Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg

Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg jest przydatnym narzędziem do monitorowania i analizy wydajności maszyn i urządzeń. Jest to narzędzie, które zapewnia wgląd w szczegóły wydajności w wielu różnych aspektach. Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg może być przydatne w identyfikacji problemów i potencjalnych problemów z wydajnością. Może również pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i wykryciu obszarów, w których wydajność może się poprawić. Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg może również służyć jako dokument używany do celów szkoleniowych, pozwalając zainteresowanym stronom zrozumieć, jak działa dane urządzenie lub maszyna.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

W załącznikach od 2. 1 do 2. 10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obecnie obowiązujące uchwały KRBR, w tym uchwałę odnoszącą się do nowego kodeksu etyki, oraz odniesienia do odpowiednich interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

Rodzaj usługi: Badanie
Dzień bilansowy: 31. 12. 2020 r.

Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

Jeżeli biegły rewident chciałby także skorzystać z przygotowanego przez PIBR przykładowego oświadczenia kierownika jednostki, to taki zaktualizowany materiał, dostosowany do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. jest udostępniony w „Wyszukiwarce standardów”, po wybraniu ww. filtrów, w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Przy okazji informujemy, że planujemy - jak co roku - opublikowanie „Alertu specjalnego – badanie za 2020 r. ”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. i J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZYWYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

ZAKŁAD

METROLOGII I

PODSTAW

ELEKTROTECHNIKI

ELEKTROTECHNIKA

TEORETYCZNA

LABORATORIUM

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 5

TEMAT ĆWICZENIA:

BADANIE OBWODÓW MAGNETYCZNIE

SPRZĘŻONYCH

AUTOR SPRAWOZDANIA: Data wykonywania ćwiczenia:06.

Data przyjęcia sprawozdania03.

Ocena za sprawozdanie

Spis treści

  1. Cel ćwiczenia............................................................................................................
  1. Przebieg ćwiczenia...................................................................................................
  2. Wyznaczania parametrów cewek metodą watomierza.............................................
   1. Sprawdzenie metod: superpozycji i prądów oczkowych..........................................
    1. Wnioski.....................................................................................................................
     1. Spis rysunków...........................................................................................................
      1. Spis tabel...................................................................................................................
       1. Literatura..................................................................................................................
        1. Załączniki.................................................................................................................

Rysunek 2 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewki A

Rysunek 3 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewki B

Rysunek 4 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewek połączenie zgodne

Rysunek 5 Połączenie elementów do wyznaczania parametrów cewek połączenie przeciwne

W trakcie wykonywania pomiarów wyniki zostały wpisane do protokołu. W poniższejtabeli przedstawiono wyniki pomiarów.

Tabela 1 Wyniki pomiarów

f = 50, 02 Hz Pomiary Obliczeniaelement I U P ω L L RL M kbadany A V W Ω mH Ω H -cewka A 1 19 15, 7 10, 7 34, 06 15, 7 - -cewka B 1 21, 2 16, 25 13, 61 43, 34 16, 25 - -poł. zgodne 1 42, 2 31, 3 28, 30 90, 10 31,1, 19 0,poł. przeciwne 1 39, 8 31, 4 24, 45 77, 85 31,Następnie uzupełniono część z obliczeniami.Obliczono rezystancję cewki

(1)Do obliczania reaktancji cewki należy wyznaczyć impedancję obwodu

(2)Znając rezystancję cewki i impedancję obliczono reaktancję cewki ωL

(3)Obliczono pulsacje

(4)Obliczono indukcyjność cewki

(5)

Rysunek 7 połączenie elementów sprzężenia magnetycznego względem odległości

d cm 0 1 2 3 4 5U 2 V 1, 231 0, 889 0, 650 0, 487 0, 377 0,M H Tabela 2 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznego3, 915 2, 827 2, 067 1, 549 1, 199 0,

d cm 6 7 8 9 10 11U 2 V 0, 236 0, 198 0, 162 0, 137 0, 116 0,M H Tabela 3 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznego0, 750 0, 629 0, 515 0, 435 0, 368 0,

d cm 12 13 14U 2 V 0, 085 0, 076 0,M Tabela 4 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznegoH 0, 2703 0, 2417 0,Obliczono indukcyjność wzajemną

