Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685

Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685 jest szczegółowym zestawem zasad i wytycznych dotyczących konstrukcji i instalacji zestawu chłodniczego Beko Ccfh1685. Zawiera szczegółowe informacje na temat przygotowania i montażu urządzenia oraz instrukcje dotyczące konserwacji i napraw. Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685 zawiera również wszystkie wymagane normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Jest to kompletny zestaw informacji, który pomaga w prawidłowym wykorzystaniu i długotrwałym wykorzystaniu zestawu chłodniczego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685

Liczba wyników dla zapytania 'rysunek techniczny kl 6': 10000+

Rysunek technicznyTeleturniej

wg Gosiamjjj

Klasa 5Klasa 6Technika

Rysunek technicznyKoło fortuny

wg Bgorzelak90

Klasa 6

Rysunek techniczny powtórzenieO rety! Krety!

wg Annanizioelk

Rysunek techniczny- przyboryPołącz w pary

wg Malgorzata329

Brainy kl. 6 unit 1 activitiesPołącz w pary

wg Machweronika2

AngielskiBrainy kl. 6

Brainy kl. 6 unit 1 jobs, activities and workplaces

Rysunek techniczny- powtórka z techniki Test

wg Dariamz

Rysunek techniczny- przyboryPołącz w pary

wg Paulakor

Rysunek Techniczny QuizTest

wg Kubam1a

Brainy 6 unit 5 vocabulary food and cookingSortowanie według grup

wg Machweronika2

Brainy 6 unit 4 animals

p 40 must/mustn'tMagnetyczne słowa

wg Martacielma

steps plus kl 6

past continuous tensePorządkowanie

wg Martacielma

Brainy 6 unit 4 categories

Steps 3 Unit 2 vocabulary p 23Znajdź parę

wg p 37 adjectives for animals unit 3 steps 3Znajdź słowo

wg past continuous-questionsPołącz w pary

wg irregular verbs steps plus 3Odkryj karty

wg Brainy kl. 6 unit 1 jobs

Brainy 6 unit 4 adjectives and things for pets

Brainy kl. 6 unit 1 workplaces

p 7 jobs vocabularyAnagram

wg Brainy 6 unit 5 phrases

p 75 food vocabularyKoło fortuny

wg past simple negative sentences

Klasa 7

p 5 present simple grammarTest

wg p 32 the history of football vocabularyBrakujące słowo

wg p 37 wild animals

p 67 useful phrases at the cinema

p 7 Past Continuous/Past Simple

rysunekRysunek z opisami

wg Kbialoskórska

email phraases p 97 steps plus 3

p 27 talking about events vocabulary

p 5 welcome unit everyday english

p 89 health vocabulary presentation

Brainy 6 unit 6 Ilnesses and injuries

unit 2 sport -vocabulary revision

p 92 present perfect sentences

Brainy 6 unit 6 dialoguesBrakujące słowo

wg Brainy 6 unit 6 Phrases

Brainy 6 unit 6 Accidents

p 7 nature vocabularyKrzyżówka

wg p 56 vocabulary a celebration of cooking

p 41 weather vocabularyOdwracanie kart

wg p 64-65vocabulary

past simple negations

Brainy 6 unit 6 mini dialogues

Brainy 6 unit 6 ilnesses and treatments

Brainy kl. 6 - unit 1 household chores

p 75 shopping vocabulary

p 37 wild animalsPrzebij balon

wg p 89 health vocabulary presentationSamolot

wg 2ALink kl 6

p 23 sports equipment Test obrazkowy

wg p 23 sports equipment vocabulary

p 23 sports equipment presentationPasujące pary

wg christmas vocabulary 2

p 90 vocabulary

Brainy kl. 6 jobs, workplaces and activities

p 41 weather vocabulary anagrams

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CN 232220. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CN 232220 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CN 232220


