawiae
w po3o? enie 0, w przeciwnym razie czujnik
deszczu spowoduje uruchomienie wycieraczek,
co mo? e doprowadziae do ich uszkodzenia.

Po myciu pojazdu w automatycznej myjni
samochodowej nale? y usun1ae wosk
z szyby przedniej i piór wycieraczek.
Zapobiega to powstawaniu smug

i eliminuje odg3osy powstaj1ce na skutek
rozcierania pozosta3ooeci wosku przez
wycieraczki.

! Nale? y sprawdziae, czy automatyczna
myjnia jest dostosowana do wielkooeci pojazdu.
Przed wjazdem do myjni nale? y z3o? yae lusterka
zewnetrzne, w przeciwnym razie mo? e dojoeae
do ich uszkodzenia.

Wysokocioenieniowy agregat myj1cy

! Do czyszczenia opon nie nale? y stosowaae
agregatów wysokocioenieniowych z okr1g31
dysz1 strumieniow1. Mo? e to spowodowaae ich
uszkodzenie. Uszkodzone opony nale? y
wymieniae.

Nale? y przestrzegaae zalecen producenta urz1dzenia dotycz1cych zachowania prawid3owej odleg3ooeci miedzy
pojazdem a dysz1 agregatu. Minimalna odleg3ooeae to 30 cm.
W czasie czyszczenia agregatem
wysokocioenieniowym nale? y poruszaae
dysz1.

Czyszczenie komory silnika

Czyszczenie szyb

! Do czyszczenia komory silnika nie stoso-

! Do czyszczenia wewnetrznych powierzchni

waae wysokocioenieniowego agregatu myj1cego,
poniewa? przenikaj1ca woda mo? e doprowadziae do uszkodzenia elementów
elektronicznych.
Wykonanie prac tego rodzaju najlepiej zleciae
szyb nie u? ywaae suchego materia3u, oerodków
do szorowania, rozpuszczalników lub
zawieraj1cych je oerodków czyszcz1cych. Czyoeciae
wewnetrzne powierzchnie szyb kawa3kiem
wilgotnego materia3u lub za pomoc1 dostepnego w handlu oerodka do mycia szyb. Do
czyszczenia wewnetrznych powierzchni szyby
tylnej i szyb bocznych nie u? ywaae twardych
przedmiotów, np. skrobaczki do lodu. Z zasady
unikaae dotykania twardymi przedmiotami, np.
bi? uteri1 noszon1 na rekach, w przeciwnym
razie mo? e dojoeae do uszkodzenia szyby,
ogrzewania szyby lub anteny w szybie tylnej.
i Montowane dodatkowo po wewnetrznej
stronie szyb folie przeciws3oneczne mog1
powodowaae zak3ócenia przy korzystaniu
z radia lub telefonu komórkowego, szczególnie
jeoeli s1 to folie przewodz1ce lub powlekane
metalem. Informacji dotycz1cych folii
przeciws3onecznych udziela ka? da ASO
Czyszczenie szyby przedniej i piór
Przed czyszczeniem szyby przedniej lub piór
wycieraczek nale? y zawsze przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 0. W przeciwnym razie wycieraczki mog1 sie w31czyae
i spowodowaae obra? enia.

! Nie kierowaae strumienia bezpooerednio na
szczeliny drzwi, os3ony gumowe zawieszen,
osprzet elektryczny, z31cza wtykowe
przewodów i uszczelki.

Odchyliae ramiona wycieraczek od
szyby a? do zablokowania sie
w po3o? eniu.
Umyae szybe przedni1 i pióra
Przed w31czeniem zap3onu po3o? yae
wycieraczki na szybie.

Czyszczenie reflektorów

Szk3a reflektorów myae mokr1 g1bk1.

! Nale? y stosowaae wy31cznie oerodki do mycia
szyb odpowiednie do szkie3 reflektorów wykonanych z tworzywa sztucznego. Nieodpowiednie oerodki do mycia szyb mog1 uszkodziae

szk3a reflektorów. Nie u? ywaae suchego materia3u, oerodków do szorowania, rozpuszczalników lub zawieraj1cych rozpuszczalnik oerodków czyszcz1cych, W przeciwnym razie mo? e
dojoeae do zadrapania lub uszkodzenia szkie3
reflektorów.

Czyszczenie czujników uk3adu
PARKTRONIC*
Czujniki znajduj1 sie w przednim i tylnym
zderzaku.

1 Czujniki uk3adu PARKTRONIC*
w przednim zderzaku
Czujniki w zderzaku czyoeciae wod1,
szamponem samochodowym i kawa3kiem miekkiego materia3u.

! Nie nale? y u? ywaae suchego, szorstkiego
ani twardego materia3u; nie szorowaae. W przeciwnym razie mo? e dojoeae do zadrapania lub
uszkodzenia czujników. Podczas czyszczenia

czujników agregatem wysokocioenieniowym lub
parowym nale? y przestrzegaae zalecen producenta agregatu dotycz1cych zachowania minimalnej odleg3ooeci miedzy dysz1 a pojazdem.

Ok3adziny z tworzywa sztucznego

! Nie nale? y u? ywaae suchego, szorstkiego
uszkodzenia powierzchni.

Nieznaczne zabrudzenia: Przetrzeae
elementy z tworzyw sztucznych
wilgotym kawa3kiem nie pozostawaj1cego w3ókien materia3u (np. z mikrofazy). Do zwil? ania materia3u stosowaae
rozcienczony wod1, niezbyt pieni1cy
sie oerodek rozpuszczaj1cy t3uszcze
(np. p3yn do recznego zmywania
naczyn).
Po oczyszczeniu powierzchnia mo? e
chwilowo przybraae inny odcien koloru.
Jest to efekt krótkotrwa3y, który zanika po
wyschnieciu oczyszczonego elementu.
Intensywne zabrudzenia: Przetrzeae
elementy z tworzyw sztucznych wilgotym kawa3kiem nie pozostawaj1cego w3ókien materia3u (np. Zastosowaae oerodek czyszcz1cy
nie zawieraj1cy rozpuszczalników
i zwi1zków? r1cych. Firma DaimlerChrysler zaleca stosowanie orygi-

nalnych produktów marki MercedesBenz.
Czyszczenie kokpitu i nak3adki
Czysty kawa3ek nie strzepi1cego sie
materia3u zwil? yae wod1.
Oczyoeciae elementy z tworzywa
sztucznego i kokpit.
W przypadku silnego zabrudzenia u? yae
roztworu 3agodnego myd3a.

Do czyszczenia kokpitu i nak3adki kierownicy nie nale? y stosowaae? adnych oerodków
czyszcz1cych i preparatów w aerozolu,
zawieraj1cych rozpuszczalnik. Pod wp3ywem dzia3ania rozpuszczalnika czyszczona
powierzchnia staje sie porowata. W trakcie
uruchamiania poduszki powietrznej elementy z tworzywa sztucznego s1 gwa3townie odrzucane, tote? zmiany strukturalne
ich powierzchni zwiekszaj1 ryzyko obra? en.

219

Czyszczenie elementów drewnianych*

Oczyoeciae elementy drewniane.
roztworu 3agodnego myd3a.

! Nie stosowaae oerodków czyszcz1cych
zawieraj1cych rozpuszczalnik, poniewa?
powierzchnie elementów drewnianych mog1
ulec uszkodzeniu.

220

Porady praktyczne
Gdzie mo? na znaleYae?................... 222
Komunikaty na wyoewietlaczu............. 225
Co robiae, gdy........................... 260
Otwieranie / zamykanie w sytuacji awaryjnej. 285
Cofanie uruchomionych zag3ówków NECK-PRO 287
Wymiana baterii....................... 288
Wymiana? arówek...................... 289
Wymiana piór wycieraczek............... 295
Uszkodzenie opony..................... 296
Akumulator........................... 307
Awaryjne uruchamianie silnika............ 310
Holowanie............................ 311
Bezpieczniki........................... 314

221

Gdzie mo? na znaleYae?
Gdzie mo? na znaleYae?

Rozstawianie trójk1ta ostrzegawczego

Trójk1t ostrzegawczy
Trójk1t ostrzegawczy jest umocowany po
wewnetrznej stronie pokrywy baga? nika.

1 Trójk1t ostrzegawczy
Przekreciae dYwignie w kierunku wskazanym strza3k1 i wyj1ae trójk1t ostrzegawczy 1.

222

Apteczka

i Nale? y regularnie sprawdzaae daty wa? nooeci zawartooeci apteczki samochodowej i w razie
potrzeby wymieniaae jej elementy.

W zale? nooeci od wersji wyposa? enia apteczka znajduje sie w baga? niku w otwartym schowku lub za os3on1 po lewej
stronie.

1 Przycisk
2 Odb3yoeniki boczne
3 Podpórki
Roz3o? yae podpórki 3 do do3u na boki.
Poci1gn1ae boczne odb3yoeniki 2 do
góry, a? powstanie trójk1t równoboczny i po31czyae je ze sob1 górnym
zatrzaskiem 1.

Gaoenica*

i Gaoenice nale? y nape3niaae po ka? dorazowym u? yciu i sprawdzaae co roku lub co dwa
lata, aby byae pewnym,? e nie zawiedzie ona
w sytuacji awaryjnej.
Nale? y przestrzegaae przepisów obowi1zuj1cych w poszczególnych krajach.

Gaoenica znajduje sie pod fotelem
Zestaw narzedzi, TIREFIT, podnooenik
samochodowy, ko3o zapasowe*
i dojazdowe ko3o zapasowe* typu
&quot; Minispare &quot; / sk3adane
Zestaw narzedzi, TIREFIT itd. znajduje sie
w w schowku pod pod3og1 baga? nika.
Otworzyae schowek pod pod3og1
baga? nika (? strona 181).
Zestaw narzedzi zawiera:
t zaczep holowniczy
t klucz do kó3
t sk3adany klin do podk3adania pod ko3a
t zapasowe bezpieczniki
t pare rekawiczek

1 Zaczep
2 Gaoenica
Poci1gn1ae zaczep 1 do góry.
Wyj1ae gaoenice 2.

Z podnooenika samochodowego nale? y korzystaae wy31cznie po ustawieniu pojazdu na
twardym i równym pod3o? u. Pojazd nale? y
zabezpieczyae za pomoc1 klinów podk3adanych pod ko3a w sposób wykluczaj1cy przesuniecie sie i spadniecie z podnooenika.
W przeciwnym razie mo? na doznaae
obra? en.

i Przed korzystaniem z podnooenika samochodowego nale? y zapoznaae sie równie? ze
wskazówkami dotycz1cymi bezpieczenstwa,
zamieszczonymi w rozdziale,, Uszkodzenie
opony" (? strona 296).

Pojazdy z zestawem TIREFIT

Podnooenik samochodowy nie stanowi wystarczaj1cego zabezpieczenia w razie koniecznooeci wykonania jakichkolwiek prac pod
pojazdem. Pojazd mo? e zeoelizgn1ae sie
z podnooenika i spowodowaae obra? enia
znajduj1cej sie pod nim osoby.
Do prac pod pojazdem nale? y ze wzgledów
bezpieczenstwa stosowaae specjalne podpory pod nadwozie. Podnooenik samochodowy
s3u? y wy31cznie do zmiany ko3a.

1 Zestaw TIREFIT
2 Elektryczna pompka do kó3

3 Zaczep holowniczy
4 Sk3adany klin pod ko3a
5 Podnooenik samochodowy
Wyjmowanie podnooenika
samochodowego
Otworzyae taoeme typu rzep.
Wyj1ae podnooenik 6.
Pojazd z ko3em zapasowym

1 Schowek na narzedzia
2 Przegródka
3 Ko3o zapasowe
Wyjmowanie ko3a zapasowego
Wyj1ae schowek na narzedzia 1.

224

Przekreciae przegródke 2 w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i wyj1ae.
Wyj1ae ko3o zapasowe 3.

Rozstawianie sk3adanego klina pod
ko3a
Sk3adany klin pod ko3a s3u? y do
dodatkowego zabezpieczenia pojazdu,
np. podczas zmiany ko3a.

1 Odchylanie p3ytek do góry
2 Wysuwanie dolnej p3ytki
3 Wsuwanie p3ytki
Odchyliae obie p3ytki do góry 1.
Wysun1ae doln1 p3ytke na zewn1trz 2.
Wsun1ae ca3kowicie zaczepy dolnej
p3ytki w otwory p3ytki g3ównej 3.

Komunikaty na wyoewietlaczu
Wskazówki
Komputer pok3adowy wyoewietla ostrze? enia i powiadamia o uszkodzeniach za
pooerednictwem wyoewietlacza wielofunkcyjnego.
Przy niektórych komunikatach rozlega sie
dodatkowo przerywany lub ci1g3y sygna3
ostrzegawczy.
Informacje o wysokim priorytecie s1
podoewietlane na czerwono. W tabelach
zamieszczonych poni? ej komunikaty tego
typu s1 wydrukowane czerwon1 czcionk1.
Nale? y postepowaae zgodnie z wyoewietlanymi komunikatami i przestrzegaae dodatkowych wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji obs3ugi.
Komunikaty o niskim priorytecie mo? na
potwierdziae za pomoc1 przycisku í na
kierownicy wielofunkcyjnej. Zostan1 one
wówczas zapisane w pamieci. Komunikatów o wysokim priorytecie nie mo? na
potwierdzaae, s1 one automatycznie
zapisywane w pamieci.
W przypadku niektórych komunikatów na
wyoewietlaczu widaae dodatkowo symbol
1. Nale? y wtedy odszukaae taki komu-

nikat w rozdziale,, Komunikaty na wyoewietlaczu" (? strona 226). Zamieszczono
tam szczegó3owe informacje.
Po wybraniu w komputerze pok3adowym
menu,, Display-Meldungen" (komunikaty
na wyoewietlaczu) (? strona 123) mo? na za
pomoc1 przycisku í przejrzeae po kolei
wszystkie komunikaty.
potwierdziae za pomoc1 przycisku # lub
L na kierownicy wielofunkcyjnej.
Zostan1 one wówczas zapisane w pamieci.
Komunikatów o wysokim priorytecie nie
mo? na potwierdzaae, s1 one automatycznie zapisywane w pamieci.
Po wybraniu w menu Service punktu
Meldungen (komunikaty) (? strona 134)
mo? na za pomoc1 przycisku $ lub%
przejrzeae wszystkie komunikaty.
Wszystkie pojazdy

W zwi1zku z tym brak jest informacji o takich parametrach jak predkooeae pojazdu

lampki kontrolne i nie ma mo? liwooeci
rozpoznania ewentualnych usterek uk3adów. Kontynuowanie jazdy w takiej sytuacji
mo? e byae niebezpieczne.
i Po przekreceniu kluczyka w stacyjce
w po3o? enie 2 lub po dwukrotnym nacioenieciu
przycisku KEYLESS-GO* nastepuje w31czenie
wszystkich lampek kontrolnych i ostrzegawczych (oprócz oewiate3 drogowych i kierunkowskazów) oraz wyoewietlacza wielofunkcyjnego. Przed rozpoczeciem jazdy nale? y
sprawdziae ich dzia3anie.

Poni? ej podano wszystkie komunikaty,
jakie mog1 pojawiae sie na wyoewietlaczu.
W celu 3atwiejszego odnalezienia
? 1danych informacji podzielono

225

wskazania wyoewietlacza na komunikaty
tekstowe (? strona 226) zamieszczone
w kolejnooeci alfabetycznej oraz
Komunikaty tekstowe

komunikaty przedstawiane w formie
symboli (? strona 239).

G Niebezpieczenstwo wypadku i obra? en
Serwis techniczny prosimy zawsze zlecaae wykwalifikowanej stacji obs3ugi.
Firma DaimlerChrysler zaleca Panstwu ASO Mercedes-Benz, poniewa? tylko te stacje posiadaj1 niezbedn1 wiedze techniczn1 oraz specjalne
narzedzia, konieczne do prawid3owego wykonania wymaganych czynnooeci.
Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem, wzglednie systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków. Nieprofesjonalne
wykonanie tych prac mo? e staae sie przyczyn1 wypadku.

Pojazd z kierownic1 wielofunkcyjn1 (4 przyciski)
ABS und ESP z. Zt. ohne Fkt. (ABS
i ESP aktualnie nie
działają)

226

Mo? liwa przyczyna / skutek

Mo? liwe rozwi1zanie problemu

Uk3ady ABS, ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*, funkcja
wspomagania ruszania pod góre oraz funkcja stabilizacji przyczepy przez ESP(R) s1
chwilowo niedostepne. Byae mo? e procedura
autodiagnostyki nie zosta3a jeszcze zakonczona. Dodatkowo oewieci sie lampka ostrzegawcza v w zestawie wskaYników. Uk3ad
hamulcowy dzia3a nadal sprawnie.

Przejechaae krótki odcinek drogi z predkooeci1 powy? ej 20 km/h, wykonuj1c
3agodne skrety.
Gdy uk3ady ABS, ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*,
funkcja wspomagania ruszania pod góre
i funkcja stabilizacji przyczepy przez ESP(R)
bed1 ponownie dostepne, komunikat
zniknie z wyoewietlacza.

Komunikaty na wyoewietlaczu

ABS und ESP ohne Funktion (ABS
i ESP nie działają)

Anhängerkup Verriegel. prüfen
plung (hak (sprawdzić blokadę)
holowniczy)

(R)

Uk3ady ABS, ESP, BAS, PRE-SAFE *, funkcja
wy31czone z powodu zbyt niskiego napiecia.
Dodatkowo oewieci sie lampka ostrzegawcza
v w zestawie wskaYników.
Uk3ad hamulcowy nadal dzia3a z normalnym
wspomaganiem.

wy31czone z powodu usterki. Dodatkowo
oewieci sie lampka ostrzegawcza v w zestawie wskaYników.
wspomaganiem.
Koncówka haka holowniczego* nie jest
zablokowana w prawid3owym po3o? eniu.

Ostro? nie kontynuowaae jazde.
Udaae sie do ASO Mercedes-Benz.

Zatrzymaae pojazd, uwzgledniaj1c sytuacje
na drodze.
Zablokowaae koncówke haka w po3o? eniu
krancowym.

227

Bremsflüssigkeits-

stand prüfen
(sprawdzić poziom
płynu hamulcowego)

Poziom p3ynu hamulcowego w zbiorniku
wyrównawczym jest zbyt niski.

EBV, ABS,
ESP

ohne Funktion (EBV,
ABS, ESP nie
ohne Funktion (ESP
nie działa)

228

Uk3ady EBV, ABS, ESP, BAS, PRE-SAFE *,
oraz funkcja stabilizacji przyczepy przez
ESP(R) s1 wy31czone z powodu usterki.
Uk3ad hamulcowy dzia3a nadal sprawnie.

Uk3ady ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*, funkcja
wspomagania ruszania pod góre oraz
funkcja stabilizacji przyczepy przez ESP(R) s1
oewieci sie lampka ostrzegawcza v
Niezw3ocznie zaparkowaae pojazd
w miejscu nie powoduj1cym zagro? enia
dla ruchu.
Nie kontynuowaae jazdy.
Powiadomiae najbli? sz1 ASO
Nie dolewaae p3ynu hamulcowego. Nie
spowoduje to usuniecia przyczyn usterki.
Niezw3ocznie udaae sie do ASO
Gdy uk3ady ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*,
Istnieje mo? liwooeae,? e akumulator nie jest
3adowany. Dodatkowo oewieci sie lampka
ostrzegawcza v w zestawie wskaYników.
z. (ESP
aktualnie nie
działa)

autodiagnostyki nie zosta3a jeszcze zakonczona. Dodatkowo oewieci sie lampka
Pojawienie sie tego komunikatu i jednoGdy hamulce ostygn1, uk3ad ETS w31czy sie
czesne miganie lampki ostrzegawczej v ponownie. Komunikat na wyoewietlaczu
jest sygna3em wy31czenia sie uk3adu ETS, aby i lampka ostrzegawcza v wy31czaj1 sie.
zapobiec przegrzaniu hamulców kó3
napedowych.

229

Zum Starten: (w
celu uruchomienia)

Fahrstufe P einlegen
(włączyć położenie
P)

Silnik zosta3 wy31czony za pomoc1 przycisku
KEYLESS-GO* i drzwi po stronie kierowcy
zosta3y otworzone.
Nast1pi3a próba zablokowania zamków
Przesun1ae dYwignie wybierania biegów
w po3o? enie P.
Silnik mo? na ponownie uruchomiae.

Fahrstufe P od. N
(włączyć położenie P
lub N)

Nast1pi3a próba uruchomienia silnika
a dYwignia wybierania biegów nie
znajdowa3a sie w po3o? eniu P lub N.

w po3o? enie P lub N.

Uzupe3niae p3yn ch3odz1cy, przestrzegaj1c
wskazówek (? strona 199).
W razie koniecznooeci czestego dolewania
p3ynu ch3odz1cego nale? y zleciae kontrole
uk3adu ch3odzenia ASO Mercedes-Benz.

Kraftstoff- filter reinigen
(oczyścić filtr
paliwa)
nachfüllen
(uzupełnić płyn
chłodzący)

Poziom p3ynu ch3odz1cego jest zbyt niski.

Intell.
Light
System

ohne Funktion (nie
System Intelligent Light* jest uszkodzony.
Dostepne s1 normalne funkcje ooewietlenia,
bez sterowania przez Intelligent Light
System*.

Licht aus
oder

Schlüssel ziehen
(wyłączyć światła
lub wyjąć kluczyk ze
stacyjki)

Funkcja automatycznego w31czania oewiate3
jest aktywna i kierowca opuoeci3 pojazd nie
wy31czaj1c oewiate3.

Przekreciae prze31cznik oewiate3 w po3o? enie
M.

Kühlmittel

Wyj1ae kluczyk ze stacyjki.

Reifen

w ogumieniu rozpozna3 gwa3town1 strate
cioenienia.