(8)

00123456789 10 11 12 13 14

 1. 1

   2

    3

     4

      M = F (d)

      Odległość pomiędzy cewkami [cm]

      indukcyjność wzajemna [mH]

      Rysunek 8 Wykres indukcyjności wzajemnej względem odległości między cewkami

      1. Wyznaczania parametrów cewek metodą trzech woltomierzy
      2. Układ został zmontowany zgonie ze schematem zamieszczonym na rysunku numerdziewięć. W trakcie pomiarów zwracano baczną uwagę na nieprzekraczanie dopuszczalnychwartości napięć i prądów urządzeń pomiarowych

       Rysunek 9 Schemat układu do wyznaczania parametrów cewek [1]

       f = 75, 02 Hz Pomiary ObliczeniaElement badany U U 1 U 2 ZL cosφ L RL ωL L

       (14)

       Rysunek 10 Wykres wskazowy dla połączenia szeregowego niezgodnego

       Tabela 4 Wyniki pomiarów i obliczeń z badania sprzężenia magnetycznego...................

       1. Literatura
       2. [1] Książek J. Instrukcja do ćwiczenia nr 5: „Badanie obwodów magnetyczniesprzężonych”. UTP, ZMiPE, Bydgoszcz.

        [2] Książek J. „Eliminacja sprzężenia magnetycznego metodą schematu zastępczego”.UTP, ZMiPE, Bydgoszcz 2021.

        [3] Maciej Krakowski „Obw. sprzężone magnet. Politech. Częstochowska” PWN 1995[4] Stanisław Bolkowski „Podręcznik Elektrotechnika”

        1. Załączniki
        2. Protokół z ćwiczenia „Protokół ćw. 3”

         Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

         Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

         Konsultacja merytoryczna:Lek. Beata Wańczyk-Dręczewska

         ten tekst przeczytasz w 4 minutyElektroencefalografia jest jednym z podstawowych badań pozwalających ocenić czynności mózgu. Wykonanie EEG zaleca się w szczególnych przypadkach. Sprawdzamy, kiedy zgłosić się na badanie oraz jak ono przebiega, a także jak wyglądają przygotowania do EEG.

         Andrea Danti / Shutterstock

         • Wskazania do wykonania EEG
         • Przygotowanie do badania EEGPrzebieg EEG głowyInterpretacja wyników EEG – fale alfa, beta, theta, gammaBadanie EEG u dzieci – czy można je wykonywać? Badanie EEG – ile kosztuje?

         Badanie EEG – na czym polega?

         Badanie EGG polega na sprawdzeniu czynności bioelektrycznej mózgu, co możliwe jest dzięki elektrodom przymocowanym do skóry głowy na specjalnym elektroencefalografie. Urządzenie z wyglądu przypomina czepek / siatkę, do którego są doczepione kolorowe elektrody. Rejestrowany sygnał generowany jest przez impulsy przekazywane pomiędzy neuronami.

         Wskazania do wykonania EEG

         EEG głowy wykonuje się w bardzo specyficznych przypadkach. Przede wszystkim stosuje się je w diagnostyce epilepsji. Dzięki badaniu możliwe jest sprawdzenie, jakie formy leczenia będą najbardziej odpowiednie. Oprócz tego jest również niezwykle pomocne przy wskazaniach przyczyn zaburzeń snu (pozwala określić, w jakim rodzaju śpiączki jest chory). Niekiedy EEG przydaje się przy ocenie, w jakim stanie jest mózg po zatruciu środkami neurotoksycznymi. Lekarz prowadzący może zlecić EEG głowy po różnego rodzaju urazach.

         Wskazaniem do wykonania EEG są też zmiany, które mają podłoże w układzie nerwowym. Chodzi tu zwłaszcza o niewyjaśnione omdlenia, zasłabnięcia, utratę równowagi czy symptomy dotykające narządy zmysłów np. zaburzenia wzroku czy słuchu. Badanie EEG zlecane jest również przy częstych bólach głowy. Elektroencefalografia głowy pozwala również wykryć w niektórych przypadkach przyczyny jąkania się.

