Najczęściej zadawane pytania Craftsman 917 20403

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Craftsman 917 20403 dotyczą m.in. instrukcji obsługi, części zamiennych, wsparcia technicznego i usług gwarancyjnych. Użytkownicy mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Craftsman 917 20403 na stronie internetowej producenta lub używając wyszukiwarki online. Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące produktu. Mogą również skontaktować się z centrum wsparcia technicznego w celu uzyskania dalszej pomocy.

Ostatnia aktualizacja: Najczęściej zadawane pytania Craftsman 917 20403

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pytanie1. Czy mogę zamówić większy pojemnik lub drugi bez dodatkowych opłat?

OdpowiedźTak można zmienić ilość pojemników lub ich wielkość w zależności od potrzeb. Za zmianę nie ponosi się dodatkowych opłat.

2. Czy za zamianę pojemnika na większy lub doposażenie w większą ilość pojemników wiąże się z wyższą opłatą?

Właściciel nieruchomości nie ponosi wyższych opłat - opłata jest ryczałtowa i jest niezależna od ilości pojemników.

3. Gdzie można oddać tzw. odpady problemowe i czy trzeba płacić za nie.

Tzw. odpady problemowe np. budowlane, poremontowe, leki, zużyty sprzęt RTV i AGD można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ktore są zlokalizowane przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu (baza MZK) oraz przy ZGO w miejscowości Zakurzewo. Przekazanie odpadów do PSZOK jest nieodpłatne dla mieszkańców Grudziądza.

4. Kto odbiera odpady komunalne z danej niruchomości?

Firmy, z którymi gmina - miasto Grudziądz zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

5. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

6. Jakie są konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

7. Czy segregowanie odpadów się opłaca?

Oczywiście - mniej odpadów trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu. Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV i baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych).Segregowanie odpadów to czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci.

8. Jakie nieruchomości obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Grudziądzu?

System obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości zamieszkałe częściowo, zwane dalej „mieszanymi”. Niezamieszkała część nieruchomości „mieszanych” jest użytkowana np. do prowadzenia działalności gospodarczej i powstają na niej odpady komunalne. Systemem objęte są również Rodzinne Ogrody Działkowe oraz Placówki Oświatowo-Wychowawcze.

9. Kto sprawuje nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi odpadami komunalnymi?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów sprawuje gmina.

10. Kto wyposaża nieruchomosci w pojemniki na odpady?

Gmina - miasto Grudziądz realizuje tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy zostali wyłonieni w przetargu, oni też wyposażą nieruchomości w określoną ilość pojemników.

11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę, meble, odpady rozbiórkowe itp.?

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przekazanie do Punktów Selektywngo Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które funkcjonują przy ul. Do w/w punktów można przekazać tzw. odpady problemowe. Jest także możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp. ).

12. Kiedy składamy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklaracja jest dokumentem podstawowym w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Składamy ją w przypadku rozpoczęcia zamieszkiwania lub zmiany innych danych np. ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Trzeba w nim również podać informacje, które pozwolą ustalić wysokość opłaty. Niezłożenie deklaracji jest karalne tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku niezłożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, Prezydent określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz odpadów.

13. Skąd mam czerpać informacje o zasadach wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

Podstawowe zasady dotyczące gospodarki i odbioru odpadów komunalnych znajdują się w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz" - przyjętym przez radę gminy. Ponadto na stronie internetowej www. odpady. grudziadz. pl oraz w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram którą to miasto udostępnia nieodpłatnie swoim mieszkańcom gdzie zawarte są informacje na temat całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto szczegółowe informacje możemy uzyskać pod numerami telefonów (56) 4510283, (56) 4510285, (56) 4510335 (56) 4510220.

14. Jaki jest sposób naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Grudziądzu?

Od dnia 1 maja 2021r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Należy pamiętać, iż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na każde mieszkańca obowiązek segregacji odpadów.

15. Do którego pojemnika powinniśmy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Opakowania (kartoniki) po mleku, sokach są to tzw. opakowania wielomateriałowe i należy je wrzucać do pojemnika/worka koloru żółtego przeznaczonego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali.

Szukaj w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ)

Wyszukaj najczęściej zadawane pytanie dotyczące Twojego urządzenia Brother

Wyniki wyszukiwania dla:

Nie znaleziono! Brak wyników do wyświetlenia..

  1. Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dla kandydatów 

Czy istnieje możliwość pracy ½ lub ¾ etatu?

Tak, jako pracodawca jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań kandydatów, oferując im zatrudnienie w różnych wymiarach czasu pracy.

Czy mogę zostawić swoje CV w sklepie?

Nie przewidujemy możliwości pozostawienia CV w sklepie. Możesz przekazać swoje CV aplikując na ofertę znajdującą się w ofertach pracy na naszej stronie. Znajdziesz tamwszystkie oferty z konkretnych lokalizacji, do których aktualnie prowadzimy rekrutację. 

Jak wygląda proces rekrutacyjny?
Jakie benefity oferuje ALDI?