überprüfen!
(sprawdzić opony! )

Zatrzymaae sie, unikaj1c gwa3townych
manewrów kierownic1 i silnego
hamowania oraz uwzgledniaj1c sytuacje
Sprawdziae opony.
Sprawdziae i w razie potrzeby skorygowaae
cioenienie w oponach (? strona 203).
W razie potrzeby naprawiae uszkodzon1
opone lub zmieniae ko3o (? strona 296).
Po ustawieniu prawid3owego cioenienia
w oponach ponownie uruchomiae uk3ad
ostrzegania o spadku cioenienia w oponach
(? strona 204).

Reifenüberw ohne Funktion (układ
ach.
ostrzegania o spadku
ciśnienia w oponach
Z powodu uszkodzenia nast1pi3o wy31czenie
uk3adu ostrzegania o spadku cioenienia
Zleciae sprawdzenie uk3adu ostrzegania
o spadku cioenienia w oponach w ASO
Reifen
prüfen:
(sprawdzić
opony:)

Nast1pi3o wyoewietlenie komunikatu
ostrzegaj1cego o cioenieniu powietrza
w ogumieniu.

Upewniae sie, czy we wszystkich oponach
ustawione jest prawid3owe cioenienie
Nastepnie ponownie uruchomiae uk3ad
Syst. neu starten
(ponownie uruchomić
układ)

231

Schlüssel

nicht erkannt
(kluczyk nie
rozpoznany)

Przy pracuj1cym silniku kluczyk KEYLESS-GO*
nie jest rozpoznawany, poniewa? znajduje
sie poza pojazdem lub wystepuj1 silne
zak3ócenia radiowe.

Kluczyk KEYLESS-GO* chwilowo nie jest
rozpoznawany.

OdnaleYae kluczyk KEYLESS-GO* lub korzystaae z konwencjonalnego kluczyka i stacyjki.
Po wy31czeniu silnika nie mo? na zablokowaae centralnie pojazdu ani ponownie
uruchomiae silnika.
Zmieniae po3o? enie kluczyka KEYLESS-GO*
w pojeYdzie.
W razie potrzeby obs3ugiwaae pojazd
funkcjami zwyk3ego kluczyka.

Schlüssel
gehört

nicht zum Fzg. (klu- W stacyjke w3o? ono niew3aoeciwy kluczyk.
czyk nie przyporządkowany do pojazdu)

Zastosowaae prawid3owy kluczyk.

Zum
Verriegeln

Nast1pi3a próba zablokowania zamków, ale
Türen schließen
(przed zablokowaniem nie wszystkie drzwi by3y zamkniete.
zamknąć drzwi)

Zamkn1ae i ponownie zablokowaae drzwi.

Fondlehne
links

nicht verriegelt
(oparcie tylnego
lewego fotela nie
zablokowane)

Oparcie tylne z lewej strony nie jest
zablokowane w prawid3owym po3o? eniu.

Zablokowaae oparcie tylne w prawid3owym
po3o? eniu (? strona 180).

rechts

prawego fotela nie
Oparcie tylne z prawej strony nie jest
232

Mo? liwe rozwi1zanie problemu
Awaria wa? nych funkcji uk3adu PRE-SAFE *.
Pozosta3e systemy ochrony pasa? erów,
np. poduszki powietrzne s1 nadal dostepne.

Kindersitzposition
(pozycja
fotelika
dziecięcego)

W pojeYdzie z uk3adem automatycznego
rozpoznawania fotelika dzieciecego na
przednim fotelu pasa? era*: fotelik dzieciecy
zosta3 zamontowany w nieprawid3owym
po3o? eniu.

Zamontowaae fotelik dzieciecy
w prawid3owym po3o? eniu.

przednim fotelu pasa? era*: czujnik uk3adu
rozpoznawania fotelika dzieciecego jest
uszkodzony.

Zleciae kontrole czujnika w ASO
Windowbag
Störung: Werkstatt
links
(usterka: udać się
(nadokienna do serwisu)
poduszka
powietrzna
z lewej
strony)

Usterka nadokiennej poduszki powietrznej
z lewej strony.

PRE-SAFE

233

rechts
z prawej
z prawej strony.

TEMPOMAT
und LIM

ohne Funktion
(TEMPOMAT i ogranicznik prędkości
nie działają)

Uk3ady TEMPOMAT* i SPEEDTRONIC* nie
dzia3aj1.

Zleciae kontrole uk3adów SPEEDTRONIC*
i TEMPOMAT* w ASO Mercedes-Benz.

TEMPOMAT

- - -

Jeden z warunków w31czenia uk3adu
TEMPOMAT* nie jest spe3niony. Nast1pi3a
np. próba wprowadzenia do pamieci
predkooeci ni? szej ni? 30 km/h.

Jeoeli pozwala na to sytuacja, przyspieszyae
do predkooeci powy? ej 30 km/h i zapisaae
predkooeae w pamieci.
Sprawdziae warunki konieczne do w31czenia uk3adu TEMPOMAT*.
ESP(R) musi byae w31czony.
Hamulec pomocniczy musi byae zwolniony.
W pojeYdzie z automatyczn1 skrzyni1
musi byae ustawiona w po3o? eniu D.

234

Pojazd z komfortow1 kierownic1 wielofunkcyjn1* (12 przycisków)
ohne Funktion siehe
Betriebsanleitung
(nie działa, patrz -
instrukcja obsługi)

z. nicht vefügbar
siehe Betriebsanleitung (aktualnie
niedostępny; patrz -
chwilowo niedostepne. Dodatkowo oewieci
sie lampka ostrzegawcza v w zestawie
wskaYników. Byae mo? e procedura autodiagnostyki nie zosta3a jeszcze zakonczona.
Gdy uk3ady ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*, funkcja wspomagania ruszania pod góre i funkcja stabilizacji przyczepy przez ESP(R) bed1
ponownie dostepne, komunikat zniknie
z wyoewietlacza.

235

Mo? liwa przyczyna / skutek
z. nicht
verfügbar siehe
(aktualnie niedostępny; patrz -
Uk3ady ESP, BAS, PRE-SAFE *, funkcja
v w zestawie wskaYników. Istnieje mo? liwooeae,? e akumulator nie jest 3adowany.
Zum Starten: (w celu
uruchomienia)

236

Reifendruck
(ciśnienie
powietrza
w ogumieniu)

Reifen überprüfen
(sprawdzić opony)

Zatrzymaae sie, unikaj1c gwa3townych manewrów kierownic1 i silnego hamowania
oraz uwzgledniaj1c sytuacje na drodze.
überwachung
(kontrola
ciśnienia w
ogumieniu)

nach Druckprüfung
neu starten (po
sprawdzeniu ciśnienia ponownie
uruchomić układ)

Awaria wa? nych funkcji uk3adu PRE-SAFE(R)*.
237

Kindersitz
(fotelik
dziecięcy)

falsch positioniert
s. Betriebsanleitung
(fotelik dziecięcy
nieprawidłowo
zamontowany; patrz
und
(TEMPOMAT
i SPEEDTRONIC)

Sprawdziae warunki konieczne do
w31czenia uk3adu TEMPOMAT*.
238

Komunikaty w formie symboli

E

Pokrywa baga? nika jest otwarta.

Zamkn1ae pokrywe baga? nika.

Pojazd z systemem zabezpieczaj1cym
przed kradzie? 1 i w3amaniem*: pokrywa
komory silnika nie zosta3a zamknieta.
V

#

Co najmniej jedne drzwi s1 otwarte.
Symbol na wyoewietlaczu sygnalizuje,
które drzwi s1 otwarte.
Akumulator nie jest 3adowany. Mo? liwe
przyczyny:
t uszkodzenie alternatora
t zerwany pasek klinowy
t uszkodzenie uk3adu elektronicznego

Natychmiast zatrzymaae pojazd, nie powoduj1c
zagro? enia dla ruchu.
Zamkn1ae pokrywe komory silnika.

Zamkn1ae drzwi.

Natychmiast zatrzymaae pojazd, uwzgledniaj1c
sytuacje na drodze i sprawdziae pasek klinowy.
Jeoeli jest zerwany: Nie kontynuowaae jazdy,
powiadomiae najbli? sz1 ASO.
Jeoeli nie jest zerwany: Zleciae kontrole pojazdu
w ASO Mercedes-Benz.

239

2 Bremsbelag-verschleiß
(zużycie okładzin hamulcowych)

Ok3adziny hamulcowe osi1gne3y granice
zu? ycia.

Î Parkbremse lösen (zwolnić Hamulec pomocniczy jest zaci1gniety.

Zleciae mo? liwie szybko wymiane ok3adzin
hamulcowych w ASO Mercedes-Benz.

Zwolniae hamulec pomocniczy.

Zatrzymaae pojazd, uwzgledniaj1c sytuacje na
Wy31czyae silnik.
Silnik uruchomiae ponownie dopiero po zniknieciu komunikatu. W przeciwnym razie silnik
Obserwowaae wskaYnik temperatury p3ynu
ch3odz1cego.
Jeoeli temperatura ponownie wzrooenie powy? ej
dopuszczalnej wartooeci, niezw3ocznie udaae sie
do ASO Mercedes-Benz.
Sprawdziae pasek klinowy.
Jeoeli nie jest zerwany: Silnik uruchomiae ponownie dopiero po zniknieciu komunikatu. W przeciwnym razie silnik mo? e ulec uszkodzeniu.
powiadomiae najbli? sz1 ASO.

hamulec pomocniczy)

D Anhalten, Motor aus
(zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik)

Zbyt wysoka temperatura p3ynu
ch3odz1cego.

(zatrzymać pojazd i
wyłączyć silnik)

Pasek klinowy mo? e byae zerwany.

Wentylator uk3adu ch3odzenia jest
uszkodzony.

. Abbiegelicht links (lewe
światło doświetlania
zakrętów)

Uszkodzone lewe oewiat3o dooewietlania
zakretów*. Abbiegelicht rechts (prawe Uszkodzone prawe oewiat3o dooewietlania
zakretów*.
światło doświetlania

Dojechaae do najbli? szej ASO Mercedes-Benz, nie
dopuszczaj1c do wzrostu temperatury p3ynu
ch3odz1cego powy? ej 120 °C.
Unikaae du? ego obci1? ania silnika (np. jazdy pod
góre) oraz jazdy z czestym zatrzymywaniem sie
i ruszaniem.

Reflektory halogenowe: Jak najszybciej
wymieniae? arówke (? strona 289).
Reflektory bi-ksenonowe*: Mo? liwie szybko
udaae sie do ASO Mercedes-Benz.
udaae sie do ASO Mercedes-Benz.

zakrętów)

. Abblendlicht links (lewe

Uszkodzone lewe oewiat3o mijania.

światło mijania)

. Abblendlicht rechts (prawe Uszkodzone prawe oewiat3o mijania. Anhänger Blinker links
(lewy kierunkowskaz
przyczepy)

Uszkodzony lewy kierunkowskaz
przyczepy. Anhänger Blinker re (prawy Uszkodzony prawy kierunkowskaz
przyczepy.
kierunkowskaz przyczepy)

Jak najszybciej wymieniae? arówke.

241

Mo? liwe rozwi1zanie problemu

. Anhänger Bremslicht

OEwiat3o stop przyczepy jest uszkodzone.

Uszkodzone prawe oewiat3o pozycyjne
Uszkodzony czujnik oewiat3a. W31czony jest

W31czaae oewiat3a za pomoc1 prze31cznika oewiate3
(? strona 95).

Uszkodzony lewy tylny kierunkowskaz.
W pojeYdzie z diodami oewietlnymi komunikat pojawia sie tylko w przypadku awarii
wszystkich diod.

Uszkodzony prawy tylny kierunkowskaz.
W pojeYdzie z diodami oewietlnymi
komunikat pojawia sie tylko w przypadku
awarii wszystkich diod.

Uszkodzony kierunkowskaz w lewym
lusterku. Komunikat ten wyoewietlany jest
tylko w razie awarii wszystkich diod
oewietlnych.

Pojazd bez diod oewietlnych: jak najszybciej
Pojazd z diodami oewietlnymi: mo? liwie szybko
Mo? liwie szybko udaae sie do ASO
(światło stop przyczepy)

. Anhänger Rücklicht li (lewe Uszkodzone lewe oewiat3o pozycyjne
światło pozycyjne
przyczepy)

. Anhänger Rücklicht re
(prawe światło pozycyjne
przyczepy)

. AUTO-Licht ohne Funktion

(funkcja AUTO świateł nie tryb sta3ego w31czenia oewiate3.
działa)

. Blinker hinten li (lewy
tylny kierunkowskaz)

. Blinker hinten re (prawy
tylny kierunkowskaz)

. Blinker Spiegel LI (kierunkowskaz w lewym
lusterku)

242

Mo? liwe rozwi1zanie problemu

. Blinker Spiegel RE (kie-

Uszkodzony kierunkowskaz w prawym
Mercedes-Benz. Blinker vorne links (lewy Uszkodzony lewy przedni kierunkowskaz.

Jak najszybciej wymieniae? arówke
(? strona 289).
runkowskaz w prawym
przedni kierunkowskaz)

Uszkodzony prawy przedni
kierunkowskaz.
. 3. Bremslicht (3. światło Uszkodzone trzecie oewiat3o stop. Komunikat ten jest wyoewietlany tylko w razie
stop)
awarii wszystkich diod oewietlnych. li Brems-/Schlusslicht

(? strona 289).

Uszkodzone lewe oewiat3o stop.

Uszkodzone prawe oewiat3o stop.

Uszkodzone lewe oewiat3o drogowe.

Uszkodzone prawe oewiat3o drogowe.

(? strona 289). Blinker vorne re (prawy
Uszkodzone lewe oewiat3o stop / tylne

(lewe światło stop / tylne oewiat3o pozycyjne.
światło pozycyjne)

. re Brems-/Schlusslicht

Uszkodzone prawe oewiat3o stop / tylne

(prawe światło stop / tylne oewiat3o pozycyjne. Bremslicht links (lewe
światło stop)

. Bremslicht rechts (prawe
światło stop)

. Fernlicht links (lewe
światło drogowe)

. Fernlicht rechts (prawe
światło drogowe)

243

Komunikaty na wyoewietlaczu
. Kennzeichenlicht links
(oświetlenie tablicy
rejestracyjnej z lewej
strony)

. Kennzeichenlicht rechts
rejestracyjnej z prawej
strony)

. Nebelscheinwerfer links
(lewy reflektor
przeciwmgielny)

. Nebelscheinwerfer re
(prawy reflektor
przeciwmgielny)

Uszkodzone ooewietlenie tablicy
rejestracyjnej z lewej strony.

Mo? liwie szybko udaae sie do
rejestracyjnej z prawej strony.

Uszkodzony lewy reflektor
przeciwmgielny.

Mo? liwie szybko udaae sie do ASO MercedesBenz.

Uszkodzony prawy reflektor
(? strona 289). li Nebelschlusslicht (lewe Uszkodzone tylne lewe oewiat3o
przeciwmgielne.
tylne światło
przeciwmgielne)

. re Nebelschlusslicht
(prawe tylne światło
przeciwmgielne)

Uszkodzone tylne prawe oewiat3o
przeciwmgielne. Parklicht vorne links (lewe Uszkodzone lewe przednie oewiat3o
parkingowe.
przednie światło
parkingowe)

. Parklicht vorne re (prawe Uszkodzone prawe przednie oewiat3o
parkingowe)

244

Mo? liwa przyczyna / skutek
. Rückfahrlicht links (lewe Uszkodzone lewe oewiat3o cofania.
światło cofania)

. Rückfahrlicht rechts

Uszkodzone prawe oewiat3o cofania.

(prawe światło cofania)

. Schlusslicht links (lewe

Uszkodzone lewe tylne oewiat3o pozycyjne.

tylne światło pozycyjne)

(? strona 289). Schlusslicht rechts (tylne Uszkodzone prawe tylne oewiat3o
pozycyjne.
prawe światło pozycyjne)

. Licht ausschalten

Przekreciae prze31cznik oewiate3 w po3o? enie M.

(wyłączyć światła)

. Tagfahrlicht links (lewe

Zapomniano wy31czyae oewiat3a przy
opuszczaniu pojazdu.
Uszkodzone lewe oewiat3o dzienne.

światło dzienne)

. Tagfahrlicht rechts (prawe Uszkodzone prawe oewiat3o dzienne.
światło dzienne)

>> Luftfilter ersetzen

Filtr powietrza wymaga wymiany.

(wymienić filtr powietrza)

N Ölstand prüfen (sprawdzić Zbyt niski poziom oleju w uk3adzie
smarowania silnika. Istnieje
poziom oleju)
niebezpieczenstwo uszkodzenia silnika.

I Batterie wechseln
(wymienić baterie)

Roz3adowane baterie w kluczyku
Uzupe3niae olej silnikowy i sprawdziae jego
poziom (? strona 197).
Wymieniae baterie (? strona 288).

245

I Schlüssel im Fzg. erkannt Nast1pi3a próba zablokowania zamków
(rozpoznano kluczyk
pojazdu a kluczyk KEYLESS-GO* zosta3
w pojeździe)
rozpoznany we wnetrzu.
Kluczyk nie dzia3a.
I Schlüssel erneuern

Usun1ae kluczyk KEYLESS-GO* z wnetrza
(wymienić kluczyk)

I Schlüssel stecken (włożyć Usterka w uk3adzie KEYLESS-GO*.

Usterka w uk3adzie SRS (systemie
zabezpieczaj1cym przed skutkami
wypadków).

Wyj1ae przycisk KEYLESS-GO* ze stacyjki.
Uruchomiae pojazd za pomoc1 kluczyka
KEYLESS-GO* w stacyjce.
wypadków) z przodu z lewej strony.

wypadków) z przodu z prawej strony.

wypadków) z ty3u z lewej strony.

kluczyk)

= Störung -Werkstatt(usterka: udać się do
serwisu)

= Störung vl -Werkstatt(usterka z lewej strony
z przodu: udać się do
= Störung vr -Werkstatt(usterka z prawej strony
= Störung hl -Werkstatt(usterka z tyłu z lewej
strony: udać się do
246

= Störung hr -Werkstatt(usterka z tyłu z prawej
= Störung hMi -Werkstatt(usterka z tyłu pośrodku:
udać się do serwisu)

W Tankreserve (rezerwa
paliwa)

W Wischwasser nachfüllen
(uzupełnić płyn do
spryskiwaczy)

wypadków) z ty3u z prawej strony.

wypadków) z ty3u pooerodku.

Poziom paliwa w zbiorniku spad3 poni? ej
rezerwy.
Poziom p3ynu do spryskiwacza w
zbiorniku spad3 poni? ej minimum.

Zatankowaae pojazd na najbli? szej stacji paliw.

Uzupe3niae p3yn do spryskiwaczy (? strona 199).
Natychmiast zatrzymaae pojazd, nie
powoduj1c zagro? enia dla ruchu.
Pojazd z systemem zabezpieczaj1cym przed
Zamkn1ae pokrywe komory silnika.
kradzie? 1 i w3amaniem*: pokrywa komory
silnika nie zosta3a zamknieta.

Co najmniej jedne drzwi s1 otwarte. Symbol
na wyoewietlaczu sygnalizuje, które drzwi s1
otwarte.

247

- ABS und ESP ohne Funktion s. GNiebezpieczenstwo wypadku

Betriebsanleitung (ABS i ESP
Uk3ady ABS, ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*,
nie działają, patrz
Dodat-kowo oewieci sie lampka
verfügbar s. Betriebsan(R)
leitung (ABS i ESP aktualnie Uk3ady ABS, ESP, BAS, PRE-SAFE *,
niedostępne; patrz -
instrukcja obsługi)
- ABS und ESP z. nicht

ESP s1 wy31czone z powodu zbyt niskiego
napiecia. Dodatkowo oewieci sie lampka
248

ESP s1 chwilowo niedostepne. Byae mo? e
procedura autodiagnostyki nie zosta3a
jeszcze zakonczona. Dodatkowo oewieci sie
lampka ostrzegawcza v w zestawie
wskaYników. Uk3ad hamulcowy dzia3a nadal
sprawnie.

\ Anhängerkupplung
Verriegelung prüfen (hak
holowniczy - sprawdzić
blokadę)

Przejechaae krótki odcinek drogi z predkooeci1
powy? ej 20 km/h, wykonuj1c 3agodne skrety.
2 Bremsbelagverschleiß
(zużycie okładzin
hamulcowych)

krancowym.
Natychmiast zatrzymaae pojazd, uwzgledniaj1c sytuacje na drodze i sprawdziae pasek
klinowy.
Jeoeli nie jest zerwany: Zleciae kontrole
249

3 Bremsflüssigkeitsstand
prüfen (sprawdzić poziom
3 Parkbremse lösen (zwolnić

Hamulec pomocniczy jest zaci1gniety.

Niezw3ocznie zaparkowaae pojazd w miejscu
nie powoduj1cym zagro? enia dla ruchu.
Powiadomiae najbli? sz1 ASO Mercedes-Benz.
3 EBV, ABS, ESP ohne Funktion
siehe Betriebsanltg. (nie
działają, patrz instrukcja
obsł. )

[ Kraftstofffilter reinigen
(oczyścić filtr paliwa)

250

Uk3ady EBV, ABS, ESP(R), BAS, PRE-SAFE(R)*,
Niezw3ocznie udaae sie do ASO MercedesBenz.

D Kühlmittel Anhalten, Motor
aus (płyn chłodzący,
zatrzymać pojazd i wyłączyć
silnik)

Silnik uruchomiae ponownie dopiero po
zniknieciu komunikatu. W przeciwnym razie
silnik mo? e ulec uszkodzeniu.
Jeoeli temperatura ponownie wzrooenie
powy? ej dopuszczalnej wartooeci,
niezw3ocznie udaae sie do ASO
Jeoeli nie jest zerwany: Silnik uruchomiae
ponownie dopiero po zniknieciu komunikatu. W przeciwnym razie silnik mo? e ulec
251

H Kühlmittel nachfüllen s.