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CN 232220

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Prosimy sprawdzi przy odbiorze, czy chlodziarka nie jest uszkodzona, i czy wszystkie jej czci i akcesoria s w naleytym stanie. Prosimy nie uywa zamraarki, jeli jest uszkodzona, prosimy jej nie uruchamia, a w razie wtpliwoci poradzi si sprzedawcy. Nie mona pozwoli, aby zamraark bawily si dzieci · Nie mona siada ani stawa, a take pozwala dziecion siada ani stawa ani na samej chlodziarce, ani na wysuwanych z niej elementach. Chlodziarka ta nie zawiera fluorowanych czynników chlodzcych (CFC/HFC), a tylko chlodziwo izobutanowe (R 600a), gaz ziemny nieszkodliwy dla rodowiska naturalnego. [... ] Aby wylczy t funkcj, ponownie nacinijcie przycisk "Quick Fridge" [Szybkie chlodzenie]. Funkcja ta nie zostanie wywolana przy przywróceniu zasilania po jego awaryjnym wylczeniu. Aby wylczy t funkcj, ponownie nacinij przycisk "Quick Freeze" [Szybkie zamraanie]. Jeli chcecie zamrozi znaczne iloci wieej ywnoci, nacinijcie przycisk "Quick Freeze" przed wloeniem jej do komory zamraalnika. Za wielokrotnym naciskaniem raz po raz przycisku szybkiego zamraania Quick uruchomi si elektroniczne zabezpieczenie i sprarka nie zostanie uruchomiona od razu. Ikonka ta miga w animowany sposób, gdy funkcja Quick Fridge [Szybkie chlodzenie] jest czynna. Ikonka ta miga w animowany sposób, gdy zalczona jest funkcja szybkiego zamraania. Chlodziarka zostanie uruchomiona w najbardziej oszczdnym trybie co najmniej 6 godzin póniej, a gdy funkcja ta jest aktywna zapali si wskanik oszczdnego uytkowania. Nacinij ten przycisk, aby nastawi temperatur w komorze zamraalnika odpowiednio na -18, -20, -22, oraz -24. Lampka ta zapala si jako ostrzeenie w razie zbyt wysokiej temperatury lub awarii. Wskanik uytkowania oszczdnego zapala si, gdy temperatura w komorze zamraania nastawiona jest na-18° Wska nik uytkowania oszczdnego C. Ganie, gdy wybierze si funkcj szybkiego chlodzenia lub szybkiego zamraania. Surowe miso najlepiej przechowywa w polietylenowym woreczku na drugiej pólce od góry chlodziarki. przed wloeniem do chlodziarki gorc ywno i napoje naley ostudzi do temperatury pokojowej. Sugeruje si, aby nie trzyma zamroonej ywnoci nad pokryw pojemnika na wiee warzywa w celu jej rozmroenia. Uwaga W chlodziarce nie naley przechowywa substancji wybuchowych ani pojemników z latwopalnymi gazami pdnymi (mietana w puszkach, puszki z rozpylaczami itp. Gdy tryb oszczdzania energii jest czynny, wylcza si za naciniciem dowolnego przycisku lub otwarciem drzwiczek, a ikonki na wywietlaczu powracaj do stanu normalnego. Ponownie równoczenie nacinij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski Quick Frdge [Szybkie chlodzenie] i FF Set [Nastawienie FF]. W urzdzeniu tym mona zarówno zamraa ywno wie, jak i przechowywa uprzednio zamroon. Naley zachowa ostrono przy obchodzeniu si z produktami zamroonymi, takimi jak barwne kostki lodu. Aby zachowa oryginalne wlasnoci ywnoci, naley j zamraa tak szybko, jak to moliwe. ] Aby wylczy alarm z powodu otwartych drzwiczek wystarczy przycisn dowolny przycisk na wywietlaczu lub zamkn drzwiczki. Dla wygody uzytkownika drzwiczki do tej chlodziarki zaprojektowano tak, aby mona je bylo otwiera w obie strony. Jeli chcecie, aby dzrwiczki otwieraly si w drug stron, prosimy zglosi si po pomoc do najbliszego autoryzowanego punktu serwisowego. Symbol na wyrobie lub opakowaniu oznacza, e wyrób ten nie moe by traktowany jako odpadki domowe. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CN 232220

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CN 232220.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO CN 236220. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO CN 236220 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO CN 236220