W ALDI napędza nas pewność, dlatego oferujemy naszym pracownikom przejrzyste zasady zawierania umów: oferujemy umowę o pracę w stabilnej firmie z ponad 100 letnią tradycją, z pominięciem okresu próbnego. Pierwszą umowę otrzymasz na rok, a kolejną na czas nieokreślony. Wśród benefitów pozapłacowych znajdziesz m. in. pakiet sportowy, prywatną opiekę medyczną, czy kartę przedpłaconą na zakupy w ALDI. Więcej informacji na temat tego, co oferujemy w ALDI, znajdziesz w zakładce Benefity. 

Jak długo trwa rekrutacja?

Czas trwania procesu rekrutacji w ALDI zależy od stanowiska, na które aplikujesz. Po każdym etapie wracamy jak najszybciej z informacją zwrotną do wszystkich kandydatów, którzy spełniają wymagania dotyczące pracy na danym stanowisku.

Nie mam polskiego obywatelstwa. Czy mogę aplikować do ALDI?

Tak, brak polskiego obywatelstwa jest nie jest dla nas przeszkodą - wspieramy procedury legalizujące pobyt.

Czy mogę odbyć praktyki w ALDI?

Tak, prowadzimy program praktyk studenckich ALDINext, które możesz odbyć latem w naszej Centrali w Katowicach lub Spółce Regionalnej w Chorzowie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Jestem Studentem i aplikowania. 

W jakich godzinach odbywa się praca w sklepie?

Większośc naszych sklepów jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach 06:00 - 22:00. W niedziele handlowe pracujemy od 09:00 do 20:00. Pracownicy sklepów pracują w systemie 2-zmianowym.

W jakich godzinach odbywa się praca w Centrali i Spółkach Regionalnych?

Standardowo pracę w Centrali lub Spółce Regionalnej można rozpocząć w godzinach 07:00 - 09:00. Godziny te mogą się jednak różnić w zależności od zajmowanego stanowiska. Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy przekazywane są podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dla pracowników ALDI

Gdzie mam wykonać badania wstępne do pracy?

Zanim rozpoczniesz pracę w ALDI, otrzymasz od nas pakiet dokumentów wymaganych do zatrudnienia: skierowanie na badania oraz szczegółowe instrukcje o działaniach, jakie musisz wykonać. Na skierowaniu znajdziesz numer infolinii, przez którą możesz umówić dogodny dla Ciebie termin i placówkę wykonania badań wstępnych. 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć przed rozpoczęciem pracy?

Każda osoba rozpoczynająca pracę w ALDI, otrzymuje od nas pakiet dokumentów do wypełnienia przed rozpoczęciem pracy i skierowanie na badania.

Po wykonaniu badań wstępnych lekarz, wystawia orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy. To orzeczenie wraz z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi należy przekazać nam przed podpisaniem umowy o pracę.

Ważne jest też, aby jak najszybciej dostarczyć nam także kopie świadectw pracy i/lub kopie dyplomów potwierdzających Twoje wykształcenie.

Czy korzystanie z benefitów jest obowiązkowe?

Nie, korzystanie z benefitów nie jest obowiązkowe. Samodzielnie decydujesz o tym, z których benefitów chcesz skorzystać i w jakim zakresie. My umożliwimy Ci korzystanie ze wszystkich, które są dedykowane do Twojego obszaru pracy.

Czy decyzję o korzystaniu z benefitów muszę podjąć przy podpisaniu umowy?

Nie, możesz w dowolnym momencie zgłosić zainteresowanie, bądź zrezygnować z każdego benefitu.

Jak długo trwa szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku?

Po zatrudnieniu chcemy umożliwić nowym osobom poznanie współpracowników, dobrze wyjaśnić procesy obowiązujące w firmie i zaznajomić ich z zadaniami, wynikającymi z ich zakresu obowiązków. Gdy do nas dołączysz, weźmiesz udział w programie wdrożeniowym, którego czas zależy od Twojego stanowiska. Szkolenie może trwać od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Czy jako pracownik ALDI mogę aplikować na inne stanowisko?

Wszystkich naszych pracowników zachęcamy i wspieramy w rozwoju wewnątrz naszej organizacji. Jeśli zainteresowała Cię konkretna oferta pracy, możesz na nią aplikować w ramach rekrutacji wewnętrznej. Aby to zrobić, przekaż swoje zgłoszenie wybierając przycisk „Aplikujw ofertach pracy, wypełnij formularz rekrutacyjny i koniecznie zaznacz, że jesteś pracownikiem ALDI.

Dowiedz się więcej

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

SMS

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień i czasBrak podanej daty

Dzień przypomnienia

Dwa dni wcześniej

Jeden dzień wcześniej

W dniu oferty

Godzina

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions. regionSwitchHeadline

regions. regionSwitchText

regions. regionSwitchTextExplicitSwitch

Najczęściej zadawane pytania Craftsman 917 20403

Bezpośredni link do pobrania Najczęściej zadawane pytania Craftsman 917 20403

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Najczęściej zadawane pytania Craftsman 917 20403