(uzupełnić płyn chłodzący,
patrz instrukcja obsługi)

. Abbiegelicht links (lewe
zakrętów)

. Abbiegelicht rechts (prawe
Uszkodzone prawe oewiat3o dooewietlania
Dojechaae do najbli? szej ASO Mercedes-Benz,
nie dopuszczaj1c do wzrostu temperatury
p3ynu ch3odz1cego powy? ej 120 °C. jazdy
pod góre) oraz jazdy z czestym zatrzymywaniem sie i ruszaniem.
uk3adu ch3odzenia ASO Mercedes-Benz.
Reflektory bi-ksenonowe*: Mo? liwie
szybko udaae sie do ASO Mercedes-Benz.
szybko udaae sie do ASO Mercedes-Benz. Abblendlicht rechts (prawe

Uszkodzone prawe oewiat3o mijania.

światło mijania)

252

Mo? liwa przyczyna / skutek
. Anhänger Blinker links (lewy Uszkodzony lewy kierunkowskaz
kierunkowskaz przyczepy)
Uszkodzony prawy kierunkowskaz
. Anhänger Blinker rechts
(prawy kierunkowskaz

Uszkodzone lewe oewiat3o pozycyjne
Uszkodzony czujnik oewiat3a. W31czony jest
tryb sta3ego w31czenia oewiate3.

W31czaae oewiat3a za pomoc1 prze31cznika
oewiate3 (? strona 95).

awarii wszystkich diod. Blinker hinten rechts (prawy Uszkodzony prawy tylny kierunkowskaz.
tylny kierunkowskaz)
Pojazd z diodami oewietlnymi: mo? liwie
przyczepy)

. Anhänger Bremslicht (światło OEwiat3o stop przyczepy jest uszkodzone.
stop przyczepy)

. Anhänger Rücklicht links
(lewe światło pozycyjne
przyczepy)

. Anhänger Rücklicht rechts
przyczepy)

. AUTO-Licht ohne Funktion
(funkcja AUTO świateł nie
działa)

. Blinker hinten links (lewy
tylny kierunkowskaz)

253

Komunikaty na wyoewietlaczu
. Blinker Spiegel links

.

Uszkodzony kierunkowskaz w lewym lus- Mo? liwie szybko udaae sie do ASO
terku. Komunikat ten wyoewietlany jest tylko
(kierunkowskaz w lewym
w razie awarii wszystkich diod oewietlnych.
lusterku)
Blinker Spiegel rechts
(kierunkowskaz w prawym
oewietlnych.
Uszkodzony lewy przedni kierunkowskaz. Jak najszybciej wymieniae? arówke
Blinker vorne links (lewy
przedni kierunkowskaz)
Blinker vorne rechts (prawy Uszkodzony prawy przedni kierunkowskaz. Jak najszybciej wymieniae? arówke
Uszkodzone trzecie oewiat3o stop. Komunikat Mo? liwie szybko udaae sie do ASO
3. światło
ten jest wyoewietlany tylko w razie awarii
wszystkich diod oewietlnych.
Uszkodzone lewe oewiat3o stop / pozycyjne. Jak najszybciej wymieniae? arówke
Brems-/Schlusslicht links
(lewe światło stop /
pozycyjne)

. Brems-/Schlusslicht rechts

Uszkodzone prawe oewiat3o stop / pozycyjne.

(prawe światło stop /
pozycyjne)

. Bremslicht links (lewe
254

Komunikaty na wyoewietlaczu
. Fernlicht rechts (prawe

światło drogowe)

. Intell. Light System ohne

System Intelligent Light* jest uszkodzony.

Funktion (system inteligent- Dostepne s1 normalne funkcje ooewietlenia,
nego sterowania światłami
nie działa)
System*. Kennzeichenlicht links
strony)

. Nebelscheinwerfer links

Uszkodzony lewy reflektor przeciwmgielny.

Uszkodzone tylne lewe oewiat3o
przeciwmgielny)

. Nebelscheinwerfer rechts
przeciwmgielny)

. Nebelschlusslicht links
(lewe tylne światło
przeciwmgielne)

. Nebelschlusslicht rechts
255

Mo? liwa przyczyna / skutek
. Parklicht vorne links (lewe Uszkodzone lewe przednie oewiat3o
przednie światło parkingowe) parkingowe.
Uszkodzone prawe przednie oewiat3o
. Parklicht vorne rechts
(prawe przednie światło

parkingowe)

. Rückfahrlicht links (lewe

Uszkodzone lewe oewiat3o cofania.

światło cofania)

. Rückfahrlicht rechts (prawe Uszkodzone prawe oewiat3o cofania. Schlusslicht links (lewe

Uszkodzone prawe tylne oewiat3o pozycyjne.

tylne światło pozycyjne)

. Schlusslicht rechts (tylne
prawe światło pozycyjne)

. Licht ausschalten (wyłączyć Zapomniano wy31czyae oewiat3a przy
światła)
Uszkodzone lewe oewiat3o dzienne. Tagfahrlicht links (lewe

światło dzienne)

. Tagfahrlicht rechts (prawe

Uszkodzone prawe oewiat3o dzienne.

Funkcja automatycznego w31czania oewiate3

światło dzienne)

. Licht ausschalten oder

Schlüssel abziehen (wyłączyć jest aktywna i kierowca opuoeci3 pojazd nie
światła lub wyjąć kluczyk) wy31czaj1c oewiate3.

>> Luftfilter ersetzen
256

M.
N Bei Tankstopp Motorölstand
prüfen (przy tankowaniu
paliwa sprawdzić poziom
oleju silnikowego)

Obni? enie poziomu oleju silnikowego do
wartooeci krytycznej.

I Schlüssel-Batterie wechseln Roz3adowane baterie w kluczyku
KEYLESS-GO*.
(wymienić baterie

Sprawdziae poziom oleju silnikowego
(? strona 197) i w razie potrzeby uzupe3niae.
Jeoeli dolewanie oleju silnikowego jest
konieczne czesto, sprawdziae silnik pod
k1tem ewentualnych wycieków.
w kluczyku)

I Schlüssel nicht erkannt
(kluczyk nie rozpoznany)

Przy pracuj1cym silniku kluczyk KEYLESSGO* nie jest rozpoznawany, poniewa?
znajduje sie poza pojazdem lub wystepuj1
silne zak3ócenia radiowe.

I Schlüssel im Fahrzeug

Nast1pi3a próba zablokowania zamków

erkannt (rozpoznano kluczyk pojazdu a kluczyk KEYLESS-GO* zosta3
rozpoznany we wnetrzu.

I Schlüssel erneuern (wymienić Kluczyk nie dzia3a.

Po wy31czeniu silnika nie mo? na zablokowaae
centralnie pojazdu ani ponownie uruchomiae
funkcjami zwyk3ego kluczyka.
I Schlüssel gehört nicht zum

W stacyjke w3o? ono niew3aoeciwy kluczyk.

Fahrzeug (kluczyk nie
przyporządkowany do pojazdu)

257

I Zum Verriegeln Türen schlie- Nast1pi3a próba zablokowania zamków, ale Zamkn1ae i ponownie zablokowaae drzwi.
nie wszystkie drzwi by3y zamkniete.
ßen (w celu zablokowania
zamków zamknąć drzwi)

I Startknopf abziehen,

Usterka w uk3adzie KEYLESS-GO*.

? Fondlehne links nicht ver-

Schlüssel stecken (zdjąć
przycisk, włożyć kluczyk)

Oparcie tylne z lewej strony nie jest

riegelt (oparcie tylne z le- zablokowane w prawid3owym po3o? eniu.
wej strony nie jest
zablokowane)

? Fondlehne rechts nicht ver- Oparcie tylne z prawej strony nie jest
zablokowane w prawid3owym po3o? eniu.
riegelt (oparcie tylne z

prawej strony nie jest
= Rückhaltesystem Störung

Usterka w uk3adzie SRS (systemie

Werkstatt aufsuchen (usterka zabezpieczaj1cym przed skutkami
wypadków).
systemu zabezpieczającego
przed skutkami wypadków;
= vorne links Störung Werk-

statt aufsuchen (usterka z zabezpieczaj1cym przed skutkami
przodu z lewej strony, udać wypadków) z przodu z lewej strony.
się do serwisu)

= vorne rechts Störung Werk-

przodu z prawej strony, udać wypadków) z przodu z prawej strony.
258

= hinten links Störung Werk-

wypadków) z ty3u z lewej strony.
tyłu z lewej strony, udać

Usterka nadokiennej poduszki powietrznej z

Zatankowaae pojazd na najbli? szej stacji
Uzupe3niae p3yn do spryskiwaczy
(? strona 199).

= hinten rechts Störung Werk- Usterka w uk3adzie SRS (systemie
tyłu z prawej strony, udać wypadków) z ty3u z prawej strony.
= hinten Mitte Störung Werkstatt aufsuchen (usterka z
tyłu pośrodku, udać się do
= Windowbag links Störung

Werkstatt aufsuchen (usterka lewej strony.
lewej nadokiennej poduszki
powietrznej, udać się do
= Windowbag rechts Störung

Werkstatt aufsuchen (usterka prawej strony.
prawej nadokiennej poduszki
W Tankreserve (rezerwa paliwa) Poziom paliwa w zbiorniku spad3 poni? ej
Poziom p3ynu do spryskiwacza w zbiorniku
spad3 poni? ej minimum.
(uzupełnić płyn do

259

Co robiae, gdy...
Co robiae, gdy...

Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z
bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem, wzglednie systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.
Nieprofesjonalne wykonanie tych prac mo? e staae sie przyczyn1 wypadku.

Lampki kontrolne i ostrzegawcze w prze31cznikach i przyciskach
Problem

Lampka kontrolna w przycisku Sport
pakietu ADVANCED AGILITY z trybem
jazdy sportowej* oewieci sie.

Jeoeli lampka kontrolna nie gaoenie po
wybraniu charakterystyki komfortowej, w pakiecie ADVANCED
AGILITY z trybem jazdy sportowej*
wystepuje usterka.

Zleciae sprawdzenie pakietu ADVANCED AGILITY*
Zleciae kontrole uk3adu klimatyzacji w ASO
Lampka kontrolna w przycisku 2 na Uk3ad klimatyzacji traci czynnik
panelu obs3ugi uk3adu THERMATIC /
ch3odz1cy.
THERMOTRONIC* oewieci sie lub miga
po nacioenieciu przycisku. Nie mo? na
w31czyae funkcji ch3odzenia.

260

Pojazd wyposa? ony w uk3ad automatycznego rozpoznawania fotelika
dzieciecego na przednim fotelu
pasa? era*:
Lampka kontrolna 5 PASSENGER
AIRBAG OFF na konsoli oerodkowej
Na przednim fotelu pasa? era
zamontowany jest fotelik dzieciecy
marki Mercedes-Benz z transponderem umo? liwiaj1cym jego
automatyczne rozpoznawanie.
Dlatego poduszka powietrzna
pasa? era jest wy31czona.

Na przednim fotelu pasa? era nie ma
zamontowanego fotelika
dzieciecego. Uszkodzenie uk3adu
fotelika dzieciecego na przednim
fotelu pasa? era*.

Zdj1ae z fotela urz1dzenia elektroniczne, np. :
notebook
telefon komórkowy
karty z wbudowanym transponderem, np.
karnety narciarskie lub karty dostepowe.
Jeoeli lampka kontrolna 5 PASSENGER AIRBAG
OFF na konsoli oerodkowej nadal sie oewieci:
Zleciae kontrole uk3adu automatycznego
rozpoznawania fotelika dzieciecego* w ASO
261

Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zestawie wskaYników
Problem
-? ó3ta lampka kontrolna
uk3adu ABS oewieci sie przy
v? ó3ta lampka kontrolna
uk3adu ESP(R) oewieci sie przy
wspomagania ruszania pod góre oraz funkcja
stabilizacji przyczepy przez ESP(R) s1 wy31czone
z powodu usterki.
Jeoeli uszkodzony jest modu3 steruj1cy ABS,
uszkodzone mog1 byae równie? inne uk3ady, jak
PARKTRONIC*, TEMPOMAT*, DISTRONIC*,
system nawigacyjny* i automatyczna skrzynia
biegów*.
Uk3ad hamulcowy dzia3a nadal z normaln1 skutecznooeci1, choae bez wspomagania elektronicznego. W zwi1zku z tym przy gwa3townym hamowaniu mo? e dojoeae do zablokowania sie kó3.

Uk3ad ESP (R) jest wy31czony. Po wy31czeniu
uk3adu ESP(R) nie dzia3aj1 funkcje stabilizuj1ce
pojazd w razie gro? 1cego pooelizgu.

uk3adu ESP(R). Po wy31czeniu uk3adu ESP(R) nie
dzia3aj1 funkcje stabilizuj1ce pojazd w razie
gro? 1cego pooelizgu.

Zwróciae uwage na dodatkowe komunikaty
na wyoewietlaczu (? strona 225).
Ponownie w31czyae uk3ad ESP(R)
(? strona 68).
Wyj1tki: (? strona 68).
Dostosowaae technike jazdy do warunków
drogowych i atmosferycznych.
v? ó3ta lampka ostrzegawcza
uk3adu ESP(R) miga podczas jazdy.

Trwa reguluj1ce dzia3anie uk3adu ESP(R) lub
uk3adu kontroli trakcji, poniewa? co najmniej
jedno ko3o osi1gne3o granice przyczepnooeci.
Uk3ad TEMPOMAT* zostaje wy31czony.

Co najmniej jedno ko3o obraca sie w miejscu
i uk3ad ETS jest wy31czony w celu unikniecia
przegrzania hamulców kó3.
3 Czerwona lampka kontrolna Hamulec pomocniczy nie zosta3 zwolniony.
uk3adu hamulcowego oewieci sie
podczas jazdy i s3ychaae sygna3
3 Czerwona lampka kontrolna GNiebezpieczenstwo wypadku
przy uruchomionym silniku.
wyrównawczym jest za niski.
Dodatkowo s3ychaae sygna3
ostrzegawczy.

Przy ruszaniu wciskaae peda3 gazu tylko
w takim stopniu, w jakim jest to konieczne.
Podczas jazdy zdj1ae noge z peda3u gazu.
Nie wy31czaae uk3adu ESP. Wyj1tki:
(? strona 69).
Gdy hamulce ostygn1, uk3ad ETS w31czy sie
ponownie. Komunikat na wyoewietlaczu
i lampka ostrzegawcza v wy31czaj1 sie.
Zwolniae hamulec pomocniczy
(? strona 109).
Lampka kontrolna gaoenie i sygna3
ostrzegawczy wy31cza sie.
Niezw3ocznie powiadomiae ASO
W? adnym razie nie dolewaae p3ynu
hamulcowego. Nie usunie to usterki.

D Czerwona lampka
ostrzegawcza p3ynu ch3odz1cego
oewieci sie przy uruchomionym
silniku.

264

Poziom p3ynu ch3odz1cego w zbiorniku jest zbyt Jak najszybciej zatrzymaae pojazd,
niski.
uwzgledniaj1c sytuacje na drodze.
P3yn ch3odz1cy jest zbyt gor1cy. Silnik nie jest Odczekaae, a? silnik i p3yn ch3odz1cy
przestygn1.
ch3odzony w dostatecznym stopniu.
Sprawdziae poziom p3ynu ch3odz1cego.
Przestrzegaae przy tym wskazówek i ostrze? en (? strona 199). W razie potrzeby dolaae
odpowiedni1 ilooeae p3ynu ch3odz1cego.
Jeoeli poziom p3ynu ch3odz1cego jest
Dojechaae do najbli? szej ASO
prawid3owy, przyczyn1 mo? e byae awaria
Mercedes-Benz, nie dopuszczaj1c do
elektrycznego wentylatora.
wzrostu temperatury p3ynu ch3odz1cego
powy? ej 120 °C. Silnik nie jest
Unikaae du? ego obci1? ania silnika (np.
jazdy pod góre) oraz jazdy z czestym
zatrzymywaniem sie i ruszaniem.

silniku.
+-? ó3ta lampka kontrolna
diagnostyki silnika oewieci sie przy
pracuj1cym silniku.

Poziom p3ynu ch3odz1cego jest zbyt niski.
Temperatura p3ynu ch3odz1cego przekroczy3a
130°C. Silnik nie jest wystarczaj1co ch3odzony
i mo? e dojoeae do jego uszkodzenia.

Jak najszybciej zatrzymaae pojazd,
Odczekaae, a? silnik i p3yn ch3odz1cy
Jeoeli poziom p3ynu ch3odz1cego jest prawid Nie kontynuowaae jazdy.
3owy, przyczyn1 mo? e byae awaria elektrycznego Powiadomiae ASO Mercedes-Benz.
wentylatora.
130 °C.
Pojazd z silnikiem wysokopre? nym: zbiornik
Po zatankowaniu paliwa uruchomiae silnik
paliwa zosta3 ca3kowicie opró? niony.
trzy do czterech razy, raz za razem.
Awaryjny tryb pracy zostaje wy31czony.
Pojazdu nie potrzeba sprawdzaae.

Mog3o nast1piae uszkodzenie:
Jak najszybciej zleciae sprawdzenie pojazdu
t uk3adu wtryskowego lub
t uk3adu wydechowego lub
t uk3adu zap3onowego, w przypadku silnika
benzynowego
W efekcie mo? e dojoeae do przekroczenia wartooeci granicznych emisji zanieczyszczen w spalinach i silnk mo? e pracowaae w trybie
awaryjnym.
= Czerwona lampka kontrolna GNiebezpieczenstwo obra? en
uk3adu SRS oewieci sie przy
W systemach zabezpieczaj1cych przed skuturuchomionym silniku.
kami wypadków wyst1pi3a usterka. Poduszki
powietrzne lub napinacze pasów bezpieczenstwa mog1 zadzia3aae bez powodu lub nie
zadzia3aae w razie wypadku.
Lampka kontrolna pasów bezpieczenstwa
&amp; lt; Czerwona lampka
ostrzegawcza pasa bezpieczenstwa przypomina o koniecznooeci zapiecia pasów.
oewieci przez 6 sekund po
uruchomieniu silnika1.
&amp; lt; Po uruchomieniu silnika
przez maksymalnie 6 sekund
rozlega sie sygna3 ostrzegawczy. Kierowca nie zapi13 pasa bezpieczenstwa.

Zapi1ae pasy bezpieczenstwa
(? strona 92).

(? strona 92).
Sygna3 wy31czy sie.

&amp; lt; Czerwona lampka kontrolna GNiebezpieczenstwo obra? en
pasów bezpieczenstwa w31cza sie
Kierowca lub pasa? er nie zapi13 pasa
po uruchomieniu silnika i zamknieciu drzwi po stronie kierowcy bezpieczenstwa.
lub pasa? era.

Lampka kontrolna zgaoenie.

Na fotelu pasa? era przewo? one s1 przedmioty.
pasów bezpieczenstwa oewieci sie
Kierowca lub pasa? er nie zapi13 pasów
i s3ychaae przerywany sygna3
bezpieczenstwa i pojazd porusza sie z predostrzegawczy.
kooeci1 wieksz1 ni? 25 km/h lub przez krótki czas
jecha3 szybciej ni? 25km/h.

Zdj1ae przewo? one przedmioty z fotela
pasa? era i umieoeciae je w bezpiecznym
miejscu.
Lampka kontrolna gaoenie i przerywany
sygna3 dYwiekowy wy31cza sie.

paliw.

Na fotelu pasa? era przewo? one s1 przedmioty
i pojazd porusza sie z predkooeci1 wieksz1 ni?
25 km/h lub przez krótki czas jecha3 szybciej ni?
25 km/h.
W? ó3ta lampka kontrolna
rezerwy paliwa oewieci sie przy
rezerwy.
Zapi1ae pasy bezpieczenstwa (? strona 92).
1 Tylko w niektórych krajach.

Akustyczne sygna3y ostrzegawcze
kradzie? 1 i w3amaniem*
niespodziewanie w31cza
alarm.

Pojazd otworzono kluczykiem
awaryjnym, a instalacja
alarmowa* nie zosta3a
Kluczyk:
Nacisn1ae przycisk OE lub <.
W3o? yae kluczyk w stacyjke.
System zabezpieczaj1cy przed kradzie? 1 i w3amaniem* jest
wy31czony.
KEYLESS-GO*:
Poci1gn1ae za klamke zewnetrzn1. Przy otwieraniu kluczyk
KEYLESS-GO* nie mo? e znajdowaae sie wewn1trz pojazdu.
Nacisn1ae przycisk KEYLESS-GO* na kokpicie. Kluczyk KEYLESSGO* musi znajdowaae sie w pojeYdzie.
wy31czony.

S3ychaae sygna3 ostrzegawczy.

Na wyoewietlaczu
wielofunkcyjnym pojawia sie
komunikat.

Zwróciae uwage na objaoenienia dotycz1ce komunikatów
Hamulec pomocniczy nie zosta3
zwolniony.

268

zosta3y otworzone, a oewiat3a
nie s1 wy31czone.

Przekreciae prze31cznik oewiate3 w po3o? enie M lub *.

GNiebezpieczenstwo

Zapi1ae pasy bezpieczenstwa (? strona 92).

obra? en

Kierowca lub pasa? er nie zapi13
pasa bezpieczenstwa.

269

Z pojazdu wycieka paliwo.

Przewód paliwowy lub zbiornik
paliwa s1 uszkodzone.

Natychmiast wy31czyae zap3on.
W? adnym razie nie uruchamiaae ponownie silnika!
Wyciek paliwa grozi po? arem lub wybuchem!
Powiadomiae ASO Mercedes-Benz.

Nie mo? na jednoznacznie
stwierdziae zakresu uszkodzen.

Nie stwierdzono? adnych
uszkodzen.

Uruchomiae silnik w zwyk3y sposób.

Cofn1ae zag3ówki NECK-PRO w pierwotne po3o? enie
(? strona 287).

Nast1pi3o uruchomienie
zag3ówków NECK-PRO przy
fotelu kierowcy i pasa? era.

270

Nast1pi3a kolizja z uderzeniem
w ty3 pojazdu.

Paliwo i zbiornik paliwa
Przewód paliwowy lub zbiornik paliwa s1
uszkodzone.