         Zobacz, z jakich powodów dziecko może się jąkać

         Przygotowanie do badania EEG

         Badanie EEG nie wymaga od pacjenta szczególnych przygotowań. Warto jednak pamiętać, by 48 godzin przed planowaną wizytą odstawić wszystkie substancje, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na działanie mózgu. Chodzi tu głównie o leki oddziałujące na układ nerwowy, bo to one mogę w największym stopniu zaburzyć wynik EEG. Należy zrezygnować również z kawy i alkoholu.

         W dniu badania trzeba przede wszystkim zjeść lekkostrawny posiłek. To o tyle istotne, że zmiany poziomu glukozy mogą wpłynąć na aktywność mózgu.

         Ważne jest również to, aby dokładnie umyć włosy na skórze głowy i nie nakładać na nie żadnych produktów do stylizacji, ponieważ mogłyby one zaburzać przewodnictwo neuronów.

         Przebieg EEG głowy

         Elektroencefalografia jest bezbolesna, więc nie należy się jej obawiać. Lekarz przeprowadzający badanie nałoży w odpowiednich miejscach na głowę żel, który pozwala na lepsze przekazywanie sygnału do elektrod. Następnie na głowę zakłada się czepek z elektrodami. Pacjent kładzie się. W pozycji leżącej spędzi kolejne kilkadziesiąt minut.

         W czasie badania wykonuje się próby z zamykaniem i otwieraniem oczu, fotostymulacją i hiperwentylacją, ale przez większość czasu badany leży nieruchomo z zamkniętymi oczami.

         EEG głowy trwa 45 minut.

         Interpretacja wyników EEG – fale alfa, beta, theta, gamma

         Interpretując wyniki EEG, analizuje się amplitudę oraz częstotliwość fal mózgowych. Wyróżnia się kilka podstawowych fal, które naturalnie mogą pojawić się w zapisie EEG:

         • Fale alfa (częstotliwość 8-13 Hz, amplituda 30-100 mcV/m) - rejestrowane, gdy badany odpoczywa z zamkniętymi oczami. W momencie pojawienia się bodźców wzrokowych ulegają one jednak wytłumieniu;

         • Fale beta (częstotliwość 12-30 Hz, amplituda >30 mcV/m) - są charakterystyczne dla stanu skupionej uwagi;

         • Fale gamma (częstotliwość 25-100 Hz) - pojawiają się przy percepcji bodźców zmysłowych oraz przy zapamiętywaniu.

         • Fale delta (częstotliwość 1-3 Hz) - są związane ze snem;

         • fale theta (częstotliwość 3, 5-8 Hz) – związanie z hipnozą, ale również procesami pamięciowymi. Rejestrują wszelkiego rodzaju zaburzenia emocjonalne.

         Przy niefizjologicznej czynności mózgu zostaje zaburzona amplituda i/lub częstotliwość fal mózgowych, co widać na zapisie EEG. W prawidłowym wyniku elektroencefalografii pojawiają się fale alfa przy płatach: ciemieniowym oraz potylicznym, a także fale beta obecne przy przednich płatach. W nielicznych wypadkach mogą występować także fale theta.

         Nieprawidłowy wynik EEG zakłada pojawienie się fal patologicznych (w tym także tetha), które nie powinny pojawić się w danym momencie. Badań nie można jednak interpretować samemu, ponieważ nie wszystkie anomalie wskazują na zaburzenia.

         Badanie EEG u dzieci – czy można je wykonywać?

         EEG głowy można wykonywać również dzieciom. W niektórych wypadkach zleca się przeprowadzenie badania niemowlakom. W tym wypadku podczas pomiarów na sali może znajdować się rodzic, który przytuli leżącego na łóżku maluszka. Jeśli dziecko ma problem z wytrzymaniem przez dłuższy czas w jednej pozycji, opiekunowie powinni zgłosić ten problem przed badaniem.

         Badanie EEG – ile kosztuje?

         EEG głowy można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Potrzebne będzie jedynie skierowanie od neurologa. Jeśli chcemy wykonać badanie prywatnie, jego koszt będzie wynosił ok. 100 złotych.