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO CN 236220

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Prosimy sprawdzi przy odbiorze, czy chlodziarka nie jest uszkodzona, i czy wszystkie jej czci i akcesoria s w naleytym stanie. Prosimy nie uywa zamraarki, jeli jest uszkodzona, prosimy jej nie uruchamia, a w razie wtpliwoci poradzi si sprzedawcy. Nie mona pozwoli, aby zamraark bawily si dzieci · Nie mona siada ani stawa, a take pozwala dziecion siada ani stawa ani na samej chlodziarce, ani na wysuwanych z niej elementach. Chlodziarka ta nie zawiera fluorowanych czynników chlodzcych (CFC/HFC), a tylko chlodziwo izobutanowe (R 600a), gaz ziemny nieszkodliwy dla rodowiska naturalnego. [... ] Aby wylczy t funkcj, ponownie nacinijcie przycisk "Quick Fridge" [Szybkie chlodzenie]. Funkcja ta nie zostanie wywolana przy przywróceniu zasilania po jego awaryjnym wylczeniu. Aby wylczy t funkcj, ponownie nacinij przycisk "Quick Freeze" [Szybkie zamraanie]. Jeli chcecie zamrozi znaczne iloci wieej ywnoci, nacinijcie przycisk "Quick Freeze" przed wloeniem jej do komory zamraalnika. Za wielokrotnym naciskaniem raz po raz przycisku szybkiego zamraania Quick uruchomi si elektroniczne zabezpieczenie i sprarka nie zostanie uruchomiona od razu. Ikonka ta miga w animowany sposób, gdy funkcja Quick Fridge [Szybkie chlodzenie] jest czynna. Ikonka ta miga w animowany sposób, gdy zalczona jest funkcja szybkiego zamraania. Chlodziarka zostanie uruchomiona w najbardziej oszczdnym trybie co najmniej 6 godzin póniej, a gdy funkcja ta jest aktywna zapali si wskanik oszczdnego uytkowania. Nacinij ten przycisk, aby nastawi temperatur w komorze zamraalnika odpowiednio na -18, -20, -22, oraz -24. Lampka ta zapala si jako ostrzeenie w razie zbyt wysokiej temperatury lub awarii. Wskanik uytkowania oszczdnego zapala si, gdy temperatura w komorze zamraania nastawiona jest na-18° Wska nik uytkowania oszczdnego C. Ganie, gdy wybierze si funkcj szybkiego chlodzenia lub szybkiego zamraania. Surowe miso najlepiej przechowywa w polietylenowym woreczku na drugiej pólce od góry chlodziarki. przed wloeniem do chlodziarki gorc ywno i napoje naley ostudzi do temperatury pokojowej. Sugeruje si, aby nie trzyma zamroonej ywnoci nad pokryw pojemnika na wiee warzywa w celu jej rozmroenia. Uwaga W chlodziarce nie naley przechowywa substancji wybuchowych ani pojemników z latwopalnymi gazami pdnymi (mietana w puszkach, puszki z rozpylaczami itp. Gdy tryb oszczdzania energii jest czynny, wylcza si za naciniciem dowolnego przycisku lub otwarciem drzwiczek, a ikonki na wywietlaczu powracaj do stanu normalnego. Ponownie równoczenie nacinij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski Quick Frdge [Szybkie chlodzenie] i FF Set [Nastawienie FF]. W urzdzeniu tym mona zarówno zamraa ywno wie, jak i przechowywa uprzednio zamroon. Naley zachowa ostrono przy obchodzeniu si z produktami zamroonymi, takimi jak barwne kostki lodu. Aby zachowa oryginalne wlasnoci ywnoci, naley j zamraa tak szybko, jak to moliwe. ] Aby wylczy alarm z powodu otwartych drzwiczek wystarczy przycisn dowolny przycisk na wywietlaczu lub zamkn drzwiczki. Dla wygody uzytkownika drzwiczki do tej chlodziarki zaprojektowano tak, aby mona je bylo otwiera w obie strony. Jeli chcecie, aby dzrwiczki otwieraly si w drug stron, prosimy zglosi si po pomoc do najbliszego autoryzowanego punktu serwisowego. Symbol na wyrobie lub opakowaniu oznacza, e wyrób ten nie moe by traktowany jako odpadki domowe. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO CN 236220

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO CN 236220.

Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik techniczny dostawcy Beko Ccfh1685