Nie mo? na otworzyae pokrywy
wlewu paliwa.

Pokrywa wlewu paliwa jest zablokowana.

Odblokowaae zamki pojazdu (? strona 74).

Pokrywa wlewu paliwa jest zakleszczona.

Natychmiast przekreciae kluczyk w stacyjce
w po3o? enie 0 i wyj1ae.
W? adnym razie nie uruchamiaae silnika!
271

W pojeYdzie z silnikiem
wysokopre? nym nast1pi3o
ca3kowite opró? nienie
zbiornika paliwa.

Uk3ad paliwowy jest zapowietrzony.

272

Zatankowaae paliwo.
W31czyae zap3on na ok. 10 sekund (kluczyk
w stacyjce w po3o? eniu 2)
Uruchamiaae silnik nieprzerwanie, maksymalnie
przez 40 sekund, a? zacznie regularnie pracowaae.
Uk3ad paliwowy zosta3 odpowietrzony.
Je? eli silnika nie mo? na uruchomiae:
Odczekaae 2 minuty.
Ponowiae proces rozruchu przez maksymalnie
40 sekund.
Je? eli silnika nadal nie mo? na uruchomiae:
Nie mo? na uruchomiae silnika.
S3ychaae obracanie sie
rozrusznika.

Mo? liwe jest uszkodzenie
uk3adu elektronicznego
Mo? liwe s1 zak3ócenia
w zasilaniu paliwem.

Przed nastepn1 prób1 uruchomienia silnika przekreciae kluczyk
w stacyjce w po3o? enie 0.
Ponownie uruchomiae silnik. Nale? y przy tym pamietaae,? e
wielokrotnie ponawiane próby uruchamiania silnika
powoduj1 roz3adowanie akumulatora.
Je? eli pomimo wielokrotnych prób rozruchu silnika nie mo? na
uruchomiae:
Pojazd z silnikiem
Zbiornik paliwa zosta3
wysokopre? nym:
ca3kowicie opró? niony.
S3ychaae obracanie sie rozrusznika. Lampka kontrolna rezerwy paliwa oewieci sie i wskaYnik
poziomu paliwa wskazuje 0.

Nie s3ychaae obracania sie
Napiecie w instalacji
elektrycznej jest zbyt niskie
(akumulator rozruchowy jest
czeoeciowo lub ca3kowicie
roz3adowany).

Odpowietrzyae uk3ad paliwowy (? strona 272).

Wykonaae próbe awaryjnego uruchomienia silnika z obcego
akumulatora.
Je? eli i w taki sposób silnika nie mo? na uruchomiae:
273

benzynowym:
Silnik pracuje nierównomiernie
i wystepuj1 zaniki zap3onu.

Usterka w uk3adzie
elektronicznym silnika lub
w jednym z elementów
mechanicznych steruj1cych
jego prac1.

ch3odz1cego wskazuje wartooeae
powy? ej 120°C. Ponadto mo? e
w31czaae sie lampka kontrolna
p3ynu ch3odz1cego i akustyczny
sygna3 ostrzegawczy
(? strona 264).

Poziom p3ynu ch3odz1cego jest
zbyt niski. P3yn ch3odz1cy jest
zbyt gor1cy. Silnik nie jest
ch3odzony w dostatecznym
stopniu.

Jeoeli poziom p3ynu ch3odz1cego
jest prawid3owy, przyczyn1
mo? e byae awaria elektrycznego
wentylatora. P3yn ch3odz1cy
jest zbyt gor1cy. Silnik nie jest
Nie wprowadzaae silnika na wysokie obroty.
Niezw3ocznie zleciae usuniecie przyczyny usterki w ASO
W przeciwnym razie nie spalona etylina mo? e przedostawaae
sie do katalizatora i spowodowaae jego uszkodzenie.
Zatrzymaae pojazd jak najszybciej i odczekaae, a? silnik i p3yn
ch3odz1cy ostygn1. W razie potrzeby
uzupe3niae p3yn ch3odz1cy, przestrzegaj1c ostrze? en
(? strona 199).
Dojechaae do najbli? szej ASO Mercedes-Benz, nie dopuszczaj1c
do wzrostu temperatury p3ynu ch3odz1cego powy? ej 120 °C. jazdy pod góre) oraz
jazdy z czestym zatrzymywaniem sie i ruszaniem.

Problemy z wybieraniem
biegów.

Wyciek oleju ze skrzyni biegów.

274

Niezw3ocznie zleciae sprawdzenie skrzyni biegów w ASO
Pogorszenie mo? liwooeci
Brak mo? liwooeci prze31czania
Skrzynia biegów pracuje
w trybie awaryjnym.
Mo? liwe jest w31czenie tylko
2. biegu i biegu wstecznego.

Zatrzymaae pojazd.
Przesun1ae dYwignie wybierania biegów w po3o? enie P.
Przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 0.
Przed ponownym uruchomieniem silnika odczekaae co
najmniej 10 sekund.
Przesun1ae dYwignie wybierania biegów w po3o? enie D lub R.
Skrzynia biegów z po3o? enia D prze31czy sie na 2. bieg,
w przypadku po3o? enia R nast1pi w31czenie biegu
wstecznego.
We wskaYnikach ostrzeNast1pi3o uszkodzenie
gawczych uk3adu PARKTRONIC i wy31czenie uk3adu
w31czaj1 sie wy31cznie czerwo- PARKTRONIC.
ne segmenty. Dodatkowo przez
ok. 2 sekundy s3ychaae sygna3
Po up3ywie ok. 20 sekund uk3ad
PARKTRONIC wy31cza sie, a
lampka kontrolna w przycisku
PARKTRONIC zaczyna sie
oewieciae.

W przypadku powtarzaj1cych sie problemów zleciae
sprawdzenie uk3adu PARKTRONIC w ASO Mercedes-Benz.

We wskaYnikach ostrzegawczych uk3adu PARKTRONIC
w31czaj1 sie wy31cznie czerwone segmenty. Uk3ad PARKTRONIC wy31cza sie po ok. 20
sekundach.

Nast1pi3o uszkodzenie lub
zabrudzenie czujników uk3adu
PARKTRONIC.

Oczyoeciae czujniki uk3adu PARKTRONIC* (? strona 219).
Nastepnie ponownie w31czyae zap3on.

w31czaj1 sie wy31cznie
czerwone segmenty. Uk3ad
PARKTRONIC wy31cza sie po ok.
20 sekundach.

Przyczyn1 mog1 byae równie?
zak3ócenia powodowane
obcymi falami radiowymi lub
ultradYwiekami.

Sprawdziae dzia3anie uk3adu PARKTRONIC w innym miejscu.

Reflektory i kierunkowskazy
w lusterkach zewnetrznych s1
zaparowane od wewn1trz.

Wysoka wilgotnooeae powietrza.

Przejechaae krótki odcinek z w31czonymi oewiat3ami.
Zaparowanie reflektorów ust1pi.

Obudowy reflektorów s1
nieszczelne, przez co dochodzi
do przenikania wilgoci.

Zleciae kontrole reflektorów w ASO Mercedes-Benz.

Reflektory i kierunkowskazy

276

Wycieraczki blokuj1 sie.

Wycieraczki s1 blokowane, np.
przez lioecie lub oenieg. Silnik
wycieraczek wy31czy3 sie.

Naped wycieraczek jest
Wycieraczki nie dzia3aj1.

Po myciu w myjni
samochodowej wycieraczki
pozostawiaj1 na szybie smugi.

Na szybie przedniej znajduje sie
wosk lub inne pozosta3ooeci.

Ze wzgledów bezpieczenstwa wyj1ae kluczyk ze stacyjki.
Usun1ae przyczyne blokowania sie wycieraczek.
Ponownie w31czyae wycieraczki.
W31czyae inny tryb pracy wycieraczek za pomoc1 prze31cznika
zespolonego.
Zleciae sprawdzenie wycieraczek w ASO Mercedes-Benz.
Bezpooerednio po umyciu pojazdu w myjni oczyoeciae szybe
przedni1 p3ynem do spryskiwaczy.

277

Poci1gniecie prze31cznika poza
punkt oporu i puszczenie nie
powoduje ca3kowitego
zamkniecia szyby bocznej.

obra? en
Pomiedzy szyb1 a ram1
drzwi zosta3 zakleszczony
jakioe przedmiot.
W prowadnicy szyby
bocznej znajduj1 sie
przedmioty, które blokuj1
ruch szyby.

GNiebezpieczenstwo
Nie widaae? adnej przyczyny.
Otworzyae ponownie szybe boczn1.
Usun1ae przeszkadzaj1cy przedmiot.
Poci1gnaae prze31cznik poza punkt oporu i puoeciae.
Uwa? aae, aby nikt nie zosta3 zakleszczony.

Poci1gn1ae prze31cznik i przytrzymaae, a? szyba zostanie
zamknieta.
Jeoeli nast1pi3o ponowne nieznaczne opuszczenie sie szyby:
zamkniecia szyby w drzwiach
Przed up3ywem 5 sekund ponownie poci1gn1ae prze31cznik
po stronie kierowcy.
Podczas automatycznego
poza punkt oporu i puoeciae.
zamykania nastepuje zabloSzyba boczna w drzwiach po stronie kierowcy zostanie
kowanie szyby w drzwiach po
zamknieta bez funkcji zabezpieczenia przed zakleszczeniem.
stronie kierowcy. Szyba zatrzy- Nale? y uwa? aae, aby nikt nie zosta3 zakleszczony.
muje sie, nastepnie nieco
Po up3ywie ok. 5 sekund funkcja zabezpieczenia przed
opuszcza sie.
zakleszczeniem w31cza sie automatycznie.

278

Lusterko zewnetrzne zosta3o na
si3e wypchniete do przodu lub
do ty3u z zapadki.

Pojazd bez funkcji elektrycznego sk3adania lusterek
zewnetrznych:
Ustawiae lusterko recznie we w3aoeciwym po3o? eniu.
Pojazd z funkcj1 elektrycznego sk3adania lusterek zewnetrznych*:
Naciskaae przycisk sk3adania lusterek* tak d3ugo (? strona 88),
a? s3ychaae bedzie wyraYny odg3os.
Obudowa lusterka jest zablokowana i po3o? enie lusterka
mo? na ustawiae w zwyk3y sposób (? strona 88).

279

Kluczyk
Mo? liwa przyczyna / sktutek

Nie mo? na zablokowaae i odblo- Baterie w kluczyku s1 s3abe lub
kowaae pojazdu kluczykiem.
roz3adowane.

Skierowaae koncówke kluczyka z bliskiej odleg3ooeci na klamke
drzwi po stronie kierowcy i spróbowaae otworzyae pojazd.
Je? eli oka? e sie to nieskuteczne:
Zablokowaae (? strona 285) lub odblokowaae (? strona 285)
drzwi kluczykiem awaryjnym.
Sprawdziae baterie w kluczyku i w razie potrzeby wymieniae
(? strona 288).

Nie mo? na zablokowaae i odblo- Kluczyk jest uszkodzony.
kowaae pojazdu kluczykiem.

Zleciae sprawdzenie kluczyka ASO Mercedes-Benz.

Podczas testu lampka
Baterie w kluczyku s1
kontrolna baterii w kluczyku nie roz3adowane.
w31cza sie.

Kluczyk z pilotem zosta3
zgubiony.

Zleciae zablokowanie kluczyka z pilotem ASO Mercedes-Benz.
Utrate kluczyka niezw3ocznie zg3osiae ubezpieczycielowi
W razie potrzeby zleciae wymiane zamków mechanicznych.

Awaryjny kluczyk zosta3
280

Nie mo? na przekreciae kluczyka
w stacyjce.

elektrycznej jest zbyt niskie.

Wy31czyae zbedne odbiorniki, np. ogrzewanie foteli* czy
ooewietlenie wewnetrzne, nastepnie ponownie spróbowaae
przekreciae kluczyk.
Sprawdziae stan akumulatora rozruchowego i w razie potrzeby
do3adowaae (? strona 308).
akumulatora (? strona 310).
281

Nie mo? na odblokowaae ani
zablokowaae pojazdu za
pomoc1 kluczyka KEYLESS-GO.

Baterie w kluczyku KEYLESS-GO
s1 roz3adowane.

Zablokowaae lub odblokowaae pojazd za pomoc1 funkcji
zdalnego sterowania kluczyka KEYLESS-GO. W tym celu
skierowaae koncówke kluczyka z bliskiej odleg3ooeci na klamke
drzwi po stronie kierowcy - tak jak dla funkcji &quot; otwieranie
latem &quot; lub zamykanie komfortowe (? strona 105) i spróbowaae otworzyae pojazd.
Zablokowaae lub odblokowaae drzwi kluczykiem awaryjnym
(? strona 285).
Sprawdziae i w razie potrzeby wymieniae baterie w kluczyku
KEYLESS-GO (? strona 288).

KEYLESS-GO nie dzia3a.
Wystepuj1 silne zak3ócenia
radiowe.
kontrolna baterii w kluczyku
KEYLESS-GO nie w31cza sie.

282

Roz3adowane baterie
w kluczyku KEYLESS-GO.

Sprawdziae (? strona 75) i w razie potrzeby wymieniae
(? strona 288) baterie w kluczyku KEYLESS-GO.
Zleciae sprawdzenie kluczyka KEYLESS-GO ASO
(? strona 285).

Nie mo? na uruchomiae silnika
poprzez funkcje KEYLESS-GO za
pomoc1 przycisku na dYwigni
wybierania biegów. Kluczyk
KEYLESS-GO znajduje sie
w pojeYdzie.

Drzwi s1 otwarte. W takiej
sytuacji mog1 wyst1piae
problemy z rozpoznawaniem
kluczyka.

Zamkn1ae drzwi i ponowiae próbe uruchomienia silnika.

Podczas próby rozruchu peda3
poprzez funkcje KEYLESS-GO za hamulca nie by3 wcioeniety.
Wcisn1ae peda3 hamulca i nacisn1ae przycisk KEYLESS-GO.

poprzez funkcje KEYLESS-GO za radiowe.
KEYLESS-GO znajduje sie w
pojeYdzie.

Uruchomiae pojazd za pomoc1 kluczyka w stacyjce.

Kluczyk KEYLESS-GO zosta3
Zleciae zablokowanie kluczyka KEYLESS-GO ASO
MercedesBenz.
283

Nie mo? na zamkn1ae koncówki
kulistej.
Nie mo? na wyj1ae kluczyka
z zamka przy koncówce haka
wypadku

Zdj1ae koncowke haka i oczyoeciae. Jeoeli koncówki haka nadal nie
mo? na zamkn1ae, zdj1ae j1 ponownie. Nie wolno jej u? ywaae do
ci1gniecia przyczepy, poniewa? nie zapewnia bezpiecznej
eksploatacji.
Zleciae kompleksow1 kontrole haka holowniczego w ASO
jest zabrudzona.
Hak holowniczy jest
Wy31czenie z eksploatacji
Pojazd ma zostaae wy31czony
z eksploatacji na d3u? ej ni?
6 tygodni.

284

Zasiegn1ae porady w ASO Mercedes-Benz.
Od31czyae zaciski akumulatora (? strona 307).

Otwieranie i zamykanie w sytuacji awaryjnej
Otwieranie i zamykanie w sytuacji
awaryjnej
Odblokowanie pojazdu
Je? eli zamków pojazdu nie mo? na obs3ugiwaae za pomoc1 kluczyka z pilotem,
nale? y odblokowaae drzwi po stronie
kierowcy kluczykiem awaryjnym.
Odblokowanie pojazdu kluczykiem awaryjnym i otworzenie drzwi po stronie
kierowcy powoduje uaktywnienie alarmu*
(? strona 70).
Istnieje kilka mo? liwooeci wy31czenia
alarmu:
Nacisn1ae przycisk k lub j na
kluczyku z pilotem.
Odblokowanie pojazdu kluczykiem
awaryjnym nie powoduje automatycznego odblokowania pokrywy wlewu
paliwa.
Pokrywa wlewu paliwa jest
odblokowana.

Otwieranie i wyjmowanie kluczyka
awaryjnego

1 Suwak odblokowania
2 Kluczyk awaryjny

Poci1gn1ae za suwak otwierania 1
w kierunku strza3ki i jednoczeoenie
ca3kowicie wyci1gn1ae kluczyk awaryjny
2 z kluczyka.

W3o? yae kluczyk awaryjny do oporu
w zamek i przekreciae przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara
Blokada zamkniecia wysuwa sie i drzwi
s1 odblokowane.
Blokowanie pojazdu
Jeoeli zamków pojazdu nie mo? na centralnie zablokowaae za pomoc1 kluczyka:
Zamkn1ae drzwi po stronie pasa? era,
drzwi tylne oraz pokrywe baga? nika.
Nacisn1ae prze31cznik zamka
centralnego (? strona 78).
Sprawdziae, czy blokady zamkniecia
w drzwiach nadal wystaj1. W razie

285

Otwieranie i zamykanie w sytuacji awaryjnej

potrzeby recznie wcisn1ae blokady
zamkniecia w drzwiach po stronie
pasa? era i w drzwich tylnych.
Zablokowaae drzwi kierowcy z zewn1trz
za pomoc1 kluczyka awaryjnego.
Przekreciae kluczyk w po3o? enie 2.
stronie kierowcy wsunie sie. Drzwi s1
zablokowane.
Sprawdziae, czy wszystkie drzwi i pokrywa baga? nika s1 zablokowane.

Otwieranie baga? nika
Je? eli baga? nika nie mo? na odblokowaae za
pomoc1 kluczyka z pilotem lub kluczyka
KEYLESS-GO*, nale? y skorzystaae z kluczyka
awaryjnego.

Awaryjne otwieranie pokrywy
wlewu paliwa
Otworzyae skrzynke bezpieczników
w baga? niku (? strona 316).

Zamek baga? nika

1 Po3o? enie podstawowe
2 Odblokowanie baga? nika

i Odblokowanie baga? nika kluczykiem
awaryjnym powoduje uaktywnienie alarmu*
Istnieje kilka mo? liwooeci wy31czenia alarmu:

kluczyku z pilotem.

W3o? yae kluczyk w stacyjke.

Nacisn1ae przycisk KEYLESS-GO*
(? strona 81).

286

Przekreciae kluczyk awaryjny do oporu
w lewo, w po3o? enie 2.
Pokrywa baga? nika otwiera sie
samoczynnie.
Cofn1ae kluczyk awaryjny w po3o? enie 1 i wyj1ae.

1 Ciegno
Poci1gn1ae ciegno 1.
Reczne wy31czanie blokady
parkingowej (wersja z automatyczn1
skrzyni1 biegów*)
W przypadku wyst1pienia usterki elektrycznej istnieje mo? liwooeae recznego
odblokowania dYwigni wybierania biegów
z po3o? enia P, np. w celu odholowania
Cofanie uruchomionych zag3ówków NECK-PRO
Cofanie uruchomionych zag3ówków
NECK-PRO
ponownie w pierwotne po3o? enie.
W przeciwnym razie nie zapewni1 one
dostatecznej ochrony podczas kolejnego
uderzenia w ty3 pojazdu. Zag3ówki po
zadzia3aniu s1 przesuniete do przodu i nie
mo? na ich normalnie regulowaae.
2 Blokada
Zaci1gn1ae hamulec pomocniczy.
Nacisn1ae os3one 1 w lewo i wyci1gn1ae
do góry.
Wcisn1ae blokade 2 i jednoczeoenie
przesun1ae dYwignie wybierania
biegów z po3o? enia P.
DYwignie wybierania biegów mo? na
teraz swobodnie przesuwaae we
wszystkie po3o? enia, a? do ponownego przesuniecia w po3o? enie P.

Odepchn1ae mocno zag3ówek do ty3u
a? do zatrzaoeniecia 1.

i W razie trudnooeci z przywróceniem
ustawienia zag3ówków zleciae wykonanie tych
prac ASO Mercedes-Benz.
! Ze wzgledów bezpieczenstwa zleciae
sprawdzenie zag3ówków NECK-PRO ASO
1 Przechylanie
2 Przesuwanie do ty3u
3 Dociskanie w dó3
Przesun1ae doln1 krawedY tapicerki
zag3ówka do ty3u do oporu 2.
Wcisn1ae zag3ówek w prowadnice do
oporu 3.

287

Wymiana baterii
Jeoeli baterie w kluczyku z pilotem s1
roz3adowane, zamki pojazdu mo? na
obs3ugiwaae tylko recznie, za pomoc1
kluczyka awaryjnego (? strona 285).
Nale? y wtedy wymieniae baterie, najlepiej
zlecaj1c to ASO Mercedes-Benz.

i Baterie nale? y zawsze wymieniaae parami.
Baterie s1 dostepne w ka? dej ASO
Podczas nabywania baterii w ASO mo? na od
razu zleciae ich wymiane i oddaae roz3adowane
baterie. W wielu krajach UE oraz w niektórych
krajach spoza Wspólnoty punkty sprzeda? y s1
prawnie zobowi1zane do odbioru zu? ytych
baterii.

Potrzebne s1 dwie baterie 3 V CR 2025.

Baterie zawieraj1 substancje truj1ce i? r1ce.
Z tego wzgledu baterie nale? y przechowywaae w miejscu niedostepnym dla dzieci.
W razie przypadkowego po3kniecia baterii
nale? y natychmiast udaae sie do najbli? szego
lekarza.

Baterii nie wolno wyrzucaae do oemieci razem
z odpadami domowymi! W bateriach
wystepuj1 truj1ce zwi1zki.
Roz3adowane baterie nale? y przekazaae
ASO Mercedes-Benz lub oddaae w punkcie
zbiórki zu? ytych baterii.

288

1 Kluczyk awaryjny
2 Przegródka na baterie
Wyj1ae kluczyk awaryjny 1
Wsun1ae kluczyk awaryjny 1 w otwór
i nacisn1ae w kierunku strza3ki.
Przegródka na baterie 2 jest
Wysun1ae przegródke na baterie
z kluczyka w kierunku strza3ki.