          • J. Jędrzejczak, Padaczka - stare i nowe wyzwania, Warszawa 2012.
          • K. Rejdak i wsp., Diagnostyka i leczenie padaczki u osób dorosłych - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Neurologicznego [w:] Polski Przegląd Neurologiczny, Lublin 2016.
          • EEGelektroencefalografiafale mózgoweepilepsjanapady epilepsjizaburzenia snupadaczkaatak padaczki

            BMI, OB, HPV, EEG - co znaczą te skróty?

            Potrafisz rozszyfrować te skróty związane z medycyną i zdrowiem?

            Aleksandra HausnerLipidogram - wskazania, przebieg badania, interpretacja wyników

            Lipidogram — określany też jako profil lipidowy — to badanie wykonywane w celu sprawdzenia, czy gospodarka lipidowa (tłuszczowa) w naszym organizmie funkcjonuje...

            TSH w ciąży - normy, badanie i interpretacja wyniku

            TSH w ciąży to badanie, które pozwala wykryć u ciężarnych kobiet niedoczynność lub nadczynność tarczycy. TSH to hormon, który odpowiada za prawidłowe wydzielanie...

            Monika WasilonekBadanie dopplerowskie - na czym polega? Wskazania do wykonania i interpretacja wyników badania dopplerowskiego

            Badanie dopplerowskie (USG Dopplera) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne pozwalające ocenić stan tętnic i żył, przede wszystkim wykryć ich niedrożność... pl/zdrowie, nablonki-plaskie-w-moczu---badanie-moczu--normy--interpretacja-wynikow, artykul, 1727543. eu/pulscms-transforms/1/yUzk9kqTURBXy9iYzMxOTJkOTkxY2RlZjY1NjExYjdkMmQ1MWZkN2U1ZC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/aI_k9kqTURBXy9iYzMxOTJkOTkxY2RlZjY1NjExYjdkMmQ1MWZkN2U1ZC5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Nabłonki płaskie w moczu – co to oznacza? "/>Nabłonki płaskie w moczu – co to oznacza?

            Nabłonki wyścielają wnętrze cewki moczowej, a także samego pęcherza moczowego. Jak każdy organ w naszym ciele regenerują się, ale podlegają też naturalnemu... pl/zdrowie/wiadomosci, badanie-eeg-pozwala-przewidziec-reakcje-na-leki-w-schizofrenii, artykul, 1621953. eu/pulscms-transforms/1/T-uk9kuTURBXy81MTFlYmNkZC03N2Y4LTQ5ODktOTY1Ni0zOGU5ZWQxY2Q1OWEuanBlZ5GTBc0BBMyR3gABoTAB" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/o_ck9kuTURBXy81MTFlYmNkZC03N2Y4LTQ5ODktOTY1Ni0zOGU5ZWQxY2Q1OWEuanBlZ5GTBc0BBMyR3gABoTAF" alt="Badanie EEG pozwala przewidzieć reakcję na leki w schizofrenii"/>Badanie EEG pozwala przewidzieć reakcję na leki w schizofrenii

            Powszechnie stosowane badanie EEG może przewidzieć, czy niektóre z leków pomogą choremu psychicznie - informuje pismo Clinical Physiology. pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne, mial-byc-warzywkiem--mozg-czarka-to-dla-lekarzy-wielka-zagadka, artykul, 26595100. eu/pulscms-transforms/1/c8Mk9kpTURBXy81N2UwYmE3NmVlYTQ1YzY5ODllNWQwZjJkMDkxOGYwZS5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/r8Hk9kpTURBXy81N2UwYmE3NmVlYTQ1YzY5ODllNWQwZjJkMDkxOGYwZS5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt=""Miał być warzywkiem". Mózg Czarka to dla lekarzy wielka zagadka"/>"Miał być warzywkiem". Mózg Czarka to dla lekarzy wielka zagadka

            Czarek. Z pozoru całkowicie zdrowy chłopiec, zarażający uśmiechem i zachwycający ciekawością świata. Jednak u trzylatka, jeszcze w okresie płodowym, wykryto wady,...

            Materiały prasowe

Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Aeg E 640 Tg