Wymiana? arówek
Wskazówki dotycz1ce wymiany
? arówek
Sprawne oewiat3a i? arówki stanowi1
istotny element bezpieczenstwa pojazdu.
Dlatego nale? y zwracaae uwage na to, aby
wszystkie oewiat3a by3y sprawne.

3 Akumulator
4 Spre? yny stykowe
Kluczykiem awaryjnym wysun1ae
roz3adowane baterie 3 z przegródki.
W3o? yae nowe baterie pod spre? yne
stykow1 4, biegunem dodatnim
skierowanym do góry. Baterie trzymaae
przez kawa3ek nie strzepi1cego sie
materia3u.
Wsun1ae przegródke z bateriami
z powrotem w obudowe kluczyka a?
do zatrzaoeniecia.

i Wk3adane baterie musz1 byae idealnie
czyste.

Sprawdziae dzia3anie wszystkich
przycisków na kluczyku.

? arówki oraz oprawki mog1 byae bardzo
gor1ce. Przed wymian1 nale? y odczekaae, a?
ostygn1. W przeciwnym razie dotkniecie
grozi oparzeniem.
? arówki nale? y przechowywaae w miejscu
niedostepnym dla dzieci, poniewa? mog1
one uszkodziae szk3o? arówki i pokaleczyae
Nie nale? y u? ywaae? arówki, która spad3a,
poniewa? mo? e pekn1ae i spowodowaae
skaleczenia.
W? arówkach typu H7 wystepuje cioenienie,
dlatego podczas wymiany mog1 pekn1ae,
szczególnie jeoeli s1 rozgrzane. Przy ich
wymianie za3o? yae rekawice i okulary
ochronne.

GNiebezpieczenstwo obra? en
? arówki ksenonowe* s1 pod31czone do
wysokiego napiecia. Dotknecie styków
? arówek ksenonowych grozi pora? eniem
pr1dem. Nie zdejmowaae os3on? arówek
ksenonowych.
Nie nale? y samodzielnie wymieniaae? arówek
ksenonowych. Czynnooeae te nale? y zleciae
wykwalifikowanej stacji obs3ugi.
czynnooeci. Obs3uga wykonywana przez
fachow1 stacje, dysponuj1c1 odpowiednimi
kwalifikacjami, jest nieodzowna szczególnie
przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych
z bezpieczenstwem czy zabezpieczaj1cych
przed skutkami wypadków.

i W przypadku awarii jednego z ni? ej
wymienionych oewiate3, jego funkcje przejmuje
inna? arówka:
t kierunkowskazy
t oewiat3a stop
t oewiat3a parkingowe
t tylne oewiat3a pozycyjne

289

Przegl1d

Przed rozpoczeciem wymiany? arówki

OEwiat3o
PY 21 W

H7 55 W

OEwiat3o stop /
oewiat3o pozycyjne

2 x P 21 W

OEwiat3a cofania

P 21 W

Ooewietlenie tablicy W 5 W
rejestracyjnej
Trzecie oewiat3o
stop

Diody
oewietlne

H11 55 W

c

b

Kierunkowskazy2

Dodatkowe
kierunkowskazy

W5W
Sidemarker
OEwiat3o

OEwiat3a przednie i tylne

parkingowe

2 x W 5 W-BV

1 Pojazdy z reflektorami bi-ksenonowymi* s1
wyposa? one w? arówki typu D1S 35 W. Wymiane
tych? arówek nale? y zlecaae ASO Mercedes-Benz.
2 Pojazd z pakietem ooewietlenia*: kierunkowskazy
s1 wykonane w technologii LED.

Wymieniana? arówka powinna byae
tego samego typu oraz mocy,
przystosowana do napiecia 12 V.
Wy31czyae ooewietlenie pojazdu, aby
zapobiec zwarciu.
? arówki dotykaae wy31cznie przez
kawa3ek czystego, nie strzepi1cego sie
Nie nale? y wykonywaae czynnooeci
t3ustymi lub wilgotnymi d3onmi.
Jeoeli nowo za3o? ona? arówka w dalszym ci1gu nie oewieci sie, nale? y
zwróciae sie do ASO Mercedes-Benz.
Wymiane? arówek nastepuj1cych oewiate3 nale? y zlecaae ASO Mercedes-Benz:
t dodatkowe kierunkowskazy
w lusterkach zewnetrznych
t kierunkowskazy* (w wersji
z pakietem ooewietlenia*)
t trzecie oewiat3o stop
t

? arówki bi-ksenonowe*
ooewietlenie tablicy rejestracyjnej

Wymiana? arówek

i Ze wzgledu na utrudniony dostep nale? y

Pojazd z reflektorami halogenowymi

zlecaae wymiane? arówek reflektorów w ASO
i Nale? y regularnie zlecaae sprawdzanie
ustawienia oewiate3 w ASO Mercedes-Benz.

Wymiana? arówek w oewiat3ach
przednich
Wy31czyae ooewietlenie.
Otworzyae pokrywe komory silnika
(? strona 196).
Lewy reflektor, prawy jest lustrzanym
odbiciem

Oprawka? arówki kierunkowskazu
Pokrywa? arówki oewiat3a pozycyjnego
Pokrywa? arówki oewiat3a drogowego
Pokrywa? arówki oewiat3a mijania

6 Oprawka? arówki oewiat3a pozycyjnego
7 Oprawka? arówki oewiat3a drogowego
8 Oprawka? arówki oewiat3a mijania
Wymiana? arówek przednich
kierunkowskazów
Przekreciae oprawke 1 przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara i wyj1ae razem
z? arówk1.
Nacisn1ae? arówke i obracaj1c w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wykreciae z oprawki.
Wcisn1ae now1? arówke w oprawke
i przekreciae zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.

291

1 Oznaczenie
2 Przek3adka
3 Oprawka? arówki kierunkowskazu
W3o? yae oprawke? arówki 3 w reflektor tak, aby przek3adka 2 by3a
ustawiona poziomo a oznaczenie 1
znajdowa3o sie na górze.
Przekreciae oprawke 3 zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Wymiana? arówek oewiate3 mijania
Przekreciae pokrywe 5 w kierunku
zegara.
Od31czyae wtyk od? arówki.
Lekko wcisn1ae spre? yne ustalaj1c1
oprawke 8 i zdj1ae w dó3.

292

Wyj1ae? arówke z oprawki, chwytaj1c
za cokó3 (a nie za szk3o).
W3o? yae now1? arówke tak, aby jej
cokó3 równo przylega3 do oprawki.
Za3o? yae spre? yne ustalaj1c1.
Pod31czyae wtyk do? arówki.
Za3o? yae pokrywe na obudowe i przekreciae w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara a? do zablokowania.

Wymiana? arówek oewiate3 drogowych
Przekreciae pokrywe 4 w kierunku
zegara.

Wcisn1ae? arówke przy wtyku, aby
zosta3a odblokowana.

Wyj1ae? arówke z oprawki 7, chwytaj1c za cokó3 (a nie za szk3o).
Pod31czyae wtyk do nowej? arówki.
Za3o? yae now1? arówke od do3u i wcisn1ae w góre a? do zablokowania tak,
aby jej cokó3 pasowa3 do oprawki
i równo przylega3.
Wymiana? arówek oewiate3 pozycyjnych
i parkingowych
Przekreciae pokrywe 2 lub 3 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Wyj1ae oprawke 6 z? arówk1.
Wyj1ae? arówke z oprawki.
W3o? yae now1? arówke w oprawke.
W3o? yae oprawke w reflektor i wcisn1ae.
Pojazd z reflektorami bi-ksenonowymi*:

wysokiego napiecia. Dotkniecie styków
? arówek ksenonowych grozi pora? eniem
Pokrywa? arówki bi-ksenonowej

Nacisn1ae? arówke i obracaj1c w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara wykreciae z oprawki.
293

Przekreciae oprawke 3 zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
294

zosta3a odblokowana.
Przekreciae pokrywe 2 lub 3
przeciwnie do ruchu wskazówek
wskazówek zegara a? do zablokowania.
tylnych
OEwiat3a tylne

Otworzyae baga? nik (? strona 79).
Odchyliae i zdj1ae ok3adzine.

Otworzyae lewy* wzgl. prawy schowek
w baga? niku.

Wymiana piór wycieraczek
Wskazówki dotycz1ce wymiany piór
Przed wymian1 piór wycieraczek nale? y
wyj1ae kluczyk ze stacyjki. W przeciwnym
razie wycieraczki mog1 sie poruszyae i spowodowaae obra? enia.

1 Zaczepy mocuj1ce
OEcisn1ae zaczepy 1 i wyj1ae oprawke
z? arówkami.

Prawa oprawa? arówek, lewa jest
lustrzanym odbiciem

1 Tylne oewiat3o przeciwmgielne / boczne
oewiat3o obrysowe
2 Boczne oewiat3o obrysowe
3 Kierunkowskaz
4 OEwiat3o pozycyjne i oewiat3o stop
5 OEwiat3o pozycyjne i oewiat3o stop
6 OEwiat3o cofania
Nacisn1ae odpowiedni1? arówke i obracaj1c w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, wyj1ae z oprawki.
wskazówek zegara.
W3o? yae i zablokowaae oprawke.
Za3o? yae ok3adzine boczn1.

Pióra wycieraczek s1 czeoeciami szybko
zu? ywaj1cymi sie. Pióra wycieraczek nale? y
wymieniaae co pó3 roku, najlepiej wiosn1 i jesieni1. Zu? yte pióra wycieraczek nie wycieraj1 dok3adnie szyby, co mo? e doprowadziae
do ograniczenia widocznooeci i w konsekwencji do wypadku.

! W? adnym razie nie wolno otwieraae
pokrywy komory silnika, gdy ramie wycieraczki
jest odchylone do przodu. Grozi to
uszkodzeniem pokrywy komory silnika.
Ramiona wycieraczek bez piór nale? y ostro? nie
k3aoeae na szybie, poniewa? mo? e to
spowodowaae uszkodzenie szyby.

Wymontowanie
w po3o? enie 0.
Ustawiae pióro wycieraczki poprzecznie.

Zamontowanie
Nasun1ae pióro wycieraczki na ramie
wycieraczki w kierunku przeciwnym do
wskazanego strza3k1.
Przekreciae pióro równolegle do
ramienia wycieraczki.
Po3o? yae ramie wycieraczki na szybe.

Pojazd mo? e byae wyposa? ony:
t w system MOExtended*
(? strona 306)
t w zestaw TIREFIT (? strona 223)
t dojazdowe ko3o zapasowe*
,, Minispare" (? strona 223)
t ko3o zapasowe* (? strona 223)
Przygotowanie pojazdu
Zatrzymaae pojazd na utwardzonym
pod3o? u, mo? liwie z dala od ruchu
drogowego.
W31czyae oewiat3a awaryjne
Od31czyae przyczepe (jeoeli jest
pod31czona).

Ramie wycieraczki z piórem

Wyci1gn1ae pióro wycieraczki z mocowania na ramieniu wycieraczki.

Pojazd z mechaniczn1 skrzyni1 biegów

W31czyae 1.

296

Pasa? erowie powinni wysi1oeae z pojazdu. Zwróciae przy tym uwage na to, aby
wysiadali poza obszarem ruchu.
Podczas zmiany ko3a pasa? erowie
powinni przebywaae poza stref1
potencjalnego niebezpieczenstwa, np.
na poboczu za barierk1.
Ustawiae trójk1t ostrzegawczy
(? strona 222) lub lampe ostrzegawcz1 w odpowiedniej odleg3ooeci od
pojazdu, uwzgledniaj1c obowi1zuj1ce
przepisy kodeksu drogowego.

Podnooenik samochodowy przeznaczony jest
wy31cznie do krótkotrwa3ego podniesienia
pojazdu w celu wymiany ko3a.
Przy pracach pod podniesionym pojazdem
nale? y stosowaae specjalne podpory.
Nale? y zwróciae uwage, by pod3o? e pod
podnooenikiem samochodowym by3o twarde
i równe. Nie stosowaae drewnianych klocków lub innych tego rodzaju przedmiotów
do podk3adania pod podstawe podnooenika,
poniewa? zmniejsza to jego stabilnooeae.
W trakcie wymiany ko3a nie wolno
uruchamiaae silnika.

Wchodzenie pod pojazd umieszczony na
podnooeniku jest niedozwolone. Jeoeli podnooenik nie jest prawid3owo ustawiony,
pojazd mo? e sie z niego zeoelizgn1ae (np. na
skutek uruchomienia silnika, otwarcia lub
zamkniecia drzwi czy pokrywy baga? nika
/ przestrzeni baga? owej).

Stosowanie zestawu TIREFIT
Za pomoc1 zestawu TIREFIT mo? na
uszczelniae niewielkie uszkodzenia k3ute,
szczególnie na powierzchni bie? nika
opony. TIREFIT mo? na stosowaae przy
temperaturze otoczenia do -20 °C.

Zestaw TIREFIT nie stanowi pomocy w nastepuj1cych przypadkach:
t przy uszkodzeniach (nak3ucia lub przeciecia) opony, wiekszych ni? ok. 4 mm
t przy uszkodzeniu obreczy
t jeoeli pojazd jecha3 z bardzo niskim
cioenieniem w oponie lub jeoeli w oponie
w ogóle nie by3o powietrza.
Przerwaae jazde! Skontaktowaae sie z wykwalifikowan1 stacj1 obs3ugi.

wzglednie zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.

Wbity przedmiot, np. oerube lub
gwóYdY nale? y pozostawiae w oponie.
Wyj1ae ze schowka pod pod3og1
baga? nika zestaw TIREFIT, do31czon1
naklejke,, max. 80 km/h" i elektryczn1
pompke do kó3 (? strona 223).

297

TIREFIT nale? y przechowywaae w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
t W razie po3kniecia oerodka TIREFIT nale? y
natychmiast przep3ukaae obficie jame
ustn1 i podaae du? 1 ilooeae wody do picia.
t Nie wywo3ywaae wymiotów!
Natychmiast udaae sie do lekarza!
t Nie wdychaae oparów.

Wersja 1

i W przypadku wycieku oerodka uszczel1 Naklejka (do umieszczenia w polu
widzenia kierowcy)
2 Naklejka (na ko3o)
Czeoeae 1 naklejki umieoeciae w polu
widzenia kierowcy.
Czeoeae 2 naklejki umieoeciae na uszkodzonym kole w pobli? u zaworka
opony.

Chroniae oczy, skóre i odzie? przed kontaktem ze oerodkiem TIREFIT.
t Jeoeli TIREFIT przedostanie sie do oczu,
nale? y je natychmiast przemyae du? 1
ilooeci1 czystej wody.
t Odzie? zabrudzon1 oerodkiem TIREFIT
nale? y natychmiast zmieniae.
t W razie wyst1pienia reakcji alergicznej
nale? y natychmiast udaae sie do lekarza.

298

niaj1cego nale? y pozostawiae go do zaschniecia.
Zaschniety oerodek mo? na zdj1ae jak folie.
Odzie? zabrudzon1 oerodkiem uszczelniaj1cym
nale? y mo? liwie szybko przekazaae do czyszczenia chemicznego za pomoc1 nadchloranu
etylenu.

Przestrzegaae wskazówek producenta
dotycz1cych bezpieczenstwa u? ycia
elektrycznej pompki do kó3 umieszczonych
na naklejce!

i Pojazd mo? e byae wyposa? ony w jedn1
z dwu wersji pompek do kó3. Wersje 1 mo? na
rozpoznaae po pokrywie, pod któr1 znajduje sie
przewód elastyczny z manometrem i przewód
elektryczny. W wersji 2 manometr jest
wbudowany bezpooerednio w pompke.

5
Pojemnik TIREFIT
Pokrywa
Wyciecie
Przewód z wtykiem
Przewód elastyczny elektrycznej
pompki do kó3
7 Ko3nierz

Otworzyae pokrywe 2 elektrycznej
pompki do kó3.
Wyj1ae wtyk z przewodem 5 oraz
elastyczny przewód 6 z obudowy
pompki.
Przykreciae przewód elastyczny 6
pompki do ko3nierza 7 pojemnika
TIREFIT 1.

Uszkodzenie opony

Trzymany ko3nierzem do do3u pojemnik 1 wcisn1ae w wyciecie 2 w obudowie pompki do kó3.

Pompka powinna dzia3aae przez ok.
5 minut. Po 5 minutach pompowania
cioenienie w oponie powinno osi1gn1ae
wartooeae co najmniej 1, 8 bara.

! Z elektrycznej pompki do kó3 nie wolno
korzystaae d3u? ej ni? przez 6 minut, aby jej nie
przegrzaae.
Pompke mo? na uruchomiae ponownie dopiero
po ostygnieciu.

8 Przewód do pompowania ko3a
9 Zawór
Odkreciae kapturek zaworu 9
uszkodzonej opony.

a Korek spustowy
b Manometr
Upewniae sie, czy oeruba spustowa a
przy manometrze b jest zakrecona.
Nakreciae przewód do pompowania 8
na zawór 9.
W3o? yae wtyk 4 w gniazdo zapalniczki
(? strona 186) lub w gniazdko 12 V*
(? strona 186).
Przekreciae kluczyk w stacyjce w po3o? enie 1 (? strona 80).
Nacisn1ae prze31cznik 4 w po3o? enie I.
Pompka do kó3 zosta3a w31czona.
Opona jest pompowana.

Jeoeli po 5 minutach cioenienie w oponie nie
osi1gnie wartooeci 1, 8 bara:
Wy31czyae pompke, od31czyae j1 i przejechaae pojazdem ok. 10 m do przodu
lub do ty3u.
Dzieki temu oerodek uszczelniaj1cy
TIREFIT zostanie lepiej rozprowadzony
na oponie.
Zdj1ae pojemnik z pompki do kó3.
Ponownie napompowaae opone.

Jeoeli po 5 minutach pompowania cioenienie
nie osi1gnie wartooeci 1, 8 bara, oewiadczy to
o zbyt du? ym uszkodzeniu opony.

i W opone najpierw pompowany jest oerodek
uszczelniaj1cy. Cioenienie mo? e przy tym na
krótko wzrosn1ae do ok. 5 barów. W tym czasie
nie nale? y wy31czaae pompki.

299

Przerwaae jazde! Skontaktowaae sie z
wykwalifikowan1 stacj1 obs3ugi. Firma
DaimlerChrysler zaleca Panstwu korzystanie
z us3ug ASO Mercedes-Benz. Serwis
techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny
szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych
z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach
zwi1zanych z bezpieczenstwem, wzglednie
zabezpieczaj1cych przed skutkami
Jeoeli cioenienie powietrza w oponie
osi1gne3o wartooeae 1, 8 bara:
Nacisn1ae prze31cznik pompki do kó3
Pompka do kó3 zosta3a wy31czona.
Od31czyae pompke.
Natychmiast ruszyae z miejsca.
TIREFIT zostanie rozprowadzony
w oponie.
Po ok. 10 minutach jazdy nale? y sie
zatrzymaae i sprawdziae cioenienie
w naprawionej oponie.

Je? eli cioenienie powietrza wynosi mniej ni?
1, 3 bara, uszkodzenie opony jest bardzo
du? e. Przerwaae jazde! Skontaktowaae sie
z wykwalifikowan1 stacj1 obs3ugi. Firma
z us3ug ASO Mercedes-Benz. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1
stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie
Nie wolno przekraczaae maksymalnej
predkooeci 80 km/h.
Naklejka "max. 80 km/h" musi byae
umieszczona w polu widzenia kierowcy.
Mo? e byae wyczuwalna zmiana statecznooeci
300

Jeoeli cioenienie w oponie wynosi co
najmniej 1, 3 bara, nale? y je skorygowaae do prawid3owej wartooeci
(wartooeci cioenienia w ogumieniu -
patrz tabela w pokrywie wlewu
paliwa).
Zwiekszanie cioenienia: W31czyae
elektryczn1 pompke do kó3.
Zmniejszanie cioenienia: Otworzyae
oerube spustow1 a przy manometrze
b.
Udaae sie do najbli? szej ASO i zleciae
wymiane opony.
Jak najszybciej zleciae wymiane zestawu
TIREFIT w ASO Mercedes-Benz.

Zu? yty TIREFIT przekazaae do utylizacji ASO
Ze wzgledu na termin przydatnooeci
zestaw TIREFIT powinien byae wymieniany w ASO Mercedes-Benz co 4 lata.

Wersja 2

6 Ko3nierz
Wyj1ae wtyk z przewodem 4 oraz
elastyczny przewód 5 z obudowy
Przykreciae przewód elastyczny 5
pompki do ko3nierza 6 pojemnika
TIREFIT 1.
Trzymany ko3nierzem do do3u
pojemnik 1 wcisn1ae w wyciecie 2
w obudowie pompki do kó3.

7 Zawór
Odkreciae kapturek zaworu 7
uszkodzonej opony.
na zawór 7.
Nacisn1ae prze31cznik 3 w po3o? enie I.
Wy31czyae pompke, od31czyae j1
i przejechaae pojazdem ok. 10 m do
przodu lub do ty3u.
uszczelniaj1cy. Cioenienie mo? e przy tym na krótko wzrosn1ae do ok. W tym czasie nie
nale? y wy31czaae pompki.

301

Przerwaae jazde! Skontaktowaae sie z wykwalifikowan1 stacj1 obs3ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Panstwu korzystanie z us3ug
ASO Mercedes-Benz. Serwis techniczny
9 Przycisk spustowy
a Manometr
najmniej 1, 3 bara, nale? y je

302

skorygowaae do prawid3owej wartooeci
Zmniejszanie cioenienia: Nacisn1ae
? ó3ty przycisk 9 obok manometru a.
Rozmiar ko3a i opony ko3a zapasowego* lub
dojazdowego ko3a zapasowego* mo? e sie
ró? niae od rozmiarów pozosta3ych kó3.
Zamontowanie dojazdowego ko3a zapasowego*,, Minispare" / sk3adanego ko3a
zapasowego* powoduje zmiane statecznooeci pojazdu. Nale? y odpowiednio dostosowaae technike jazdy.
Dojazdowe ko3o zapasowe*,, Minispare" /
sk3adane mo? e byae u? ywane tylko przez
krótki czas. W takiej sytuacji nie wolno
przekraczaae predkooeci 80 km/h i nie nale? y
wy31czaae uk3adu ESP(R).

Nale? y zleciae wymiane dojazdowego ko3a
zapasowego* ( &quot; Minispare &quot; / sk3adanego) lub
ko3a zapasowego* na nowe, normalne ko3o
w najbli? szej wykwalifikowanej stacji obs3ugi. Firma DaimlerChrysler zaleca Panstwu
korzystanie z us3ug ASO Mercedes-Benz.
Serwis techniczny wykonywany przez
wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1-

Na wzniesieniu: pod3o? yae kliny (lub
podobne przedmioty) pod oba ko3a
drugiej osi.

zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem,
Nie wolno jeYdziae pojazdem z zamontowanym wiecej ni? jednym dojazdowym
ko3em zapasowym*,, Minispare".

Zmiana ko3a i monta? ko3a
zapasowego*

Przygotowanie pojazdu

Przygotowaae pojazd w sposób opisany
wczeoeniej (? strona 296).
Ustawiae ko3a w po3o? eniu do jazdy na
wprost.
ko3o zapasowe* ew. dojazdowe ko3o
zapasowe* ( &quot; Minispare &quot; / sk3adane)
zestaw narzedzi i podnooenik
samochodowy.

Ko3o z obrecz1 stalow1 z os3on1

Pojazd ze stalowymi obreczami kó3:
Chwyciae ostro? nie za dwa otwory
i zdj1ae os3one ko3a.

Podnoszenie pojazdu

Zabezpieczyae pojazd przed odtoczeniem sie.
Na p3askiej drodze: pod ko3o znajduj1ce sie po przek1tnej wymienianego
ko3a pod3o? yae kliny z przodu i z ty3u
(lub podobne przedmioty).

Punkty podparcia dla podnooenika samochodowego znajduj1 sie za nadkolami kó3
przednich i przed nadkolami kó3 tylnych.

Zwróciae uwage, aby stopka podnooenika znalaz3a sie bezpooerednio pod
punktem podparcia.
Obracaae korbke podnooenika, a? opona
oderwie sie od pod3o? a na wysokooeae
maksymalnie 3 cm.
Wykreciae oeruby mocuj1ce ko3o.

! OErub mocuj1cych ko3o nie odk3adaae na

zapiaszczone lub brudne pod3o? e, poniewa?
mo? e dojoeae do uszkodzenia gwintów oerub
i piasty ko3a.

Poluzowaae oeruby mocuj1ce zmieniane
ko3o mniej wiecej o jeden obrót. Nie
wykrecaae oerub.

Nieprawid3owe przy3o? enie ramienia
podnooenika mo? e
t spowodowaae zeoelizgniecie sie pojazdu
z podnooenika
t doprowadziae do niebezpiecznej sytuacji
t powodowaae uszkodzenie pojazdu.
Ramie podnooenika przyk3adaae wy31cznie
w przewidzianych do tego celu punktach
podparcia. W razie potrzeby nale? y punkt
podparcia podnooenika oczyoeciae z brudu.

304

Zdj1ae ko3o.

Monta? ko3a zapasowego
1 Punkt podparcia podnooenika
2 Podnooenik samochodowy
Przy3o? yae ramie podnooenika 2 do
odpowiedniego punktu podparcia 1.

Uszkodzone lub zardzewia3e oeruby nale? y
wymieniae.
Nie wolno oliwiae ani smarowaae oerub mocuj1cych ko3a.

Jeoeli jeden z gwintów w piaoecie ko3a jest
uszkodzony, w? adnym razie nie wolno
kontynuowaae jazdy! Skontaktowaae sie
DaimlerChrysler zaleca Panstwu ASO

Mercedes-Benz lub &quot; Serwis 24 h &quot;. Serwis
techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz przy uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem, wzglednie zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków.

Oczyoeciae powierzchnie styku na kole
i piaoecie ko3a.
Za3o? yae ko3o zapasowe na piaste ko3a
i docisn1ae.

Stosowaae wy31cznie oeruby mocuj1ce ko3o
przewidziane do danej obreczy i modelu
pojazdu. Ze wzgledów bezpieczenstwa
firma DaimlerChrysler zaleca stosowaae
wy31cznie oeruby mocuj1ce ko3a dopuszczone do u? ytkowania w pojazdach marki
Mercedes-Benz. Inne oeruby mog1 sie poluzowaae podczas jazdy.
Nie dokrecaae oerub mocuj1cych ko3o, gdy
pojazd jest podniesiony na podnooeniku.
W przeciwnym razie pojazd mo? e sie
przewróciae.

Wkreciae oeruby mocuj1ce ko3o i lekko
doci1gn1ae.

Opuszczanie pojazdu z podnooenika

Spuoeciae pojazd z podnooenika. Obracaae
korbke podnooenika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
a? wszystkie ko3a pojazdu stan1
stabilnie na pod3o? u.
Od3o? yae podnooenik samochodowy na
1 - 5 OEruby mocuj1ce ko3a
Dokreciae równomiernie oeruby mocuj1ce ko3o w kolejnooeci 1, 3, 5, 2, 4
&quot; na krzy? &quot;. Moment dokrecania musi
wynosiae 130 Nm.

Po ka? dej zmianie kó3 nale? y sprawdziae moment ich dokrecenia. Jeoeli oeruby mocuj1ce
ko3o nie s1 dokrecone momentem o wartooeci 130 Nm, mo? e dojoeae do ich poluzowania sie w czasie jazdy.

Z3o? yae podnooenik samochodowy do
po3o? enia wyjoeciowego, zabezpieczyae
go i pozosta3e narzedzia w baga? niku.
Pojazdy z dojazdowym ko3em
zapasowym* typu,, Minispare":

305

Uszkodzone ko3o zapakowaae w folie
ochronn1 do31czon1 do ko3a zapasowego; ko3o przewoziae w baga? niku.

Jeoeli pozwala na to rozmiar, mo? na
uszkodzone ko3o przykreciae we wnece
na ko3o zapasowe. W takim przypadku
nale? y schowek z wneki na ko3o
zapasowe prze3o? yae do baga? nika.

tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposa? ony
w uk3ad ostrzegania o spadku cioenienia
w oponach*.

! Maksymalna odleg3ooeae, jak1 mo? na
przejechaae w trybie awaryjnym jest zale? na od
obci1? enia pojazdu. W przypadku obci1? enia
czeoeciowego jest to 50 km i 30 km w przypadku obci1? enia maksymalnego.
Maksymalna odleg3ooeae, jak1 mo? na przejechaae
w trybie awaryjnym jest liczona od momentu
pojawienia sie na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym komunikatu ostrzegaj1cego o utracie
cioenienia.
W trybie awaryjnym nie wolno przekraczaae
predkooeci 80 km/h.

i Zastosowanie oerodka TIREFIT przed
podjeciem jazdy w trybie awaryjnym mo? e
znacznie wyd3u? yae mo? liw1 do pokonania

306

odleg3ooeae. Brak mo? liwooeci zastosowania oerodka TIREFIT ze wzgledu na rozmiar uszkodzenia
opony nie ogranicza jednak maksymalnej
odleg3ooeci, jak1 mo? na przejechaae w trybie
Podczas jazdy w trybie awaryjnym statecznooeae pojazdu mo? e ulec pogorszeniu, np.
t na zakretach
t przy hamowaniu
t przy gwa3townym przyspieszaniu.
Nale? y odpowiednio dostosowaae technike
jazdy, unikaae wykonywania gwa3townych
manewrów oraz przeje? d? ania przez przeszkody (krawe? niki, wyboje, nieutwardzona
nawierzchnia), zw3aszcza jeoeli pojazd jest
mocno obci1? ony.
Mo? liwy do przejechania w trybie awaryjnym dystans zale? y w du? ym stopniu od
warunków jazdy. W zale? nooeci od predkooeci, obci1? enia pojazdu, techniki wykonywania manewrów, jakooeci nawierzchni,
temperatury zewnetrznej itp. dystans ten
mo? e sie znacznie skróciae, b1dY na skutek
delikatnej techniki jazdy - wyd3u? yae.
Jazde w trybie awaryjnym nale? y przerwaae:
t je? eli s3ychaae,, bicie" opony
t przy wibracjach pojazdu

w razie pojawienia sie odoru gumy
i dymu
t w przypadku sta3ych ingerencji uk3adu
ESP(R)
t po pojawieniu sie peknieae w bocznych
oeciankach opon.
Po jeYdzie w trybie awaryjnym nale? y zleciae
wykwalifikowanej stacji obs3ugi zbadanie
obreczy kó3 pod k1tem mo? liwooeci dalszego
u? ytkowania. Uszkodzon1 opone nale? y
w ka? dym przypadku wymieniae.
i Przy wymianie opony lub wszystkich opon
nale? y stosowaae wy31cznie opony z oznaczeniem,, MOExtended" o rozmiarze odpowiednim do danego modelu pojazdu.

akumulatora
Aby akumulator osi1gn13 przewidywan1
? ywotnooeae, powinien byae zawsze w dostatecznym stopniu na3adowany.
Zalecamy czestsze sprawdzanie stopnia
na3adowania akumulatora, jeoeli je? d? 1
Panstwo przewa? nie na krótkich dystansach lub jeoeli przerwy w u? ytkowaniu
pojazdu s1 stosunkowo d3ugie.
W razie wymiany akumulatora prosimy
o stosowanie wy31cznie akumulatorów
z centralnym korkiem odgazowuj1cym,
gdy? zabezpiecza to przed ewentualn1
korozj1. Ze wzgledów bezpieczenstwa
zaleca sie stosowanie wy31cznie akumulatorów, które zosta3y dopuszczone przez
firme DaimlerChrysler do eksploatacji
Jeoeli pojazd nie bedzie eksploatowany
przez d3u? szy czas, nale? y zasiegn1ae
porady w ASO Mercedes-Benz.

Niebezpieczenstwo wybuchu

H Ochrona oerodowiska

Podczas prac przy akumulatorze
obowi1zuje zakaz palenia i zbli? ania
sie z otwartym ogniem lub oewiat3em.
Nie dopuszczaae do powstawania iskry
elektrycznej.
Elektrolit jest p3ynem? r1cym. Unikaae
kontaktu elektrolitu ze skór1, oczami
i odzie? 1.
Zak3adaae odpowiednie ubranie ochronne, zw3aszcza rekawice, fartuch
i okulary.
Miejsca zaplamione elektrolitem natychmiast sp3ukaae czyst1 wod1.
Nosiae okulary ochronne.
Miejsca zaplamione elektrolitem
natychmiast sp3ukaae czyst1 wod1.
W razie potrzeby udaae sie do lekarza.
Chroniae przed dzieaemi.

Akumulatorów nie wolno wyrzucaae do
oemieci razem z odpadami domowymi!
Akumulator nale? y utylizowaae zgodnie
z przepisami o ochronie oerodowiska
naturalnego. Uszkodzony lub zu? yty
akumulator przekazaae ASO Mercedes-Benz
lub oddaae w punkcie utylizacji zu? ytych
akumulatorów.

Przestrzegaae zalecen niniejszej
instrukcji obs3ugi.

Ze wzgledów bezpieczenstwa zaleca sie
stosowanie wy31cznie akumulatorów,
które zosta3y dopuszczone przez firme
DaimlerChrysler do eksploatacji w pojazdach marki Mercedes-Benz. Dopuszczone
do stosowania akumulatory s1 dodatkowo
zabezpieczone przed wyciekami elektrolitu,
do jakich mog3oby dojoeae np. w razie uszkodzenia akumulatora podczas wypadku.
Aby unikn1ae urazów zwi1zanych z bezpooerednim kontakem z elektrolitem nale? y
bezwzglednie przestrzegaae poni? szych
zasad bezpieczenstwa:
t Nie nachylaae sie nad akumulatorem.

Podczas kontaktu z akumulatorami nale? y
przestrzegaae wskazówek dotycz1cych
bezpieczenstwa i stosowaae odpowiednie
zabezpieczenia.

Nie k3aoeae na akumulatorze? adnych metalowych przedmiotów, poniewa? mo? e to spowodowaae zwarcie i zapalenie
sie oparów.
t Nie wolno dopuoeciae do powstawania
3adunku elektrostatycznego, np. na
skutek noszenia odzie? y z materia3ów
syntetycznych. Nie odstawiaae akumulatora na wyk3adziny dywanowe lub
inne materia3y syntetyczne.
t Przed dotknieciem akumulatora nale? y
doprowadziae do roz3adowania ewentualnego 3adunku elektrostatycznego;
nale? y w tym celu stan1ae obok pojazdu
i dotkn1ae d3onmi do nadwozia.
t Nie wycieraae akumulatora kawa3kami
materia3u. Na skutek przeskoku iskry lub
roz3adowania elektrostatycznego mo? e
dojoeae do wybuchu akumulatora.

! Przed poluzowaniem lub od31czeniem
zacisków akumulatora nale? y wy31czyae silnik
i wyj1ae kluczyk ze stacyjki. W przeciwnym razie
mo? e dojoeae do uszkodzenia podzespo3ó w
elektronicznych, np. alternatora.
Co 2 lata lub co najmniej co 20000 km
przebiegu nale? y zlecaae kontrole i ewentualnie
wymiane akumulatora w ASO Mercedes-Benz.
i Ze wzgledów bezpieczenstwa firma
DaimlerChrysler zaleca, aby wszelkie prace
zwi1zane z akumulatorem, jak np. od31czanie,

308

demonta?, 3adowanie lub wymiane
powierzaae ASO Mercedes-Benz.

Akumulator znajduje sie w baga? niku lub
w komorze silnika, w zale? nooeci od typu
silnika. Akumulator w baga? niku jest
zamontowany we wnece na ko3o zapasowe, a w komorze silnika za przegrod1
przedni1 z prawej strony.
Od31czanie akumulatora

! Przy od31czaniu akumulatora nale? y zawsze przestrzegaae podanej kolejnooeci, Nie wolno
zamieniae zacisków przy31czeniowych! W przeciwnym razie uk3ady elektroniczne pojazdu
mog1 zostaae uszkodzone.

i w przypadku automatycznej skrzyni
biegów* ustawiae dYwignie wybierania
biegów w po3o? enie P.
Wy31czyae wszystkie odbiorniki
elektryczne.
Kluczem p3askim o rozstawie 10
poluzowaae i od31czyae zacisk ujemny.
Zdj1ae os3one zacisku dodatniego.
Od31czyae zacisk dodatni.
Od31czyae przewód odpowietrzaj1cy.

Demonta? akumulatora
Od31czyae zaciski akumulatora
(? strona 308).
Odkreciae oerube zabezpieczaj1c1
akumulator przed przesunieciem sie.
Wyj1ae akumulator.

GBPadowanie i monta? akumulatora

W? adnym wypadku nie 3adowaae akumulatora zamontowanego w pojeYdzie,
chyba? e u? ywa sie specjalnego prostownika, sprawdzonego i dopuszczonego do
stosowania w pojazdach marki MercedesBenz. Tylko takie prostowniki umo? liwiaj1
3adowanie akumulatorów zamontowanych
w pojeYdzie. W przeciwnym razie mo? e
dojoeae do uszkodzen w uk3adach elektronicznych pojazdu. Akumulator 3adowaae
tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. W czasie 3adowania mo? e nast1piae
ulatnianie sie gazów, a powstaj1ce b1ble
mog1 wyrzucaae elektrolit. W efekcie
znajduj1ce sie w pobli? u osoby mog1
doznaae urazów. Ponadto? r1cy elektrolit
mo? e spowodowaae uszkodzenie pow3oki
lakierniczej lub innych elementów pojazdu.

Informacje na temat prostowników
umo? liwiaj1cych 3adowanie akumulatorów
zamontowanych w pojeYdzie mo? na
otrzymaae w ka? dej ASO Mercedes-Benz.

Pod31czanie akumulatora

! Przy pod31czaniu akumulatora nale? y
zawsze przestrzegaae podanej kolejnooeci. Nie
wolno zamieniae zacisków przy31czeniowych!
W przeciwnym razie uk3ady elektroniczne
pojazdu mog1 zostaae uszkodzone.

W trakcie 3adowania istnieje niebezpieczenstwo poparzenia ulatniaj1cymi sie z akumulatora gazami. Nie nachylaae sie nad 3adowanym akumulatorem.

! Stosowaae wy31cznie prostowniki z napie-

ciem 3adowania ograniczonym do maks.
14, 8 V.

Na3adowaae akumulator. Przestrzegaae
przy tym wskazówek zamieszczonych
w instrukcji obs3ugi prostownika.
Zamontowaae ponownie na3adowany
akumulator.
W tym celu wykonaae czynnooeci opisane
w punkcie &quot; Demonta? akumulatora &quot;
w odwrotnej kolejnooeci.

Elektrolit jest p3ynem? r1cym. Unikaae kontaktu elektrolitu ze skór1, oczami i odzie? 1.

Pod31czyae zacisk dodatni i za3o? yae jego
os3one.
Pod31czyae zacisk ujemny.
Pod31czyae przewód odpowietrzaj1cy.
Przed pod31czeniem przewodu
odpowietrzaj1cego nale? y na
akumulator za3o? yae zaoelepke.
Zamkn1ae baga? nik.

i Po przerwie w dop3ywie pr1du (np. po
ponownym pod31czeniu zacisków) nale? y
wykonaae nastepuj1ce czynnooeci:
Wyregulowaae okno dachowe
przesuwno-uchylne* (? strona 171).
Wyregulowaae panoramiczne okno
dachowe* (? strona 176).
Jednokrotnym odchyleniem lusterek
zewnetrznych wyregulowaae funkcje
automatycznego sk3adania / rozk3adania* lusterek (? strona 88).

309

Awaryjne uruchamianie silnika
Awaryjny rozruch silnika
z zewnetrznego akumulatora
Kierowca innego pojazdu mo? e udzieliae
pomocy w uruchamianiu silnika, wykorzystuj1c do tego celu swój akumulator
i przewody rozruchowe.
W celu u3atwienia takiej operacji Panstwa
pojazd wyposa? ony jest w specjalne styki
(dodatni i ujemny) w komorze silnika.
Nale? y przestrzegaae poni? szych zasad:
t Uruchamianie z obcego Yród3a
przeprowadzaae tylko przy zimnym
silniku i zimnym uk3adzie katalizatora.
t Nie uruchamiaae silnika, gdy
akumulator jest zamarzniety. Nale? y
go najpierw odmroziae.
t Przy uruchamianiu z obcego Yród3a
korzystaae wy31cznie z akumulatora
o napieciu 12 V.
t Stosowaae wy31cznie przewody
rozruchowe o odpowiednim przekroju
i z izolowanymi zaciskami.

i Przewody rozruchowe mo? na nabyae
w ka? dej ASO Mercedes-Benz.
! Nale? y unikaae wielokrotnego ponawiania
oraz d3ugotrwa3ych prób uruchamiania silnika.

310

Nie próbowaae uruchamiaae silnika z wykorzystaniem urz1dzenia do szybkiego 3adowania.

Podczas rozruchu z obcego Yród3a istnieje
niebezpieczenstwo poparzenia ulatniaj1cym sie z akumulatora gazami. Podczas
uruchamiania silnika z obcego Yród3a nie
nale? y pochylaae sie nad akumulatorem.

Pojazd z automatyczn1 skrzyni1
biegów*: Przesun1ae dYwignie
wybierania biegów w po3o? enie P.
Wszystkie pojazdy: Wy31czyae
wszystkie odbiorniki elektryczne.
Oba styki (bieguna dodatniego i ujemnego) znajduj1 sie po prawej stronie,
patrz1c w kierunku jazdy, przed
przegrod1.

W trakcie uruchamiania silnika z obcego
Yród3a gazy ulatniaj1ce sie z akumulatora
mog1 wyrzucaae elektrolit. Nie dopuszczaae
do powstawania iskry elektrycznej. Nie paliae
i nie zbli? aae sie do akumulatora z otwartym
ogniem.
Podczas kontaktu z akumulatorami przestrzegaae wskazówek dotycz1cych bezpieczenstwa i stosowaae odpowiednie zabezpieczenia. Wskazówki te mo? na odszukaae
poprzez indeks, pod has3em,, Akumulator".

W trakcie udzielania pomocy przy
rozruchu pojazdy nie mog1 sie stykaae.
Pojazd z mechaniczn1 skrzyni1
biegów: W31czyae bieg neutralny.

Biegun dodatni obcego akumulatora
Os3ona
Styk dodatni w3asnego pojazdu
Styk ujemny w3asnego pojazdu
Biegun ujemny obcego akumulatora
Przesun1ae os3one styku dodatniego 3
Po31czyae biegun dodatni 1 obcego
akumulatora ze stykiem dodatnim 3

Holowanie

we w3asnym pojeYdzie. Najpierw
pod31czyae przewód do obcego akumulatora.
W31czyae silnik pojazdu pomagaj1cego
przy rozruchu, by pracowa3 z predkooeci1 obrotow1 biegu neutralnego.
Po31czyae biegun ujemny 5 obcego
akumulatora ze stykiem ujemnym 4
pod31czyae przewód do obcego
Mo? na w31czyae odbiorniki elektryczne.
W? adnym przypadku nie wolno
jednak w31czaae oewiate3.
Od31czyae przewody rozruchowe, najpierw od biegunów ujemnych 4 i 5,
nastepnie od biegunów dodatnich 1
i 3.
Zleciae sprawdzenie akumulatora
Na co nale? y zwróciae uwage

Pojazd nale? y holowaae za pomoc1 holu
sztywnego, gdy:
t silnik nie pracuje
t uszkodzony jest uk3ad hamulcowy
t uszkodzone jest zasilanie elektryczne
lub uk3ad elektryczny pojazdu.
i wspomaganie uk3adu hamulcowego.

Zamiast holowania pojazdu lepiej jest
zleciae przetransportowanie go na platformie lub specjalnej przyczepie. Do
holowania nale? y stosowaae hol sztywny.
Podczas holowania nale? y przestrzegaae
przepisów ruchu drogowego obowi1zuj1cych w danym kraju.

! Pojazd mo? e byae holowany maksymalnie
na odleg3ooeae 50 kilometrów. Przy holowaniu
nie wolno przekraczaae predkooeci 50 km/h.
Jeoeli pojazd ma byae holowany na odcinku
d3u? szym ni? 50 km, trzeba przed holowaniem
od31czyae wa3y napedowe.

Nie wolno uruchamiaae silnika pojazdu
z automatyczn1 skrzyni1 biegów*
przez holowanie.
Jeoeli silnika nie mo? na uruchomiae,
nale? y spróbowaae rozruchu z obcego
Yród3a (? strona 310).
Jeoeli próba rozruchu z obcego Yród3a
nie powiedzie sie, zleciae odholowanie
pojazdu do ASO Mercedes-Benz.
Jeoeli pojazd ma uszkodzon1 skrzynie
biegów, mo? na go holowaae tylko
z od31czonym wa3em napedowym.
W przypadku automatycznej skrzyni
musi byae ustawiona w po3o? eniu N.
Jeoeli pojazd ma byae holowany na
d3u? szym dystansie, to tylko z uniesion1 osi1 tyln1.
Podczas holowania zaciski akumulatora musz1 byae pod31czone, a akumulator na3adowany. W przeciwnym
razie
t nie mo? na w31czyae zap3onu
nie mo? na przesun1ae dYwigni
wybierania biegów w po3o? enie N
(w pojeYdzie z automatyczn1
skrzyni1 biegów*)

311

Holowanie
nie dzia3a wspomaganie uk3adu
hamulcowego.
Podczas holowania pojazdu z uniesion1 osi1 przedni1 / tyln1 zap3on musi
byae wy31czony. W przeciwnym razie
ingerencja uk3adu ESP(R) mo? e spowodowaae uszkodzenie uk3adu
hamulcowego.

i Przed holowaniem nale? y wy31czyae funkcje
automatycznego blokowania drzwi. W przeciwnym razie podczas holowania (lub pchania)
pojazd mo? e zablokowaae sie samoczynnie.
Przed holowaniem nale? y wy31czyae zabezpieczenie przed odholowaniem (? strona 71).
! Line holownicz1 lub hol sztywny mocowaae
tylko do zaczepu holowniczego, wzgl. do koncówki haka holowniczego, w przeciwnym razie
mo? e dojoeae do uszkodzen.

Monta? zaczepu holowniczego
Otwory do mocowania wkrecanego zaczepu holowniczego znajduj1 sie w przednim i tylnym zderzaku, pod os3onami
z prawej strony, patrz1c w kierunku jazdy.
Pojazdy z hakiem holowniczym: W pojeYdzie z hakiem holowniczym nie ma
gwintowanego gniazda do mocowania
zaczepu holowniczego. W celu holowania
pojazdu nale? y roz3o? yae koncówke haka
i do niej zamocowaae hol (? strona 211).

Otwieranie os3ony z ty3u

Otwieranie os3ony z przodu

Zderzak tylny

1 Os3ona

Wcisn1ae os3one 1 przy oznaczeniu
w kierunku wskazanym strza3k1.
Zdj1ae os3one 2 z otworu.

Mocowanie zaczepu holowniczego

Zderzak przedni

Zdj1ae os3one 1 z otworu.

Wyj1ae zaczep holowniczy i klucz do kó3
z zestawu narzedzi.
Wkreciae zaczep holowniczy w prawo
do oporu.
Wsun1ae trzon klucza do kó3 w zaczep
holowniczy i dokreciae.

Holowanie pojazdu

! Podczas holowania pojazdu z uniesion1
osi1 przedni1, jak równie? podczas kontroli
hamulca pomocniczego na stanowisku do
diagnostyki hamulców, silnik musi byae wy31czony. W przeciwnym razie ingerencja uk3adu
ESP(R) mo? e spowodowaae uszkodzenie uk3adu
W31czyae bieg neutralny.

biegów w po3o? enie N.

Holowanie (awaryjne uruchamianie
silnika)
Nale? y przestrzegaae nastepuj1cych zasad:
t Nie wolno uruchamiaae silnika pojazdu
t Zaciski akumulatora musz1 byae
pod31czone.
t Silnik i uk3ad katalizatora musz1 byae
zimne.
t Nale? y unikaae wielokrotnego
ponawiania oraz d3ugotrwa3ych prób
uruchamiania silnika.
Odczekaae, a? holowany lub pchany
pojazd nabierze predkooeci.
W31czyae odpowiedni bieg i poma3u
zwolniae peda3 sprzeg3a. Nie wciskaae
peda3u gazu.
Silnik uruchomi sie.

Demonta? zaczepu holowniczego
Wyj1ae klucz do kó3 z zestawu narzedzi
(? strona 223).
W3o? yae trzon klucza do kó3 w zaczep
holowniczy i przekreciae w lewo.
Odkreciae zaczep holowniczy.
Za3o? yae os3one i wcisn1ae a? do
zatrzaoeniecia.
Schowaae zaczep holowniczy i klucz do
kó3 do zestawu narzedzi.

Transportowanie pojazdu
Przy wci1ganiu pojazdu na platforme
transportow1 lub przyczepe mo? na u? yae
zaczepu holowniczego.

! Na platformie pojazd mo? e byae mocowany
tylko za obrecze lub opony, a nie za elementy
podwozia, jak np. zawieszenie lub czeoeci
uk3adu kierowniczego. W przeciwnym razie
pojazd mo? e zostaae uszkodzony.
Bezpieczniki
Wskazówki dotycz1ce wymiany
bezpieczników
Bezpieczniki elektryczne w pojeYdzie s3u? 1
do od31czania uszkodzonych obwodów
elektrycznych. Na skutek zadzia3ania bezpiecznika nastepuje wy31czenie powi1zanych z nim elementów i ich funkcji.

i Przepalone bezpieczniki nale? y wymieniae
na bezpieczniki tego samego typu (o takim
samym kolorze), dostosowane do przepisowego nate? enia (A) podanego w schemacie.
Porad w tym zakresie udzielaj1 wszystkie ASO
Nale? y u? ywaae wy31cznie bezpieczników
sprawdzonych i dopuszczonych do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz,
dostosowanych do przepisowego nate? enia
pr1du (A). Nie wolno naprawiaae ani mostkowaae uszkodzonych bezpieczników. W przeciwnym razie mo? e dojoeae do po? aru na skutek przeci1? enia. Nale? y zleciae ustalenie
i usuniecie przyczyny przepalenia sie
bezpiecznika ASO Mercedes-Benz.

W przypadku ponownego przepalenia sie
wymienionego bezpiecznika nale? y zleciae

314

ustalenie i usuniecie przyczyny usterki
W pojeYdzie umieszczono nastepuj1ce
oerodki pomocnicze:
t schemat przyporz1dkowania
t przyrz1d do wyjmowania
bezpieczników

! Nale? y u? ywaae wy31cznie bezpieczników
sprawdzonych i dopuszczonych do stosowania
w pojazdach marki Mercedes-Benz, dostosowanych do przepisowego nate? enia pr1du (A).
W przeciwnym czeoeci lub uk3ady mog1 ulec
uszkodzeniu.

Bezpieczniki znajduj1 sie w pojeYdzie
w kilku skrzynkach bezpieczników:
t skrzynka bezpieczników w kokpicie*
po stronie kierowcy
t skrzynka bezpieczników w komorze
silnika po stronie kierowcy
t skrzynka bezpieczników w baga? niku
po prawej stronie

OErodki pomocnicze przydatne przy
wymianie bezpieczników
Schemat przyporz1dkowania bezpieczników, zapasowe bezpieczniki i przyrz1d
do wyjmowania bezpieczników znajduj1
sie w zestawie narzedzi w schowku pod
pod3og1 baga? nika (? strona 223).
Przed wymian1 bezpiecznika
Zaparkowaae pojazd.
Skrzynka bezpieczników w kokpicie*

Otwieranie: Otworzyae drzwi po
stronie kierowcy.
Wysun1ae nieco os3one 1 na dole 3.
Poci1gn1ae os3one 1 na zewn1trz
i zdj1ae 2.
Zamykanie: Za3o? yae os3one 1
Docisn1ae os3one 1, aby sie
zatrzasne3a.
Zamkn1ae drzwi po stronie kierowcy.

Skrzynka bezpieczników w komorze
silnika
Przed otworzeniem pokrywy skrzynki bezpieczników nale? y upewniae sie, czy wycieraczki s1 wy31czone i kluczyk zosta3 wyjety
ze stacyjki. W przeciwnym razie przypadkowe uruchomienie wycieraczek mo? e
spowodowaae zakleszczenie d3oni przez
znajduj1cy sie nad pokryw1 mechanizm
wycieraczek.

2 Zdejmowanie os3ony
3 Luzowanie os3ony

Otwieranie: Otworzyae pokrywe
komory silnika (? strona 196).

1 Klamry mocuj1ce
2 Przewód
Za pomoc1 suchego kawa3ka materia3u
dok3adnie osuszyae skrzynke
bezpieczników.
Wypi1ae przewód 2 z pokrywy.
Odchyliae klamry 1 do góry.
Zdj1ae pokrywe skrzynki bezpieczników
do przodu.
Zamykanie: Sprawdziae, czy uszczelka
gumowa w pokrywie prawid3owo
przylega.
Wprowadziae pokrywe w mocowanie
z ty3u skrzynki bezpieczników.

315

Bezpieczniki

Wcisn1ae pokrywe i zamocowaae
klamrami 1.
Wpi1ae przewód 2 w pokrywe.
Zamkn1ae pokrywe komory silnika
(? strona 196).

1 Blokada
2 Ok3adzina boczna
Przekreciae blokade 1.
Odchyliae ok3adzine boczn1 2 w dó3.

316

Dane techniczne
Dane techniczne - wstep.................
Oryginalne czeoeci marki Mercedes-Benz.....
Uk3ady elektroniczne pojazdu............
Tabliczki znamionowe..................
Silnik................................
Osi1gi...............................
Wymiary pojazdu......................
Masa pojazdu.........................
Hak holowniczy*.......................
Materia3y eksploatacyjne i pojemnooeci.....

318
319
320
321
330
332
333

317

Dane techniczne - wstep
W rozdziale,, Dane techniczne" znajduj1
sie dane techniczne dotycz1ce pojazdu.

i Dane techniczne okreoelono wed3ug
obowi1zuj1cych dyrektyw UE. Wszystkie dane
dotycz1 pojazdów z wyposa? eniem podstawowym. W zwi1zku z tym dane pojazdów
z wyposa? eniem dodatkowym mog1 nieco
odbiegaae od podanych. Dalszych informacji na
ten temat udziela ka? da ASO MercedesBenz.
Informacje dotycz1ce poziomu ha3asu emitowanego przez pojazd znajd1 Panstwo
w ksi1? ce pojazdu.

318

Oryginalne czeoeci marki Mercedes-Benz
Oryginalne czeoeci marki
Mercedes-Benz
Firma DaimlerChrysler testuje oryginalne
czeoeci zamienne do pojazdów marki
Mercedes-Benz, jak równie? dopuszczone
do stosowania czeoeci do zabudowy i osprzet pod k1tem niezawodnooeci, bezpieczenstwa i przydatnooeci.
Pomimo ci1g3ej obserwacji rynku nie
mo? emy dokonaae oceny w3aoeciwooeci
innych czeoeci zamiennych. W zwi1zku
z tym, nawet jeoeli niektóre z nich posiadaj1
odpowiednie atesty i spe3niaj1 urzedowe
wymogi dopuszczenia na rynek, firma
DaimlerChrysler nie ponosi? adnej
odpowiedzialnooeci za skutki stosowania
ich w pojazdach marki Mercedes-Benz.
W Niemczech oraz niektórych innych
krajach okreoelone czeoeci zamienne s1
dopuszczane do stosowania tylko wtedy,
gdy odpowiadaj1 normom okreoelonym
przez obowi1zuj1ce przepisy kodeksu
drogowego. Wszystkie oryginalne czeoeci
zamienne Mercedes-Benz spe3niaj1 te
wymagania.
Nale? y zawsze zwracaae uwage na przystosowanie czeoeci zamiennych do danego
pojazdu. W wielu krajach monta? czeoeci
powoduj1cych zmiany w pojeYdzie mo? e

spowodowaae cofniecie decyzji o dopuszczeniu do ruchu. Dotyczy to zmian:
t w typie pojazdu, który zosta3
dopuszczony do ruchu
t mog1cych powodowaae zagro? enie dla
innych uczestników ruchu drogowego
t pogarszaj1cych wskaYniki emisji spalin
lub zwiekszaj1cych ha3aoeliwooeae.
Stosowanie niedopuszczonych czeoeci
zamiennych mo? e niekorzystnie wp3yn1ae
na bezpieczenstwo jazdy. Dlatego nale? y
stosowaae tylko oryginalne czeoeci zamienne
marki Mercedes-Benz oraz elementy
wyposa? enia dodatkowego i akcesoria
dopuszczone do stosowania w danym
typie pojazdu!

dowych a tak? e udziela informacji
dotycz1cych dopuszczalnych zmian
technicznych w pojeYdzie oraz dokonuje
fachowego monta? u wszystkich czeoeci.
Przy zamawianiu oryginalnych czeoeci
zamiennych prosimy zawsze podawaae
numer identyfikacyjny pojazdu oraz
numer silnika. Numery te znajduj1 sie
w karcie danych pojazdu w,, Ksi1? ce
obs3ugi" lub na tabliczkach znamionowych pojazdu (? strona 321).

Do pojazdów marki Mercedes-Benz oferujemy regenerowane podzespo3y i czeoeci
pozyskiwane w ramach utylizacji, których
jakooeae nie ustepuje jakooeci nowych elementów. Obowi1zuje na nie taka sama gwarancja jak w przypadku nowych czeoeci.

Ka? da ASO Mercedes-Benz dysponuje
niezbednym zapasem oryginalnych czeoeci
zamiennych, elementów do póYniejszej
zabudowy oraz akcesoriów samocho-

319

Uk3ady elektroniczne pojazdu
Ingerencje w uk3ady elektroniczne
Prace polegaj1ce na ingerencji w uk3ady
elektroniczne silnika i powi1zane z nimi
zespo3y prosimy zlecaae wy31cznie
i systemach zabezpieczaj1cych przed skutkami wypadków. Zapewnia to wieksze
bezpieczenstwo jazdy.

! Konserwacje uk3adów elektronicznych silnika i wspó3pracuj1cych z nimi czeoeci, takich jak
modu3y steruj1ce, czujniki lub przewody po31czeniowe, nale? y zlecaae wy31cznie wykwalifikowanej stacji obs3ugi, np.
W przeciwnym razie mo? na spowodowaae szybsze zu? ycie czeoeci pojazdu, a w konsekwencji
utrate gwarancji i homologacji pojazdu.

320

Monta? podzespo3ów elektrycznych
i elektronicznych
Montowanie w pojeYdzie dodatkowych
urz1dzen elektrycznych i elektronicznych
mo? e niekorzystnie wp3ywaae na bezpieczenstwo pojazdu. Nowo montowane
urz1dzenia musz1 posiadaae odpowiedni
atest i byae opatrzone znakiem e. Znak e
nadawany jest przez producenta urz1dzenia lub przez uprawnion1 stacje
diagnostyczn1.

! Ewentualne usterki lub szkody pochodne
powsta3e na skutek monta? u urz1dzen nie
maj1cych dopuszczenia do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz nie s1 objete
gwarancj1 udzielon1 na pojazd przez firme
DaimlerChrysler.

Na monta? telefonów i urz1dzen krótkofalowych w pojeYdzie potrzebne jest
odpowiednie zezwolenie. Urz1dzenia tego
rodzaju musz1 byae zawsze montowane
fachowo i byae wyposa? one w antene
zewnetrzn1 eliminuj1c1 odbicia.
Nadajnik urz1dzenia krótkofalowego nie
mo? e przekraczaae podanej ni? ej mocy.

Telefony i urz1dzenia krótkofalowe mog1
doprowadziae do zak3ócen w pracy zespo3ów

elektronicznych pojazdu i zagroziae bezpieczenstwu jazdy, je? eli:
t nie s1 wyposa? one w antene
zewnetrzn1
t antena zewnetrzna nie eliminuje odbiae
t antena zewnetrzna zosta3a
zamontowana nieprawid3owo.

Zwiekszone promieniowanie elektromagnetyczne mo? e spowodowaae zagro? enie dla
zdrowia. Korzystanie z anteny zewnetrznej
pozwala unikn1ae - tak ostatnio czesto dyskutowanych - mo? liwych zagro? en dla
zdrowia, spowodowanych polem elektromagnetycznym.
Dlatego monta? anteny zewnetrznej nale? y
zlecaae wykwalifikowanej stacji obs3ugi.
Tabliczki znamionowe

komórkowych i urz1dzen krótkofalowych
w pojeYdzie i wyeliminowanie wzajemnych
zak3ócen miedzy tymi urz1dzeniami i uk3adami
elektronicznymi pojazdu zapewnia monta?
anteny zewnetrznej dopuszczonej do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.
Pod31czona antena zewnetrzna odprowadza
pola elektromagnetyczne, emitowane przez
przenooene urz1dzenie krótkofalowe, na zewn1trz, dzieki czemu nate? enie pola wewn1trz
pojazdu jest znacznie ni? sze ni? w przypadku
samej anteny wewnetrznej.

Zakres
czestotliwooeci

2 Pasmo 2 m

Tabliczka znamionowa (przyk3ad)

4 Pasmo 4 m

Tabliczka znamionowa z numerem
identyfikacyjnym pojazdu (FIN)
i kodem lakieru
Tabliczka znamionowa znajduje sie
w bocznej czeoeci ramy drzwi po stronie
Maksymalna moc
nadajnika (W)

Fale krótkie
( &amp; lt; 50 MHz)

70 Pasmo 70 cm

25 Pasmo 25 cm

10

! U? ytkowanie w pojeYdzie urz1dzen
elektrycznych lub elektronicznych, które nie
spe3niaj1 tych wymogów, mo? e spowodowaae
cofniecie decyzji o dopuszczeniu do ruchu
(dyrektywa UE 95/54/EG - zgodnooeae
elektromagnetyczna pojazdów).

1 Tabliczka znamionowa
Otworzyae drzwi po stronie pasa? era.
Widaae tabliczke znamionow1 1.

6
7
8
Tabliczka znamionowa
Producent pojazdu
Numer atestu UE
Numer identyfikacyjny pojazdu (FIN)
Dopuszczalna masa ca3kowita
Dopuszczalna masa przyczepy
Dopuszczalne obci1? enie osi przedniej
Dopuszczalne obci1? enie ositylnej
Kod lakieru

Numer identyfikacyjny pojazdu jest nabity
ponadto (niezale? nie od tabliczki znamionowej) na nadwoziu przed fotelem
pasa? era na dole.

321

Silnik

Przesun1ae fotela pasa? era ca3kowicie
do ty3u.
Odchyliae os3one 1 do góry.
Widaae nabity numer identyfikacyjny
pojazdu (FIN) 2.

Numer silnika
Numer silnika wybity jest na silniku.
Szczegó3owych informacji na ten temat
udzielaj1 wszystkie ASO Mercedes-Benz.
2 Numer identyfikacyjny pojazdu (FIN)
C 200

C 280

C 350

Moc znamionowa

135 kW (184 KM)

170 kW (231 KM)

200 kW (272 KM)

Przy predkooeci obrotowej

5500 obr/min

6000 obr/min

Nominalny moment
obrotowy

250 Nm

300 Nm

350 Nm

2800 - 5000 obr/min

2500 - 5000 obr/min

2400 - 5000 obr/min

Ilooeae cylindrów

Ca3kowita pojemnooeae
skokowa

1796 cm

2996 cm

3498 cm3

Maksymalna predkooeae
obrotowa

6450 obr/min

6500 obr/min

322

Osi1gi
C 220 CDI

C 320 CDI

125 kW (170 KM)

165 kW (224 KM)

3800 obr/min

Nominalny moment obrotowy 400 Nm

510 Nm

2000 obr/min

1600 - 2800 obr/min

Ca3kowita pojemnooeae skokowa 2149 cm

2987 cm3

4500 obr/min

5000 obr/min

Predkooeci
Predkooeae maksymalna

1. bieg

55 km/h

40 km/h

39 km/h

2. bieg

94 km/h

71 km/h

72 km/h

3. bieg

138 km/h

113 km/h

115 km/h

4. bieg

192 km/h

161 km/h

163 km/h

5. bieg

235 km/h

241 km/h

203 km/h

204 km/h

6. bieg

229 km/h

250 km/h

323

230 km/h

244 km/h

227 km/h

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
Mechaniczna 6-biegowa
skrzynia biegów

8, 6 s

7, 3 s

-

Automatyczna 5-biegowa
skrzynia biegów*

8, 8 s

Automatyczna 7-biegowa
7, 2 s

6, 3 s

Mechaniczna 6-biegowa skrzynia 8, 8 s
7, 7 s

8, 4 s

6, 8 s

324

Opony i ko3a

! Ze wzgledów bezpieczenstwa zaleca sie
stosowanie ogumienia dopuszczonego do
eksploatacji przez firme DaimlerChrysler w danym modelu pojazdu. Opony takie s1 specjalnie
dostosowane do uk3adów wp3ywaj1cych na
bezpieczenstwo jazdy, jak ABS czy ESP(R).
Firma DaimlerChrysler nie bierze odpowiedzialnooeci za skutki lub szkody powsta3e

w wyniku eksploatacji ogumienia innego ni?
zalecane. Informacji na temat ogumienia
udzielaj1 wszystkie ASO MercedesBenz.
! U? ywanie innych opon ni? sprawdzone
Mercedes-Benz mo? e np. pogorszyae w3aoeciwooeci trakcyjne pojazdu, spowodowaae ha3aoeliw1 jazde, zwiekszone zu? ycie paliwa i samych
opon itp. Ponadto odchylenia w wymiarach
oraz odmienna charakterystyka odkszta3cania
sie opon podczas obci1? enia w trakcie jazdy
mog1 powodowaae ocieranie sie opon o nad-

wozie oraz o elementy konstrukcyjne osi.
Skutkiem tego mo? e byae uszkodzenie opony
lub pojazdu.
i Szczegó3owych informacji na temat opon
i kó3 udzielaj1 wszystkie ASO Mercedes-Benz.
Tabela z wartooeciami cioenienia w ogumieniu
znajduje sie na wewnetrznej stronie pokrywy
wlewu paliwa. Szczegó3owe informacje
dotycz1ce cioenienia w ogumieniu zamieszczono w rozdziale,, Eksploatacja"
Ogumienie jednolite
C 200 / 220 CDI

C 350 / C 320 CDI

Opony letnie

205/55 R16 91V

Opony zimowe

205/55 R16 91H M+S

Ko3o

7J x 16 H2 ET 43

225/50 R16 92V

225/50 R16 92H M+S

7, 5J x 16 H2 ET 53

Obie osie

325

225/45 R17 91W

225/45 R17 91H M+S

Obrecze z lekkich stopów

7, 5J x 17 H2 ET 47

Ogumienie mieszane
Wszystkie modele
Ooe przednia
225 / 45 R17 91W

Obrecze kó3 z lekkich stopów

Ooe tylna
Opony letnie1

245 / 40 R17 91W

8, 5J x 17 H2 ET 58

1 Nie dopuszcza sie monta? u 3ancuchów przeciwoenie? nych.

326

Wyposa? enie AMG*
225/45 R 17 94Y XL

Ooe tylna

245/40 R 17 95Y XL

225/40 R 18 92Y XL

8J x 18 H2 ET 50

255/35 R 18 94Y XL

8, 5J x 18 H2 ET 54

327

Pakiet sportowy*
225 / 45 R17 91W MOExtended

245 / 40 R17 91W1

245 / 40 R17 91W MOExtended1

Opony MOExtended*

i Opony z w3aoeciwooeciami awaryjnymi i tylko
w po31czeniu z obreczami ze stopów lekkich.

225/45 R17 91W MOExtended

328

245/40 R17 91W MOExtended

Obie osie
225/45 R17 91H M+S MOExtended

Ko3o zapasowe*
W zale? nooeci od kraju, wersji silnika i rodzaju zamontowanych kó3 pojazd mo? e byae wyposa? ony w zestaw do uszczelniania opon
TIREFIT, dojazdowe ko3o zapasowe* (typu &quot; Minispare &quot;) lub w normalne ko3o zapasowe*.
C 200 / C 220 CDI / C 280

Opony

T 125/90 R16 99M

T 125/80 R17 99M

Reifendruck (cioenienie powietrza w
4, 2 bara

3, 5B x 16 ET 20

3, 5B x 17 ET 20

Dojazdowe ko3o zapasowe*,, Minispare"1

329

Wymiary pojazdu
D3ugooeae pojazdu (ECE) 4581 mm

4581 mm

Szerokooeae pojazdu

1770 mm

Wysokooeae pojazdu

1444 mm

1448 mm

Rozstaw osi

2760 mm

1 W stanie gotowym do jazdy.

Masa pojazdu
Wartooeae masy w3asnej podano z uwzglednieniem masy kierowcy (68 kg), baga? u (7 kg) i masy wszystkich p3ynów eksploatacyjnych
(zbiornik paliwa nape3niony w 90%). Wyposa? enie dodatkowe zwieksza mase w3asn1 pojazdu i odpowiednio zmniejsza obci1? enie
u? ytkowe.
Masa w3asna (wg norm UE)

1490 kg

1555 kg

1610 kg

1585 kg

1700 kg

Dopuszczalna masa ca3kowita

1975 kg

2040 kg

2095 kg

2070 kg

2185 kg

Dopuszczalne obci1? enie osi
przedniej

945 kg

985 kg

1020 kg

995 kg

1070 kg

1060 kg

1085 kg

1105 kg

1145 kg

Przy jeYdzie z przyczep1

1100 kg

1125 kg

1185 kg

Maksymalne obci1? enie dachu

100 kg

Maksymalne obci1? enie
w baga? niku

331

Hak holowniczy*
Wymiary monta? owe

PóYniejszy monta? haka holowniczego nale? y zleciae wykwalifikowanej stacji obs3ugi.
Mercedes-Benz. Serwis techniczny wykonywany przez wykwalifikowan1 stacje obs3ugi
jest nieodzowny szczególnie przy czynnooeciach zwi1zanych z bezpieczenstwem oraz
przy uk3adach zwi1zanych z bezpieczenstwem i systemach zabezpieczaj1cych przed
skutkami wypadków.

!

Przy monta? u haka holowniczego
w terminie póYniejszym mo? e byae niezbedne
wprowadzenie zmian w uk3adzie ch3odzenia.
Zale? y to od typu pojazdu.
Przy monta? u haka holowniczego w terminie
póYniejszym nale? y wykorzystaae punkty
mocowania do ramy podwozia.

Punkty mocowania haka holowniczego

1 Punkty mocowania
2 Odleg3ooeae od osi tylnej do koncówki
3 Linia oerodkowa osi tylnej
W przypadku fabrycznie zamontowanego
haka holowniczego odleg3ooeae od osi tylnej
do koncówki haka holowniczego wynosi
1151, 3 mm.

332

Materia3y eksploatacyjne i pojemnooeci
Przyczepa z hamulcem

745 kg

750 kg

Przyczepa bez hamulca

1800 kg

statyczne2

75 kg

1 Przy zdolnooeci do pokonywania wzniesien co najmniej 12%.
2 Obci1? enie statyczne nie sumuje sie z mas1 przyczepy.

Materia3y eksploatacyjne
i pojemnooeci
Wskazówki dotycz1ce materia3ów
eksploatacyjnych i pojemnooeci
Materia3ami eksploatacyjnymi s1:
t paliwa (np. etylina, olej napedowy)
t oerodki smarne (np. olej silnikowy, olej
przek3adniowy, smary sta3e)
t p3yn ch3odz1cy
t p3yn hamulcowy
Nale? y stosowaae wy31cznie materia3y
eksploatacyjne sprawdzone i dopuszczone
przez firme DaimlerChrysler, poniewa?
t materia3y te s1 specjalnie dostosowane
do eksploatacji w pojeYdzie marki
Mercedes-Benz

t wymagaj1 tego warunki gwarancji.
Materia3y eksploatacyjne dopuszczone do
stosowania w pojazdach marki MercedesBenz mo? na rozpoznaae po nadruku &quot; MBFreigabe XXX. XX &quot; lub &quot; MB-Approval
XXX. XX &quot; na etykiecie produktu. Wszystkie
inne oznaczenia i informacje okreoelaj1ce
poziom jakooeci produktu lub wskazuj1ce
na zgodnooeae ze specyfikacj1 wg arkusza
XXX. XX nie oewiadcz1 o dopuszczeniu do
stosowania w pojazdach marki
Podczas kontaktu z materia3ami eksploatacyjnymi, jak równie? przy ich sk3adowaniu
i utylizacji nale? y przestrzegaae obowi1zuj1cych przepisów. W przeciwnym razie materia3y te mog1 staae sie zagro? eniem zarówno
dla ludzi, jak i oerodowiska naturalnego.
Materia3y eksploatacyjne nale? y przechowywaae w miejscu niedostepnym dla dzieci.
materia3ów eksploatacyjnych z oczami i skór1, gdy? jest to szkodliwe dla zdrowia.
W razie przypadkowego po3kniecia nale? y
niezw3ocznie udaae sie do lekarza.

Materia3y eksploatacyjne i pojemnooeci

! Pojazdu wyposa? onego w silnik wysoko-

Zu? yte materia3y eksploatacyjne nale? y
utylizowaae zgodnie z przepisami o ochronie
oerodowiska naturalnego!

Paliwo

Przed tankowaniem pojazdu nale? y wy31czyae silnik oraz ogrzewanie dzia3aj1ce
podczas postoju*.

Pojemnooeae zbiornika paliwa
Pojemnooeae ca3kowita:

66 l

w tym rezerwa

8l

pre? ny nie wolno tankowaae etylin1. Do oleju
Nawet minimalne ilooeci etyliny mog1 spowodowaae uszkodzenie uk3adu wtryskowego.
Gwarancja udzielona na pojazd nie obejmuje
uszkodzen spowodowanych dodawaniem
etyliny do oleju napedowego. Nawet minimalne ilooeci oleju napedowego mog1 spowodowaae uszkodzenie
uk3adu wtryskowego. Gwarancja udzielona na
pojazd nie obejmuje uszkodzen spowodowanych dodawaniem oleju napedowego do
etyliny.

Wiecej informacji dotycz1cych paliw
znajduje sie w rozdziale &quot; Eksploatacja &quot;
(? strona 193).
Zu? ycie paliwa
Pojazd zu? ywa wiecej paliwa w nastepuj1cych warunkach:
t przy bardzo niskich temperaturach
t w ruchu miejskim
t przy jeYdzie na krótkich odcinkach
t podczas jazdy z przyczep1
t w terenie górzystym

WskaYniki zu? ycia paliwa okreoelono
wed3ug dyrektywy UE 80/1268/EWG
w nastepuj1cych warunkach testowych:
t W cyklu miejskim symulowano zwyk3y
ruch miejski z czestymi ruszaniami
i zatrzymaniami.
t W cyklu pozamiejskim symulowano
zwyk31 jazde z przyspieszeniami na
wszystkich biegach, w zakresie
predkooeci od 0 do 120 km/h.
t Obliczenia ca3kowitego zu? ycia paliwa
dokonano przy za3o? eniu,? e udzia3
cyklu miejskiego w przebiegu
ca3kowitym wynosi oko3o 37%,
a pozamiejskiego oko3o 63%.

i Rzeczywiste zu? ycie paliwa pojazdu mo? e
troche odbiegaae od podanych wartooeci,
w zale? nooeci od:
t techniki jazdy
t warunków panuj1cych na drodze i rodzaju
dróg
t wp3ywów otoczenia
t stanu technicznego pojazdu.
Pojazdy marki Mercedes-Benz s1 nieustannie
dostosowywane do najnowszego stanu wiedzy
technicznej. Istnieje zatem mo? liwooeae,? e po
zamknieciu redakcji niniejszej instrukcji obs3ugi
rzeczywiste wskaYniki zu? ycia oka? 1 sie ni? sze
ni? wymienione. Aktualne wskaYniki zu? ycia s1
zamieszczane w dokumentach COC (EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY). Dokumenty te s1
wydawane przy odbiorze pojazdu.

Materia3y eksploatacyjne i pojemnooeci

! Nie nale? y stosowaae? adnych specjalnych
dodatków do paliwa. Mog1 one spowodowaae
nadmierne zu? ycie silnika, a nawet doprowadziae do jego uszkodzenia. Stosowanie dodatków specjalnych ogranicza mo? liwooeci
zg3aszania roszczen z tytu3u gwarancji.

CO2 (dwutlenek wegla) jest gazem, który
wed3ug dzisiejszej wiedzy stanowi g3ówn1
przyczyne ocieplania sie klimatu na Ziemi
(efekt cieplarniany). Emisja CO2 jest powi1zana ze zu? yciem paliwa i zale? y od:

efektywnego wykorzystywania paliwa
przez silnik
t czynników innych ni? techniczne, np.
wp3ywu oerodowiska lub stanu dróg.
Oszczedny sposób jazdy i regularne przegl1dy pojazdu mog1 przyczyniae sie do
zmniejszenia emisji CO2.

Zu? ycie paliwa wg dyrektywy
80/1268/EWG
Dane nie odnosz1 sie do okreoelonego pojazdu, umo? liwiaj1 jednak dokonanie porównan miedzy poszczególnymi typami, wzgl.
modelami pojazdów.
Mechaniczna skrzynia biegów

C 2001

C 2801

C 220 CDI1

7, 9 l/100 km

9, 4 l/100 km

C 320 CDI1

6, 1 l/100 km

W ruchu miejskim
W ruchu pozamiejskim
W trybie mieszanym
Emisja CO2
1 Czeoeae danych w chwili oddawania do druku niniejszej instrukcji by3a jeszcze niedostepna.

335

Materia3y eksploatacyjne i pojemnooeci

Emisja CO2

C 200 1

8, 2 l/100 km

W ruchu miejskim

C 3501

6, 7 l/100 km

Wykaz olejów silnikowych, które zosta3y sprawdzone wed3ug przepisów dotycz1cych materia3ów eksploatacyjnych Mercedes-Benz
i dopuszczone do stosowania, dostepny jest w ka? dej ASO Mercedes-Benz. Dodatkowo na opakowaniach olejów znajduj1 sie
informacje o uzyskaniu dopuszczenia do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz 31cznie z numerem arkusza przepisów dot.
materia3ów eksploatacyjnych MB. W tabeli poni? ej podano numery arkuszy przepisów dotycz1cych materia3ów eksploatacyjnych MB
zawieraj1ce specyfikacje olejów dopuszczonych do stosowania w silnikach okreoelonego typu:
C 200
Nr arkusza MB

229. 3/229. 31/229. 5/229. 51

229. 1/229. 5

C 220 CDI
336

228. 51/229. 51

Materia3y eksploatacyjne i pojemnooeci

! Nie nale? y stosowaae? adnych dodatków
specjalnych. Mog1 one spowodowaae nadmierne zu? ycie podzespo3ów, a nawet doprowadziae
do ich uszkodzenia. Stosowanie dodatków

specjalnych ogranicza mo? liwooeci zg3aszania
roszczen z tytu3u gwarancji.

! Je? eli zalecany olej silnikowy jest niedostepny, mo? na do pojazdu wyposa? onego
w filtr cz1stek sta3ych przejoeciowo zastosowaae

olej silnikowy dopuszczony do pojazdów bez
filtra cz1stek sta3ych (228. 5).
W takiej sytuacji nale? y jednak w najbli? szym
mo? liwym terminie zleciae wymiane oleju.

Pojemnooeci
Wszystkie podane ni? ej wartooeci dotycz1 ca3kowitej pojemnooeci silnika.
Silnik z filtrem
oleju

Ilooeae do wymiany

5, 5 l

8, 0 l

6, 5 l

8, 5 l

Lepkooeae oleju silnikowego
Pod pojeciem lepkooeci nale? y rozumieae
wspó3czynnik oporu stawianego przez
ciecz, przeciwdzia3aj1cego wewnetrznie
ruchowi jej cz1stek.
Lepkooeae jest równie? wyznacznikiem p3ynnooeci cieczy. W przypadku oleju silnikowego du? a lepkooeae jest równoznaczna
z wieksz1 gestooeci1, a ma3a - z mniejsz1.
Temperatura ma bardzo du? y wp3yw na
lepkooeae cieczy. Na skutek wzrostu temperatury lepkooeae zmniejsza sie, a na skutek
spadku temperatury ulega nieproporcjonalnemu (krzywa o przebiegu wyk3adniczym) wzrostowi.

Lepkooeae oleju silnikowego musi byae tak
dobrana, aby rozruch silnika i zasilanie
olejem miejsc smarowania w niskich
temperaturach by3o zapewnione i jednoczeoenie, aby przy wysokiej temperaturze
pracy silnika film olejowy nie ulega3
rozerwaniu.
Prosimy dobieraae klase SAE (lepkooeae) oleju
silnikowego na podstawie zamieszczonego poni? ej diagramu, w zale? nooeci od
przewidywanej, przecietnej temperatury
otoczenia. Limity temperatury s3u? 1 do
orientacji i przez krótki czas dopuszczalne
s1 rozbie? nooeci w stosunku do podanych
w diagramie wartooeci.

337

Nale? y stosowaae wy31cznie olej przek3adniowy dopuszczony do eksploatacji w pojazdach osobowych zgodnie z arkuszem
231. 1 przepisów dotycz1cych materia3ów
eksploatacyjnych Mercedes-Benz. W zale? nooeci od wersji skrzyni biegów nale? y
uwzgledniae odpowiednie przepisy
dotycz1ce materia3ów eksploatacyjnych,
ujete w arkuszach 235. 10, 236. 10
i 236. 12. Lista sprawdzonych i dopuszczonych do stosowania olejów przek3adniowych jest dostepna w ka? dej ASO
Mercedes-Benz.

! Nie nale? y stosowaae? adnych dodatków

i Uk3ad ch3odzenia jest fabrycznie nape3niony p3ynem ch3odz1cym zapewniaj1cym
odpowiednie zabezpieczenie przed korozj1
i zamarzaniem.

! Uk3ad ch3odzenia nale? y nape3niaae wymieszanym uprzednio p3ynem ch3odz1cym o sk3adzie zapewniaj1cym odpowiedni stopien
ochrony przed zamarzaniem.
W przeciwnym razie silnik mo? e ulec uszkodzeniu. Dalsze wskazówki dotycz1ce p3ynu
ch3odz1cego i nape3niania uk3adu ch3odzenia
s1 zamieszczone w arkuszu nr 310. 1 przepisów
dotycz1cych materia3ów eksploatacyjnych
Mercedes-Benz.
! Nale? y zawsze stosowaae p3yn ch3odz1cy

specjalnych. Mog1 one spowodowaae nadmierne zu? ycie podzespo3ów, a nawet doprowadziae do ich uszkodzenia. Stosowanie
dodatków specjalnych ogranicza mo? liwooeci
o w3aoeciwym sk3adzie - równie? w krajach o gor1cym klimacie!
W przeciwnym razie uk3ad ch3odzenia jest niedostatecznie zabezpieczony przed korozj1,
a p3yn ch3odz1cy ma zbyt nisk1 temperature
wrzenia.

P3yn ch3odz1cy
i oerodka zapobiegaj1cego korozji i zamarzaniu. W uk3adzie ch3odzenia spe3nia on
t zabezpieczanie przed korozj1
t ochrone przed zamarzaniem
t podwy? szenie punktu wrzenia

Przy przepisowym ste? eniu oerodka zapobiegaj1cego korozji i zamarzaniu temperatura wrzenia p3ynu ch3odz1cego wynosi
ok. 130 °C.
Ste? enie oerodka zapobiegaj1cego korozji
i zamarzaniu w uk3adzie ch3odzenia
t powinno wynosiae co najmniej 50%.
Zabezpiecza to uk3ad ch3odzenia przed

338

zamarznieciem przy spadku temperatury do ok. -37 °C. Ste? enie nie
powinno byae wy? sze ni?
t 55% (zabezpieczenie przed mrozem
do -45 °C), poniewa? pogarsza to
mo? liwooeci odprowadzania ciep3a
przez p3yn ch3odz1cy.
Gdy spadnie poziom p3ynu ch3odz1cego
w pojeYdzie, nale? y uzupe3niae mieszanine
w proporcji 1:1 wody i oerodka zapobiegaj1cego korozji i zamarzaniu. Firma
DaimlerChrysler zaleca stosowanie oerodka
dopuszczonego do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

! Uk3ad ch3odzenia nape3niany jest p3ynem
o du? ej trwa3ooeci, który jednak musi zostaae
wymieniony najpóYniej po up3ywie 15 lat lub
po przebiegu 250 000 kilometrów. Wymiana
powinna zostaae potwierdzona w &quot; Ksi1? ce
obs3ugi &quot;!
Firma DaimlerChrysler udziela gwarancji tylko
wówczas, gdy stosowane s1 oerodki zapobiegaj1ce korozji i zamarzaniu dopuszczone
do eksploatacji w pojazdach marki
Wszystkie podane ni? ej wartooeci dotycz1 ca3kowitej pojemnooeci uk3adu ch3odzenia.
Ste? enie oerodka zapobiegaj1cego korozji i zamarzaniu
chroni1ce przed mrozem do -37 °C
(ok. 50%)
chroni1ce przed mrozem do -45 °C
(ok. 55%)
P3yn hamulcowy
P3yn hamulcowy z biegiem czasu wch3ania
wilgoae z atmosfery. Powoduje to
obni? enie temperatury wrzenia.

Jeoeli temperatura wrzenia p3ynu hamulcowego jest zbyt niska, przy du? ym obci1? eniu hamulców (np. przy zjazdach z prze3eczy górskich) w uk3adzie hamulcowym
mog1 powstawaae pecherzyki powietrza.
Zjawisko to zmniejsza skutecznooeae
hamowania.

P3yn hamulcowy nale? y wymieniaae co dwa
lata! Wymiana powinna zostaae
potwierdzona w &quot; Ksi1? ce obs3ugi &quot;.

i W komorze silnika zazwyczaj umieszcza sie
informacje przypominaj1c1 o terminie
nastepnej wymiany p3ynu hamulcowego.

Uk3ad spryskiwaczy szyb
Zbiornik p3ynu do spryskiwaczy ma pojemnooeae ok.
Uk3ad zmywania reflektorów* i uk3ad
spryskiwaczy szyb zasilane s1 ze wspólnego zbiornika p3ynu do spryskiwaczy.
Zbiornik p3ynu do spryskiwaczy nale? y
nape3niaae mieszanin1 sk3adaj1c1 sie
z wody i koncentratu oerodka do mycia
szyb. Proporcje mieszania nale? y
dostosowaae do przewidywanych
temperatur zewnetrznych.

339

Wycieraczki nie pozostawiaj1 wtedy
smug. Uk3ad zmywania reflektorów*
i uk3ad spryskiwaczy nie zamarzaj1.

340

nr katalogowy 6515 0617 25 PL wydanie NA 2007/03 a DE

TECHfresh. pl

Sprawdź naszą bogatą bazę wiedzy dotyczącej sprzętu komputerowego oraz RTV i AGD. Czeka tu na Ciebie niejeden poradnik, instrukcja obsługi oraz ranking najlepszych urządzeń i sprzętów. Kompleksowo podpowiadamy oraz dzielimy się wiedzą.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego użycia Cal Royal Crcode 204